Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent over onze school. Maar het kan altijd zijn dat er iets is wat je dwars zit. We willen je klacht graag horen. Alleen door met elkaar te blijven praten over wat fout gaat kunnen we bijstellen en verbeteren. Je belangrijkste aanspreekpunt bij klachten is de leerkracht van je kind. Heb je twijfels over de begeleiding van je kind, over de ontwikkeling van je kind of over de gang van zaken op school, loop dan altijd eerst naar de leerkracht.

Het kan zijn dat de leerkracht je probleem niet naar tevredenheid kan oplossen. In dat geval is de bouwcoördinator het juiste aanspreekpunt. De bouwcoördinator behartigt de overkoepelende zaken per bouw. Leerkrachten kunnen met hen overleggen, maar ook ouders. De bouwcoördinatoren zijn:
Kleuterbouw: Ninuska
Onderbouw: Marian
Middenbouw: Relinde
Bovenbouw: Myrke

Indien ook de bouwcoördinator je probleem niet voldoende kan oplossen of voor problemen die de bouw overstijgen of die over het beleid van de school gaan kun je terecht bij de directie (Linda en Jaap) De directie heeft geen vast spreekuur maar je kunt altijd een afspraak maken.

Iedere openbare school in Utrecht heeft ook een onafhankelijk/neutraal klachtencontactpersoon. Op onze school is dat Marina. Indien een ouder of teamlid nergens terecht kan met zijn/haar klacht dan kan men deze persoon aanspreken. Zij zal het probleem niet direct oplossen maar zij kent wel alle wegen die bewandeld kunnen worden teneinde tot een goede oplossing te komen. terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden