Actueel

24 september 2021

Nogmaals aanmeldingen zusjes en broertjes

Er zijn ouders die broertjes en zusjes al rechtstreeks bij de school aangemeld hebben (dus voor 1 oktober). Deze kinderen vallen nog onder de "oude regeling" dus zijn automatisch geplaatst (zonder tussenkomst van de gemeente). Iedereen die een kind na 1 oktober aanmeldt doet dat dus via de centrale aanmelding in het kwartaal waarin het kind 3 jaar wordt. In principe worden broertjes en zusjes met voorrang (dus met zekerheid) geplaatst indien zij op tijd zijn aangemeld.
24 september 2021

Ouders weer welkom op school

Eindelijk, het is zo ver:  Ouders die dat willen kunnen vanaf a.s. maandag weer de school binnen gaan. Als team zijn wij er heel blij mee dat we weer regelmatig contact kunnen hebben met de ouders. Via de mail hebben wij al uitleg gegeven over hoe wij de komende periode te werk willen gaan (achternamen van kinderen startend met A t/m K op maandag en woensdag, achternamen van kinderen startend met L t/m Z op dinsdag en donderdag en de vrijdag is bedoeld voor ouders die niet op andere dagen kunnen). Kringmomenten en koffieochtenden zijn nog niet mogelijk.Bij urgente zaken zijn ouders altijd welkom in de school. In de mail staat ook welke ingangen er gebruikt dienen te worden. 

 

Voel je niet verplicht maar kijk wat jij/jullie en je kind(eren) prettig vinden. Als de ontwikkelingen t.a.v. het virus daar de komende weken  in positieve zin aanleiding toe geven, zullen we de volgende stap zetten bij het teruggaan naar de oude (normale) situatie. 

24 september 2021

Kluisjes leeg, gymtassen mee naar huis.

Wat zijn wij blij met de kluisjes op beide locaties!  Het is mooi om te zien dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen om zorg te dragen voor hun kluisje. De gangen zijn opgeruimd en dat brengt rust. Omdat er regelmatig nare luchtjes te ruiken zijn, als gevolg van achterblijvende gymtassen en etensresten, willen wij graag dat op vrijdag om 15.00 uur alle kluisjes leeg zijn. De gymtassen komen dan mee naar huis. Willen jullie je kind hier naar vragen?
24 september 2021

Weekopening met ouders

Ouders zijn weer welkom bij de weekopening!

A.s. maandag heeft groep 3/4B (Pitt en Rabia) de weekopening. Ouders van deze groep zijn hier al over geïnformeerd. De bovenste twee rijen van de tribune zijn gereserveerd voor ouders van de groep die de weekopening verzorgt. 

 

Ergotherapeut in onze school
24 september 2021

Ergotherapeut in onze school

Ergotherapie

 

Ergotherapie richt zich op de mogelijkheid om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn in het dagelijkse leven van een kind. Dingen die het kind zelf wilt leren of waarvan ouders en/of leerkrachten graag willen dat een kind het leert. De ontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Van het luisteren naar een instructie tot het plannen van een schooltaak en huiswerk. Soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig zodat het beter gaat. Gemakkelijker en vooral ook leuker. Bij ergotherapie op school wordt er gewerkt aan het verbeteren van schoolse vaardigheden, concentratie, fijne motoriek en zelfredzaamheid.

 

Op Jenaplanschool Wittevrouwen behandelen we kinderen die:

• moeite hebben met hun fijne motoriek (knippen, kleuren, tekenen, schrijven)

• last hebben van prikkels in hun eigen lijf e/o de omgeving

• moeite hebben met het onthouden en opvolgen van een instructie

• moeite met het plannen en organiseren van taken; starten aan een schooltaak, zelfstandig (door)werken, controleren en afmaken van werk

• te traag of juist te snel werken

• dromerig of juist heel beweeglijk en/of druk overkomen (niet stil kunnen zitten, friemelen)

• moeite hebben met samenspel, gevarieerd spelen of zichzelf vermaken

• moeite hebben met aankleden bij gym, eten en opruimen. Aanmelden U kunt ons aanmeldingsformulier via de website (paarse knop aanmelden) invullen op: www.kinderergotherapieutrecht.nl Graag zo duidelijk mogelijk uw hulpvraag en uw wensen/verwachtingen vermelden. Een verwijzing is niet nodig. In een kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag en doen we verder onderzoek op school. U als ouder en de school zijn hierbij erg belangrijk. Ik ben iedere donderdagochtend aanwezig op Jenaplanschool Wittevrouwen en bereikbaar via thirza.schalij@kinderergotherapieutrecht.nl of op 030-7370489. Hartelijke groet, Thirza Schalij

22 september 2021

Aanmelden broertjes en zusjes

De gemeente Utrecht heeft per 1 oktober a.s. een nieuw aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs ingevoerd. Er is nu sprake van een centrale aanmelding. Via de website

 

www.naardebasisschool.utrecht.nl 

 

kan je hier alles over lezen. Hoewel broertjes en zusjes met voorrang geplaatst worden dien je als ouders ook deze kinderen via het centrale aanmeldingssysteem aan te melden voor de Jenaplanschool. Als het goed is ontvangt iedere ouder vlak voor het moment dat een kind 3 jaar wordt een brief of mail. Vanaf het moment dat een kind drie jaar is kan hij of zij worden aangemeld. Je moet je kind aanmelden in het kwartaal dat hij drie jaar wordt. Als dit tijdige gebeurt wordt het kind automatisch geplaatst.

22 september 2021

Reminder aanmelden schoolvoetbal en interesse voor typecursus

Zoals al eerder is gemeld kunnen ouders hun kind(eren) uit de groepen 5 t/m 8 aanmelden voor het schoolvoetbal. Dit kan via het inschrijfformulier op de site in het menu "Mijn School". 

De eerste selectiewedstrijden vinden plaats op 6 en 13 oktober, beide keren voor jongens uit de bovenbouw (groep 7/8). De jongens worden om 13.15 uur verwacht bij Sporting. Om 14.30 uur zijn de wedstrijden afgelopen.

 

Indien je interesse hebt voor de typecursus kan je dat via een mail aan Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl) laten weten. Indien er voldoende belangstelling is gaat de cursus door en volgt nog de defintieve aanmelding.

22 september 2021

Hulp bij inrichten bibliotheek

Dinsdag 28 september komt er een bedrijfje (met vier mensen) onze beide nieuwe bibliotheken inrichten. Onze huidige boekenbestand wordt dan verder gescreend, gescand en gecodeerd.

Wij zoeken nog ouders die op deze dag (vanaf 8.30 uur) onze kunnen helpen. Meld je aan bij:

jaap.nelissen@spoutrecht.nl

17 september 2021

Notificatie bij nieuwsflitsen

Het blijkt voor veel ouders (te) omslachtig te zijn om nieuwsflitsen op te halen (te veel handelingen). Ook het sturen van een mail met de aankondiging werkt nog niet voor iedereen. Er wordt nu hard gewerkt aan een systeem waarin je een pushbericht op je smartphone ontvangt waarmee je direct kan doorklikken naar de nieuwsflitsen (dus niet meer via de app of site). De maker van onze site/app hoopt dit binnen twee weken voor elkaar te hebben. Tot die tijd ontvangen jullie dus op vrijdag een mail met daarin de mededeling dat er nieuwe nieuwsflitsen op de site staan.

 

De kortste weg is dat je de app opent en klikt op de button "Nieuws".

17 september 2021

Ouders in school na 25 september

Zoals bekend zal de 1,5 meter regel per 25 september worden losgelaten. Dit houdt in dat we per 27 september weer ouders in de school kunnen toelaten. Ook over dit onderwerp is in allerlei geledingen (MR, OC, MT, Team) gesproken. Wat is nu wijsheid ? Heel algemeen gesproken wil het team graag dat ouders weer de school in mogen en dat er korte informele contactmomenten mogelijk zijn. In de enquête die we voor de zomervakantie onder ouders hebben gehouden bleek dat de meningen verdeeld zijn. Na afweging van alle issues rond dit onderwerp zijn we tot een nieuwe (hopelijk tijdelijk) beleid gekomen. Dit beleid is (gezien de omvang van de tekst) apart gemaild naar alle ouders.
1 2