Onze school heeft twee locaties die wij Oude Kerkstraat (OKS) en Poortstraat (PS) noemen. Op elke locatie zitten kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

De kinderen zijn verdeeld in ‘bouwen’. Groep 1-2 is de kleuterbouw, groep 3-4 de onderbouw, groep 5-6 de middenbouw en groep 7-8 de bovenbouw. De twee leerjaren van een bouw zitten, vanwege diverse pedagogische voordelen, bij elkaar in één  heterogene (dus met twee verschillende leeftijden in 1 klas) stamgroep. Onze school telt momenteel 23 stamgroepen.

De school heeft twee directeuren en iedere bouw wordt aangestuurd door een bouwcoordinator. Gezamenlijk vormen zij het managementteam (MT). Verder kent de school een zorgteam werken er vier mensen als onderwijs ondersteunend personeel. In de schoolgids wordt de organisatie van de school verder toegelicht en vind je gedetailleerdere informatie over ons beleid. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden