Nieuwsflits

Toon archief
03 februari 2023

Data vriendschappelijke oefentoernooien schoolvoetbal groep 5/6 en 7/8

Dit bericht is bedoeld voor ouders uit de middenbouw e/of bovenbouw met kinderen die zich hebben aangemeld voor het schoolvoetbal.

Er is enige verwarring over de data van de oefentoernooien met de Koekoekschool ontstaan. De juiste data zijn:

8 februari:  alle bovenbouwteams (jongens en meisjes) van 13.15 uur tot ca. 14.45 uur

15 februari:  alle middenbouwteams (jongens en meisjes) van 13.15 uur tot ca. 14.45 uur

Inmiddels is er informatie over het "echte" schoolvoetbaltoernooi. De opzet wordt anders. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de MB-teams gemengd gaan spelen en dat er twee rondes op een dag plaatsvinden.

Wij zijn als school niet tegen gemengde teams maar de berichtgeving is voor ons te laat, wij hebben immers al teams samengesteld. Bovendien hebben wij veel meer jongens dan meisjes die mee willen doen. Wij hebben inmiddels contact met de organisatie over dit probleem. Wordt dus vervolgd.

Voor de bovenbouwteams verandert er niet veel behalve dan de twee rondes op een dag (de eerste ronde is een willekeurige poule-indeling waarna men voor de tweede ronde de poules opnieuw indeelt op basis van de resultaten van de eerste ronde). 

De data van het schoolvoetbal zijn:

29 maart      Jongensteams 7/8    van 13.00 tot 17.00 bij Sporting

5 april          Meisjesteams 7/8     van 13.00 tot 17.00 bij Sporting

12 april        teams 5/6                van 13.00 tot 17.00 bij Hercules

Indien een team kampioen wordt gaat het door naar de stedelijke finales (datum nog niet bekend)

Willen jullie deze informatie svp delen met jullie kind(eren).

groet, namens de sportcommissie,

Jaap Nelissen

27 januari 2023

Jaarplanning 2023-2024

Wij krijgen nu al vragen over de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 (en dat vooral vanwege de vrije vrijdagen voor de kleuters). Op dit moment zijn wij nog niet bezig met deze planning. We starten daar in februari/maart mee en we zullen de data van vakanties en vrije dagen dan ook z.s.m. communiceren. De vraag is ook om een vast ritme te hanteren qua vrije vrijdagen. Dit proberen wij uiteraard ook altijd maar soms moeten we vanwege bijv. een vakantieperiode het ritme wijzigigen. In principe is het om de week een vrije vrijdag voor de kleuters.
27 januari 2023

Weekopening 5/6 E

Zoals bekend hebben we de weekopening van 5/6 E naar een latere datum verplaatst (20 februari). Aanstaande maandag is er dus geen weekopening.
27 januari 2023

Schoolvoetbal

Het echte schoolvoetbaltoernooi nadert (de exacte data zijn nog niet bekend maar die vallen meestal in maart en april). Ter voorbereiding hebben we nu twee oefentoernooien afgesproken met OBS De Koekoek.

 

8 februari spelen alle bovenbouwteams van de meisjes en de jongens een vriendschappelijk oefentoernooi. Dit vindt plaats bij Sporting en wij verwachten alle kinderen uiterlijk 13.15 uur op het veld. Om ca. 14.45 uur is het toernooi afgelopen.

 

15 februari spelen alle middenbouwteams van de meisjes en de jongens een vriendschappelijk oefentoernooi bij Sporting. Ook dan worden alle kinderen uiterlijk 13.15 uur verwacht en om ca. 14.45 uur is het toernooi afgelopen.

 

Wij zijn nog op zoek naar coaches voor de volgende teams:

 

BB jongens 2 en 3

MB jongens 2,3 en 4

MB meisjes 1

 

Vind je het leuk om een team te coachen (evt. het team waar je eigen kind in speelt of een ander team), meld je aan bij: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

Qua tijd gaat het dan om 8 of 15 februari (1,5 uur per middag) en om het "echte toernooi" in maart (dit is een middag van 12.30 tot ca. 17.00 uur afhankelijk van hoever een team gaat komen).

 

Willen jullie deze informatie svp delen met je kind(eren).

27 januari 2023

reminder tevredenheidsonderzoek onder ouders in januari/februari 2023

Zoals bekend hebben alle ouders een mail ontvangen van Beekveld en Terpstra met daarin het verzoek om een tevredenheidsenquete over onze school in te vullen. Deze enquete wordt op alle Utrechtse openbare scholen afgenomen, het is dus geen enquete die door ons is gemaakt. We hebben een paar constructieve en deskundige reacties ontvangen over deze enquete. De enquete is behoorlijk lang en nergens kan je zien hoever je al bent. Dit werkt niet heel motiverend en kan leiden tot irritatie ("hoe veel vragen komen er nu nog dus hoelang ben ik hier nog mee bezig"). Wij hebben (afgezien van de vijf schoolspecifieke vragen die we mochten toevoegen) geen enkele invloed op de samenstelling van de enquete. Ook in de enquete die onder alle kinderen van groep 6 t/m 8 is afgenomen zitten een aantal "verbeterpunten" en die we hebben dan ook allemaal doorgegeven aan ons bestuur en aan Beekveld en Terpstra. Daar hebben we nu niets meer aan maar we hopen dat deze enquetes in de toekomst verbeterd gaan worden. Niettemin willen we iedereen vragen om de enquete toch in te vullen omdat wij jullie mening absoluut willen gebruiken/nodig hebben om ons nieuwe schoolplan te maken. Op dit moment heeft 35 % van de mogelijke respondenten onder ouders gereageerd dus wij hopen dat dit percentage nog een stuk hoger wordt. De periode waarop de enquete kan worden ingevuld is verlengd tot en met 5 februari. Op 30 januari ontvangt iedereen die nog niet gereageerd heeft een herinneringsmail (dit wordt door Beekveld en Terpstra gedaan).
27 januari 2023

CITO-toetsen

In deze periode worden de Cito-toetsen voor diverse cognitieve onderdelen bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 afgenomen (deze toetsen heten de M-toetsen waarbij de M voor midden staat, zo hebben we in juni de E-toetsen waarbij de E voor eind staat). Een deel van de Cito-toetsen wordt digitaal afgenomen en helaas hebben we de afgelopen twee weken regelmatig te maken met storingen bij Cito. Dit is bijzonder vervelend voor de organisatie (er zijn planningen gemaakt met daarin de afnames van de toetsen), voor de leerkrachten (zij gebruiken deze toetsen bij het maken van de verslagen) en bovenal voor de kinderen (die allemaal met hun chroombook klaar zitten en dan werkt het systeem weer niet). Uiteraard hebben wij, samen met ons bestuur, gereageerd naar Cito. Binnenkort hebben we (de voorzitter van het college van bestuur van de SPO, Jaap als SPO-directeur en een aantal IB-ers van verschillende scholen (waaronder Ida van onze school) een gesprek met de directie van Cito waarin we opheldering gaan vragen over deze problemen en ook schadeloosstelling aan de orde gaan stellen (we hebben tenslotte een levercontract met Cito en zij komen hun afspraken niet na). Wordt dus vervolgd.
20 januari 2023

Informatieochtend voor ouders die nog een school moeten kiezen

Op 25 januari vindt op de locatie Poortstraat een informatieochtend plaats voor ouders van kinderen (jonger dan drie jaar) die nog een school voor hun kind moeten kiezen. De ochtend start om 9.00 uur (vanaf 8.45 uur koffie) en eindigt om ca. 10.30 uur. Naast een presentatie door Jaap zullen kinderen uit de bovenbouw rondleidingen voor deze ouders verzorgen. Mocht je iemand kennen die nog op zoek is naar een school, er is nog plek op deze ochtend.
20 januari 2023

Weekopening groep 3/4 C

Maandag a.s. verzorgt 3/4 C de weekopening. Alle ouders van deze groep zijn van harte welkom. Het verzoek is om op de bovenste twee rijen van de tribune plaats te nemen.
20 januari 2023

Tevredenheidsonderzoek onder ouders in januari 2023

Als het goed is hebben alle ouders een mail ontvangen met daarin een link naar de tevredenheidsenquete. Vriendelijk verzoek om deze enquete in te vullen. Voor ons zijn de opbrengsten van deze enquete van grote waarde voor het maken van plannen voor de toekomst. In december 2023 moeten wij het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar gaan publiceren dus jullie input is daarbij zeer welkom. Ook alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een enquete ingevuld (de drie bovenbouwgroepen van de OKS komen volgende week nog aan de beurt). Per gezin is er één ouder die de enquete kan invullen.

 

Alvast zeer veel dank voor de moeite.

20 januari 2023

Aanmelden goede doelen 2023

Beste ouders/verzorgers,Op vrijdag 7 april staat Super Friday met onder andere de sponsorloop weer op de agenda. Voor de sponsorloop zijn we weer op zoek naar een mooi goed doel om geld voor op te kunnen halen en daar hebben we jullie hulp voor nodig! Dus als jullie een mooi goed doel weten, dat voldoet aan de voorwaarden, meld dit dan uiterlijk 17 februari aan via het aanmeldformulier in bijgaande link. De voorwaarden staan bovenaan het aanmeldformulier. Uit de aanmeldingen zal een voorselectie worden voorgelegd aan de Leerlingenraad, die de definitieve keuze zal maken.Hopelijk krijgen we weer goede aanmeldingen voor mooie doelen!De Oudercommissie

 

https://bit.ly/AanmeldingJWVSponsorloop2023

 

20 januari 2023

Korfbal onderbouw

Korfbaltoernooi voor de groepen 3 en 4

Op vrijdagmiddag 14 april 2023 is er na schooltijd het jaarlijkse korfbaltoernooi bij Synergo. (Loevenhoutsedijk 2) De groepen 3 spelen tegen de groepen 3 van andere scholen en de groepen 4 spelen tegen de groepen 4 van andere scholen. Ieder team bestaat zoveel mogelijk uit 2 meisjes en 2 jongens en 2 wisselspelers want korfbal is een gemengde sport. Het toernooi begint om 16 uur. (half 4 aanwezig zijn als je om 4 uur de eerste wedstrijd hebt) en het toernooi eindigt rond een uur of 8 als het team de finale haalt.


Lees meer ›
20 januari 2023

Korfbal middenbouw

Korfbaltoernooi voor de groepen 5 en 6

 

Op vrijdagmiddag 21 april 2023 is er na schooltijd het jaarlijkse korfbaltoernooi bij Synergo. (Loevenhoutsedijk 2) De groepen 5 spelen tegen de groepen 5 van andere scholen en de groepen 6 spelen tegen de groepen 6 van andere scholen. Ieder team bestaat zoveel mogelijk uit 2 meisjes en 2 jongens en 2 wisselspelers want korfbal is een gemengde sport. Het toernooi begint om 16 uur. (half 4 aanwezig zijn als je om 4 uur de eerste wedstrijd hebt) en het toernooi eindigt rond een uur of 8 als het team de finale haalt


Lees meer ›
13 januari 2023

Schoolvoetbal

Nog even ter herinnering:  Op woensdag 8 februari spelen alle jongensteams van de MB en de BB een vriendschappelijk toernooi met OBS de Koekoek. Een en ander vindt plaats bij Sporting en we verwachten alle jongens om uiterlijk 13.15 uur.

We zijn bezig met een vergelijkbaar oefentoernooi voor alle meisjesteams en waarschijnlijk vindt dat op 15 februari plaats.

13 januari 2023

Aanmelden broertjes en zusjes

Opnieuw even de uitleg over het aanmelden van broetjes en zusjes op onze school: Alle ouders in Utrecht met kinderen die twee jaar zijn geworden ontvangen van de gemeente Utrecht een brief met daarin de uitleg over het aanmelden van je kind(eren). Je hebt in het jaar nadat je kind twee jaar geworden is de tijd om je te orienteren op de mogelijke scholen. Als je kind drie jaar wordt moet je je kind aanmelden bij de gemeente met de school die je gekozen hebt. Broertjes en zusje hebben, indien tijdig aangemeld, altijd voorrang. Als je te laat bent met aanmelden zijn er nog wel mogelijkheden maar dat geeft een hoop administratief gedoe. Verzoek dus om broertjes en zusjes tijdig aan te melden. Rechtstreeks bij de school aanmelden kan dus officieel niet. Indien er toch problemen ontstaan, neem even contact op met Jaap Nelissen (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)
13 januari 2023

Djembélessen

Beste ouders,

Graag wil ik jullie met trots vertellen dat ik dit schooljaar álle 3 t/m 8 groepen djembé les geef.

Al jaren geef ik djembé les op deze school, maar het was niet structureel. Ik heb zelf ooit 5 jaar djembé les gehad van een Afrikaan, maar met de kinderen speel ik op een westerse manier. We zeggen zinnen ritmisch in ons hoofd en vertalen die op de djembé. Een ezelsbrug om de ritmes goed te kunnen onthouden. Ik vind dit erg leuk om te geven omdat we samen laagdrempelig met muziek bezig zijn. Fysiek is het ook best pittig. Kinderen worden op een hele andere manier benaderd om van zich te laten horen. Heel verrassend hoe soms een “stil” kind opeens op de voorgrond treedt met zijn spel! Er komt nl ook improvisatie bij kijken. Het djembé spelen combineer ik ook met liedjes, andere slaginstrumenten en body percussie. In het verleden heb ik muziekopleidingen voor het basisonderwijs gevolgd en vandaar dat ik ook allerlei muzikale aspecten in de les gebruik, zoals notaties.

Niet iedereen heeft nu al les van me gehad. De bovenbouw bijna allemaal wel. De onderbouw komt later in het jaar aan de beurt. Misschien wel leuk om bij je kind te informeren wat die ervan vindt!

Hartelijke groet, juf Jolande

13 januari 2023

VO-MARKT OP 19 JANUARI VOOR OUDERS GR. 7 EN 8

VO-markt

Donderdag 19 januari organiseert het bovenbouwteam voor alle ouders van groep 7 én 8 een VO-markt. (NB: dus van beide groepen mogen de ouders komen, bij sommige groepen was alleen groep 8 gecommuniceerd). Vanaf 19.45 uur zullen we de deur (op de PS) openen en om 20.00 uur beginnen we met een kort plenair gedeelte. Vervolgens zullen er in vier rondes verschillende 'scholen' bezocht kunnen worden, waarin ouders (soms met hun kind en soms niet) vertellen over de middelbare school waar hun kind momenteel op zit. Deze avond wordt altijd als zeer waardevol ervaren door ouders en zij zijn daarom vaak ook bereid één of twee jaar later zelf op deze avond te komen vertellen. Dit waarderen we enorm! Scholen die vertegenwoordigd zullen worden zijn: X11, Gerrit Rietveld, HNL, Academie10, Herman Jordan, Descart, Waldorf, Unic, OLZ, De Breul, Boni, USG, CGU, Werkplaats en misschien ook OVMZ en Leidsche Rijn College. 

Er zal verteld worden waarom zij destijds voor de betreffende school gekozen hebben, wat de sterke en zwakke punten van de school zijn, er zal iets verteld worden over huiswerk en werkdruk, over communicatie en contact met ouders en iets over de kosten die bij de school komen kijken. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we de avond af. Wees welkom!

Vriendelijke groeten, namens de bovenbouw,Sophia Janssen

13 januari 2023

Reminder schoonmaakavond 18 januari

Woensdag 18 januari is de eerste schoonmaakavond voor de KB en OB. Dit zal zijn op beide locaties. De schoonmaakavond is van 19.30 tot 21.00uur. Om 19.25uur worden de deuren geopend door het MT en zal het MT koffie en thee zetten. De KB en OB collega’s zullen eventueel een lijst ophangen met dingen die schoongemaakt kunnen worden. Als er geen lijst hangt dan worden de basisdingen schoongemaakt zoals tafels/stoelen/plinten/vensterbanken/kasten. Als het lukt om te komen helpen, zou dat heel fijn zijn. Neem waar mogelijk een eigen emmer mee. Wij zorgen voor doekjes en schoonmaakmiddel.

Op naar een frisse start van dit nieuwe jaar!

13 januari 2023

Reminder Tevredenheidsonderzoek onder ouders in januari 2023

Zoals eerder vermeld wordt er, vanuit ons bestuur, een tevredenheidsenquete gehouden onder alle ouders en kinderen van de openbare scholen in Utrecht. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door Beekveld en Terpstra (een adviesbureau). Wij hebben inmiddels alle handelingen die hiervoor nodig zijn afgerond. De vragen zijn opgesteld door Beekveld en Terpstra en zijn voor alle scholen identiek behoudens een vijftal school specifieke vragen. 

 

Per gezin kan slechts één ouder een enquete invullen. Wij hebben verzocht dat beide ouders die konden doen maar dat bleek technisch niet mogelijk/wenselijk te zijn. Jullie moeten dus of komen tot gezamenlijke antwoorden of je moet bepalen dat een van de twee ouders de enquete invult. De enquete is volledig anoniem.

 

Vanuit school het verzoek om mee te werken aan dit onderzoek omdat het ons veel informatie kan geven voor het nieuw te maken schoolplan. Vanaf 16 januari tot en met 29 januari worden de vragenlijsten opengesteld. Als het goed is ontvangen jullie dus op 16 januari een mail met een uitnodiging. Op 23 januari ontvangt iedereen die nog niet gereageerd heeft per mail een herinnering.

 

Alvast dank.

16 december 2022

Gevonden voorwerpen Poortstraat

Er zijn heel veel gevonden voorwerpen op de locatie Poortstraat.

Deze zijn te vinden bij de hoofdingang van de school.
Wij hopen dat alle spullen weer terecht komen bij de rechtmatige eigenaar.
Fijn voor de eigenaar, maar ook voor ons. Op deze manier starten wij wij weer met een schone lei in het nieuwe jaar. Klik op lees meer voor nog een foto van de gevonden voorwerpen.

 

 


Lees meer ›
16 december 2022

Nieuwste column Jaap

Mijn voornemen om met regelmaat columns te schrijven heeft enige vertraging opgelopen maar nu dan toch een column getiteld: De grote (pedagogische) waarde van fantasie en magie. Deze is te lezen op de website in het menu "actueel" / submenu "column directie"

 

https://www.jenaplanwittevrouwen.nl/actueel/column-directie

 

Ik vind het leuk om reacties te ontvangen (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

P.S.  Deze columns schrijf ik op persoonlijke titel, dit is dus geen algemeen standpunt van de school

 

16 december 2022

Weekopening groep 5/6 E (groep Hannah/Lotte)

De weekopening van de groep van Hannah en Lotte (die oorspronkelijk gepland stond op 30 januari) wordt verplaatst naar 20 februari. Uiteraard zijn hierbij alle ouders van 5/6 E van harte welkom.
16 december 2022

Vrijdag 23 december vrij voor alle kinderen

Vrijdag 23 december is een vrije dag voor alle kinderen. Het team gaat dan de school opruimen en in orde brengen voor de start van het nieuwe kalenderjaar 2023.
16 december 2022

Kerstviering woensdag 21 december en donderdag 22 december

Woensdag 21 december zal de groep van Sophia vanaf 8.45 uur een kerstviering verzorgen voor de OB, MB en BB van de PS en de ouders van groep 7/8 E. Later in de ochtend volgt er nog een miniviering voor de KB van de PS

Donderdag 22 december zal voor een groot deel in het teken staan van de kerstviering. In de ochtend (vanaf ca. 8.40 uur) zal er een kerstviering door de groep van Jesse (voor de OKS) worden opgevoerd voor alle groepen OB, MB en BB en ouders van groep 7/8 B. Later in de ochtend volgt dan ook nog een miniviering voor de KB van de OKS

In de middag wordt er door alle groepen 8 een overheerlijk kerstdiner voorbereid voor de bovenbouwgroepen (kinderen koken bij ouder thuis). 

Vanaf 17.15 uur (inloop vanaf 17.00 uur) worden alle kinderen op school verwacht voor het kerstdiner en de diverse activiteiten die in de groep worden gedaan. 

Gelijktijdig start op beide pleinen de kerstborrel (soep, brood, smeersels en gluhwein, muziek en licht) voor ouders, georganiseerd door de OC (iedereen is welkom)

Om 18.30 eindigt het kerstdiner voor de KB en om 18.45 uur voor de andere bouwen.

Om ca. 19.30 start het kerstdiner voor het team op de locatie PS.

16 december 2022

Personeelswijzigingen

Vanaf maandag gaat er een aantal personeelswijzigingen in. Alex stopt zijn werkzaamheden in de MB-groep 5/6 E. Hij zal op een andere wijze worden ingezet in de schoolorganisatie. Lotte neemt zijn werkzaamheden in de groep 5/6 E over (naast haar dagen als IB-er). Jeroen zal op zijn beurt de donderdag in de groep van Marissa van Lotte overnemen. Alle ouders van de betreffende groepen hebben hierover een aparte mail ontvangen met meer tekst en uitleg. 
16 december 2022

Nogmaals de ouderbijdrage

Deze week is er het nodige mailverkeer geweest over de vrijwillige ouderbijdrage. Nogmaals de mededeling dat de herinneringsmail over de betaling naar alle ouders (ook degenen die wel betaald hebben) is gestuurd. Toekomstige herinneringsmails worden gegenereerd uit de betalingsadministratie en zijn dan dus selectiever. De mail van afgelopen week is via het algemene systeem gegaan en dat kan geen selecties op "wel of niet betaald" maken. 

 

Duidelijk is overigens wel geworden dat het niet-betalen voor een groot deel te wijten is aan de verandering van de betalingssystematiek. Heel veel ouders dachten dat dit automatisch verlopen was en we kunnen ons goed voorstellen dat dit verwarring heeft veroorzaakt. In ieder geval veel dank alle respons.

09 december 2022

Schoolvoetbal 2

Net is bekend geworden dat we op woensdag 8 februari een vriendschappelijk oefentoernooitje kunnen spelen met OBS de Koekoek. Op deze datum komen dan alle bovenbouwteams (van zowel de meisjes als de jongens aan de beurt). Later in de maand gaan we ook een middenbouwtoernooi organiseren.

 

Dus: woensdag 8 februari vanaf 13.15 uur toernooi bij Sporting met alle BB-teams en OBS de Koekoek.

09 december 2022

Schoolvoetbal

Wij ontvangen dagelijks vragen van kinderen en ouders over het schoolvoetbal. Op dit moment is de stedelijke organisatie van het schoolvoetbal bezig om een en ander te organiseren. Er gaan geluiden op om de opzet te veranderen en wellicht gaat men zich meer richten op kinderen die om allerlei redenen niet op een sport zitten.

Wij hebben hier een gesprek over gehouden met de organisatie en een pleidooi gehouden voor beide opties (dus zowel het schoolvoetbaltoernooi in de traditionele vorm als een event om sport in algemene zin te promoten.

Normaal gesproken vindt het toernooi in maart plaats. Of en hoe dit nu gaat vorm krijgen weten we dus nog niet exact. Wel hebben we de intentie dat er sowieso een toernooi gaat komen desnoods onder eigen organisatie en met een beperkt aantal scholen. We hopen uiteraard dat het als vanouds kan plaatsvinden.

We zijn nog steeds op zoek naar tegenstanders om vriendschappelijk tegen te oefenen maar dat valt nog niet mee. We hebben nu in ieder geval afspraken met OBS De Koekoek om in februari te gaan spelen. Er lopen nog een aantal lijntjes naar andere scholen dus wordt vervolgd.

09 december 2022

COHORTEN ONDERZOEK

Jaarlijks vindt er op alle scholen in Nederland een zgn. cohortenonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt gekeken naar de advisering van basisscholen naar het voortgezet onderwijs. Men kijkt dan naar het schoolsucces van kinderen in de derde klas van het VO. Klopten de adviezen in groep 8, waren ze te laag of te hoog ? In hoeverre hebben kinderen zich verder door ontwikkeld en volgen ze nu onderwijs op een ander niveau dan de basisschool had ingeschat ? Dit onderzoek is voor iedere school van belang omdat het o.a. inzage geeft in de betrouwbaarheid van de adviezen. De resulaten van iedere school worden vergeleken met de landelijke cijfers en met referentiescholen (scholen met ongeveer dezelfde populatie)  Ieder jaar wordt dit rapport op onze school in de MR besproken. In de OC kwam het voorstel om het ook beschikbaar te stellen aan geinteresseerde ouders. Uiteraard zullen niet alle ouders deze behoefte hebben maar voor de liefhebbers willen we de mogelijkheid bieden om het rapport te ontvangen via de mail. Het is een nogal lijvig rapport dus we hebben een samenvatting gemaakt van de highlights (de zaken die voor onze school van belang zijn). Je kan dit rapport opvragen bij Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl).
09 december 2022

Uitval stamgroepleiders bij ziekte of bij corona

Ook dit schooljaar leek het zo te zijn dat de school bespaard bleef van veel uitval maar in de maand november en ook in december zijn we geconfronteerd met de nodige ziektes en uitval bij leerkrachten. Gelukkig konden we in de meest gevallen voor inval zorgen (intern of extern). Toch blijft het een kwetsbaar geheel, er is een zeer beperkt aantal invallers verbonden aan ons bestuur en het aantal beschikbare leerkrachten is nog steeds verontrustend laag. Het bestuur heeft een brief opgesteld voor alle ouders van het openbaar onderwijs om hier uitleg over te geven. Deze brief zullen wij als bijlage bij een mail aan iedereen mailen.
09 december 2022

KERSTBORREL OUDERS

Vanwege corona is de laatste kerstborrel al bijna drie jaar geleden. Voor veel ouders is dit fenomeen dus totaal onbekend en daarom hierbij de informatie over dit event. Tijdens het kerstdiner van de kinderen (donderdag 22 dec. vanaf 17.15 uur tot 18.30 (KB) of 18.45 (andere bouwen) organiseert de oudercommissie een kerstborrel voor alle ouders op beide locaties. Deze borrel vindt buiten plaats op beide pleinen. Er wordt dan soep met brood en smeersels aangeboden naast de traditionele gluhwein. Er is stemmige muziek en passende versiering. Het is een mooie traditie om daarmee de kerstvakantie in te gaan terwijl je staat te wachten op je kind(eren). Iedereen is welkom. De OC is al volop bezig met de voorbereiding.
09 december 2022

Wat te doen bij onvrede en klachten

Als school proberen wij uiteraard om goed onderwijs te bieden in een veilig pedagogisch klimaat. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat zaken even minder goed lopen met een bepaald kind of bepaalde kinderen (het is en blijft mensenwerk). Als school zullen wij er alles aan doen om, indien nodig, problemen op te lossen. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat we op de hoogte zijn. Als school willen wij laagdrempelig zijn en wij hopen dan ook dat ouders bij problemen daar uiting aan geven bij in eerste instantie de stamgroepleider. Indien dat niet leidt tot resultaten dan kan je je wenden tot de locatieleiders (Carly op de OKS of Relinde op de PS). Indien dat ook niet leidt tot oplossingen dan kan je je wenden tot de directeur (Jaap). Wij kunnen alleen handelen als wij ook op de hoogte zijn van mogelijke problemen. Het heeft dan ook geen zin om je ongenoegen te uiten in ouder-appgroepen of in gesprekken met andere ouders op het plein. De deuren staan bij ons altijd open.
09 december 2022

Deelname aan tevredenheidsonderzoek school

Iedere school in Nederland maakt om de vier jaar een nieuw schoolplan. Het huidige schoolplan loopt dit schooljaar af en we moeten gaan werken aan een nieuw schoolplan (2023-2027). In een schoolplan beschrijft een school haar missie, visie, ambities en plannen voor de komende jaren. Belangrijke bouwsteen is het tevredenheidsonderzoek dat alle SPO basisscholen in januari gaan houden onder kinderen, ouders en teamleden. Jullie ontvangen hiervoor in januari een mail met een link naar deze vragenlijst. Het verzoek is om deze vragenlijst zorgvuldig in te vullen. De resultaten van deze vragenlijst worden nadrukkelijk betrokken bij het maken van het nieuwe schoolplan.
09 december 2022

A.S. MAANDAG STUDIEDAG

Aanstaande maandag 12 december vindt er, conform de jaarplanning, een studiedag plaats. Alle kinderen zijn de hele dag vrij.
02 december 2022

Tijdig opgeven van broertjes en zusjes op onze school

Zoals wellicht bekend hanteert de gemeente Utrecht een centraal aanmeldingssysteeem voor kinderen in het basisonderwijs. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van huidige kinderen die nog niet naar school gaan. Broertjes en zusjes hebben sowieso voorrang en worden altijd geplaatst mits zij tijdig zijn aangemeld bij de gemeente. Dit gaat dus niet automatisch. Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf het kwartaal waarin zij drie jaar worden. Hievoor ga je naar de website www.naardebasisschool.utrecht.nl

Deze site geeft welke stappen je moet doen om je kind aan te melden.  We hebben inmiddels ervaringen met kinderen die te laat zijn aangemeld. Wees dus op tijd. Mocht het toch fout gaan, laat het even weten want dan kunnen wij helpen met het alsnog geplaatst krijgen van een broertje of zusje.

02 december 2022

Kerstdiner kinderen op 22 december

Via de OC werden wij geattendeerd op het feit dat het kerstdiner voor de kinderen nog niet in de agenda's van de diverse groepen was opgenomen. Inmiddels is dit verholpen. Op 22 december worden alle kinderen om uiterlijk 17.15 uur (vanaf 17.00 uur inloop) verwacht in hun groep voor het kerstdinder. De kleuters zijn om 18.30 uur klaar en kunnen dan worden opgehaald, de andere bouwen gaan tot 18.45 uur door.

 

Alle kinderen (van alle bouwen) moeten bestek, bord, een kom of bakje voor evt. soep en een beker (liefst voorzien van naam en in een tas) op 22 dec. meenemen.

 

Gelijktijdig met het kerstdiner van de kinderen organiseert de OC een kerstborrel voor ouders op beide locaties op het schoolplein. Er is dan gluhwein, soep en brood in een sfeervolle ambiance. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom. 

02 december 2022

Oproep van vakleerkrachten gymnastiek

Beste ouders en kinderen,Als jullie thuis nog skateboards, éénwielers, waveboards hebben die niet meer gebruikt worden, dan kunnen jullie ons daar erg blij mee maken voor gebruik in de gymzaal.Met sportieve groet,Janine en Vivienne,Vakleerkrachten gymnastiek
02 december 2022

Herhaalde oproep kerstkoor OKS

Al vele jaren kennen beide locaties een traditie als het gaat om een kerstkoor dat rond de kerstdagen bij de start van de school iedereen verwelkomt met stemmige kerstliederen. Er is op de PS een initiatief om met zowel ouders als kinderen een koor te vormen (zie deze Nieuwsflitsen)

 

Op de OKS is er altijd een kinderkoor dat onder leiding van ouders een aantal nummers instudeert en deze opvoert rond kerst. Vanuit deze groep komt de volgende oproep:

 

Kerstkoor OKS: zangers gezocht en een pianist!

Zing je graag, meld je dan aan om mee te zingen met het OKS-ouder-kerstkoor op maandag 19 en donderdag 22 december, vóór schooltijd. Talent is niet vereist. De repetitie is op woensdagavond 14 december.

Speel je liever piano? Dan ben je ook welkom, want we zoeken nog een pianist voor de begeleiding van zowel het ouder- als het kinderkoor. Hoeft zeker niet professioneel, beetje aanleg en lef is al mooi meegenomen. 

Aanmeldingen graag met telefoonnummer voor zowel koor als begeleiding naar joyce.griet@planet.nl.

02 december 2022

herhaalde oproep kerstkoor PS

Zingende ouders en kinderen gezocht

Het Jenaplan Kerstkoor PS gaat weer van start om de kerstperiode op school muzikaal te omlijsten.We willen op woe 21 dec en don 22 dec van 8:15-8:30 uur optreden in school met een koor van ouders en kinderen. Verdeling 50/50 om het behapbaar te houden.We hebben al 9 enthousiaste zingende ouders en een pianist die mee doen maar we zoeken graag versterking. We zullen oefenen op woensdag 14 dec en maandag 19 december van 19:00-20:30 uur op school.Het repertoire doen we in onderling overleg en behapbaar voor iedereen die een beetje toonvast is.Heb je zin om met ons mee te doen, alleen of met je kinderen? Meld je dan aan bij dorien.vach@gmail.com.Graag met je telefoonnummer erbij dan voegen we je toe aan de whatsapp groep

02 december 2022

Reminder aan studiedag op 12 december

Zoals in de jaarkalender (en dus ook in alle groepsagenda's) staat vermeld is 12 december een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn die dag vrij.
02 december 2022

Sinterklaas 5 december

Aanstaande maandag is het zo ver:  Sinterklaas. Ondanks alle commotie rondom dit, voor heel veel kinderen, zo mooie feest, willen wij deze traditie in ere houden (voorzien van alle aanpassingen). Maandagochtend zullen Sinterklaas en zijn medewerkers onze beide locaties bezoeken. De kinderen worden op de gewone schooltijd verwacht. Na de ontvangst om ca. 8.45 uur zal Sinterklaas alle groepen bezoeken of de kinderen gaan naar Sinterklaas toe. In de MB en BB zullen de surprises (met gedichten) die alle kinderen hebben gemaakt met volle aandacht ontvangen en bekeken/beluisterd worden. De school sluit om 12.00, alle kinderen zijn de middag vrij.
25 november 2022

Herhaalde oproep kerstkoor Poortstraat

Zingende ouders en kinderen gezocht

Het Jenaplan Kerstkoor PS gaat weer van start om de kerstperiode op school muzikaal te omlijsten.We willen op woe 21 dec en don 22 dec van 8:15-8:30 uur optreden in school met een koor van ouders en kinderen. Verdeling 50/50 om het behapbaar te houden.We hebben al 9 enthousiaste zingende ouders en een pianist die mee doen maar we zoeken graag versterking. We zullen oefenen op woensdag 14 dec en maandag 19 december van 19:00-20:30 uur op school.Het repertoire doen we in onderling overleg en behapbaar voor iedereen die een beetje toonvast is.Heb je zin om met ons mee te doen, alleen of met je kinderen? Meld je dan aan bij dorien.vach@gmail.com.Graag met je telefoonnummer erbij dan voegen we je toe aan de whatsapp groep

24 november 2022

JJD reminder

Vanavond (na het voetbal van Nederland) de JJD voor eerst groep 5/6 (vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur)) en daarna voor groep 7/8 (20.30 tot 21.45 uur), beiden op de locatie OKS.
24 november 2022

Ouderdansfeest 18 november

We kijken terug op wederom een zeer geslaagd ouderdansfeest. Allereerst willen wij de OC (met een aantal mensen die de organisatie voor de eerste keer in handen hadden) zeer bedanken voor dit geweldige en waardevolle evenement. Ook de vele ouders die deze dag geholpen hebben (zowel in de voorbereiding als bij het opruimen) willen wij bedanken. Wij denken dat dit feest een van de kroonjuwelen is van onze school. Gezien de grote opkomst (naar schatting 350 mensen) wordt dit gevoel gedeeld met de ouders. Op naar het volgende event (de kerstborrel op 22 december tijdens het kerstdiner van de kinderen).
24 november 2022

Corona

Hoewel er geen sprake lijkt te zijn van nieuwe heftige coronagolf werd onze school deze week toch getroffen door veel besmettingen bij diverse teamleden. Totaal zijn er 8 leerkrachten besmet geraakt. Met veel kunst en vliegwerk hebben we de uitval van al deze mensen weten op te vangen. We hopen hiermee "de besmettingspiek" gehad te hebben.
24 november 2022

Sinterklaas

Hoewel deze mooie traditie aan nogal wat verandering onderhevig is blijft het een spannend kinderfeest (vooral voor de groepen 1 t/m 4). De oudere kinderen (5 t/m 8) kunnen en mogen zich uitleven in het maken van een surprise voor het kind waarvan zij het lootje hebben getrokken. Check af en toe even bij je kind of het allemaal lukt.
24 november 2022

Weekopening groep Astrid/Marieken

Aanstaande maandag 28 november vindt de weekopening van de groep van Astrid en Marieken plaats. Ouders van deze groep zijn uiteraard van harte welkom. Alle ouders worden verzocht om op de bovenste twee rijen van de tribune plaats te nemen. De weekopening start om ca. 8.40 (als alle kinderen zitten) en duurt meestal ongeveer een half uur.
22 november 2022

Kring KB van 24-11 gaat niet door i.v.m. schoen zetten

18 november 2022

Gezonde lunch tijdens overblijf

Kinderen die gebruik maken van de overblijf, konden tot voor kort een keer per week kiezen voor een beker Optimel. Hier stoppen wij na volgende week mee omdat dit niet een heel gezonde keuze is. Kinderen kunnen wel blijven kiezen voor melk.
Verder zien wij gelukkig heel veel lunchtrommels die gevuld zijn met een gezonde lunch. Een enkele keer zien wij koek of pepernoten. Wij willen jullie vragen om dit niet mee naar school te geven. Het is niet gezond maar  geeft vooral scheve gezichten.
18 november 2022

Schoonmaakavonden

Wij organiseren twee schoonmaakavonden dit schooljaar. Op deze avonden is het de bedoeling dat de lokalen van de kleuter- en onderbouw worden schoongemaakt. Denk hierbij aan het afnemen van de tafels, stoelen, kasten enz. Omdat de midden- en bovenbouw dit samen met de kinderen doen, vragen wij alleen hulp in de kleuter- en onderbouw. 

De data zijn: woensdag 18 januari en maandag 19 juni van 19.30-21.00 uur

 

We hopen op zoveel mogelijk hulp. Kun je helpen? Laat het ons weten via mt.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl  en ze de data alvast in de agenda.

18 november 2022

Verandertraject schoolplein Poortstraat

Graag willen wij het schoolplein van locatie Poortstraat verbeteren en vergroenen.

Om de eerste stappen te zetten zijn wij op zoek naar ouders die met ons mee willen denken.

 

De volgorde van het ontwerpproces ziet er als volgt uit:

 1. Sociaal en financieel draagvlak – opstart projectplan 
 2. Brainstorm met het team- ontwerpsessie
 3. Participatie met de kinderen
 4. Schetsontwerp
 5. Voorlopig ontwerp en difinitief ontwerp
 6. Offertetraject
 7. finiancieringsfase
 8. Gunning aan uitvoerende partij
 9. Realisatie
 10. Opening van het schoolplein
   

  Denk jij dat je mee kan denken in bovenstaand ontwerpproces, meld je dan voor 26 november aan bij Ger. 
  Stuur een mail naar Ger. Ger.vanwijngaarden@spoutrecht.nl 

  1 2 3 4