De nieuwsbrief verschijnt om de week. Hij bevat inhoudelijke en praktische informatie van de afgelopen periode en van de komende twee weken. In de nieuwsbrief gaat de directie van de school ook in op recente ontwikkelingen en vraagstukken op onderwijsgebied en licht toe hoe de school daar stelling in neemt. Nieuwe beleidslijnen en besluiten worden ook in de nieuwsbrief aangekondigd en toegelicht. Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief via
plan-it-all. Ook eerder uitgekomen nieuwsbrieven worden in plan-it-all bewaard.

De schoolkrant verschijnt 2 x per jaar vlak voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. De schoolkrant wordt gemaakt door de (kinder)redactie onder begeleiding van een leerkracht en/of ouder. We kiezen aan het begin van het schooljaar van elke klas een of meer kinderen uit waarvan we denken dat zij het leuk vinden om aan de schoolkrant te werken.
Er is een schoolkrant PS en een schoolkrant OKS. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden