Nieuwsflits - pagina 2

Verlaat archief
18 februari 2022

Drinken bij de overblijf

Bij de overblijf zien wij kinderen die drinken van huis meenemen voor bij de lunch. Uiteraard is dit toegestaan maar het is zo dat drinken door ons geboden wordt (zit bij de prijs van het overblijven inbegrepen). Alle dagen is er melk en op donderdag is er ook optimel.
17 februari 2022

Schoolvoetbal jongens MB

Nadat de jongens BB en de meisjes BB en MB al geoefend hebben (tegen de Koekoekschool) volgen a.s. woensdag de oefenwedstrijden van alle middenbouw jongensteams. Alle jongens die zich hebben opgegeven voor het schoolvoetbal worden om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Ze spelen dan vriendschappelijke oefenwedstrijden tegen teams van de Koekoekschool. Toeschouwers zijn van harte welkom. De wedstrijden zijn uiterlijk om 14.30 uur afgelopen.
17 februari 2022

Ouderavonden van bouwen

Op 15 maart vindt (zoals gepland) de ouderavond plaats voor de middenbouw. Een van de onderwerpen zal zijn de adviseringsprocedure richting het voortgezet onderwijs. De ouderavond van de onderbouw is verplaatst naar 5 april. Op 24 maart vindt zoals gepland de ouderavond voor de kleuterbouw plaats en tot slot op 31 maart (ook conform planning) de ouderavond voor de bovenbouw. Al deze events kunnen gelukkig weer live gehouden worden.
17 februari 2022

Uitval van groepen door besmetting van leerkrachten

De versoepelingen geven ons veel lucht, er is weer ruimte voor alle leuke en waardevolle dingen. Dit is erg goed nieuws maar, hoewel de piek van de omikron bereikt is, is het aantal besmettingen bij kinderen, ouders en leerkrachten nog steeds erg hoog. Dit betekent dat we de komende weken regelmatig geconfronteerd zullen blijven worden met het uitvallen van leerkrachten terwijl er geen invallers beschikbaar zijn. Er onstaan ook verschillen tussen groepen:  Er zijn groepen die nog nooit te kampen hebben gehad met uitval en er zijn groepen die dat al een paar keer hebben gehad. Wij houden dit bij en proberen, indien mogelijk, het leed wat te spreiden. Dit kan dus betekenen dat we een niet besmette leerkracht een groep laten overnemen van een leerkracht die meerdere keren is uitgevallen. Dit heeft dan ook consequenties voor de betreffende groep van de niet-besmette leerkracht. Laten we hopen dat met de komst van de lente de besmettingscijfers z.s.m. zullen gaan dalen. 
17 februari 2022

Corona versoepelingen

Woensdag hebben alle ouders (en leerkrachten) een mail ontvangen met een brief met alle informatie over de versoepelingen die vanaf vandaag t/m volgende week vrijdag worden doorgevoerd. Mocht je deze mail gemist hebben, lees deze nog even goed door. De korte samenvatting is eigenlijk dat de situatie op school na de voorjaarsvakantie weer bijna helemaal als vanouds is. Komende week mogen ouders de school al in maar dan nog met mondkapjes op en moet er nog afstand worden gehouden. Ouders mogen vanaf 7 maart weer de school in zonder mondkapjes en zonder afstand te houden. Alle activiteiten kunnen weer gewoon door gaan. Dit betekent dat we in de week na de voorjaarsvakantie dus ook weer koffieochtenden kunnen houden zoals gepland. Ouders kunnen weer de vieringen van hun kind(eren) bezoeken en alle buitenschoolse activiteiten gaan ook weer door zoals gepland. 
17 februari 2022

Waterpokken

Op dit moment komt er in twee kleuterbouwgroepen (een op de OKS en een op de PS) waterpokken voor. Waterpokken is een zeer besmettelijke vlekjesziekte, het is een virus. De meeste mensen krijgen het als kind. Het is meestal een onschuldige kinderziekte. De ziekte start met koorts en het zich niet lekker voelen. Na 1 of 2 dagen ontstaan er kleine rode bultjes op de huid. Dit worden blaasjes en kunnen enorm jeuken. De blaasjes worden korstjes. De blaasjes kunnen op je hele lichaam zitten (vooral op het lijf, het gezicht en in tussen je haren). Soms zitten ze ook in je mond en dat kan pijnlijk zijn. De klachten duren ongeveer 10 dagen.

Besmetting van anderen gaat via hoesten en niezen. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 10 dagen tot 3 weken. Pasgeboren baby's van moeders die zelf waterpokken doormaken (voor of na de bevalling), mensen die minder afweer hebben en vrouwen die zwanger zijn kunnen beter uit de buurt blijven van iemand met waterpokken (dit alleen als ze zelf nog nooit waterpokken hebben gehad want als je het eenmaal hebt gehad kan je de ziekte niet meer krijgen).
Lees meer ›

11 februari 2022

informatie vanuit de verschillende stamgroepen voor ouders

In de app heeft iedere stamgroep eigen pagina's waarop informatie (teksten en foto's) geplaatst kunnen worden. Hier werd tot op heden in verschillende frequenties gebruik van gemaakt door de leerkrachten. Wij hebben nu de afspraak binnen het team dat iedere leerkracht er minimaal 1 x per 2 weken nieuwe content op plaatst (tekst en/of foto's). Er worden geen aparte pushberichten gestuurd om ouders hierop te attenderen (dit om inflatie van het belang van pushberichten te voorkomen). Het is dus zaak om met enige regelmaat in de app bij de groep(en) van je kind(eren) te kijken. Het gaat hierbij niet om informatie die zeer urgent is (bijv. bij uitval van een leerkracht) maar om zaken die in de groep spelen (verslag en of foto's van activiteiten)
11 februari 2022

Verdere berichtgeving over corona 11-2-2022

Hoewel het aantal besmettingen nog steeds sky high is, zijn er nu concrete geluiden te horen dat er waarschijnlijk wederom versoepelingen gaan worden doorgevoerd. Dinsdag is er weer een persconferentie en de verwachting is dat er dan eind van volgende week een aantal beperkingen zullen worden opgeheven. Het perspectief is dat bijna alle beperkingen aan het eind van deze maand zullen worden gestopt. Wat dit op korte en op lange termijn voor ons als school betekent valt nu nog niet te zeggen maar wij verwachten dat de mondkapjes, de cohortenregeling en het "verbod" voor ouders om de school in te komen afgeschaft zullen worden. Uiteraard zullen we hier, als het zo ver is, zeer tevreden over zijn. Kijkend naar de langere termijn lijken alle grote evenementen van de school (o.a. vieringen met ouders, ouderfeest op 13 mei, superfriday op 15 april, het pleinfeest en de musical van groep 8) weer op de gewone manier mogelijk. Dat zou fantastisch zijn. We houden jullie op de hoogte.
Lees meer ›
09 februari 2022

Oefenwedstrijden schoolvoetbal meisjes BB en MB en jongens MB

Beste ouders (en jongens en meisjes),

 

Afgelopen woensdag hebben de jongens van de BB al geoefend tegen de Koekoek. De komende twee weken is het de beurt aan de de meisjes BB en MB en de jongens MB.

 

1. woensdag 16 februari

 

Alle meisjes van zowel de MB als de BB die zich hebben aangemeld voor het schoolvoetbal worden om 13.15 uur verwacht op Sporting. Hier worden vriendschappelijke oefenwedstrijden gespeeld tegen OBS de Koekoek. De wedstrijden duren tot uiterlijk 14.30 uur. Toeschouwers zijn welkom.

 

Vanwege corona en vanwege evt. open lesdagen van het VO kan het zijn dat er afmeldingen zijn. Laat dit svp tijdig weten (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

 

2. Woensdag 23 februari

 

Alle jongens van de MB die zich hebben aangemeld voor het schoolvoetbal worden om 13.15 uur verwacht bij Sporting. We spelen dan tegen teams van OBS de Koekoek. De wedstrijden zijn rond 14.30 uur afgelopen. Toeschouwers zijn welkom.

 

Evt. afmeldingen graag tijdig melden (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

Willen jullie de inhoud van deze mail svp delen met jullie kinderen zodat zij ook op de hoogte zijn.

 

Met vriendelijke groet, namens de sportcommissie,

 

Jaap Nelissen

 

08 februari 2022

Gebruik site en app

Onze site en app zijn nog steeds in ontwikkeling en opnieuw is er een aantal verbeteringen aangebracht. Het grote gevaar van snelle communicatiemiddelen is de overkill aan mails, apps of pushberichten. Dit kan leiden tot een soort nieuwsmoeheid waardoor bepaalde informatie verloren gaat. We willen daarom proberen om selectief en gedoseerd om te gaan met al onze digitale kanalen.

 

1. Pushberichten worden alleen maar gebruikt bij dringende zaken of calamiteiten waarbij tijd een rol speelt (dus bijv. bij het uitvallen van een groep door ziekte van een leerkracht). Ook zullen de pushberichten gebruikt worden om ouders op vrijdag te attenderen op het verschijnen van nieuwsflitsen.

 

2. De mail wordt gebruikt door individuele leerkrachten, bouwen of door het MT om informatie te geven waar geen of beperkte tijdsdruk op staat.

 


Lees meer ›
08 februari 2022

Afname van nieuwe citotoetsen

De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen afgenomen.. Nieuw dit jaar is dat we starten met een andere versie van CITO, nl Leerling in Beeld. We hebben deze keuze gemaakt met het MT en vinden dat deze wijze van toetsen en interpreteren beter aansluit bij onze visie op het Jenaplanonderwijs.Leerling in Beeld is dit schooljaar alleen nog beschikbaar voor de groepen 3 t/m 5, volgend schooljaar wordt dit uitgebreid tot en met groep 8.  De leerlingen van groep 6 t/m groep 8 werken dit schooljaar nog met de CITO 3.0 toetsen.

 • Met Leerling in Beeld leggen we de focus op de groei van ieder kind en kunnen wij via overzichtelijke rapportages nog breder kijken naar de ontwikkeling van de leerling. Deze zijn ook inzichtelijk voor ouders.
 • Er is een kortere basistoets voor iedereen.
 • Wij gebruiken de digitale versie, waarbij ook een voorleesfunctie is voor kinderen met dyslexie.
 • Groei van de leerling staat centraal.
 • De toetsen zijn adaptief, dat betekent dat het systeem zich aanpast en kinderen die meer aankunnen moeilijkere opgaven krijgen, terwijl kinderen die het lastig vinden het systeem meer aansluit bij het kind.
 • Rekentoets is minder talig, maar bevat meer kale sommen.
 • Spelling is nu opgenomen in het onderdeel Taalverzorging.
 • De teksten van Begrijpend Lezen zijn beduidend korter.

 Ida en Francien, IB

08 februari 2022

AVG toestemming beeldmateriaal van kinderen

Nog steeds hebben ouders via de site niet aangegeven of beeldmateriaal van hun kind wel of niet gebruikt mag worden. Willen jullie svp dit nogmaals controleren en de juiste kruisjes zetten. Ga hiervoor naar de site (www.jenaplanwittevrouwen.nl/mijn school/mijn gegevens/AVG Beeldgebruik)

Let op: Als je vraag 1 met ja beantwoordt is het logisch dat je vraag 2 en 3 ook met ja beantwoordt. Graag dan dus wel even aankruisen.

08 februari 2022

Chris van de Werf

Van de week hebben we een mail gestuurd over de verkiezingen van de zappaward. Het gaat om kinderen die zich hebben ingespannen voor het goede doel. Via een site (zie mail) kan je je stem uitbrengen op o.a. Chris van der Werf. Hij is een leerling uit groep 8c en het zou natuurlijk heel leuk zijn als hij de award gaat winnen. Check dus je mail.
05 februari 2022

lesuitval door ziekte en/of besmettingen leerkrachten

Helaas werden wij afgelopen week "verrast" door een hoog percentage uitval bij leerkrachten (corona-gerelateerd). Zoals bekend zijn er geen invallers beschikbaar. Daar waar kon zijn er "noodverbanden" aangelegd maar het was onvermijdelijk dat er ook groepen thuis moesten blijven.

Uiteraard heel vervelend voor kinderen en ouders maar helaas zijn er op een gegeven moment geen andere oplossingen. De hoop uitspreken dat het einde in zicht is, staat gelijk met de goden verzoeken dus dat gaan we maar niet zeggen. We doen er echt alles aan om het onderwijs zo goed en zo continu mogelijk te laten verlopen maar kunnen ook niet het onmogelijke bieden.

 

04 februari 2022

Studiedag 7 februari

Op maandag 7 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Enkele onderwerpen waar de teamleden hard mee aan de slag zullen gaan zijn:

- Kijk! registratie

- Kunst & Cultuur

- Leespromotie

- Wetenschap & Techniek

 

Wij wensen alle kinderen alvast een fijne vrije dag!

28 januari 2022

Deel 2 versoepelingen corona per 25 januari

De aangepaste corona-richtlijnen zijn inmiddels bekend. Er verandert niet heel veel maar hier dan toch even de belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 

 • de quarantainemaatregel voor hele groepen (bij meer dan 2 besmettingen in geen groep) vervalt volledig. Niet besmette kinderen (zonder klachten) kunnen gewoon naar school.
 • buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen mogen georganiseerd worden zonder de aanwezigheid van ouders (wat betreft de vieringen hebben we besloten dat deze alleen bezocht worden door de groepen van dezelfde bouw en van dezelfde locatie waarbij er wel afstand wordt gehouden tussen de twee of drie groepen)
 • ouderavonden en oudergesprekken vinden online plaats behalve in uitzonderlijke situaties. Wij maken als school een uitzondering voor nieuwe ouders die voor een kennismakingsgesprek komen en voor de informatieochtend voor nieuwe ouders (hierbij worden wel alle veiligheidsmaatregelen gehanteerd).
 • Wat betreft de komende rapport/verslaggesprekken (vanaf 14 februari) wachten we nog even met een definitief besluit (onze voorkeur gaat uiteraard uit naar live-gesprekken). 

 

 

 
Lees meer ›

28 januari 2022

Zelftesten voor kinderen

Zoals bekend dienen kinderen uit de groepen 6 t/m 8 twee maal per week een zelftest te ondergaan. Deze testen worden door de overheid gratis beschikbaar gesteld. Helaas verloopt de levering niet helemaal optimaal en wij zijn lange tijd in afwachting geweest van twee bestellingen die ruim geleden besteld zijn. Gelukkig zijn deze vandaag (vrijdag 28 januari) geleverd en ze zijn ook vandaag direct uitgedeeld aan de kinderen van de groepen 6,7 en 8.

 

26 januari 2022

Traktaties bij verjaardagen

Het is een mooie traditie dat je op je verjaardag je eigen groep (en als je wilt ook de juffrouwen en meesters) trakteert. In ons beleid hebben we opgenomen dat we vragen om een verantwoorde traktatie. Dit is uiteraard een rekbaar begrip want wat de een verantwoord vindt, kan de ander totaal anders zien. We krijgen geluiden dat het soms lijkt dat het niet "gek" genoeg kan zijn en dat het een soort van competitie dreigt te worden wie de meest fantastische traktatie heeft. In het verleden zagen we hetzelfde gebeuren bij het lenteontbijt. We waarderen uiteraard dat ouders en kinderen zich inspannen om iets moois en creatiefs te bedenken maar aan de andere kant willen we ook dat er geen morele druk ontstaat. Daarom willen wij, mede op verzoek van de MR, een aantal richtlijnen hanteren zodat het verzorgen van traktaties voor iedereen haalbaar is en dat we ons streven om vooral met verantwoorde traktaties te werken kunnen realiseren.
Lees meer ›
26 januari 2022

Mondkapjes

Of we het nu leuk of zinvol vinden speelt nu even geen rol: Wij willen ons houden aan de richtlijn t.a.v. het dragen van mondkapjes door personeel en kinderen van MB en BB. Zeker nu, met de versoepelde richtlijnen t.a.v. diverse zaken (o.a. de quarantaineregels) is er een grotere kans op besmetting. Mondkapjes zal allicht daar iets in helpen. Wij zien dat steeds meer kinderen 's ochtends geen mondkapje bij zich hebben. Onze reservevoorraad raakt iedere keer op. Opvallend is ook dat het vaak dezelfde kinderen zijn. Graag dus jullie medewerking zodat wij deze richtlijn kunnen handhaven. 
26 januari 2022

Versoepelingen coronarichtlijnen per 26-1

Beste ouder(s), verzorger(s),

Waarschijnlijk hebben jullie allemaal de persconferentie van vanavond (25-1-2022) gezien. Voor de school en voor jullie was er het positieve bericht dat kinderen tot 18 jaar die in aanraking geweest zijn met een besmet persoon, niet meer in quarantaine hoeven (tenzij ze klachten hebben). Kinderen met milde klachten (licht hoesten of niezen) en een negatieve zelftest mogen ook weer naar school. Deze maatregelen gaan per morgen in. Dit betekent dat ook de maatregelen bij meer dan twee besmettingen in een klas niet meer leiden tot quarantaine van de hele groep. 

 

Hoewel de kans op besmettingen (zoals Rutte meldde) daarmee wel groter wordt is hiertoe toch besloten omdat er nu veel te veel kinderen, die niet besmet zijn, en toch thuis zitten met alle gevolgen van dien.

 

Het preventief twee keer per week afnemen van een zelftest blijft wel van kracht (groep 6 t/m 8). We hebben opnieuw een bestelling gedaan voor nieuwe zelftesten en die worden z.s.m. geleverd en verdeeld onder de kinderen.

 

Alle kinderen die dus niet besmet zijn maar wel de afgelopen dagen thuis zaten mogen per onmiddellijke ingang weer naar school. Afwezigheid door ziekte en/of besmetting van leerkrachten kan, vanwege het niet beschikbaar zijn van invallers, nog steeds leiden tot uitval van een groep. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen maar in sommige situaties hebben wij daar geen oplossingen voor.

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van de nieuwe protocollen voor PO en VO en die leiden wellicht ook weer tot nieuwe aanpassingen en mogelijkheden. Deze hopen wij vrijdag te kunnen presenteren.

 

Met vriendelijke groet, namens de directie,

 

Jaap Nelissen

24 januari 2022

VO-scholenmarkt

A.s dondedagavond van 19.30 tot 21.00 VO-scholenmarkt voor ouders groep 7 en 8 (check je mailbox voor verdere informatie)
21 januari 2022

Update corona 21-1-2022

Uiteraard waren wij zeer verheugd over het weer starten van de scholen na de kerstvakantie. Wij zien ook hoe blij kinderen zijn dat ze weer naar school kunnen en voor ouders is het ook van groot belang. Wat wij echter nu bemerken is dat het omikronvirus wel een veel grotere impact heeft op onze schoolorganisatie dan de virusvarianten daarvoor. Het aantal besmettingen stijgt met de dag en deze week waren er drie groepen in quarantaine en het lukt ons steeds minder goed om oplossingen te vinden bij uitval van leerkrachten (vanwege corona of andere oorzaken) waardoor sommige groepen thuis moeten blijven. Tot aan half december lukte dat in bijna alle gevallen maar nu gaat het om te veel mensen. We proberen nog steeds om het thuis blijven van groepen (dus even los van quarantaines) te voorkomen maar de rek is er uit. Er zijn geen invallers beschikbaar en intern hebben we nu ook alle opties gebruikt. 
Lees meer ›
17 januari 2022

Cito

Beste ouders, 

 

Vanaf deze week gaan we weer CITO toetsen. Nieuw dit jaar is dat we starten met een andere versie van CITO, nl Leerling in Beeld. We hebben deze keuze gemaakt met het MT en vinden dat deze wijze van toetsen en interpreteren beter aansluit bij onze visie op het Jenaplanonderwijs.Leerling in Beeld is dit schooljaar alleen nog beschikbaar voor de groepen 3 t/m 5, volgend schooljaar wordt dit uitgebreid tot en met groep 8.  De leerlingen van groep 6 t/m groep 8 werken dit schooljaar nog met de CITO 3.0 toetsen.

 • Met Leerling in Beeld leggen we de focus op de groei van ieder kind en kunnen wij via overzichtelijke rapportages nog breder kijken naar de ontwikkeling van de leerling. Deze zijn ook inzichtelijk voor ouders.
 • Er is een kortere basistoets voor iedereen.
 • Wij gebruiken de digitale versie, waarbij ook een voorleesfunctie is voor kinderen met dyslexie.
 • Groei van de leerling staat centraal.
 • De toetsen zijn adaptief, dat betekent dat het systeem zich aanpast en kinderen die meer aankunnen moeilijkere opgaven krijgen, terwijl kinderen die het lastig vinden het systeem meer aansluit bij het kind.
 • Rekentoets is minder talig, maar bevat meer kale sommen.
 • Spelling is nu opgenomen in het onderdeel Taalverzorging.
 • De teksten van Begrijpend Lezen zijn beduidend korter.

 Ida en Francien, IB

16 januari 2022

toename besmettingen

De voorspelde piek in het aantal besmettingen lijkt de school nu te gaan treffen. In de mail treffen jullie alle informatie die van toepassing is mocht de groep van je kind(eren) in quarantaine moeten. Dit bespaart ons het telkens weer opnieuw uitleggen van de procedures en beantwoorden van vragen. Op dit moment gaan er drie groepen in quarantaine (dit is met de betreffende ouders gecommuniceerd).
14 januari 2022

Betaling ouderbijdrage

Wij hebben oproepen gedaan om de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. Voorheen ging dit via een automatische incasso maar nu moet je als ouder hier een handeling via IDEAL voor verrichten. Kennelijk heeft niet iedereen deze wijziging scherp in beeld want heel veel ouders hebben nog niet betaald (normaal is er een betalingsdichtheid van meer dan 95 %).

 

Uiteraard, het gaat om een vrijwillige bijdrage maar deze voor de kwaliteit van ons onderwijs van groot belang. Graag dus jullie medewerking in deze (bij deze Nieuwsflitsen staat ook de nieuwflits met verdere uitleg over hoe en wat).

14 januari 2022

Save the date

Wat zou het mooi zijn als er in het voorjaar (liefst eerder) verdere versoepelingen worden doorgevoerd zodanig dat we uiteindelijk toch een ouderfeest kunnen gaan houden. Ook t.a.v. dit event wil de ouderraad de organisatie alvast proactief opstarten zodat we, indien het toegestaan is, alsnog het ouderfeest kunnen gaan houden. Hiertoe is ook al een datum geprikt zodat iedereen deze alvast kan reserveren:

 

Vrijdag 13 mei Ouderdansfeest

Een mogelijk thema lijkt voor de hand te liggen.

14 januari 2022

cohortering

Er is een advies vanuit het RIVM om te werken met cohortering (gescheiden houden van groepen). Er wordt hierbij ook aangegeven dat dit soms niet mogelijk is en dat er dan uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Als school maken wij een verdeling tussen enerzijds onderwijskundige activiteiten die niet of nauwelijks op een andere wijze plaats kunnen vinden en anderzijds activiteiten die niet per se in verschillende cohorten plaats hoeven te vinden. Dit beleid is overlegd met het DB van de MR. Het DB heeft aangegeven begrip te hebben voor deze uitzonderingen. Dit punt zal ook nog op de komende MR-vergadering aan de orde komen.

 

Het voorgestelde beleid is dat bij de voormalige flexklas (heet nu DD), voor kinderen die in andere groepen instructies krijgen, voor kinderen die RT, MRT of NT2 krijgen, voor kinderen van de kinderraad en voor kinderen van de schoolkrantredactie de cohorten doorbroken worden waarbij wel gestreefd wordt naar een zo veilig mogelijk samenzijn. Mocht je als ouder hier bezwaar tegen hebben dan kan je dat uiteraard kenbaar maken bij de leerkracht van je kind.

14 januari 2022

Schoolreisje MB

Als Corona het toelaat, gaan de kinderen van de middenbouw op vrijdag 3 juni op schoolreisje.
Wij vertrekken die dag om 8.30 en zullen rond 17.00 uur weer op school aankomen.
De eindtijd van die dag is dus later dan u van ons gewend bent op een normale schooldag. 
Noteer het daarom alvast in de agenda. 

Wij hopen natuurlijk dat het door kan gaan en hebben er alvast heel veel zin in.

 

Met vriendelijke groeten, alle stamgroepleiders van de middenbouw.

14 januari 2022

Schoolvoetbal jongens BB

Komende week zouden alle voetbalteams van de jongens BB wedstrijden spelen tegen drie teams van basisschool de Spits (uit Lunetten). Helaas durft de Spits het, vanwege de coronaperikelen, niet aan om tegen een andere school te voetballen. Deze oefenwedstrijden worden dus gecanceld. We doen ons best om andere tegenstanders te vinden.
14 januari 2022

Sponsorloop goede doel (herhaling)

Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig in deze coronatijd maar wij hopen uiteraard dat er steeds meer ruimte zal komen voor ook dit soort activiteiten. De OC heeft besloten om de organisatie hiervan in ieder geval op te starten. Mocht het zo zijn dat het door Corona niet mogelijk is dan is dat heel jammer maar indien dat wel kan, kan er dan ook gelijk doorgepakt worden.

 

Daarom deze (herhaalde) oproep:  Wij zijn op zoek naar goede doelen voor onze sponsorloop. Deze dienen uiterlijk 25 februari bij de OC worden aangemeld (oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl)

Hieronder staan de criteria waar het doel aan moet voldoen. De kinderraad zal de uiteindelijke keuze voor het goede doel maken. De sponsorloop staat gepland op 15 april.
Lees meer ›

06 januari 2022

Herhaalde oproep: Gezocht ouders die een half uur per week de bibliotheek willen draaien

Zoals bekend hebben wij sinds kort de beschikking over twee gloednieuwe bibliotheken. Om de uitleen, de registratie en de verwerking van ingeleverde boeken goed te laten verlopen willen wij heel graag gaan werken met bibliothecarissen. Hiervoor zoeken wij ouders die één of meerdere keren per week ca. een half uur dit werk willen verrichten. Dagelijks willen wij de bibliotheek openen om 8.30 uur en om 13.00 uur. Totaal zijn er per locatie dus 9 diensten (woensdagmiddag valt af). Op dit moment hebben zich 5 ouders aangemeld (4 x PS en 1 x OKS). We zoeken dus nog wat mensen. Heb je tijd en zin om een half uur dit te gaan doen, meld je aan bij:

 

jaap.nelissen@spoutrecht.nl

23 december 2021

Schoolvoetbal

Ook het schoolvoetbal heeft te lijden onder het coronavirus. Buiten sporten met kinderen mag, sterker nog, is zeer aan te bevelen (o.a. vanuit gezondheidsoverwegingen). Na de samenstellingen van de diverse teams heeft het schoolvoetbal even stil gelegen. Op dit moment weten we ook niet zeker of het officiele toernooi nog doorgaat. Normaal gesproken ontvangen we daar begin december berichten over maar tot op heden is het oorverdovend stil.

 

We zijn toch gaan kijken of we wedstrijden kunnen organiseren tegen andere scholen. Dat lijkt nu enigszins gelukt. Op woensdagmiddag 19 januari spelen al onze bovenbouwteams van de jongens een vriendschappelijk toernooi met teams van basissschool de Spits uit Lunetten. 
Lees meer ›

23 december 2021

En hoe nu verder ????

Het kalenderjaar 2021 is voor de school als een soort nachtkaars uitgegaan. Deze week hadden we dan nog wel dagelijks kinderen in de noodopvang maar het was een vreemde week. Je kon niet echt afsluiten met je hele groep en er begint ook een soort van moedeloosheid te ontstaan ten aanzien van de toekomst. Gaan we op 10 januari weer open (een vurige wens van het team) of wordt de lockdown nog verder doorgevoerd ? Net als velen in Nederland lijden we onder het feit dat er geen perspectief is. Wij prijzen ons overigens wel gelukkig met het feit dat wij allemaal nog onze baan en ons inkomen hebben en dat deze ook gegarandeerd zijn (dit in tegenstelling tot veel ondernemers). Een ander positief punt blijft het feit dat wij met kinderen werken die niet gebukt lijken te gaan onder coronadepressies. De onbevangenheid, de spontaniteit en de vrolijkheid van de kinderen blijven ons motiveren om door te gaan en dat is een groot goed.
Lees meer ›
17 december 2021

Gezocht: een kleuterleerkracht

Tereska (leerkracht 1/2 op de PS) gaat per 17 januari met zwangerschapsverlof. Zoals iedereen weet is er een chronoisch tekort aan leerkrachten en aan invallers. We zijn al een poos bezig om de vervanging van Tereska te organiseren maar dat valt niet mee. Daarom een oproep aan alle ouders:  Ken je iemand die bevoegd is en die graag met kleuters zou willen werken ? Zo ja, geef ons de naam door zodat we wellicht een match hebben.

 

(doorgeven aan relinde.vandergrinten@spoutrecht of jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

17 december 2021

Gezocht: Bibliotheek ouders

Onze bibliotheken zijn inmiddels in gebruik. Na de vakantie gaan wij werken met vaste tijden voor uitleen en terugbrengen van boeken. De uitleen wordt ook geregistreerd via een app, kinderen kunnen een review geven van het gelezen boek en kinderen krijgen leesadviezen via de app. 

 

Wij willen uiteraard graag dat er zorgvuldig wordt omgegaan met onze bibliotheken en daarom zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om 45 minuten of een half uur (of meerdere momenten) de uitleen en het terugbrengen de coordineren en de bibliotheek op orde te houden. 

 

Het gaat dagelijks op beide locaties om de tijd van 8.30 tot 9.15 uur en op de middagen van 13.00 tot 13.30 uur. Mocht je dit leuk vinden en er de tijd voor hebben, meld je aan bij:

 

jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

(n.b. je kan uiteraard ook voor meerdere momenten intekenen)

17 december 2021

Noodopvang komende week

Hierbij alle informatie over de noodopvang voor komende week. 

 

1. Nogmaals de oproep om selectief te zijn in het gebruik maken van de noodopvang. Het blijkt dat scholen verschillende richtlijnen hanteren. Wij zijn hier soepel in (wellicht wel te soepel). De meeste scholen hanteren het uitgangspunt dat beide ouders een vitaal beroep moeten hebben. Wij zijn uitgegaan van 1 ouder. Kijk goed of er toch niet iets te regelen valt. Ook vragen veel scholen om een werkgeversverklaring. Dat doen we (nog) niet. Wij willen heel graag op basis van vertrouwen werken. Wij gaan er van uit dat iedereen goed gekeken heeft wat er thuis te regelen valt en dat de noodopvang echt de enige oplossing is.
Lees meer ›

17 december 2021

Paniekvoetbal rond corona en een zorgelijke toekomst

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de school in een soort stroomversnelling gezeten van overleg met diverse geledingen, beslissingen nemen, communicatie en uitwerken van de beslissingen. Dit heeft er o.a. toe geleid dat we gisteren een sfeervol kerstdiner hebben kunnen houden, dat we vanuit het overleg met OC en MR besloten hebben om a.s. maandag de school dicht te houden en dat we de noodopvang zowel qua aanmeldingen als qua personeelsbezetting rond hebben. Dit is niet de plek om een beschouwing te houden over de paniek en chaos waar dit kabinet kennelijk onder te leiden heeft (zie daarvoor website - actueel - column directie). Wij merken bij zowel ouders, teamleden als kinderen niets van deze paniek. Iedereen toont veel begrip voor de situatie, stelt zich flexibel op en gebruikt het gezonde verstand. We hebben als school opnieuw veel positieve reacties van ouders mogen ontvangen over de wijze waarop wij een en ander vormgeven. Veel dank daarvoor, dat doet ons goed.
Lees meer ›
10 december 2021

Hybride onderwijs

Beste ouders/verzorgers,

 

Op dit moment komt het regelmatig voor dat er groepen helemaal in quarantaine zijn en dat er geleidelijk steeds meer kinderen terug komen na een negatieve test. Het kan ook zijn dat kinderen corona hebben gehad en dus als immuun worden gezien en wel naar school kunnen.

Scholen gaan hier heel verschillend mee om. Er zijn scholen waarbij iedereen thuis blijft (ongeacht je "status") en waarbij de hele groep onderwijs online krijgt. Dit is natuurlijk praktisch de meest eenvoudige oplossing. Wij vinden dat kinderen naar school moeten kunnen als dat maar enigszins kan. Als er ook geen leerkracht is (omdat hij/zij besmet of ziek is) dan houdt het uiteraard op (er zijn namelijk geen invallers).
Lees meer ›

10 december 2021

Kerstdiner

Vorig jaar ging het kerstdiner, dankzij de ad hoc planning van de overheid, de mist in omdat de scholen opeens dicht moesten. Dit laten we dit jaar niet gebeuren. De kans bestaat dus dat de scholen een week eerder dichtgaan. Dit zou betekenen dat er dan weer geen kerstdiner is. Daarom gaan wij werken met twee scenario's:

 

1. We gaan er in eerste instantie vanuit dat de scholen niet eerder gaan sluiten dus dan kan het diner gewoon plaatsvinden op donderdag 23 december. Vanaf 17.15 uur is er inloop en het kerstdiner duurt voor alle groepen van 17.30 tot 18.45 uur.

2. Indien dinsdag a.s. duidelijk wordt dat de scholen wel dichtgaan in de laatste week voor de kerst dan vindt het kerstdiner plaats op donderdag 16 december (17.30 tot 18.45 uur). Wij vragen iedereen rekening te houden met de mogelijkheid dat het diner een week vervroegd wordt.

 
Lees meer ›

10 december 2021

Bibliotheken voor beide locaties en een leesapp

Plan

Al jaren liepen we rond met plannen om op onze beide locaties de schoolbibliotheken eens grondig te gaan aanpakken. De huidige boekencollecties waren niet meer echt aantrekkelijk voor de kinderen. We maken ons als school hard voor goed en gedegen leesonderwijs, we weten dat een goede schoolbibliotheek een belangrijke bijdrage levert aan het leesplezier bij kinderen. Toch kwam het aanpakken van de boekencollectie nooit echt goed van de grond. Door alle taken die er al te vervullen zijn binnen de school en doordat we ook niet precies wisten hoe we dit op een gedegen manier aan moesten pakken belandden alle goede bedoelingen op de plank.

 
Lees meer ›

10 december 2021

En weer corona.....

Er wordt druk gespeculeerd over het wel of niet een week eerder starten met de kerstvakantie. Het OMT, de AOB en een aantal andere instanties zijn daar voorstander van. Het kabinet lijkt hier geen voorstander van te zijn. De PO-raad heeft "geeist" dat het kabinet daar nog voor het weekend duidelijkheid over geeft zodat scholen niet opnieuw overvallen worden met een plotselinge sluiting. Op dit moment (vrijdagochtend) is er nog niets bekend. Zodra wij iets horen laten wij het jullie direct weten (de signalen die gisteren via de tv doorkwamen lijken te wijzen op geen sluiting).

 

Verder lijkt het aantal besmettingen in deze week iets af te nemen. Op dit moment is er nog 1 groep bijna volledig in quarantaine en verder zijn de meeste groepen nu weer op volle sterkte. Ook is op dit moment één besmette leerkracht dus de landelijke stabilisering van de besmettingscijfers lijkt ook op onze school van toepassing te zijn. Laten we echter niet te vroeg juichen want dat is al eens eerder "mis gegaan". 

 

Alle kinderen van groep 6,7 en 8 hebben deze week zelftesten gehad (genoeg voor twee weken). In de laatste week voor de kerstvakantie (als we dan tenminste open zijn) volgt een nieuwe lading die we dan ook weer zullen uitdelen. De bedoeling is dat kinderen twee keer per week een zelftest doen. 

03 december 2021

Ontwikkeling flexklas

Al een aantal jaren organiseren wij de flexklassen (voorheen de plusklassen) voor kinderen die af en toe een ander aanbod nodig hebben. Het gaat hier m.n. om hoogbegaafde kinderen. In de flexklas werken deze kinderen samen met kinderen uit andere groepen waarbij ze, gebruik maken van andere werkvormen  met een ander type onderwerpen bezig zijn dan in hun eigen groep. Deze kinderen hebben vaak het kenmerk dat ze moeten leren leren. Zij hebben nooit echt moeite hoeven doen voor de basisvakken (lezen, schrijven en rekeken). Op het moment dat ze voor hen echt uitdagende stof krijgen aangeboden hebben ze de neiging om af te haken. Ook zijn er kinderen bij die een zeer creatief(out-of-the-box) denkvermogen hebben die niet altijd door hun omgeving wordt begrepen. In de flexklas zijn er de laatste jaren nogal wat wijzigingen geweest, zowel qua personeel als qua visie (en dan met name in groep 5 t/m 8) We hebben daarom vorig jaar al besloten om in zee te gaan met het onderwijskundig bureau ABC in Amsterdam. Zij hebben een heel nieuw concept bedacht om met deze kinderen te werken. Op de studiedagen in oktober zijn we als team hiermee beziggeweest en afgelopen week zijn er een tweetal leerkrachten van ons verder geschoold.
Lees meer ›
03 december 2021

Onvermijdelijk: Corona update 3-12-2021

De ontwikkelingen rondom corona (en vooral rond de richtlijnen) blijven heen en weer schieten. In onze ambitie om jullie allen zo goed en tijdig mogelijk te informeren bemerken wij, naast heel veel waardering (dank daarvoor) ook aan sommige reacties dat mensen het wat (te) veel communicatie vinden. Ons streven is normaal gesproken om 1 x per week (vrijdag) nieuwsflitsen te publiceren. Dit was afgelopen weekend echter niet mogelijk omdat we achtereenvolgens te maken kregen met een persconferentie, overleg met directie en MR, nieuwe  richtlijnen van de overheid, verschillende interpretaties door de instanties, veel vragen van ouders, verschillende groepen die in quarantaine moesten en tot slot ook nog het nieuws dat jullie er bij "milde" klachten zelftesten gedaan mogen worden i.p.v. een test bij de GGD of bij andere bureaus. Het gebruik van het woord "milde" levert overigens al weer direct heel veel onduidelijkheid op:  Wat wordt er verstaan onder milde klachten ? In de media werd het woord "milde" gebruikt terwijl nu in de schriftelijke publicaties van het ministerie OC&W wordt gesproken over alle klachten. Ons bestuur volgt in deze het ministerie. Kortom, het coronabeleid is nogal onderhevig aan regelmatige aanpassingen.
Lees meer ›
01 december 2021

quarantaine groep 5/6 E

Helaas moet 5/6 E per 1-12 (vanaf 12.30 uur) ook in quarantaine. Bij een negatieve test in het weekend mogen ze maandag weer naar school.
30 november 2021

één duidelijke coronalijn

Via de mail hebben alle ouders en teamleden het besluit over het volgen van één lijn t.a.v. het omgaan met besmette huisgenoten en de keuze van testen ontvangen. Wij verwijzen dus iedereren naar deze mail. Verzoek aan de stamgroepouders om via de ouderapp ook hier naar te verwijzen (voor de mensen die geen pushbericht ontvangen en/of hun mail niet tijdig checken).
28 november 2021

groepen 5/6 F en alle bovenbouwgroepen Poortstraat in quarantaine per 29-11

Groep 5/6 F en de groepen 7/8 D, E en F moeten helaas allemaal morgen in quarantaine (gaan of blijven). Nadere communicatie volgt morgen.
28 november 2021

aangepast coronabeleid per 29-11-2021

Beste ouders,

 

Via de mail is er een bestand aan alle ouders en teamleden gestuurd met daarin een informatiedocument over het aangepaste coronabeleid (na de persconferentie van vrijdag 26-11). Wij verzoeken jullie om dit document zorgvuldig te lezen en (daar waar nodig) met je kind(eren) te bespreken.

 

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze lastige periode.

 

De directie

26 november 2021

Verdere berichtgeving over corona 26-11-2021

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Zoals jullie weten vindt er vanavond om 19.00 uur een persconferentie plaats van het kabinet over nieuwe maatregelen. Er zijn diverse scenario's denkbaar. Naast de landelijke maatregelen hebben we ook te maken met de personele situatie op school. 

 

Morgen om 12.00 uur zal het MT (directeur en adjunctdirecteuren) samen met ouders en personeelsleden van de MR in gesprek gaan over mogelijke consequenties van de overheidsmaatregelen. Hierna zullen wij jullie later op de dag (dus op a.s. zaterdag) informeren over hoe wij een en ander gaan aanpakken/invullen/oplossen vanaf a.s. maandag. Het heeft weinig zin om nu alle scenario's te gaan bespreken en te speculeren over de mogelijke maatregelen. Vanavond weten jullie in ieder geval of er een algemene scholensluiting gaat komen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het MT,

 

Jaap Nelissen

 

23 november 2021

update corona 23-11-2021

 • Beste ouders en verzorgers,

 

Om alle ontwikkelingen rondom corona goed te volgen en op de hoogte te zijn van de laatste zaken zullen wij, indien daar aanleiding voor is, jullie regelmatig voorzien van updates. 

 

Graag jullie aandacht voor het volgende:

 

1. Op dit moment zijn er drie groepen in quarantaine (2 kleutergroepen, 1 onderbouwgroep en 1 middenbouwgroep, allen op de locatie PS). Vorige week was er een bovenbouwgroep op de OKS in quarantaine.

 

2. Voor ons is het beschikken over de juiste informatie t.a.v. testen en ziekmeldingen erg belangrijk dus meld via de app (website) mogelijke zaken rondom je kind. Wij houden overzichten bij van de hele school en iedere groep zodat we tijdig kunnen handelen.

 

3. Er kwamen vragen binnen over het type testen dat kinderen moeten doen na een quarantaine:  Dit mag zowel een antigeen als een PCR-test zijn. Wel moeten het door de RIVM/GGD gevalideerde testen zijn. Het voordeel van de antigeentest is dat de uitslag veel sneller beschikbaar is.

 

4. Wij kunnen geen noodopvang bieden aan kinderen die in quarantaine zitten (ze mogen immers de deur niet uit)

 

5. We zijn druk bezig met het onderwijs online. Zowel de voorbereidingen voor een eventuele landelijke lockdown van de scholen zijn in volle gang maar we moeten uiteraard ook nu onderwijs verzorgen aan groepen en individuele kinderen die thuis zitten. Ook hier zijn we ons beleid aan het verfijnen en we zullen jullie allen daar binnen zeer korte tijd over informeren. 

 

6. Nogmaals de tip om gebruik te maken van de testlocatie op de Jaarbeurs waar je zonder afspraak terecht kan tussen 9.00 en 16.45 uur (soms zijn er lange rijen maar soms gaat het ook heel vlot is de ervaring)

 

Tot zo ver even,

 

Met vriendelijke groet,

 

De directie

22 november 2021

update coronagegevens 22-11-2021

Beste ouders en/of verzorgers,

 

De ziektecijfers (en dus mogelijke besmettingen) lopen nog steeds op, ook op onze school. Wij hebben vandaag een overzicht gemaakt van alle ziekmeldingen, zelftesten en GGD-testen van alle kinderen van de laatste twee weken. Zoals bekend gaat een groep in quarantaine zodra er meer dan 2 positief geteste kinderen zijn waarbij er dan wel sprake moet zijn van een verband tussen de positieve kinderen.

 

Wij ontdekten hierbij dat niet alle ouders hun kinderen ziek gemeld hebben of door hebben gegeven dat hun kind positief is getest. Voor ons is deze informatie van wezenlijk belang. Daarom het dringende verzoek om deze informatie zo snel mogelijk aan ons door te geven (er zijn veel kinderen die nu getest zijn en waar ouders op de uitslag wachten).

Via de website kan je in het submenu "Praktische informatie" je kind ziekmelden of andere informatie geven bijv. dat je kind positief getest is. Voor de veiligheid van allen is dit van groot belang.

 

Gezien de grote hoeveelheid ziekmeldingen (en dus mogelijke besmettingen) zijn wij helaas  genoodzaakt om de volgende maatregelen te nemen:

 

Alle vieringen worden vanaf heden zonder publiek gehouden (dus geen ouders maar ook geen kinderen uit andere groepen). Dit betekent ook dat we de theatervoorstellingen van morgen en overmorgen hebben moeten cancelen.

 

Verder zijn ouders helaas niet meer welkom in de school tenzij het om onderwijskundige activiteiten gaat (schoolkrant, programmeren, gesprekken met leerkrachten). Wij betreuren dit zeer omdat wij (zoals bekend) grote waarde hechten aan een goed en frequent contact tussen ouder en school.

 

Tip voor het testen:  In het testpaviljoen bij de jaarbeurs kan zonder afspraak je kind (of jezelf) laten testen van 9.00 tot 16.45 uur (wel hoorden wij dat hier soms lange rijen staan).

 

De directie

1 2 3