Nieuwsflits

26 januari 2022

Mondkapjes

Of we het nu leuk of zinvol vinden speelt nu even geen rol: Wij willen ons houden aan de richtlijn t.a.v. het dragen van mondkapjes door personeel en kinderen van MB en BB. Zeker nu, met de versoepelde richtlijnen t.a.v. diverse zaken (o.a. de quarantaineregels) is er een grotere kans op besmetting. Mondkapjes zal allicht daar iets in helpen. Wij zien dat steeds meer kinderen 's ochtends geen mondkapje bij zich hebben. Onze reservevoorraad raakt iedere keer op. Opvallend is ook dat het vaak dezelfde kinderen zijn. Graag dus jullie medewerking zodat wij deze richtlijn kunnen handhaven. 
26 januari 2022

Versoepelingen coronarichtlijnen per 26-1

Beste ouder(s), verzorger(s),

Waarschijnlijk hebben jullie allemaal de persconferentie van vanavond (25-1-2022) gezien. Voor de school en voor jullie was er het positieve bericht dat kinderen tot 18 jaar die in aanraking geweest zijn met een besmet persoon, niet meer in quarantaine hoeven (tenzij ze klachten hebben). Kinderen met milde klachten (licht hoesten of niezen) en een negatieve zelftest mogen ook weer naar school. Deze maatregelen gaan per morgen in. Dit betekent dat ook de maatregelen bij meer dan twee besmettingen in een klas niet meer leiden tot quarantaine van de hele groep. 

 

Hoewel de kans op besmettingen (zoals Rutte meldde) daarmee wel groter wordt is hiertoe toch besloten omdat er nu veel te veel kinderen, die niet besmet zijn, en toch thuis zitten met alle gevolgen van dien.

 

Het preventief twee keer per week afnemen van een zelftest blijft wel van kracht (groep 6 t/m 8). We hebben opnieuw een bestelling gedaan voor nieuwe zelftesten en die worden z.s.m. geleverd en verdeeld onder de kinderen.

 

Alle kinderen die dus niet besmet zijn maar wel de afgelopen dagen thuis zaten mogen per onmiddellijke ingang weer naar school. Afwezigheid door ziekte en/of besmetting van leerkrachten kan, vanwege het niet beschikbaar zijn van invallers, nog steeds leiden tot uitval van een groep. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen maar in sommige situaties hebben wij daar geen oplossingen voor.

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van de nieuwe protocollen voor PO en VO en die leiden wellicht ook weer tot nieuwe aanpassingen en mogelijkheden. Deze hopen wij vrijdag te kunnen presenteren.

 

Met vriendelijke groet, namens de directie,

 

Jaap Nelissen

24 januari 2022

VO-scholenmarkt

A.s dondedagavond van 19.30 tot 21.00 VO-scholenmarkt voor ouders groep 7 en 8 (check je mailbox voor verdere informatie)
21 januari 2022

Update corona 21-1-2022

Uiteraard waren wij zeer verheugd over het weer starten van de scholen na de kerstvakantie. Wij zien ook hoe blij kinderen zijn dat ze weer naar school kunnen en voor ouders is het ook van groot belang. Wat wij echter nu bemerken is dat het omikronvirus wel een veel grotere impact heeft op onze schoolorganisatie dan de virusvarianten daarvoor. Het aantal besmettingen stijgt met de dag en deze week waren er drie groepen in quarantaine en het lukt ons steeds minder goed om oplossingen te vinden bij uitval van leerkrachten (vanwege corona of andere oorzaken) waardoor sommige groepen thuis moeten blijven. Tot aan half december lukte dat in bijna alle gevallen maar nu gaat het om te veel mensen. We proberen nog steeds om het thuis blijven van groepen (dus even los van quarantaines) te voorkomen maar de rek is er uit. Er zijn geen invallers beschikbaar en intern hebben we nu ook alle opties gebruikt. 
Lees meer ›
17 januari 2022

Cito

Beste ouders, 

 

Vanaf deze week gaan we weer CITO toetsen. Nieuw dit jaar is dat we starten met een andere versie van CITO, nl Leerling in Beeld. We hebben deze keuze gemaakt met het MT en vinden dat deze wijze van toetsen en interpreteren beter aansluit bij onze visie op het Jenaplanonderwijs.Leerling in Beeld is dit schooljaar alleen nog beschikbaar voor de groepen 3 t/m 5, volgend schooljaar wordt dit uitgebreid tot en met groep 8.  De leerlingen van groep 6 t/m groep 8 werken dit schooljaar nog met de CITO 3.0 toetsen.

  • Met Leerling in Beeld leggen we de focus op de groei van ieder kind en kunnen wij via overzichtelijke rapportages nog breder kijken naar de ontwikkeling van de leerling. Deze zijn ook inzichtelijk voor ouders.
  • Er is een kortere basistoets voor iedereen.
  • Wij gebruiken de digitale versie, waarbij ook een voorleesfunctie is voor kinderen met dyslexie.
  • Groei van de leerling staat centraal.
  • De toetsen zijn adaptief, dat betekent dat het systeem zich aanpast en kinderen die meer aankunnen moeilijkere opgaven krijgen, terwijl kinderen die het lastig vinden het systeem meer aansluit bij het kind.
  • Rekentoets is minder talig, maar bevat meer kale sommen.
  • Spelling is nu opgenomen in het onderdeel Taalverzorging.
  • De teksten van Begrijpend Lezen zijn beduidend korter.

 Ida en Francien, IB

14 januari 2022

Betaling ouderbijdrage

Wij hebben oproepen gedaan om de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. Voorheen ging dit via een automatische incasso maar nu moet je als ouder hier een handeling via IDEAL voor verrichten. Kennelijk heeft niet iedereen deze wijziging scherp in beeld want heel veel ouders hebben nog niet betaald (normaal is er een betalingsdichtheid van meer dan 95 %).

 

Uiteraard, het gaat om een vrijwillige bijdrage maar deze voor de kwaliteit van ons onderwijs van groot belang. Graag dus jullie medewerking in deze (bij deze Nieuwsflitsen staat ook de nieuwflits met verdere uitleg over hoe en wat).

14 januari 2022

Save the date

Wat zou het mooi zijn als er in het voorjaar (liefst eerder) verdere versoepelingen worden doorgevoerd zodanig dat we uiteindelijk toch een ouderfeest kunnen gaan houden. Ook t.a.v. dit event wil de ouderraad de organisatie alvast proactief opstarten zodat we, indien het toegestaan is, alsnog het ouderfeest kunnen gaan houden. Hiertoe is ook al een datum geprikt zodat iedereen deze alvast kan reserveren:

 

Vrijdag 13 mei Ouderdansfeest

Een mogelijk thema lijkt voor de hand te liggen.

06 januari 2022

Herhaalde oproep: Gezocht ouders die een half uur per week de bibliotheek willen draaien

Zoals bekend hebben wij sinds kort de beschikking over twee gloednieuwe bibliotheken. Om de uitleen, de registratie en de verwerking van ingeleverde boeken goed te laten verlopen willen wij heel graag gaan werken met bibliothecarissen. Hiervoor zoeken wij ouders die één of meerdere keren per week ca. een half uur dit werk willen verrichten. Dagelijks willen wij de bibliotheek openen om 8.30 uur en om 13.00 uur. Totaal zijn er per locatie dus 9 diensten (woensdagmiddag valt af). Op dit moment hebben zich 5 ouders aangemeld (4 x PS en 1 x OKS). We zoeken dus nog wat mensen. Heb je tijd en zin om een half uur dit te gaan doen, meld je aan bij:

 

jaap.nelissen@spoutrecht.nl

18 november 2021

toelichting bij ouderbijdrage

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Binnenkort ontvangen jullie het verzoek om de (vrijwillige) ouderbijdrage over te maken. In dit verzoek staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. In deze Nieuwsflits wil ik graag uitleg geven over het "waarom" van deze ouderbijdrage. 

 

Iedere school ontvangt van de overheid middelen om het onderwijs op een school te realiseren. Al vele jaren is er sprake van een tekort aan middelen om sowieso de meest fundamentele zaken te bekostigen (schoonmaak, onderhoud, energie, onderwijsmiddelen). De PO-raad en andere onderwijsorganisaties schatten dit tekort op 20 %. De normen die de overheid hierbij hanteert zijn zwaar verouderd en voldoen dus niet meer aan de huidige eisen die aan het onderwijs worden gesteld.
Lees meer ›