Nieuwsflits

Verlaat archief
03 juni 2022

Groepsindeling en uitwisselochtend

Op 13 juni ontvangen alle ouders de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 met daarbij de indeling van de leerkrachten. Op 22 juni vindt dan de uitwisselochtend plaats waarbij ook alle nieuwe kinderen (verhuizers, zij-instromers) aanwezig zullen zijn.
03 juni 2022

Avondvierdaagse

Afgelopen week vond de avondvierdaagse plaats. Er heeft een zeer beperkt aantal kinderen van onze school meegelopen. De vraag kwam van ouders waarom wij als school niet massaal deelnemen. Dit heeft uiteraard een historie. Er waren tijden dat er meer dan 400 kinderen van de Jenaplanschool meeliepen. Dit werd georganiseerd door ouders. Als school doen wij mee aan vele buitenschoolse sportactiviteiten en de avondvierdaagse is niet iets dat vanuit het team gedaan wordt. Het werd altijd door ouders georganiseerd. De groep was echter zo groot en daardoor behoorlijk onbeheersbaar geworden. Door de grootte was er te weinig toezicht en begeleiding mogelijk en dat leidde tot incidenten. Dit heeft er toe geleid dat de toenmalige oudergroep (we praten over ruim 10 jaar geleden) heeft aangegeven dat een zo massale deelname niet te managen was. Daarom stopte de organisatie vanuit school. Hierna zijn er altijd wel ouders geweest die met kleine groepjes kinderen hebben gelopen en dit verloopt altijd prima. Wij zien geen reden om dit weer op grote schaal te gaan aanpakken, het is en blijft dus ieders eigen initiatief.
03 juni 2022

Koffie-ochtenden

Komende week starten de laatste serie koffieochtenden voor OB t/m BB. Het schema is als volgt:

 

8 juni 3/4 F, 5/6 F, 7/8 B
9 juni 3/4 E, 5/6 E, 7/8 C
10 juni 3/4 D, 5/6 D, 7/8 A
14 juni 3/4 A, 5/6 A, 7/8 E
15 juni 3/4 B, 5/6 B, 7/8 F
16 juni 3/4 C, 5/6 C, 7/8 D
03 juni 2022

Schoolfoto's

De bestelformulieren van de  individuele foto's van kinderen zijn al verwerkt. Vandaag of anders volgende week zijn ook de bestelformulieren van de foto's van broertjes en zusjes meegegaan met het oudste kind van het gezin. Vergeet niet, indien je dat wil, om deze foto's te bestellen.
03 juni 2022

Laatste vijf weken van het schooljaar

Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn is a.s. maandag een vrije dag vanwege Pinksteren. Na deze vrije dag hebben we nog vijf weken tot de zomervakantie. Dit is traditioneel de drukste maar ook de meest feestelijke periode van het jaar met alle afscheidsfeesten, de musical van groep 8, het pleinfeest, de uitwisseldag, de schoolreisjes en de gekkeharendag. Wat geweldig dat we al deze feesten nu wel kunnen vieren zonder coronabeperkingen.

 

03 juni 2022

PLEINFEEST 2022

Informatie Pleinfeest 24 juni

 

Na een knallend Ouder Dansfeest staat op vrijdag 24 juni het volgende ouder-schoolevenement alweer voor de deur: ook het jaarlijkse Pleinfeest is terug van coronapauze! Het feest begint om 15:30 uur en duurt tot 21:00 uur op het schoolplein van locatie OKS. 

 

Er is een vrijmarkt voor de kinderen, de kinderen kunnen geschminkt worden, er zijn Oudhollandsche spelletjes, verschillende eetkraampjes (poffers, patat, pizza, broodjes knak en ijsjes) en een Open Podium waarop kinderen hun ingestuurde act kunnen tonen. Ook zal de leraren/ouderband spelen. En uiteraard zullen weer de bekende Jenaplanschool Wittevrouwen bandjes gratis worden uitgedeeld. 

 

Kindervrijmarkt:  

Voor de vrijmarkt is er geen voorinschrijving. De kinderen kunnen op de dag zelf een plekje pakken in de aangegeven zones. Belangrijk om te weten is dat als er spulletjes verkocht worden dat deze niet meer dan 1 euro mogen kosten én dat er geen snoep, eten of drinken verkocht mag worden. Verder zijn spelletjes met etenswaar en waterballonen niet toegestaan! 

  

 
Lees meer ›

20 mei 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Helaas is het korfbaltoernooi voor groep 3 en 4, dat vandaag (20 mei) zou plaatsvinden,  vanwege het weer afgelast. Het is nu verplaatst naar 10 juni.
20 mei 2022

Hemelvaart

Voor alle zekerheid:  Donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij vanwege Hemelvaart. 
20 mei 2022

Jenajeugddisco

Vanavond (20 mei) vindt de JJD plaats voor middenbouwkinderen van beide locaties (19.00 tot 20.15 uur) en bovenbouwkinderen van beide locaties (20.15-21.45 uur). Een en ander wordt gehouden op de locatie OKS.
15 mei 2022

Jenajeugddisco

Op vrijdag 20 mei vindt (in navolging op het ouderdansfeest) de JenaJeugdDisco plaats. Ook dit event was vanwege corona lang niet mogelijk maar nu kan het weer. Dit feest wordt door ouders georganiseerd en vindt plaats op de locatie OKS. Het start met de kinderen van de MB en daarna komen de kinderen van de BB aan de beurt. Alle betreffende ouders hebben een mail hierover ontvangen en op beide scholen hangen er posters over deze disco. Wij wensen alle kinderen veel plezier.
15 mei 2022

Nieuwe aanmeldingen van kinderen en informatieochtend nieuwe ouders

In deze periode zijn we ook altijd druk bezig met nieuwe aanmeldingen van kinderen. De verschrikkelijke toestanden in de Oekraine leiden tot vluchtelingen (Uit de Oekraine maar ook uit Rusland). Dit leidt nog niet tot veel aanmeldingen voor onze school (ca. 3) maar de Taalschool (waar alle kinderen die ouder dan 5,5 zijn eerst naar toe gaan) heeft op dit moment een groot probleem met personeelstekort en ruimtegebrek dus de verwachting is dat er meer kinderen gaan komen. Daarnaast hebben we met verhuizers te maken zowel vertrekkers van school als nieuwe kinderen die naar Utrecht toe verhuizen. Tot slot is dit ook de periode dat ouders (indien er sprake is van onvrede op de huidige school) overwegen om, binnen Utrecht, over te stappen naar een andere school. Wij hebben al veel aanmeldingen van deze categorie ouders.

 

Aanstaande donderdagochtend vindt er een informatie-ochtend plaats voor geinteresseerde nieuwe ouders die op zoek zijn naar een school (het gaat dan om kinderen jonger dan drie jaar). Vanaf drie jaar kunnen kinderen worden aangemeld voor een school via het centrale aanmeldingssysteem van de gemeente Utrecht.

We mogen ons verheugen in een grote belangstelling (zowel voor de informatie-ochtend als wat betreft de aanmeldingen vanuit het centrale aanmeldingssysteem). Hier zijn we, in deze tijden dat de meeste scholen teruglopen vanwege krimp in de stad, erg blij mee. Ons leerlingenaantal blijft zeer stabiel, er is zelfs sprake van een, lichte,  groei.

15 mei 2022

Sport en speldagen van de bouwen

Afgelopen donderdag (bovenbouw) en vrijdag (middenbouw) zijn de sportdagen gehouden. Mede vanwege het mooie weer zijn deze goed verlopen. Woensdag is de sportdag van de onderbouw en deze wordt gehouden bij Voorwaarts (hier is al over gecommuniceerd met alle betreffende ouders). 
15 mei 2022

Groepsindeling en personeelsformatie

We zijn zeer druk bezig met de personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar. Deze is op een haar na afgerond en we mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat we alle vactureruimte hebben kunnen invullen dus we hebben geen personele problemen (helaas kampen vele scholen met vacatures die vooralsnog niet kunnen worden ingevuld vanwege tekorten aan personeelsaanbod). Wij kunnen (nooit te vroeg juichen) straks met een gerust hart op vakantie zonder dat er nog openstaande vacatures zijn. Ook is er een start gemaakt met de groepsindeling. Zoals bekend verloopt de doorstroming van onderbouw t/m bovenbouw volgens vaste doorstroomlijnen dus dat levert in principe geen verrassingen op. Het indelen van de kleuters uit groep 2 is altijd een complexe zaak omdat we kinderen uit 2 x 4 verschillende kleutergroepen moeten verdelen over 2 x 3 verschillende onderbouwgroepen. Op 23 juni gaat de nieuwe groepsindeling met de bijhorende personeelsformatie naar alle ouders.
13 mei 2022

Traktaties bij verjaardagen

Het is een mooie traditie dat je op je verjaardag je eigen groep (en als je wilt ook de juffrouwen en meesters) trakteert. In ons beleid hebben we opgenomen dat we vragen om een verantwoorde traktatie. Dit is uiteraard een rekbaar begrip want wat de een verantwoord vindt, kan de ander totaal anders zien. We krijgen geluiden dat het soms lijkt dat het niet "gek" genoeg kan zijn en dat het een soort van competitie dreigt te worden wie de meest fantastische traktatie heeft. In het verleden zagen we hetzelfde gebeuren bij het lenteontbijt. We waarderen uiteraard dat ouders en kinderen zich inspannen om iets moois en creatiefs te bedenken maar aan de andere kant willen we ook dat er geen morele druk ontstaat. Daarom willen wij, mede op verzoek van de MR, een aantal richtlijnen hanteren zodat het verzorgen van traktaties voor iedereen haalbaar is en dat we ons streven om vooral met verantwoorde traktaties te werken kunnen realiseren.
Lees meer ›
22 april 2022

Schaaktoernooi

Eindelijk, kon het schaaktoernooi weer doorgaan!
Wat was het fantastisch om alle deelnemers uit de groepen 5 t/m 8 van beide locaties te zien schaken. 

Op de foto staat de winnaars waarbij gezegd moet worden dat Luca (meest rechts) samen met Pepijn P. de gedeelde tweede plaats heeft behaald. De uiteindelijke winnaar is Pepijn K.

 
Lees meer ›

22 april 2022

Aanpassing kringen kleutergroepen

Er komt een aanpassing in alle geplande kringen van de kleutergroepen. Deze aanpassing gaat in na de meivakantie.
De maandagochtendkring, waarbij alle de kinderen in het bijzijn van de ouders elkaar goede morgen wensen, komt te vervallen. Op maandag zullen de kinderen elkaar natuurlijk een goede morgen blijven wensen, maar vanaf nu zal dit zonder ouders zijn.

 

Vanaf de start van volgend schooljaar ziet het er als volgt uit:


Er zal ongeveer 1x per maand een geplande kring zijn waarbij ouders 5 a 10 minuten met alle kinderen in de kring een gezamenlijke activiteit doen.

Ook is er door het jaar heen nog een aantal keer een 'inloopochtend' waarbij ouders met hun kind een activiteit doen tot ongeveer 9.00 uur.

De inloop en kringen zijn vanaf de start van het schooljaar tot de meivakantie. U vind de data in de kalender.

 

Met vriendelijke groeten,

De kleuterbouw.

31 maart 2022

Schoolfotograaf 7 en 8 april

Op donderdag 7 en vrijdag 8 april komt de schoolfotograaf op beide locaties foto's maken van de kinderen (individueel, groepsfoto's en foto's van broertjes en zusjes). Na enige tijd ontvang je dan een brief of mail met daarin een link waarmee je de foto's kan bekijken en bestellen. Het exacte tijdschema is nog niet bekend maar dat zullen we mailen zodra we het hebben. De individuele foto's worden gemaakt met een hemelsbauwe achtergrond. De groepsfoto's worden gemaakt met een witte achtergrond. Kleding die voor het grootste deel bestaat uit hemelsblauw of wit, komt door de achtergrond minder tot zijn recht. Zouden jullie hier rekening mee kunnen houden bij de kledingkeuze van je kind(eren)?
31 maart 2022

Kunstprojectweek

Het kunstproject draait op volle toeren. Maandag en dinsdag zijn we van start gegaan met twee prachtige openingsvieringen van de groepen van Mauro (OKS) en Marissa (PS). Het thema dromen slaat heel erg aan bij de kinderen. Er worden hele mooie kunstvoorwerpen gemaakt. Zoals al eerder is gemeld kunnen ouders op 7 april vanaf 14.00 de afsluiting van dit project bijwonen. Hier volgt nog nadere informatie over.
31 maart 2022

Schoolvoetbal jongens BB

Op woensdag 6 april spelen de drie bovenbouwteams hun schoolvoetbaltoernooi. De jongens worden allen verwacht om 12.40 bij Hercules. Alle deelnemende jongens mogen om 11.45 uur van school weg om thuis te eten en om te kleden om vervolgens op tijd bij Hercules te zijn. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom.  We kunnen nog jongens gebruiken dus als je zoon nog niet is aangemeld en hij wil als nog meedoen, laat dat even weten (jaap.nelissen@spoutrecht.nl). Wij zorgen voor de shirts, kinderen moeten zelf evt. eten of drinken meenemen (wellicht ook warme kleding)

 

De eindtijd van dit toernooi is afhankelijk van hoever een team komt (de finale is gepland om 17.00 uur).

Geef de informatie van deze mail ook door aan je zoon svp.

 

Hieronder de indeling van de teams:

 

TEAM 1 

TEAM 2 

TEAM 3 

Roemer (keeper) 

Simon (keeper) 

Romme (keeper) 

Jesse (aanvoerder) en verdediger) 

Alexander (verdediger) 

Sasha (verdediger) 

Mans (verdediger) 

Sjoerd (aanvoerder en verdediger) 

Pep (verdediger) 

Giem (verdediger) 

Max v R (verdediger) 

Tijn (verdediger en aanvoerder) 

Crijn (middenveld) 

Chris (middenveld) 

Sybe (middenveld) 

Luuk (middenveld) 

Pepijn (middenveld) 

Ties (middenveld) 

Odin (aanval) 

Baai (aanval)* 

Tim (aanval) 

Seppe (aanval) 

Dunc (aanval)* 

Jurre (aanval) 

Quintus (aanval) 

Sem (aanval) 

 

Schoolvoetbal jongens MB
31 maart 2022

Schoolvoetbal jongens MB

Afgelopen woensdag hebben de twee jongensteams van de middenbouw hun schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Na de successen van de meisjes (middenbouw 3e plaats en bovenbouw 2e plaats) was het opnieuw raak:

Team 2 heeft de sportiviteitsbeker gewonnen en Team 1 heeft het hele toernooi gewonnen en mogen nu door naar de stedelijke finales die op 13 april bij Desto (Leidsche Rijn) gespeeld gaan worden. De wedstrijden zijn van 13.00 tot 18.00 uur. Wij zijn op zoek naar ouders die deze middag met de auto kunnen rijden om de jongens daar heen te brengen. Het gaat om 12 jongens dus 3 auto's (+ auto van Jaap) is voldoende. Uiteraard is iedereen welkom om het team aan te moedigen. Indien je wil en kan rijden graag aanmelden bij Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Nelissen

27 maart 2022

Stamgroepavond OB 5 april

Dinsdag 5 april vindt de stamgroepavond van de OB (alle groepen 3/4) plaats. Vanaf 19.45 uur is er inloop en het programma start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Alle groepen starten in hun eigen lokaal.
26 maart 2022

Schaaktoernooi 22 april voor MB en BB

Vanwege corona hebben we vorig schooljaar geen schaaktoernooi kunnen houden. Dit jaar hebben we het uitgesteld en op 22 april is het zo ver. Alle kinderen van de MB en de BB die willen meedoen kunnen zich inschrijven voor dit toernooi. Het toernooi duurt de hele dag en wordt tijdens schooltijd gehouden in de theaterzaal van de PS. Wil je als ouder een kijkje nemen dan ben je altijd welkom. Het is altijd een bijzonder spektakel om ruim 100 kinderen geconcentreerd bezig te zien met deze denksport.

 

Iedereen die dat wil kan meedoen, je hoeft echt niet goed te zijn, je moet wel weten wat de belangrijkse regels van het spel zijn (dus hoe je de schaakstukken kan zetten en wat het doel van het spel is). 

In alle MB en BB groepen komen lijsten te hangen waarop kinderen zich kunnen aanmelden.  Overleg vast met je kind of hij/zij wil meedoen. Het allerbelangrijkste is dat het erg leuk is om met zoveel kinderen van zoveel verschillende leeftijden een dag met schaken bezig te zijn. Voor de winnaar is er een prachtige beker en uiteraard de wisselbeker (we houden dit toernooi al bijna 20 jaar). Voor de nummers 2 en 3 zijn er ook bekers te winnen.

 

We zoeken nog een of twee ouders die ons willen assisteren (o.a. met het verwerken van de uitslagen op de computer in een bestaand softwaresysteem).

26 maart 2022

"Lentekriebels"

De afgelopen week stond in het teken van lentekriebels. Op beide locaties was een boekentafel ingericht met vele kinderboeken over verliefd zijn, over sexualiteit, over puberteit etc. In alle groepen is hier ruimschoots aandacht aan besteed, uiteraard op het niveau passend bij de leeftijd. Het is een landelijk project dat op de meeste scholen in Nederland is gehouden. De eerste evaluaties geven aan dat het een succes was en dat het een jaarlijks terugkerend project zou moeten zijn. Alle recente ellende rondom "the Voice" en andere grensoverschrijdende zaken hebben wel aangetoond dat het zorgen voor een goede en verantwoorde opvoeding op dit item heel belangrijk is voor de morele ontwikkeling van kinderen.
26 maart 2022

Het goede doel "Klabu"

Zoals bekend heeft de kinderraad "Klabu" als goede doel gekozen voor onze sponsorloop die wij op 15 april gaan houden. Vorige week is hier al uitleg over gegeven aan de KB en de OB-groepen, gisteren hebben vertegenwoordigers van Klabu aan alle MB en BB groepen een presenatie gegeven. Alle kinderen hebben een sponsorloopformulier ontvangen (of deze krijgen ze nog) waarmee ze sponsororen kunnen gaan zoeken. Op het formulier staat aangegeven hoe een sonsor zijn/haar bijdrage kan betalen (dit gaat uitsluitend digitaal).

 

Nog even kort:  Klabu betekent club. Deze stichting houdt zich bezig met het realiseren van clubhuizen in vluchtelingenkampen over de hele wereld zodat bewoners van vluchtelingenkampen zich kunnen bezighouden met sport. In deze clubhuizen zijn vele materialen (sport en spelmateriaal, sportkleding etc.) die de bewoners kunnen lenen en gebruiken. Het motto hierbij is "sport verbroedert". 

Babynieuws!
25 maart 2022

Babynieuws!

Vrijdag 18 maart is onze collega Carly de Vries bevallen van een prachtige zoon.

Zijn naam is Moos en het gaat heel goed met moeder en zoon.

Wij wensen hen heel veel geluk toe.

25 maart 2022

Kinderband zoekt een drummer/drumster

De kinderband gaat weer van start en zal op het pleinfeest (en mogelijk nog op een ander event) gaan optreden. Deze band wordt begeleid door (muzikale) ouders en leerkrachten. Zij oefenen ca. 1 x in de week op school (eind van de middag/begin van de avond). Voor verdere vragen of voor het aanmelden kan je je richten tot:  margreet.balemans@spoutrecht.nl
Kunstproject
25 maart 2022

Kunstproject

De komende 2 weken wordt de school weer ondergedompeld in het jaarlijkse Kunstproject. Dit jaar is het thema DROMEN.Afgelopen week hebben de kinderen en leerkrachten zich al kunnen laten inspireren door verschillende SCHILDERIJEN die in de school hangen en als je door de school loopt hoor je ‘DROOMMUZIEK’…..

 

Ook nieuwsgierig? Breng je kind naar school, kom binnen en verwonder mee!
Lees meer ›

25 maart 2022

Schoolvoetbal jongens MB

Aanstaande woensdag spelen de twee teams van de jongens middenbouw hun schoolvoetbaltoernooi. De jongens worden om 12.40 verwacht bij Sporting. De spelers van beide teams mogen eerder weg van school namelijk om 11.45 uur zodat ze de tijd hebben om te eten, zich om te kleden en naar huis en daarna naar Sporting te gaan. Toeschouwers zijn van harte welkom. De school zorgt voor de bekende oranje schoolshirts.

 

Hoe lang het toernooi duurt is afhankelijk van de resultaten. Indien je poulewinnaar wordt ga je door naar de kruisfinales en als je dat wint ga je door naar de finales. Het toernooi is uiterlijk om 17.00 uur afgelopen.

 

Met vriendelijke groet, namens de sportcommissie,

 

Jaap Nelissen

25 maart 2022

Stamgroepavond bovenbouw

Aanstaande donderdag 31 maart is de stamgroepavond voor alle ouders van de groepen 7-8. Welkom!

De inloop start om 19.45 uur op de eigen locatie. Om 20.00 uur beginnen alle stamgroepleiders in de eigen stamgroep. Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals sfeer, werkaanpak, kunstproject en lentekriebels. Daarnaast is er ruimte voor jullie vragen. We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien.

Tot de 31e!

 

Het bovenbouwteam

21 maart 2022

Stamgroepavond kleuterbouw

donderdag 24 maart a.s.: 2de stamgroepavond voor de kleuterbouw.
Lees meer ›
18 maart 2022

Ongeval op de PS

Gisteren is er, tijdens de overblijf, een ongeval (gevallen bij het klimmen) geweest met een kind uit groep 8 . Veel kinderen hebben dit gezien en zoals vaker bij dit soort zaken gaan dan de wildste verhalen rond. In dit geval circuleerde het verhaal dat het betreffende kind zijn rug zou hebben gebroken en dat er een ambulance zou zijn gekomen. Dit is allemaal niet waar. Het betreffende kind had al eerder zijn ene pols gebroken en nu gaat het om de andere pols. Hij maakt het nu verder goed. We kunnen ons goed voorstellen dat kinderen geschrokken zijn en de leerkrachten hebben vandaag dit met alle groepen besproken. Wij hebben ook intern dit besproken en de betreffende "klimplek" is nu ook verboden gebied (het ging om een bal van een afdakje halen).
18 maart 2022

Vieringen

We zijn heel blij met het feit dat we weer vieringen kunnen houden met publiek (kinderen en ouders). Zoals bekend mogen ouders naar de viering komen indien de groep van hun kind deze verzorgt. We willen de ouders vragen om uitsluitend plaats te nemen op de achterste twee rijen (dus bovenaan) van de tribune. Houd er qua tijd rekening mee dat de viering tot 9.15 uur kan duren (zeker de vieringen van de OKS omdat de groepen na 8.30 uur ook nog van de OKS naar de PS moeten lopen.
18 maart 2022

Superfriday

Op 15 april vindt Superfriday plaats. Helaas is er dit jaar (vanwege corona kon dit niet op tijd besteld worden) geen paasei van Roberto. Carlina en Roberto hebben aangegeven dat er volgend jaar weer een ei zal zijn.

Het lenteontbijt en de sponsorloop gaan wel door. De kinderen zullen binnenkort lootjes trekken voor dit ontbijt. Het goede doel voor de sponsorloop is inmiddels bekend en de oudercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen.

18 maart 2022

Zelftesten groep 6 t/m 8

Met het invoeren van alle versoepelingen rondom corona wordt nu ook het verstrekken van zelftesten vanuit school (de overheid) afgeschaft. Bij klachten moet je je kind nog steeds wel laten testen maar dit hoeft dus niet meer standaard twee keer per week.
18 maart 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Op 20 mei vindt het korfbaltoernooi plaats voor groep 3/4. Dit jaar is er geen toernooi voor de andere groepen. Je kan je aanmelden bij Janine. Het toernooi vindt na schooltijd plaats en start om 15.30 uur. De eindtijd is afhankelijk van hoe ver een team komt in het toernooi. Teams bestaan uit 2 jongens en 2 meisjes.

Je kan je kind(eren) aanmelden bij Janine (janine.adams@spoutrecht.nl). Als je je kind(eren) aanmeldt, vermeld dan ook de groep en de naam van de leerkracht erbij. Je kan ook aangeven als je kind graag samen met een ander kind in een team wil spelen. Ook zijn wij op zoek naar begeleiders en hiervoor kan je je als ouder ook aanmelden bij Janine.

18 maart 2022

Schoolvoetbaltoernooi Utrecht

Komende week op woensdag 23 maart start het stedelijke schoolvoetbaltoernooi met de teams van de Meisjes MB en BB. Het toernooi vindt plaats bij Sporting (op 30 maart spelen de jongens van de MB hun toernooi en op 6 april de jongens van de BB) De wedstrijden starten om 13.00 uur. Alle meisjes worden om uiterlijk 12.40 uur bij Sporting verwacht. De meisjes van de deelnemende teams mogen dus eerder weg van school om thuis te eten en om om te kleden (11.40 uur) Toeschouwers zijn van harte welkom. Randy zal het MB team coachen en Jaap het BB-team.  Shirts krijgen ze ter plekke van ons. Het wedstrijdschema is als volgt:

 

Meisjes groep 7/8

 

13.00 tegen OBS Tuindorp

13.30 tegen De Fakkel

14.15 tegen de Kathedrale Koorschool

14.45 tegen de Koekoek

 

Als de meisjes eerste of tweede in hun poule worden volgen dan:

16.00 Halve finales

16.30 Finale en wedstrijd om de 3e of 4e plaats

 

17.00 einde toernooi

 

Meisjes groep 5/6

 

13.15 tegen de Kohnstammschool

14.00 tegen Rijnsweerd

14.45 tegen Dr. Bosschool

 

Als het team eerste of tweede in de poule wordt volgen:

 

16.00 halve finales

16.30 finales en wedstrijd om plaats 3 of 4

 

17.00 einde toernooi

 

18 maart 2022

Sportdagen MB en BB

De data van de sportdagen zijn veranderd. De sportdag van de BB vindt plaats op 12 mei en van de MB op 13 mei. Beide dagen zijn weer op de atletiekbaan Maarschalkerweerd.
11 maart 2022

Ouders weer in de school

In de afgelopen MR-vergadering werd opgemerkt dat het lijkt alsof ouders nog terughoudend zijn met het naar binnen gaan in de school. Ouders zijn zeer welkom en wij vinden het een groot goed dat ouders op deze school zo betrokken zijn. Aarzel dus niet om even met je kind mee naar binnen te gaan. Het is uiteraard na bijna twee jaar weer wennen. Soms willen kinderen het zelf niet dat hun ouders mee gaan maar wij als team waarderen het zeer. Gelukkig hebben we een koffie-ochtendronde die ook volgende week doorloopt. Wees welkom dus.
11 maart 2022

Nog een restje corona....

De versoepelingen die deze week van kracht zijn leiden tot veel opluchting. Geen mondkapjes meer is echt een verademing (letterlijk en figuurlijk). Naast alle zaken die weer mogen komen daar nog twee dingen bij:

Kinderen mogen als ze jarig zijn weer de klassen rond (conform de afspraken die daar over zijn) en de typecursus tijdens de overblijf is ook weer gestart. 

 

Corona is nog niet over, dat weten we en nog steeds zijn er meer kinderen ziek gemeld dan normaal vanwege besmettingen. Met de komst van beter weer verwachten wij dat dit ook zal afnemen. Op dit moment hebben we slechts één besmette leerkracht dus dat gaat ook de goede kant op.

11 maart 2022

Goede doel sponsorloop

Vandaag heeft de kinderraad het goede doel uitgekozen. De OC heeft eerst een shortlist gemaakt van drie opties. Deze hebben zich vanmiddag gepresenteerd aan de kinderraad en uiteindelijk heeft de kinderraad haar keuze gemaakt. Het is Klabu geworden. Dit is een stichting die zich bezighoudt met het oprichten van clubhuizen in vluchtelingenkampen en op andere plekken waar mensen geen geld of materiaal hebben om te sporten. Mensen kunnen bij deze clubhuizen materialen lenen (ballen, shirts, ander spelmateriaal) om vervolgens daarmee te gaan sporten. Sport verbindt en sport kan zonder taal. De kinderraad vond dit in grote meerderheid het beste goede doel. 

 

Er gingen uiteraard ook geluiden op om dit jaar voor de Oekraine te gaan lopen. De OC heeft hier uitvoerig over gesproken en de conclusie is dat, hoe urgent en belangrijk de Oekraine ook is, dit geen doel is dat past in de filosofie van ons concept. Giro 555 is een hele grote organisatie waar het geld "op de grote hoop komt". Wij kiezen al jaren voor kleinschalige herkenbare projecten met een duidelijk plan hoe het geld wordt ingezet.

Uiteraard besteden wij op school veel aandacht aan de Oekraine en waarschijnlijk starten we volgende week met een kaartenactie (kinderen maken welkomstkaarten voor vluchtelingen uit de Oekraine). Verder zijn er veel kinderen die allerlei acties hebben opgezet en groep 7/8 B heeft inmiddels via klusjes en andere activiteiten ruim 1000 euro opgehaald. Kortom, de Oekraine leeft enorm op de school en wij ondersteunen alle acties op dat gebied.

11 maart 2022

Nieuwsflitsen

Als de app op je smartphone niet functioneert dan zie je ook de nieuwsflitsen niet. Deze staan ook allemaal op de site onder het submenu "actueel". Een veel gehoorde vraag is of er een archief is van alle nieuwsflitsen. Aan deze functionaliteit wordt nu gewerkt en zodra er een goede update is van de app zal deze daarin verwerkt worden. Voor de time being zullen we de laatste Nieuwsflitsen allemaal weer op actief zetten zodat je nog even terug kan kijken. Dit betekent wel dat de lijst lang is. De meest actuele nieuwsflitsen staan bovenaan.
11 maart 2022

probleem met app

Soms wil het gebeuren dat de schoolapp verdwijnt van je smartphone en je alleen nog maar een wit scherm ziet. Dit is een lastige bug in het systeem en de webmaster is hier druk mee bezig om de fout te vinden. De oplossing is op zich niet moeilijk:  Je moet de app opnieuw plaatsen (via de appstore). Als het goed is, functioneert deze dan weer naar behoren. Wij hopen dat deze fout snel uit het systeem kan worden gehaald.

 

06 maart 2022

update informatie start na de voorjaarsvakantie

In je mailbox zit een mail met alle informatie over de start (morgen) na de voorjaarsvakantie.
24 februari 2022

Goede doelen sponsorloop

De deadline voor het aanmelden van goede doelen loopt op 25 febr. af. De OC gaat alle aanmeldingen screenen (voldoen ze aan de criteria) en vervolgens wordt er een shortlist gemaakt. Deze gaat naar de kinderraad. De uitgekozen doelen presenteren zich op 11 maart aan de kinderraad waarna de kinderen van de kinderraad een keuze maken. Dit zal dan uiteindelijk het doel worden waarvoor we de sponsorloop gaan houden. Het goede doel zal zich dan ook nog aan alle groepen gaan presenteren in een maandsluiting.
24 februari 2022

Uitval van groepen door besmetting van leerkrachten

Dit wordt een beetje "een vervelende" herhaling maar met verder versoepelen wordt de kans op besmettingen (bij kinderen, ouders en leerkrachten) uiteraard groter. Het feit dat het weer lente wordt zal effect hebben op corona (althans dat hopen we) maar vooralsnog ligt het in de lijn der verwachtingen dat er nog steeds met regelmaat leerkrachten zullen uitvallen en dus groepen thuis moeten blijven. De afgelopen week waren er weer groepen thuis. Gelukkig verloopt het digitale onderwijs op afstand goed maar het blijft uiteraard een lastige situatie voor met name ouders. Wij zouden het heel graag anders willen zien maar helaas hebben we lang niet altijd vervanging (externe vervangers zijn er op dit moment gewoon niet). We moeten dus noodgedwongen een beroep blijven doen op jullie veerkracht, flexibiliteit en creativiteit. De reacties die wij krijgen van ouders zijn prettig, sympathiek en cooperatief en daar willen wij jullie opnieuw voor bedanken. Nog even volhouden en we hopen dat met de komst van warmer weer het aantal besmettingen verder zal dalen.
24 februari 2022

Schoolvoetbal 2022

Na twee jaar overgeslagen te hebben (vanwege corona) heeft de stedelijke en landelijke organisatie van het schoolvoetbal gemeld dat het toernooi dit jaar zeker wel doorgaat. Zoals bekend gingen wij daar eigenlijk al van uit en zijn er al de nodige oefenwedstrijden gespeeld.

 

Wij hebben uit de diverse geledingen de volgende teams aangemeld (er is een max. van twee teams per categorie):

 

1 team meisjes 5/6 

2 teams jongens 5/6

1 team meisjes 7/8

2 of 3 teams jongens 7/8 (2 of 3 is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
Lees meer ›

24 februari 2022

Jenajeugddisco

Helaas is de JJD vanwege corona al twee jaar niet gehouden. Er zullen ongetwijfeld ouders zijn die ook nog nooit gehoord hebben van deze activiteit. De JJD (jenajeugddisco) is een activiteit die door ouders wordt georganiseerd. Het is een soort discofeest op een vrijdagavond waarbij eerst groep 5 en 6 welkom zijn en daarna komen groep 7 en 8. Er is een commissie van ouders die zorg voor de opbouw, voor de begeleiding tijdens de avond en voor het opruimen. De JJD wordt gehouden op 20 mei 2022 op de locatie Oude Kerkstraat.

Iedere JJD heeft ook een thema waarop de kinderen hun kleding en uiterlijk kunnen aanpassen. Dit thema wordt nog bekend gemaakt.

 

De commissie zoekt naarstig naar  nieuwe ouders die willen helpen bij het opbouwen en afbreken. Je kan je aanmelden bij:  joran@ugoo.nl

 

n.b. Indien je interesse hebt gaat onze voorkeur uit naar ouders die beschikbaar zijn gedurende de opbouw, de disco zelf en het opruimen (dus van 15.00 tot 23.00 uur). Ook is het mogelijk om bijv. alleen de opbouw + disco of alleen de disco + opruimen te begeleiden.  Het gaat dit schooljaar dus om een éénmalig gebeuren.

 

 

24 februari 2022

Typecursus

De typecursus waarbij kinderen tijdens de overblijf konden oefenen zal na de vakantie weer worden opgestart. Wij hopen dat de kinderen in de tussentijd thuis of zelfstandig op school zijn blijven oefenen. De periode dat er bij de overblijf kan worden geoefend (met een leerkracht als begeleider) wordt dus verlengd.
24 februari 2022

Corona versoepelingen

Na de voorjaarsvakantie zijn (bijna) alle coronabeperkingen opgeheven. Dit betekent de volgende zaken:

  • Mondkapjes zijn niet meer nodig (uiteraard mogen ze nog wel gedragen worden)
  • Er hoeft geen afstand meer gehouden te worden
  • Er is geen sprake meer van cohortering dus alle activiteiten waarbij kinderen uit verschillende groepen betrokken zijn (bijv. vieringen, tutorlezen, typecursus, bouwdoorbroken projecten etc.) kunnen weer gewoon gehouden worden
  • Ouders zijn weer welkom in school (zonder mondkapjes). Toevallig staat er direct na de voorjaarsvakantie een ronde koffie-ochtenden gepland (zie agenda's van de groepen). Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom.
  • Events met ouders zijn weer mogelijk
  • Oudergesprekken en vergaderingen met bijv. MT, OC en Stichting Vrienden kunnen weer live gehouden worden
  • Wel dient iedereen (leerkrachten en kinderen van groep 6 t/m 8) 2 x per week een zelftest te doen (deze testen worden beschikbaar gesteld door de school) 
Week van de Lentekriebels!
22 februari 2022

Week van de Lentekriebels!

De lente is het moment om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan de 'Week van de Lentekriebels' (21 - 25 maart). Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dit het thema: 'Je lijf is van jou'. Een actueel thema, waarbij het gaat over consent en het (leren) aangeven van wensen en grenzen. We openen het thema schoolbreed met een leuke opening en gedurende de week zal dit thema nog meer in de school terug te vinden zijn.Ook als ouder kunt u het thuis met uw kind over dit onderwerp hebben. Wij adviseren u om een kijkje te nemen op de website: https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/

 

1 2 3