Actueel

Toon archief
08 juli 2022

Tot slot.....

Na een bewogen (corona)jaar wensen wij iedereen een geweldige (welverdiende) vakantie toe. Tot 22 augustus.
08 juli 2022

Afscheid Jeroen

Helaas heeft Jeroen besloten om zijn loopbaan elders voor te zetten. Hij heeft o.a. een eigen sportbedrijfje en dat wil hij verder vormgeven. Als school betreuren wij dit maar respecteren zijn keuze. Wij willen hem bedanken voor al die jaren waarin hij altijd zeer enthousiast en met veel energie de gymlessen heeft verzorgd. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. 

 

Ter vervanging van Jeroen hebben wij een nieuwe vakleerkracht aangenomen en dat is Vivienne. Zij heeft al bij ons stage gelopen en kent de school dus. Zij zal op maandag en donderdag de gymlessen verzorgen. Janine blijft werken op de dinsdag, woensdag en vrijdag.

08 juli 2022

Bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR)

De MR komt zes keer per jaar samen om met de school mee te denken over beleidsontwikkelingen en zo ook afgelopen dinsdag. Gelukkig mogen we elkaar weer fysiek ontmoeten en we wisselen de Poortstraat en de Oude Kerkstraat af als vergaderlocatie. De laatste vergadering van dit schooljaar hebben we onder andere met elkaar gesproken over het formatieplan voor komend schooljaar, waar de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht op heeft. Ook hebben we teruggeblikt op het jaarplan van afgelopen schooljaar en vooruit gekeken naar het jaarplan van komend schooljaar.

We zoeken voor komend schooljaar nog een ouder die in de MR wil plaatsnemen. Bij voorkeur een ouder van de Poortstraat om beide locaties goed te vertegenwoordigen. Heb jij interesse of wil je graag meer horen? Mail ons dan via mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl en dan nemen we gauw contact met je!

02 juli 2022

Afsluitend.......

Het was opnieuw een apart schooljaar waarin Corona wederom een negatieve rol opeiste. Als school zijn we hier redelijk tot goed door heen gekomen (zowel kinderen, ouders als team). Soms was er sprake van overmacht en vielen er dagen uit maar dit hebben we weten te beperken. Natuurlijk heeft corona impact gehad (en nog soms nog steeds) maar de schade is redelijk beperkt gebleven. Gezien de verontrustende berichten houden we ons hart vast voor de periode na de zomer. Opnieuw willen we uitgaan van een nuchtere en genuanceerde aanpak waarbij we vooral kijken naar wat er wel mogelijk is. Deze benadering hebben we de afgelopen twee jaar omarmd en dit heeft er toe geleid dat bijna alle extra activiteiten dit jaar zijn doorgegaan zonder dat er sprake was van problemen (o.a. kampen, teamtweedaagse, kerstmaaltijd, sportdagen, schaaktoernooi, musicals, ouderdansfeest, pleinfeest, sponsorloop). Nog belangrijker is dat het onderwijs, ondanks de uitval van weken rond de landelijke schoolsluiting en de losse dagen door besmette leerkrachten of kinderen, binnen onze mogelijkheden is door gegaan en wij zien gemiddeld geen extreem opvallende en/of zorgwekkende achteruitgang bij de kinderen. Natuurlijk zijn bepaalde zaken anders gegaan dan normaal en zullen we ook komend jaar bepaalde kinderen extra aandacht geven. Gelukkig kunnen we nog een jaar profiteren van de extra handen in de groepen (met name in KB en OB) zodat kinderen meer hulp en begeleiding kunnen krijgen. Deze extra handen worden gefinancieerd vanuit de NPO-gelden.

 

Wij wensen iedereen nu al vast een ontspannende, rustgevende en bovenal welverdiende vakantie.

02 juli 2022

Studiedag 1 juli

Gisteren hebben we een studiedag gehad waarin in de ochtend diverse inhoudelijke en organisatorische zaken op de agenda stonden (overdracht van kinderen van de ene naar de ander bouw, gesprekkencyclus, werkdruk, evaluatie kunstproject). 's Middags zijn we gaan varen in de Biesbosch en 's Avonds vond de traditionele BBQ plaats waarin het afscheid van een aantal collega's centraal stond. Een zinvolle, leuke en bijzondere dag.
02 juli 2022

Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs is in Nederland gratis voor ouders en kinderen. Niettemin mogen scholen een vrijwillige bijdrage vragen om bepaalde kosten, die niet of onvoldoende door de overheid gedekt worden, te kunnen betalen. Op onze school wordt de vrijwillige bijdrage geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Dit is een stichting bestaande uit ouders die er op toezien dat de ouderbijdrage op een zinvolle wijze wordt besteed (dit in overleg met de directie van de school). Feitelijk zijn er twee hoofdgroepen waaruit de uitgaven bestaan:

1. de uitgaven voor allerlei activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, een deel van de kampen, Sinterklaas, Kerst, de klassenpot etc.

2. de investeringen die nodig zijn om ICT op een verantwoorde en stabiele wijze in te richten zodat het onderwijs daar zo optimaal mogelijk van profiteert.

 

Naast deze hoofdgroepen worden er ook incidentele investeringen mee gedaan (bijv. de kluisjes op beide locaties). 

 

De administratie heeft onlangs alle ouders die nog niet betaald hebben een reminder gestuurd. Nogmaals, het is geen verplichting maar het draagt wel bij aan de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. 

02 juli 2022

Bibliotheken en inleveren boeken

Dankzij de NPO-gelden (de extra gelden vanwege Corona) hebben we, zoals bekend, o.a. beide locaties kunnen voorzien van een prachtige, gloednieuwe bibliotheek. Dit heeft een enorme boost gegeven aan het lezen op school. We willen hierbij ook een groot woord van dank uitspreken aan de ouders die ons hierbij helpen en 's ochtends en 's midddags de bibliotheken draaien. Dankzij hen worden de bibliotheken ook goed onderhouden en staan ze er na een half jaar nog steeds als nieuw bij. 

 

Maandag (groep 8) en donderdag (alle andere groepen) moeten alle bibliotheekboeken van de school worden in geleverd zodat we na de vakantie weer "met een schone lei" kunnen beginnen.

02 juli 2022

Gekke harendag

Een van onze vele tradities is dat we op de laatste schooldag voor de vakantie (dus a.s. vrijdag 8 juli) "gekke harendag " houden. Alle kinderen die dat willen kunnen die ochtend hun haren op een creatieve, gekke, bijzondere, aparte etc. manier vorm geven. We zijn weer zeer benieuwd naar welke kapsels we dit jaar weer zullen aantreffen. Het is uiteraard geen verplichting.
02 juli 2022

Eindfeesten van de diverse bouwen

Het schooljaar 2021-2022 is bijna ten einde. Komende week staat vooral in het teken van afscheid nemen. KB, OB en MB vieren op woensdagochtend hun eindfeesten. Alle ouders hebben hier al informatie over ontvangen.

Na twee prachtige musicaldagen met de groepen 8 van beide locaties (afgelopen dinsdag en woensdag) neemt groep 8 a.s. dinsdagavond definitief afscheid met eerst de traditionele speeches in de eigen groep en daarna de disco met alle groepen 8, ouders en leerkrachten. Deze disco vindt plaats op de locatie OKS.

24 juni 2022

Pleinfeest gaat door

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We (de leden van de OC en het MT) hebben net de knoop doorgehakt:  Het pleinfeest gaat door !!!!!!! 

Iedere site geeft op dit moment andere informatie over de ontwikkelingen van het weer gedurende deze dag. We hebben een inschatting gemaakt van mogelijke risico's en gekeken naar oplossingen die we (preventief en pro-actief) gaan bieden. We hebben daarbij ook jullie hulp/medewerking nodig. 

Het beeld is nu dat er mogelijk in de loop van de middag een bui kan vallen. De buienradar geeft aan dat het vanaf nu de hele dag droog blijft terwijl bijv. weer-online de hele dag (dus ook nu) regen aangeeft. Wij gaan uit van een soort gemiddelde van alle voorspellingen en rekenen er op dat er ergens op de dag wel een bui zal vallen. Hiertoe nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen: 

  1. Er komen zo veel mogelijk grote en kleine partytenten te staan waaronder men kan schuilen
  2. In geval van echt heftig weer (onweer, windvlagen, stortbuien) hebben we de escape van de school. Iedereen kan dan binnen schuilen en daarmee sluiten we risico's uit
  3. We willen alle ouders van kinderen die op de kleedjesmarkt staan vragen om zelf zorg te dragen voor beschutting (een parasol, grote plastic zeilen of zakken, een kleine partytent etc.) zodat je in geval van regen de boel snel kan veilig stellen
  4. We willen iedereen met klem vragen om geen parapluies voor het podium op te zetten. Hierdoor wordt het zicht op de optredens op het podium namelijk weggenomen en dat zou jammer zijn. Rond het podium komen tenten te staan waaronder je droog staat.
  5. We zullen alles waarbij stroom ingeschakeld is (met name rond en op het podium) zo goed mogelijk beveiligen.
  6. Mocht je zelf nog goede ideeën hebben dan zijn die uiteraard ook van harte welkom.

We hebben met z'n allen ook 2,5 jaar corona doorstaan dus een buitje mag toch geen probleem zijn. We maken er met z'n allen een geweldig pleinfeest van. Ruim 10 jaar geleden hebben we ook een pleinfeest in de regen gehad en met en onder alle tenten ontstond er een bijzonder gezellige sfeer kunnen wij ons herinneren. 

Met vriendelijke groet, mede namens de OC, 

Jaap Nelissen 

 

1 2 3