Je kind is welkom vanaf 8.20. Het ochtendprogramma duurt van 08.30 tot 12.00. Het middagprogramma begint om 13.00 en duurt tot 15.00. Op woensdag duurt de schooldag van 8.30 tot 12.15. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er een middagpauze waarin de kinderen vrij zijn. De schooltijden en andere praktische informatie vind je in onze schoolgids.

De middagpauze duurt van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen die dat willen kunnen uiteraard thuis gaan lunchen. Zij zijn dan weer welkom van 12.50 uur (niet eerder). De school biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de overblijf. Wij organiseren dat zelf en rond de 90 % van de kinderen maakt daar gebruik van. Hier zijn beperkte kosten (ca. 2,25 per dag) aan verbonden. (zie verder overblijf onder de buttons “nieuw op school” en “op school”).

Na schooltijd is het mogelijk dat u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (BSO). In samenwerking met Ludens (organisatie voor kinderopvang) bieden wij binnen de school op beide locaties de mogelijkheid voor opvang. Ook zijn er groepen van Ludens (de oudere kinderen) die buiten de school worden opgevangen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Ludens.
Partou is een andere organisatie die ook opvang biedt. Dit vindt volledig buiten de school plaats. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden