De Medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden. Deze raad controleert en bewaakt het beleid van de school. Ook kunnen zij initiatieven voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de school. Eens per twee jaar worden er nieuwe leden voor de MR gekozen door de ouders. Alle ouders van de school kunnen zich als kandidaat melden voor de MR-verkiezingen. In de MR zitten momenteel de volgende vertegenwoordigers. Indien u wilt weten waar de MR zich mee bezighoudt kunt u hier klikken. In de nieuwsbrief publiceert de MR regelmatig verslagen van de vergaderingen of doet hier andere mededelingen. Ook de agenda en de notulen zijn voor iedereen in te zien. Voor vragen of opmerkingen of voor het bijwonen van een vergadering (alle vergaderingen zijn openbaar) kunt u contact opnemen met de MR.De oudercommissie heeft een belangrijke functie in het verhogen van de betrokkenheid en de binding van ouders met school. Hiertoe organiseert de OC een aantal grote evenementen. Daarnaast wil de OC een luisterend oor bieden voor allerlei zaken die ouders signaleren. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, schoolactiviteiten etc. De OC kan een rol spelen bij het onder de aandacht van de directie brengen van dit soort zaken. Individuele en/of onderwijsgerelateerde problemen lopen niet via de ouderraad (hiertoe richt men zich rechtstreeks tot de leerkracht).

Vergeleken met de MR is de OC minder formeel. De OC (oudercommissie) bestaat uit ongeveer 6 ouders. Elke locatie “levert” drie OC-leden. De OC-leden proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op school en zijn daar aanspreekbaar. Daarnaast kan via email contact gezocht worden: De OC vergadert 6 maal per jaar. Een van de directeuren is als vertegenwoordiger van het team bij de vergaderingen aanwezig. Vind je het leuk om te organiseren en heb je belangstelling voor een plekje in de OC of heb je andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de OC.

De OC houdt ouders/verzorgers tussentijds op de hoogte via een besloten groep op Facebook terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden