Actueel

Verlaat archief
20 mei 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Helaas is het korfbaltoernooi voor groep 3 en 4, dat vandaag (20 mei) zou plaatsvinden,  vanwege het weer afgelast. Het is nu verplaatst naar 10 juni.
20 mei 2022

Hemelvaart

Voor alle zekerheid:  Donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij vanwege Hemelvaart. 
20 mei 2022

Jenajeugddisco

Vanavond (20 mei) vindt de JJD plaats voor middenbouwkinderen van beide locaties (19.00 tot 20.15 uur) en bovenbouwkinderen van beide locaties (20.15-21.45 uur). Een en ander wordt gehouden op de locatie OKS.
15 mei 2022

Jenajeugddisco

Op vrijdag 20 mei vindt (in navolging op het ouderdansfeest) de JenaJeugdDisco plaats. Ook dit event was vanwege corona lang niet mogelijk maar nu kan het weer. Dit feest wordt door ouders georganiseerd en vindt plaats op de locatie OKS. Het start met de kinderen van de MB en daarna komen de kinderen van de BB aan de beurt. Alle betreffende ouders hebben een mail hierover ontvangen en op beide scholen hangen er posters over deze disco. Wij wensen alle kinderen veel plezier.
15 mei 2022

Nieuwe aanmeldingen van kinderen en informatieochtend nieuwe ouders

In deze periode zijn we ook altijd druk bezig met nieuwe aanmeldingen van kinderen. De verschrikkelijke toestanden in de Oekraine leiden tot vluchtelingen (Uit de Oekraine maar ook uit Rusland). Dit leidt nog niet tot veel aanmeldingen voor onze school (ca. 3) maar de Taalschool (waar alle kinderen die ouder dan 5,5 zijn eerst naar toe gaan) heeft op dit moment een groot probleem met personeelstekort en ruimtegebrek dus de verwachting is dat er meer kinderen gaan komen. Daarnaast hebben we met verhuizers te maken zowel vertrekkers van school als nieuwe kinderen die naar Utrecht toe verhuizen. Tot slot is dit ook de periode dat ouders (indien er sprake is van onvrede op de huidige school) overwegen om, binnen Utrecht, over te stappen naar een andere school. Wij hebben al veel aanmeldingen van deze categorie ouders.

 

Aanstaande donderdagochtend vindt er een informatie-ochtend plaats voor geinteresseerde nieuwe ouders die op zoek zijn naar een school (het gaat dan om kinderen jonger dan drie jaar). Vanaf drie jaar kunnen kinderen worden aangemeld voor een school via het centrale aanmeldingssysteem van de gemeente Utrecht.

We mogen ons verheugen in een grote belangstelling (zowel voor de informatie-ochtend als wat betreft de aanmeldingen vanuit het centrale aanmeldingssysteem). Hier zijn we, in deze tijden dat de meeste scholen teruglopen vanwege krimp in de stad, erg blij mee. Ons leerlingenaantal blijft zeer stabiel, er is zelfs sprake van een, lichte,  groei.

15 mei 2022

Sport en speldagen van de bouwen

Afgelopen donderdag (bovenbouw) en vrijdag (middenbouw) zijn de sportdagen gehouden. Mede vanwege het mooie weer zijn deze goed verlopen. Woensdag is de sportdag van de onderbouw en deze wordt gehouden bij Voorwaarts (hier is al over gecommuniceerd met alle betreffende ouders). 
15 mei 2022

Groepsindeling en personeelsformatie

We zijn zeer druk bezig met de personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar. Deze is op een haar na afgerond en we mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat we alle vactureruimte hebben kunnen invullen dus we hebben geen personele problemen (helaas kampen vele scholen met vacatures die vooralsnog niet kunnen worden ingevuld vanwege tekorten aan personeelsaanbod). Wij kunnen (nooit te vroeg juichen) straks met een gerust hart op vakantie zonder dat er nog openstaande vacatures zijn. Ook is er een start gemaakt met de groepsindeling. Zoals bekend verloopt de doorstroming van onderbouw t/m bovenbouw volgens vaste doorstroomlijnen dus dat levert in principe geen verrassingen op. Het indelen van de kleuters uit groep 2 is altijd een complexe zaak omdat we kinderen uit 2 x 4 verschillende kleutergroepen moeten verdelen over 2 x 3 verschillende onderbouwgroepen. Op 23 juni gaat de nieuwe groepsindeling met de bijhorende personeelsformatie naar alle ouders.
13 mei 2022

Traktaties bij verjaardagen

Het is een mooie traditie dat je op je verjaardag je eigen groep (en als je wilt ook de juffrouwen en meesters) trakteert. In ons beleid hebben we opgenomen dat we vragen om een verantwoorde traktatie. Dit is uiteraard een rekbaar begrip want wat de een verantwoord vindt, kan de ander totaal anders zien. We krijgen geluiden dat het soms lijkt dat het niet "gek" genoeg kan zijn en dat het een soort van competitie dreigt te worden wie de meest fantastische traktatie heeft. In het verleden zagen we hetzelfde gebeuren bij het lenteontbijt. We waarderen uiteraard dat ouders en kinderen zich inspannen om iets moois en creatiefs te bedenken maar aan de andere kant willen we ook dat er geen morele druk ontstaat. Daarom willen wij, mede op verzoek van de MR, een aantal richtlijnen hanteren zodat het verzorgen van traktaties voor iedereen haalbaar is en dat we ons streven om vooral met verantwoorde traktaties te werken kunnen realiseren.
Lees meer ›
22 april 2022

Schaaktoernooi

Eindelijk, kon het schaaktoernooi weer doorgaan!
Wat was het fantastisch om alle deelnemers uit de groepen 5 t/m 8 van beide locaties te zien schaken. 

Op de foto staat de winnaars waarbij gezegd moet worden dat Luca (meest rechts) samen met Pepijn P. de gedeelde tweede plaats heeft behaald. De uiteindelijke winnaar is Pepijn K.

 
Lees meer ›

22 april 2022

Aanpassing kringen kleutergroepen

Er komt een aanpassing in alle geplande kringen van de kleutergroepen. Deze aanpassing gaat in na de meivakantie.
De maandagochtendkring, waarbij alle de kinderen in het bijzijn van de ouders elkaar goede morgen wensen, komt te vervallen. Op maandag zullen de kinderen elkaar natuurlijk een goede morgen blijven wensen, maar vanaf nu zal dit zonder ouders zijn.

 

Vanaf de start van volgend schooljaar ziet het er als volgt uit:


Er zal ongeveer 1x per maand een geplande kring zijn waarbij ouders 5 a 10 minuten met alle kinderen in de kring een gezamenlijke activiteit doen.

Ook is er door het jaar heen nog een aantal keer een 'inloopochtend' waarbij ouders met hun kind een activiteit doen tot ongeveer 9.00 uur.

De inloop en kringen zijn vanaf de start van het schooljaar tot de meivakantie. U vind de data in de kalender.

 

Met vriendelijke groeten,

De kleuterbouw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12