Gaat je kind voor het eerst naar onze school? Kijk dan op ‘Nieuw op school’.

Onder alle keuzes zit een rolmenu.

Onze school is een openbare jenaplanschool. Jenaplanonderwijs stelt het kind centraal en niet de leerstof. Wij vinden het belangrijk de natuurlijke leergierigheid van kinderen te koesteren en te stimuleren. In onze visie is het essentieel dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Dat gaat niet alleen over rekenen en taal. Wij vinden bijvoorbeeld beeldende vorming en sport minstens even belangrijk.

Elk kind kent zijn eigen unieke ontwikkeling. Het ene kind heeft daar meer begeleiding bij nodig dan het andere. Daarom bieden wij Zorg voor alle kinderen waar dat nodig is. Voor het ene kind betekent dat meer uitdaging, voor het andere meer aandacht voor leren of gedrag. Heb je vragen over schooltijden, buitenschoolse opvang (BSO) of andere praktische zaken? Veel kun je vinden op deze website. Wil je je kind aanmelden ? Dan kan dat via deze website. Maar je kunt natuurlijk altijd ook op een van onze informatiedagen komen of persoonlijk contact opnemen.
Wij denken graag met je mee. terug verwijzing

naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden