Nieuwsflits - pagina 1

Toon archief
02 december 2022

Tijdig opgeven van broertjes en zusjes op onze school

Zoals wellicht bekend hanteert de gemeente Utrecht een centraal aanmeldingssysteeem voor kinderen in het basisonderwijs. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van huidige kinderen die nog niet naar school gaan. Broertjes en zusjes hebben sowieso voorrang en worden altijd geplaatst mits zij tijdig zijn aangemeld bij de gemeente. Dit gaat dus niet automatisch. Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf het kwartaal waarin zij drie jaar worden. Hievoor ga je naar de website www.naardebasisschool.utrecht.nl

Deze site geeft welke stappen je moet doen om je kind aan te melden.  We hebben inmiddels ervaringen met kinderen die te laat zijn aangemeld. Wees dus op tijd. Mocht het toch fout gaan, laat het even weten want dan kunnen wij helpen met het alsnog geplaatst krijgen van een broertje of zusje.

02 december 2022

Kerstdiner kinderen op 22 december

Via de OC werden wij geattendeerd op het feit dat het kerstdiner voor de kinderen nog niet in de agenda's van de diverse groepen was opgenomen. Inmiddels is dit verholpen. Op 22 december worden alle kinderen om uiterlijk 17.15 uur (vanaf 17.00 uur inloop) verwacht in hun groep voor het kerstdinder. De kleuters zijn om 18.30 uur klaar en kunnen dan worden opgehaald, de andere bouwen gaan tot 18.45 uur door.

 

Alle kinderen (van alle bouwen) moeten bestek, bord, een kom of bakje voor evt. soep en een beker (liefst voorzien van naam en in een tas) op 22 dec. meenemen.

 

Gelijktijdig met het kerstdiner van de kinderen organiseert de OC een kerstborrel voor ouders op beide locaties op het schoolplein. Er is dan gluhwein, soep en brood in een sfeervolle ambiance. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom. 

02 december 2022

Oproep van vakleerkrachten gymnastiek

Beste ouders en kinderen,Als jullie thuis nog skateboards, éénwielers, waveboards hebben die niet meer gebruikt worden, dan kunnen jullie ons daar erg blij mee maken voor gebruik in de gymzaal.Met sportieve groet,Janine en Vivienne,Vakleerkrachten gymnastiek

02 december 2022

Herhaalde oproep kerstkoor OKS

Al vele jaren kennen beide locaties een traditie als het gaat om een kerstkoor dat rond de kerstdagen bij de start van de school iedereen verwelkomt met stemmige kerstliederen. Er is op de PS een initiatief om met zowel ouders als kinderen een koor te vormen (zie deze Nieuwsflitsen)

 

Op de OKS is er altijd een kinderkoor dat onder leiding van ouders een aantal nummers instudeert en deze opvoert rond kerst. Vanuit deze groep komt de volgende oproep:

 

Kerstkoor OKS: zangers gezocht en een pianist!

Zing je graag, meld je dan aan om mee te zingen met het OKS-ouder-kerstkoor op maandag 19 en donderdag 22 december, vóór schooltijd. Talent is niet vereist. De repetitie is op woensdagavond 14 december.

Speel je liever piano? Dan ben je ook welkom, want we zoeken nog een pianist voor de begeleiding van zowel het ouder- als het kinderkoor. Hoeft zeker niet professioneel, beetje aanleg en lef is al mooi meegenomen. 

Aanmeldingen graag met telefoonnummer voor zowel koor als begeleiding naar joyce.griet@planet.nl.

02 december 2022

herhaalde oproep kerstkoor PS

Zingende ouders en kinderen gezocht

Het Jenaplan Kerstkoor PS gaat weer van start om de kerstperiode op school muzikaal te omlijsten.We willen op woe 21 dec en don 22 dec van 8:15-8:30 uur optreden in school met een koor van ouders en kinderen. Verdeling 50/50 om het behapbaar te houden.We hebben al 9 enthousiaste zingende ouders en een pianist die mee doen maar we zoeken graag versterking. We zullen oefenen op woensdag 14 dec en maandag 19 december van 19:00-20:30 uur op school.Het repertoire doen we in onderling overleg en behapbaar voor iedereen die een beetje toonvast is.Heb je zin om met ons mee te doen, alleen of met je kinderen? Meld je dan aan bij dorien.vach@gmail.com.Graag met je telefoonnummer erbij dan voegen we je toe aan de whatsapp groep

02 december 2022

Reminder aan studiedag op 12 december

Zoals in de jaarkalender (en dus ook in alle groepsagenda's) staat vermeld is 12 december een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn die dag vrij.

02 december 2022

Sinterklaas 5 december

Aanstaande maandag is het zo ver:  Sinterklaas. Ondanks alle commotie rondom dit, voor heel veel kinderen, zo mooie feest, willen wij deze traditie in ere houden (voorzien van alle aanpassingen). Maandagochtend zullen Sinterklaas en zijn medewerkers onze beide locaties bezoeken. De kinderen worden op de gewone schooltijd verwacht. Na de ontvangst om ca. 8.45 uur zal Sinterklaas alle groepen bezoeken of de kinderen gaan naar Sinterklaas toe. In de MB en BB zullen de surprises (met gedichten) die alle kinderen hebben gemaakt met volle aandacht ontvangen en bekeken/beluisterd worden. De school sluit om 12.00, alle kinderen zijn de middag vrij.

25 november 2022

Herhaalde oproep kerstkoor Poortstraat

Zingende ouders en kinderen gezocht

Het Jenaplan Kerstkoor PS gaat weer van start om de kerstperiode op school muzikaal te omlijsten.We willen op woe 21 dec en don 22 dec van 8:15-8:30 uur optreden in school met een koor van ouders en kinderen. Verdeling 50/50 om het behapbaar te houden.We hebben al 9 enthousiaste zingende ouders en een pianist die mee doen maar we zoeken graag versterking. We zullen oefenen op woensdag 14 dec en maandag 19 december van 19:00-20:30 uur op school.Het repertoire doen we in onderling overleg en behapbaar voor iedereen die een beetje toonvast is.Heb je zin om met ons mee te doen, alleen of met je kinderen? Meld je dan aan bij dorien.vach@gmail.com.Graag met je telefoonnummer erbij dan voegen we je toe aan de whatsapp groep

24 november 2022

JJD reminder

Vanavond (na het voetbal van Nederland) de JJD voor eerst groep 5/6 (vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur)) en daarna voor groep 7/8 (20.30 tot 21.45 uur), beiden op de locatie OKS.

24 november 2022

Ouderdansfeest 18 november

We kijken terug op wederom een zeer geslaagd ouderdansfeest. Allereerst willen wij de OC (met een aantal mensen die de organisatie voor de eerste keer in handen hadden) zeer bedanken voor dit geweldige en waardevolle evenement. Ook de vele ouders die deze dag geholpen hebben (zowel in de voorbereiding als bij het opruimen) willen wij bedanken. Wij denken dat dit feest een van de kroonjuwelen is van onze school. Gezien de grote opkomst (naar schatting 350 mensen) wordt dit gevoel gedeeld met de ouders. Op naar het volgende event (de kerstborrel op 22 december tijdens het kerstdiner van de kinderen).

24 november 2022

Corona

Hoewel er geen sprake lijkt te zijn van nieuwe heftige coronagolf werd onze school deze week toch getroffen door veel besmettingen bij diverse teamleden. Totaal zijn er 8 leerkrachten besmet geraakt. Met veel kunst en vliegwerk hebben we de uitval van al deze mensen weten op te vangen. We hopen hiermee "de besmettingspiek" gehad te hebben.

24 november 2022

Sinterklaas

Hoewel deze mooie traditie aan nogal wat verandering onderhevig is blijft het een spannend kinderfeest (vooral voor de groepen 1 t/m 4). De oudere kinderen (5 t/m 8) kunnen en mogen zich uitleven in het maken van een surprise voor het kind waarvan zij het lootje hebben getrokken. Check af en toe even bij je kind of het allemaal lukt.

24 november 2022

Weekopening groep Astrid/Marieken

Aanstaande maandag 28 november vindt de weekopening van de groep van Astrid en Marieken plaats. Ouders van deze groep zijn uiteraard van harte welkom. Alle ouders worden verzocht om op de bovenste twee rijen van de tribune plaats te nemen. De weekopening start om ca. 8.40 (als alle kinderen zitten) en duurt meestal ongeveer een half uur.

22 november 2022

Kring KB van 24-11 gaat niet door i.v.m. schoen zetten

18 november 2022

Gezonde lunch tijdens overblijf

Kinderen die gebruik maken van de overblijf, konden tot voor kort een keer per week kiezen voor een beker Optimel. Hier stoppen wij na volgende week mee omdat dit niet een heel gezonde keuze is. Kinderen kunnen wel blijven kiezen voor melk.
Verder zien wij gelukkig heel veel lunchtrommels die gevuld zijn met een gezonde lunch. Een enkele keer zien wij koek of pepernoten. Wij willen jullie vragen om dit niet mee naar school te geven. Het is niet gezond maar  geeft vooral scheve gezichten.

18 november 2022

Schoonmaakavonden

Wij organiseren twee schoonmaakavonden dit schooljaar. Op deze avonden is het de bedoeling dat de lokalen van de kleuter- en onderbouw worden schoongemaakt. Denk hierbij aan het afnemen van de tafels, stoelen, kasten enz. Omdat de midden- en bovenbouw dit samen met de kinderen doen, vragen wij alleen hulp in de kleuter- en onderbouw. 

De data zijn: woensdag 18 januari en maandag 19 juni van 19.30-21.00 uur

 

We hopen op zoveel mogelijk hulp. Kun je helpen? Laat het ons weten via mt.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl  en ze de data alvast in de agenda.

18 november 2022

Verandertraject schoolplein Poortstraat

Graag willen wij het schoolplein van locatie Poortstraat verbeteren en vergroenen.

Om de eerste stappen te zetten zijn wij op zoek naar ouders die met ons mee willen denken.

 

De volgorde van het ontwerpproces ziet er als volgt uit:

 1. Sociaal en financieel draagvlak – opstart projectplan 
 2. Brainstorm met het team- ontwerpsessie
 3. Participatie met de kinderen
 4. Schetsontwerp
 5. Voorlopig ontwerp en difinitief ontwerp
 6. Offertetraject
 7. finiancieringsfase
 8. Gunning aan uitvoerende partij
 9. Realisatie
 10. Opening van het schoolplein
   

  Denk jij dat je mee kan denken in bovenstaand ontwerpproces, meld je dan voor 26 november aan bij Ger. 
  Stuur een mail naar Ger. Ger.vanwijngaarden@spoutrecht.nl 

  18 november 2022

  Sinterklaas op de Jenaplanschool

  Beste ouders,

  De Sint is weer in het land. Aanstaande maandag zullen we beide locaties weer mooi versieren, dus kom vanaf dinsdag vooral een kijkje nemen in de hal.We mogen ook dit jaar weer onze schoen zetten, namelijk op woensdag 23-11. De stamgroepleider laat weten of de kinderen een schoen mee moeten nemen. Sommige groepen zullen een schoentje vouwen of de gymschoenen gebruiken.Natuurlijk komt de Sint een bezoekje brengen aan onze school. Op maandag 5 december komt hij weer ouderwets aan op het plein. In alle klassen wordt het feest dan gevierd. Let op! De kinderen zijn deze dag om 12.00u uit.

  18 november 2022

  Reminder Jenajeugddisco

  Vrijdag 25 november is de eerste JenaJeugddisco van dit schooljaar. Deze vindt plaats in het speellokaal van de OKS. Vanaf 19.00 start de avond voor de kinderen van de MB (tot 20.15 uur) en vanaf 20.30 uur tot 21.45 is de BB aan de beurt. De kosten bedragn 2 euro per kind.  Het thema is "Proud to be fout".

  18 november 2022

  Weekopening groep 5/6 A (Reineke/Christien)

  Maandag verzorgt groep 5/6 A de weekopening. Ouders van deze groep zijn van van harte welkom om deze viering te bekijken. De viering start om ca. 8.45 uur en duurt ongeveer een half uur. Wij verzoeken ouders om op de bovenste twee rijen van de tribune plaats te nemen.

  18 november 2022

  Schoolvoetbal meisjes MB en BB

  23 november:  Onderling oefentoernooi voor alle teams van de meisjes (MB en BB). De meisjes worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en, indien mogelijk,  verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je dochter echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail svp ook met je dochter zodat zij weet dat zij woensdag verwacht wordt.

   

  Wij gaan de komende tijd druk op zoek naar andere scholen die tegen ons willen oefenen,

   

  De sportcommissie  (mails naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

  18 november 2022

  Nieuwe methode engels

  Vanaf groep 5 is het geven van engels een wettelijke verplichting. Dit doen we dan ook al jaren. Vorig jaar heeft een werkgroep zich gebogen over de methodes engels die op dit moment op de markt zijn. Er zijn pilots gedraaid in diverse groepen met verschillende methodes. Uiteindelijk is er één methode die wat ons betreft het beste past bij onze school. De nieuwe methode heet "Blink Engels". Tijdens de studietweedaagse van het team hebben de MB en BB-stamgroepleerkrachten een introductie gehad van deze methode en nu zijn we gestart.

  De belangrijkste doelstelling van deze methode is dat kinderen in het Engels durven te praten.

  17 november 2022

  Herhaalde oproep kerstkoor OKS

  Al vele jaren kennen beide locaties een traditie als het gaat om een kerstkoor dat rond de kerstdagen bij de start van de school iedereen verwelkomt met stemmige kerstliederen. Er is op de PS een initiatief om met zowel ouders als kinderen een koor te vormen (zie deze Nieuwsflitsen)

   

  Op de OKS is er altijd een kinderkoor dat onder leiding van ouders een aantal nummers instudeert en deze opvoert rond kerst. Vanuit deze groep komt de volgende oproep:

   

  Kerstkoor OKS: zangers gezocht en een pianist!

  Zing je graag, meld je dan aan om mee te zingen met het OKS-ouder-kerstkoor op maandag 19 en donderdag 22 december, vóór schooltijd. Talent is niet vereist. De repetitie is op woensdagavond 14 december.

  Speel je liever piano? Dan ben je ook welkom, want we zoeken nog een pianist voor de begeleiding van zowel het ouder- als het kinderkoor. Hoeft zeker niet professioneel, beetje aanleg en lef is al mooi meegenomen. 

  Aanmeldingen graag met telefoonnummer voor zowel koor als begeleiding naar joyce.griet@planet.nl.

  17 november 2022

  Kerstkoor ouders en kinderen Poortstraat

  Zingende ouders en kinderen gezocht

  Het Jenaplan Kerstkoor PS gaat weer van start om de kerstperiode op school muzikaal te omlijsten.We willen op woe 21 dec en don 22 dec van 8:15-8:30 uur optreden in school met een koor van ouders en kinderen. Verdeling 50/50 om het behapbaar te houden.We hebben al 9 enthousiaste zingende ouders en een pianist die mee doen maar we zoeken graag versterking. We zullen oefenen op woensdag 14 dec en maandag 19 december van 19:00-20:30 uur op school.Het repertoire doen we in onderling overleg en behapbaar voor iedereen die een beetje toonvast is.Heb je zin om met ons mee te doen, alleen of met je kinderen? Meld je dan aan bij dorien.vach@gmail.com.Graag met je telefoonnummer erbij dan voegen we je toe aan de whatsapp groep.

  17 november 2022

  Ouderdansfeest 18-11-2022

  Morgen vindt het roemruchte ouderdansfeest weer plaats. Als school koesteren wij deze mooie traditie (bij mijn weten moet dit ongeveer de dertigste keer zijn (wellicht zelfs iets meer). Uiteraard zijn feesten niet onze corebusiness maar ze passen wel in ons onderwijsconcept waarbij vieringen een van onze basisactiviteiten vormen. Zeker in deze tijd van somberheid en diverse grote landelijke en mondiale problemen is het heilzaam om af en toe even onbezorgd een feestje te vieren. Wij vinden (en ervaren) ook dat events zoals het ouderdansfeest (pleinfeest, weekopeningen, sponsorloop, kerstborrel, koffieochtenden etc.) een meerwaarde bieden t.a.v. de relatie ouders-school. Het ODF valt samen met het smartlappenfestival maar dit event duurt meerdere dagen dus dat hoeft elkaar niet te bijten. 

   

  Hierbij nog een reminder aan de mogelijkheid om alsnog toegangskaarten te kopen voor het ODF:

  1. Vrijdagochtend (morgen dus) van 8.30 tot 9.00 op beide locaties

  2. Vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur op de OKS (de leden van de OC zijn dan ter plekke voor de opbouw van het feest).

   

  Wij verheugen ons op een spetterend feest met de ouder-leerkrachtenband en een geweldige DJ. 

   

   

   

  11 november 2022

  Reminder: Vrijwillige ouderbijdrage

  Onlangs hebben wij jullie geïnformeerd over de inning/het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Rondom dit item is landelijk veel te doen. De economische ontwikkelingen zijn niet heel gunstig en steeds meer mensen komen in financiële problemen. In hoeverre dat ook voor onze school geldt valt moeilijk te zeggen. Er gaan nu ook, in diverse politieke geledingen, stemmen op om de vrijwillige bijdrage af te schaffen.

   

  Hoewel wij ons realiseren dat de inflatie hoog is willen we toch een oproep doen om de bijdrage te betalen. We hanteren 150 euro als normbedrag maar minder kan uiteraard ook. De vrijwillige bijdrage wordt geïnd, beheerd en ingezet door de Stichting Vrienden en deze stichting wordt bestuurd door ouders. Met dit geld betalen we enerzijds allerlei vaste kosten als schoolreisjes, sportevents, Sinterklaas en Kerst, de klassenpot en vele andere zaken, anderzijds wordt met dit geld een deel van de ICT-uitgaven betaald en soms grote investeringen als bijv. de kluisjes.

   

  Is het voor een gezin onmogelijk om deze bijdrage te betalen dan is daar natuurlijk alle begrip voor. Wij willen niemand tot oneigenlijke keuzes "dwingen".  Enerzijds kunnen we dankzij de ouderbijdrage bepaalde zaken realiseren maar anderzijds is en blijft het een vrijwillige bijdrage. 

  11 november 2022

  Gevonden sleutels

  Op beide locaties staat een bak voor kleine gevonden voorwerpen (vooral sleutels en horloges). Hierbij foto's van beide locaties met alle gevonden voorwerpen: De linkerfoto is van de OKS en de rechterfoto van de PS. Mocht er iets bijzitten dat je herkent, meld je even in de teamruimte.

   

   

  11 november 2022

  Typecursus

  Helaas moeten wij afzien van het bieden van de mogelijkheid om via school een goedkope licentie aan te schaffen. Het bedrijf waarbij we dat normaal gesproken doen gaat uit van een bepaald vast startbedrag. Normaal gesproken verrekenen wij dat startbedrag in de licentiekosten en blijven de kosten voor ouders toch nog aantrekkelijk. Nu is er echter zo weinig belangstelling dat de kosten niet meer laag blijven. Ouders kunnen nu beter zelf iets regelen bij een van de aanbieders. Het spijt ons maar het is niet anders.

  10 november 2022

  Reminder schoolvoetbal jongens MB en meisjes MB en BB

  16 november:  Onderling oefentoernooi voor alle middenbouwteams van de jongens. De jongens worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je zoon echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail svp ook met je zoon zodat hij weet dat hij woensdag verwacht wordt.

   

  23 november:  Onderling oefentoernooi voor alle teams van de meisjes (MB en BB). De meisjes worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je dochter echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail svp ook met je dochter zodat zij weet dat zij woensdag verwacht wordt.

   

  Wij gaan de komende tijd druk op zoek naar andere scholen die tegen ons willen oefenen,

   

  De sportcommissie  (mails naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

  10 november 2022

  Klachtenpersoon, praatpersonen en pestcoördinator

  Op onze school hebben bepaalde teamleden specifieke taken op het gebied van sociaal-emotionele zaken. Wij willen graag de namen van deze mensen vermelden:

   

  1. Klachtenpersoon:  Marina (leerkracht 3/4 OKS) is onze klachtenpersoon. Als ouders of leerkrachten met een probleem zitten waarvan ze niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan dan kunnen zij zich richten tot Marina. Marina is niet de persoon die vervolgens het probleem oplost maar zij kan iedereen wel verder helpen door te verwijzen naar de juiste personen of procedures. Marina is ook via de mail bereikbaar (marina.pijpker@spoutrecht.nl)

   

  2. Praatjuffrouwen:  Als kinderen met problemen rondlopen dan kunnen zij zich uiteraard altijd richten tot hun eigen leerkracht. Indien een kind dat niet prettig vindt kan zij/hij zich ook richten tot onze praatjuffrouwen. Dit zijn Relinde (op de Poortstraat) en Carly (op de OKS).

   

  3. Pestcoördinator: Iedere school in Nederland is verplicht om een pestprotocol te hebben en een pestcoördinator te benoemen. Op onze school is dat Jaap. In pestsituaties die niet door de leerkracht kunnen worden opgelost zal Jaap daar bij worden ingeschakeld. Als ouders en/of kinderen zich onvoldoende gehoord voelen door de eigen leerkracht dan kan men zich ook tot Jaap richten (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

  10 november 2022

  Weekopening groep Jarno/Yvonne

  Aanstaande maandag verzorgt de groep van Jarno/Yvonne de weekopening. Alle ouders van deze groep zijn van harte welkom. We verzoeken alle ouders om op de bovenste twee rijen plaats te nemen. De ouders kunnen vanaf 8.30 uur plaats nemen. Nadat alle andere groepen binnen zijn gekomen start de weekopening en meestal is deze rond 9.15 uur afgelopen.

  10 november 2022

  Kerstkoor OKS/PS

  Al vele jaren kennen beide locaties een traditie als het gaat om een kerstkoor dat rond de kerstdagen bij de start van de school iedereen verwelkomt met stemmige kerstliederen. Op de PS gaat dat altijd om een koor van ouders dat altijd zelf initiatief neemt om te oefenen. Wij hopen uiteraard dat er ook dit jaar weer ouders zijn die deze draad oppakken.

   

  Op de OKS is er altijd een kinderkoor dat onder leiding van ouders een aantal nummers instudeert en deze opvoert rond kerst. Vanuit deze groep komt de volgende oproep:

   

  Kerstkoor OKS: zangers gezocht en een pianist!

  Zing je graag, meld je dan aan om mee te zingen met het OKS-ouder-kerstkoor op maandag 19 en donderdag 22 december, vóór schooltijd. Talent is niet vereist. De repetitie is op woensdagavond 14 december.

  Speel je liever piano? Dan ben je ook welkom, want we zoeken nog een pianist voor de begeleiding van zowel het ouder- als het kinderkoor. Hoeft zeker niet professioneel, beetje aanleg en lef is al mooi meegenomen. 

  Aanmeldingen graag met telefoonnummer voor zowel koor als begeleiding naar joyce.griet@planet.nl.

   

   

   

  04 november 2022

  Weekopening groep 5/6 C van Max

  Komende maandag verzorgt de groep van Max (5/6 C) de weekopening. Alle ouders van 5/6 C zijn van harte welkom op deze viering bij te wonen (theaterzaal Poortstraat). Ouders graag plaatsnemen op de bovenste twee rijen van de tribune.

  04 november 2022

  Tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8

  In bijgevoegde foto staat informatie over het tafeltennistoernooi dat georganiseerd wordt door UTTC (een tafeltennisclub). Als je zoon en/of dochter mee wll doen dat moet je de gevraagde gegevens mailen naar:

  jeugdzaken@uttc.nl voor 9 december 2022. Aanmelden gaat dus niet via school. Janine zal overigens wel aanwezig zijn als er kinderen van onze school zijn die meedoen.

  04 november 2022

  Reminder: inleveren toestemmingsformulier normeringsonderzoek ROUTE 8

  Afgelopen dinsdag hebben de ouders van groep 8 een e-mail ontvangen over het normeringsonderzoek ROUTE 8. Het formulier is uitgedeeld door de stamgroepleiders. Hierbij een reminder om het toestemmingsformulier in te leveren bij de eigen stamgroepleider.
  Meer informatie? Zie e-mail die gestuurd is door de bouwkartrekker van de bovenbouw. 

  04 november 2022

  MediaMasters

  De groepen 7/8 doen mee aan de game MediaMasters! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 tot en met 11 november) besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid. Door het spelen van MediaMasters bouwen leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid. Dit gebeurt spelenderwijs terwijl taalvaardigheid en ook relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

   

  Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden de kinderen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. Kijk voor meer informatie op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl

   

  Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas dus aan de slag met mediawijsheid, maar ook thuis kunnen de kinderen verder met het thema en extra punten verdienen voor de klas. Op mediamasters-extra.nl tref je allerlei mediawijze spellen en opdrachten die individueel of samen gespeeld kunnen worden. Zo kun je samen met je kind het gesprek aangaan over gamen, sociale media en internet met MediaMatties. Zijn jullie het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen?  

  04 november 2022

  SCHOOLVOETBAL

  Nu alle teams bekend zijn breekt de tijd van oefenen aan. Wij gaan proberen om oefenwedstrijden tegen andere scholen te organiseren. Op dit moment is dat nog lastig omdat de meeste scholen nog moeten starten met het maken van de teams. Om toch alvast in de stemming te komen gaan we de komende drie woensdagen onderlinge oefenwedstrijden organiseren. De selectieteams zijn (als we ons werk goed gedaan hebben) wellicht te sterk voor de andere teams (die wel allemaal gelijkwaardig zijn). Niettemin laten we alle teams onderling spelen want we zien het als een soort van training. 

   

  De planning is als volgt:

   

  9 november:  Onderling oefentoernooi voor alle bovenbouwteams van de jongens. De jongens worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je zoon echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail s.v.p. ook met je zoon zodat hij weet dat hij woensdag verwacht wordt.

   

  16 november:  Onderling oefentoernooi voor alle middenbouwteams van de jongens. De jongens worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je zoon echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail svp ook met je zoon zodat hij weet dat hij woensdag verwacht wordt.

   

  23 november:  Onderling oefentoernooi voor alle teams van de meisjes (MB en BB). De meisjes worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

  Laat even weten als je dochter echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

  Communiceer deze mail svp ook met je dochter zodat zij weet dat zij woensdag verwacht wordt.

   

  Wij gaan de komende tijd druk op zoek naar andere scholen die tegen ons willen oefenen,

   

  De sportcommissie  (mails naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

   

   

  04 november 2022

  OUDERDANSFEEST 18 NOVEMBER

  18 NOVEMBER OUDER DANS FEEST BEESTENBOEL!

   

  Op vrijdag 18 november staat het traditionele ouderdansfeest weer op de rol. Dit jaar is het thema BEESTENBOEL! Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar kaarten verkocht worden om de kosten voor het feest deels te dekken. Kaarten zullen 5 euro kosten en daarvoor krijg je een welkomstdrankje, een duurzaam hardplastic festival glas en een consumptiemuntje.

   

  De kaartverkoop zal plaatsvinden op woensdag- en vrijdagochtend 9 en 11 november van 8u15 tot 8u45 op beide locaties voor de ingang (OKS ingang Palmstraat, PS ingang Poortstraat). *Op de avond zelf worden GEEN kaarten meer verkocht!*

   

  Het feest begint om 20u30 en zal tot 2u00 duren.

   

  Dus trek je beste dierenpak aan en Let’s Dance the Night Away (with Wolves ;-)!

   

   

   

  VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET OUDERDANSFEEST!!

   

  Zoals bekend komt het Ouderdansfeest er weer aan en wel op 18 november. Dit feest is echter niet mogelijk zonder vrijwillige hulp van ouders. Daarom zoeken wij, de Ouder Commissie, enthousiaste ouders om bardiensten te draaien en/of te helpen bij de muntverkoop of de opbouw. Wil jij je bijdrage leveren om het Ouder Dans Feest een Beestenboel te maken om nooit te vergeten, meld je dan per email aan op ocvrijwilligers@spoutrecht.nl.

  24 oktober 2022

  Betaling vrijwillige ouderbijdrage

  Zoals bekend kent de school een systeem met een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdragen worden geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Deze stichting wordt bestuurd door een ouderbestuur dat in overleg met de directie en met suggesties vanuit de ouders bepaalt wat er met het geld gebeurt. De helft van het geld is bestemd voor de jaarlijks terugkerende zaken als schoolreisjes, activiteiten bij kampen, sporttoernooien, klassenpot, pyamafeest, vogelnest voor de KB, Kerst en Sinterklaas etc. De andere helft wordt voor een groot deel ingezet voor ICT en voor incidentele projecten (zoals bijv. de kluisjes). 

   

  Naar nu blijkt werkt de site van Stichting Vrienden niet dus het is niet mogelijk om suggesties door te geven. Dit kan je nu voorlopig doen bij directie.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl

   

  Vele jaren geleden heeft het toenmalige bestuur van de Stichting Vrienden het normbedrag op 150 euro per kind per jaar gesteld. Het mag echter ook meer of minder zijn. 

   

  De inning van de ouderbijdrage gaat via onze financiele administratie en deze is vorige week vrijdag in gang gezet. Ouders die vorig naar ook betaald hebben betalen nu via een automatische incasso.

   

   

  24 oktober 2022

  schaaktoernooi MB en BB

  Vrijdag 21 oktober vond het jaarlijkse schaaktoernooi plaats. Maar liefst 120 kinderen hadden zich hier voor opgegeven. Het toernooi is uitstekend verlopen. De sfeer was goed, het is opmerkelijk te noemen dat zoveel kinderen zich de hele dag geconcentreerd hebben bezig gehouden met schaken. Het was een sportief en gezellig event. Uiteraard waren er ook winnaars. De gedoodverfde kampioen Pepijn (de kampioen van vorig jaar) stond onder grote druk, iedereen dacht dat hij wel even zou winnen. Hij heeft getoond met die druk om te kunnen gaan want voor het eerst in het 19-jarig bestaan van dit toernooi is het hem gelukt om alle partijen te winnen.

  De nummers twee (Dijk) en drie (Morris) hebben beide 2 keer verloren. Volgend jaar zal er weer een nieuwe kampioen komen omdat de nummers 1 t/m 3 allen in groep 8 zitten.

   

  Groot woord van dank aan de ouders die ons hebben meegeholpen met de organisatie.

  24 oktober 2022

  Computerlessen

  Na de herfstvakantie starten we weer met de lessen computervaardigheid en evt. programmeerlessen. Monique Roozen gaat deze lessen weer verzorgen voor alle MB en BB groepen. De lessen worden op dinsdagen gegeven.

  24 oktober 2022

  Typecursus

  Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om begeleide oefenmomenten tijdens de overblijf te regelen. Uiteraard kunnen kinderen zelfstandig oefenen maar er is dan geen begeleding bij. Wat we wel kunnen doen is een licentie regelen waarmee kinderen thuis (en dus evt. zelfstandig op school) kunnen oefenen om daarmee hun typediploma te behalen. Als particulier is dit vele malen duurder dan een schoollicentie. Nadeel is wel dat je er dus geen begeleding bij krijgt. Totaal hebben zich 10 ouders gemeld. Laat mij even weten of je gebruik wil maken van een licentie. Er zijn twee opties:

  1. Je koopt de licentie rechtstreeks bij Typetuin voor 1 jaar en je kind ontvangt begeleiding op afstand van Typetuin (kost 120 euro)

  2. Je koopt een licentie voor 1 jaar via de school maar daar is geen begeleiding bij (kost ca. 35 euro)

   

  Mailen naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

  16 oktober 2022

  Herfstvakantie

  Op zaterdag 22 oktober start de herfstvakantie. Alle kinderen zijn vanaf dan tot en met zondag 30 okt. vrij. Op 31 oktober starten wij met de tweede periode die doorloopt tot aan de kerstvakantie. Donderdag 22 dec. is de laatste schooldag voor de kerstvakantie.

  16 oktober 2022

  Pyamafeest OB

  A.s. donderdag 20 okt. vindt het pyamasfeest plaats op beide locaties (bedoeld voor alle onderbouwgroepen).

  Via de bouwkartrekker of via de leerkracht ontvangen ouders de informatie over tijden (dit is waarschijnlijk al gebeurd). Zoals in de jaarkalender staat vermeld zijn alle onderbouwkinderen op vrijdag 21 okt. vanaf 12.00 vrij. Er is dan dus geen overblijf.

  16 oktober 2022

  Typecursus

  In de vorige Nieuwsflitsen stond een oproep aan ouders die die hun kind willen aanmelden voor de typecursus. Er stond alleen geen mailadres bij dus bij deze alsnog:  jaap.nelissen@spoutrecht.nl

   

  Tot op heden hebben zich 3 ouders gemeld. Om de organisatie zowel logistiek als financieel rond te krijgen hebben we ca. 30 kinderen nodig (ca. 15 per locatie). De deadline voor aanmelden is a.s. vrijdag (21 okt.). Indien er dan geen sprake is van voldoende belangstelling zullen we helaas af moeten zien van het organiseren van deze cursus.

  16 oktober 2022

  Weekopening groep 7/8 D (Jessy/Relinde)

  Maandag a.s. heeft groep 7/8 D weekopening. De ouders van deze groep zijn welkom. Graag plaats nemen op de bovenste twee rijen van de tribune.

  16 oktober 2022

  Studietweedaagse team vorige week

  We kijken, zowel inhoudelijk als qua sfeer, met een buitengewoon tevreden gevoel terug op deze tweedaagse. Er was een goede afwisseling in werkvormen, in thema's, in balans tussen ontspanning en inspanning en daarnaast was de catering, net als vorig jaar, in zeer goede handen (Ron Wollaars, oud-ouder van school en een meer dan voortreffelijke chefkok met zijn twee uitstekende assistenten).  Er zijn goede afspraken gemaakt, knopen doorgehakt, initiatieven opgezet, informatie gegeven etc. Kortom in alle opzichten twee zinvolle dagen.

  16 oktober 2022

  Laatste informatie over: Schaaktoernooi MB en BB 21 okt. 2022

  Er hebben zich 120 kinderen aangemeld voor het schaaktoernooi van a.s. vrijdag. Dat is een record. Erg leuk dat zo veel kinderen van de MB en BB zich verdiept hebben en gaan verdiepen in het schaken. Hierbij de logistieke afspraken:

   

  1. Alle kinderen die meedoen (dus van beide locaties) komen op de normale tijd (vanaf 8.20 uur) naar school maar dan wel allen rechtstreeks naar de locatie Poortstraat . Het toernooi wordt gespeeld in de theaterzaal. Bij aankomst bij de zaal moet ieder kind zich even melden bij de aanmeldingstafel zodat wij weten of iedereen aanwezig is.

   

  2. De kleine pauze wordt gehouden op de locatie Poortstraat (iedereeen blijft dus op de locatie PS)

   

  3. De overblijf wordt gehouden op de eigen locatie dus de kinderen van de OKS worden dan naar de locatie OKS gebracht. Kinderen die niet overblijven kunnen om ca. 11.55 rechtstreeks naar huis.

   

  4. Het toernooi start 's middags weer om 13.00 uur. De kinderen van de OKS worden opgehaald. De kinderen die thuis eten gaan rechtstreeks naar de locatie PS.

   

  5. Om ca. 15.00 gaan alle kinderen vanaf de locatie PS naar huis. (de OKS kinderen worden dus niet naar de locatie OKS teruggebracht). Je kan je kind dus op de PS komen ophalen.

   

  6. Toeschouwers zijn van harte welkom. Het is altijd een fantastisch gezicht om zo veel kinderen serieus te zien schaken.

  07 oktober 2022

  Stamgroepavond bovenbouw

  Op dinsdag 11 oktober is de stamgroepavond van de bovenbouw. Deze avond start om 20.00 uur in de eigen stamgroep. De tweede helft van de avond worden de ouders van groep 7 en 8 gesplitst per locatie. Er volgt informatie over het VO-traject. Leuk om jullie allemaal weer te ontmoeten.

  Tot snel!

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stamgroepleiders van de bovenbouw.

  07 oktober 2022

  Schaakttoernooi

  Dank aan de ouders die zich hebben aangemeld om ons te helpen bij het schaaktoernooi op 21 okt.

  Mocht je kind zich nog niet hebben aangemeld maar toch wel willen meedoen, dan kan je je nog aanmelden tot uiterlijk woensdag a.s.

  1 2 3