Als je kind ziek is vragen wij je dit ’s ochtends telefonisch voor 9.30 uur te melden aan de conciërge. Als er niet gebeld is en wij missen je kind(eren) dan zullen wij zelf naar het huis van het betreffende kind bellen om te vragen wat er aan de hand is (wij zijn wettelijk verplicht om te weten waar de kinderen tijden schooltijd zijn)

Er is een aantal situaties waarin je bijzonder verlof kan aanvragen. Deze situaties staan omschreven in het document “Bijzonder Verlof”. Bijzonder verlof aanvragen kan alleen via het aanvraagformulier bijzonder verlof.

Wij bieden ouders de mogelijkheid om hun kind(eren) tegen vergoeding te laten overblijven tijdens de middagpauze. Je kunt je kind hiervoor aanmelden via de “schoolplanner”. Ook kunt u een machtiging afgeven voor de betaling via incasso via de “schoolplanner”. Wilt u gedurende het jaar het abonnement wijzigen dan kan dat ook via de “schoolplanner”.
In dit document staat beschreven hoe u de overblijf voor uw kind(eren) via de schoolplanner (online) kunt regelen.
En met dit document kunt u toestemming geven dat uw kind tijdens de overblijf bij een ander kind thuis gaat eten. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden