De school hanteert het vakantierooster van de gemeente Utrecht. Daarnaast hebben wij dit schooljaar een aantal studiedagen voor het team gepland die buiten de reguliere vakanties vallen, maar waarop je kind toch vrij is. Deze dagen vind je in de schoolplanner.

De kinderen in de kleuterbouw zijn iedere vrijdag om de week vrij. De kinderen in de onderbouw hebben iedere vrijdagmiddag om de week vrij. Voor een overzicht van de vrije vrijdagen (kleuterbouw en onderbouw) en vrije vrijdagmiddagen (onderbouw) verwijzen wij naar de kalender van de schoolplanner. terug verwijzing

naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden