Onder alle keuzes zit een rolmenu.

Wil
je weten hoe het met de groep van je kind gaat? Iedere groep heeft een plek op deze website waarop de leerkracht foto’s plaatst van groepsactiviteiten. Zo blijft je online op de hoogte van het schoolleven van je kind! Op schoolniveau informeren directie, ouderraad en medezeggenschap je over ontwikkelingen en schoolbrede activiteiten via de nieuwsbrief. De leerlingen hebben een eigen medium om elkaar op de hoogte te houden: De schoolkrant.

Op deze site vind je ook informatie over het Zorg voor alle kinderen van onze school. Daar kun je terecht voor vragen over dyslexie, pestprotocol en plusklas. Je kunt je kind opgeven voor overblijf en buitenschoolse opvang.
In dit document staat beschreven hoe u de overblijf voor uw kind(eren) via de schoolplanner (online) kunt regelen.

Regelmatig toetsen wij de tevredenheid van ouders en kinderen over onze school. Ook laten wij zien welke aanpassingen wij n.a.v. de ouder-enquête hebben gerealiseerd.

Met dit document kunt u zich aanmelden voor alle vormen van ouderparticipatie.terug verwijzing
naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden