De Jenaplanschool Wittevrouwen werkt met een rooster waarbij de kinderen dagelijks (behalve de woensdag) een middagpauze hebben van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen kunnen in die pauze thuis gaan eten. Wij bieden echter ook de mogelijkheid tot overblijf. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Overblijf (valt onder de eindverantwoordelijkheid van de school). Tijdens de overblijf heeft iedere groep zijn eigen overblijfkracht, zijn er extra overblijfkrachten voor toezicht en voor het organiseren van activiteiten. De kinderen krijgen bij hun lunch ook drinken (keuze uit melk of optimel). Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.50 uur naar school.

In dit document staat beschreven hoe je de overblijf voor je kind(eren) via de schoolplanner (online) kunt regelen. Klik hier voor belangrijke (incasso) data. En met dit document kun je toestemming geven dat je kind tijdens de overblijf bij een ander kind thuis gaat eten.

Na schooltijd is het mogelijk dat u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (BSO). In samenwerking met Ludens (organisatie voor kinderopvang) bieden wij binnen de school op beide locaties de mogelijkheid voor opvang. Ook zijn er groepen van Ludens (de oudere kinderen) die buiten de school worden opgevangen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Ludens.
Partou is een andere organisatie die ook opvang biedt. Dit vindt volledig buiten de school plaats.
terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden