Wil je je kind aanmelden? Dan kan dat via het aanmeldingsformulier. Als je al een kind op school hebt dan kun je dit aangeven op het formulier. Als broertjes en zusjes op tijd zijn aangemeld dan worden ze altijd geplaatst.

Voor nieuwe kinderen geldt dat wij op dit moment helaas niet genoeg plekken hebben om alle aanmeldingen te kunnen honoreren. Wij houden ons aan het aannamebeleid dat ons schoolbestuur samen met de gemeente Utrecht heeft vastgesteld. Dit aannamebeleid geeft wijkkinderen die wonen in Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt voorrang boven kinderen buiten de wijk. Kinderen die wij niet meteen kunnen plaatsen komen op een wachtlijst.
Wij organiseren drie informatiemomenten per jaar. Je kan je hiervoor via de mail inschrijven. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden