Actueel

Toon archief
03 februari 2023

Data vriendschappelijke oefentoernooien schoolvoetbal groep 5/6 en 7/8

Dit bericht is bedoeld voor ouders uit de middenbouw e/of bovenbouw met kinderen die zich hebben aangemeld voor het schoolvoetbal.

Er is enige verwarring over de data van de oefentoernooien met de Koekoekschool ontstaan. De juiste data zijn:

8 februari:  alle bovenbouwteams (jongens en meisjes) van 13.15 uur tot ca. 14.45 uur

15 februari:  alle middenbouwteams (jongens en meisjes) van 13.15 uur tot ca. 14.45 uur

Inmiddels is er informatie over het "echte" schoolvoetbaltoernooi. De opzet wordt anders. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de MB-teams gemengd gaan spelen en dat er twee rondes op een dag plaatsvinden.

Wij zijn als school niet tegen gemengde teams maar de berichtgeving is voor ons te laat, wij hebben immers al teams samengesteld. Bovendien hebben wij veel meer jongens dan meisjes die mee willen doen. Wij hebben inmiddels contact met de organisatie over dit probleem. Wordt dus vervolgd.

Voor de bovenbouwteams verandert er niet veel behalve dan de twee rondes op een dag (de eerste ronde is een willekeurige poule-indeling waarna men voor de tweede ronde de poules opnieuw indeelt op basis van de resultaten van de eerste ronde). 

De data van het schoolvoetbal zijn:

29 maart      Jongensteams 7/8    van 13.00 tot 17.00 bij Sporting

5 april          Meisjesteams 7/8     van 13.00 tot 17.00 bij Sporting

12 april        teams 5/6                van 13.00 tot 17.00 bij Hercules

Indien een team kampioen wordt gaat het door naar de stedelijke finales (datum nog niet bekend)

Willen jullie deze informatie svp delen met jullie kind(eren).

groet, namens de sportcommissie,

Jaap Nelissen

27 januari 2023

Jaarplanning 2023-2024

Wij krijgen nu al vragen over de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 (en dat vooral vanwege de vrije vrijdagen voor de kleuters). Op dit moment zijn wij nog niet bezig met deze planning. We starten daar in februari/maart mee en we zullen de data van vakanties en vrije dagen dan ook z.s.m. communiceren. De vraag is ook om een vast ritme te hanteren qua vrije vrijdagen. Dit proberen wij uiteraard ook altijd maar soms moeten we vanwege bijv. een vakantieperiode het ritme wijzigigen. In principe is het om de week een vrije vrijdag voor de kleuters.
27 januari 2023

Weekopening 5/6 E

Zoals bekend hebben we de weekopening van 5/6 E naar een latere datum verplaatst (20 februari). Aanstaande maandag is er dus geen weekopening.
27 januari 2023

Schoolvoetbal

Het echte schoolvoetbaltoernooi nadert (de exacte data zijn nog niet bekend maar die vallen meestal in maart en april). Ter voorbereiding hebben we nu twee oefentoernooien afgesproken met OBS De Koekoek.

 

8 februari spelen alle bovenbouwteams van de meisjes en de jongens een vriendschappelijk oefentoernooi. Dit vindt plaats bij Sporting en wij verwachten alle kinderen uiterlijk 13.15 uur op het veld. Om ca. 14.45 uur is het toernooi afgelopen.

 

15 februari spelen alle middenbouwteams van de meisjes en de jongens een vriendschappelijk oefentoernooi bij Sporting. Ook dan worden alle kinderen uiterlijk 13.15 uur verwacht en om ca. 14.45 uur is het toernooi afgelopen.

 

Wij zijn nog op zoek naar coaches voor de volgende teams:

 

BB jongens 2 en 3

MB jongens 2,3 en 4

MB meisjes 1

 

Vind je het leuk om een team te coachen (evt. het team waar je eigen kind in speelt of een ander team), meld je aan bij: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

Qua tijd gaat het dan om 8 of 15 februari (1,5 uur per middag) en om het "echte toernooi" in maart (dit is een middag van 12.30 tot ca. 17.00 uur afhankelijk van hoever een team gaat komen).

 

Willen jullie deze informatie svp delen met je kind(eren).

27 januari 2023

reminder tevredenheidsonderzoek onder ouders in januari/februari 2023

Zoals bekend hebben alle ouders een mail ontvangen van Beekveld en Terpstra met daarin het verzoek om een tevredenheidsenquete over onze school in te vullen. Deze enquete wordt op alle Utrechtse openbare scholen afgenomen, het is dus geen enquete die door ons is gemaakt. We hebben een paar constructieve en deskundige reacties ontvangen over deze enquete. De enquete is behoorlijk lang en nergens kan je zien hoever je al bent. Dit werkt niet heel motiverend en kan leiden tot irritatie ("hoe veel vragen komen er nu nog dus hoelang ben ik hier nog mee bezig"). Wij hebben (afgezien van de vijf schoolspecifieke vragen die we mochten toevoegen) geen enkele invloed op de samenstelling van de enquete. Ook in de enquete die onder alle kinderen van groep 6 t/m 8 is afgenomen zitten een aantal "verbeterpunten" en die we hebben dan ook allemaal doorgegeven aan ons bestuur en aan Beekveld en Terpstra. Daar hebben we nu niets meer aan maar we hopen dat deze enquetes in de toekomst verbeterd gaan worden. Niettemin willen we iedereen vragen om de enquete toch in te vullen omdat wij jullie mening absoluut willen gebruiken/nodig hebben om ons nieuwe schoolplan te maken. Op dit moment heeft 35 % van de mogelijke respondenten onder ouders gereageerd dus wij hopen dat dit percentage nog een stuk hoger wordt. De periode waarop de enquete kan worden ingevuld is verlengd tot en met 5 februari. Op 30 januari ontvangt iedereen die nog niet gereageerd heeft een herinneringsmail (dit wordt door Beekveld en Terpstra gedaan).
27 januari 2023

CITO-toetsen

In deze periode worden de Cito-toetsen voor diverse cognitieve onderdelen bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 afgenomen (deze toetsen heten de M-toetsen waarbij de M voor midden staat, zo hebben we in juni de E-toetsen waarbij de E voor eind staat). Een deel van de Cito-toetsen wordt digitaal afgenomen en helaas hebben we de afgelopen twee weken regelmatig te maken met storingen bij Cito. Dit is bijzonder vervelend voor de organisatie (er zijn planningen gemaakt met daarin de afnames van de toetsen), voor de leerkrachten (zij gebruiken deze toetsen bij het maken van de verslagen) en bovenal voor de kinderen (die allemaal met hun chroombook klaar zitten en dan werkt het systeem weer niet). Uiteraard hebben wij, samen met ons bestuur, gereageerd naar Cito. Binnenkort hebben we (de voorzitter van het college van bestuur van de SPO, Jaap als SPO-directeur en een aantal IB-ers van verschillende scholen (waaronder Ida van onze school) een gesprek met de directie van Cito waarin we opheldering gaan vragen over deze problemen en ook schadeloosstelling aan de orde gaan stellen (we hebben tenslotte een levercontract met Cito en zij komen hun afspraken niet na). Wordt dus vervolgd.
20 januari 2023

Informatieochtend voor ouders die nog een school moeten kiezen

Op 25 januari vindt op de locatie Poortstraat een informatieochtend plaats voor ouders van kinderen (jonger dan drie jaar) die nog een school voor hun kind moeten kiezen. De ochtend start om 9.00 uur (vanaf 8.45 uur koffie) en eindigt om ca. 10.30 uur. Naast een presentatie door Jaap zullen kinderen uit de bovenbouw rondleidingen voor deze ouders verzorgen. Mocht je iemand kennen die nog op zoek is naar een school, er is nog plek op deze ochtend.
20 januari 2023

Weekopening groep 3/4 C

Maandag a.s. verzorgt 3/4 C de weekopening. Alle ouders van deze groep zijn van harte welkom. Het verzoek is om op de bovenste twee rijen van de tribune plaats te nemen.
20 januari 2023

Tevredenheidsonderzoek onder ouders in januari 2023

Als het goed is hebben alle ouders een mail ontvangen met daarin een link naar de tevredenheidsenquete. Vriendelijk verzoek om deze enquete in te vullen. Voor ons zijn de opbrengsten van deze enquete van grote waarde voor het maken van plannen voor de toekomst. In december 2023 moeten wij het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar gaan publiceren dus jullie input is daarbij zeer welkom. Ook alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een enquete ingevuld (de drie bovenbouwgroepen van de OKS komen volgende week nog aan de beurt). Per gezin is er één ouder die de enquete kan invullen.

 

Alvast zeer veel dank voor de moeite.

20 januari 2023

Aanmelden goede doelen 2023

Beste ouders/verzorgers,Op vrijdag 7 april staat Super Friday met onder andere de sponsorloop weer op de agenda. Voor de sponsorloop zijn we weer op zoek naar een mooi goed doel om geld voor op te kunnen halen en daar hebben we jullie hulp voor nodig! Dus als jullie een mooi goed doel weten, dat voldoet aan de voorwaarden, meld dit dan uiterlijk 17 februari aan via het aanmeldformulier in bijgaande link. De voorwaarden staan bovenaan het aanmeldformulier. Uit de aanmeldingen zal een voorselectie worden voorgelegd aan de Leerlingenraad, die de definitieve keuze zal maken.Hopelijk krijgen we weer goede aanmeldingen voor mooie doelen!De Oudercommissie

 

https://bit.ly/AanmeldingJWVSponsorloop2023

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17