Als school vinden wij het belangrijk om te meten en te weten wat kinderen, ouders en teamleden vinden van onze school. Daartoe nemen wij eens in de drie jaar een tevredenheidsenquête af onder deze drie geledingen. Deze enquête gaat in op een breed scala van onderwerpen die op school belangrijk zijn. Als directie analyseren wij de resultaten van deze enquête en verwerken deze, daar waar nodig en haalbaar/reëel, in ons beleid. U kunt het verslag van de laatst afgenomen enquête onder de ouders hier inzien (juli 2014).

n.b. Per item is een score van 0,0 tot 4,0 mogelijk waarbij 4,0 de hoogst haalbare score is.

Inspectie
Zoals iedere school wordt ook onze school met een vaste regelmaat (in principe één keer per vier jaar) door de onderwijsinspectie bezocht. Aan de hand van een wettelijk toezichtskader worden een aantal essentiele zaken beoordeeld. De school (en het bestuur) ontvangt hierover een rapport dat openbaar is (het staat op internet). Hierbij kunt u het meest recente inspectierapport (2012) inzien. U kunt ook zelf op de site van de inspectie de nodige informatie over de school vinden: www.owinsp.nl, ga naar “zoek scholen”, vul in “obs Wittevrouwen”, plaats: “Utrecht”. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden