Nieuwsflits - pagina 3

Toon archief
25 augustus 2022

Werkzaamheden op het plein van de OKS

A.s. woensdag en donderdag zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden op het eerste stuk plein vanaf de Oude Kerkstraat en op het kleuterplein. Vriendelijk verzoek om geen fietsen te plaatsen op dit gedeelte omdat er allerlei werkverkeer moet kunnen rijden. Fietsen kunnen wel geplaatst worden op het smalle stuk (lokaal Max en Marina) en bij het voetbalplein en anders buiten de hekken.
20 augustus 2022

synchroniseren van groepsagenda met je eigen agenda

De nieuwe schoolkalender staat op de site en in de app. Deze kan je synchroniseren met je eigen agenda op je smartphone. De uitleg hiertoe staat op :   

 

1. Ga naar de website

2. Ga naar "Mijn school"

3. Ga naar "Mijn agenda"

4. Ga naar "Mijn kalender"

 

Er zijn dan twee opties:

 

1. je abonneert je op de kalender  (hoe dat werkt staat beschreven)

2. je downloadt de kalender

 

Voordeel van optie 1 is dat wijzigingen ook in je eigen agenda worden doorgevoerd. Bij optie 2 gebeurt dat niet.

 

Succes.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Nelissen

19 augustus 2022

Activiteiten in de eerste schoolweken.

Maandagmiddag zijn er jaaropeningen voor beide locaties. Ook zullen we in de eerste week op beide locaties een ontruimingsoefening houden (zodat alle kinderen weten wat ze moeten doen in geval van een alarm). In de derde schoolweek starten we met de kampen van MB en BB. In de kalender van de groep van je kind kan je zien wie er aan de beurt is.
19 augustus 2022

Nieuwe mensen in ons team

Dit jaar mogen wij een aantal nieuwe collega's begroeten:

 

OB  OKS     Iris

OB PS       Astrid

BB OKS     Fenna (groep Jesse)

IB             Lotte (opvolgster van Francien)

Gym         Vivienne

 

Verder zijn er ook een aantal "oude" bekenden terugkeerd:

Anouschka (KB PS)

Laura (KB OKS)

 

Tot slot is Tereska weer terug in haar groep na haar zwangerschapsverlof.

19 augustus 2022

Vernieuwingen in en rond de gebouwen

Op de Poortstraat is er een nieuwe hek gemonteerd (aan de achterkant). Verder zijn er rond het trappenhuis van de grote trap boekenkasten en werktafels gemonteerd. Op de OKS is de teamruimte helemaal vernieuwd en zijn er ook nieuwe hekken geplaatst bij het kleuterplein. Het kleuterplein wordt in de toekomst na schooltijd afgesloten, dit vanwege vandalisme en kinderen die via deze kant op het dak klimmen. Dit zorgt voor veel schade en extra onkosten. 
19 augustus 2022

Afspraken rond gymnastiek

Alle groepen 3 t/m 8 hebben iedere week 2 x gymles. Zoals bekend hebben we, naast Janine, een nieuwe vakleerkracht namelijk Vivienne. Janine werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag en Vivienne op maandag en donderdag.

 

 

De vakleerkrachten hanteren de volgende afspraken:

 

-kinderen gymmen in gymkleren en met gymschoenen (vanwege veiligheid en hygiene)

-Sieraden e.d. worden voorafgaande aan de gymles afgedaan (veiligheid)

-lange haren worden door het kind met een elastiekje of haarband bij elkaar gebonden (veiligheid)

 

Het is handig om maandag alvast de gymspullen mee naar school te nemen en in je kluisje te doen. Spreek met je kind af dat hij/zij regelmatig zijn/haar gymkleren mee naar huis neemt om te wassen (voorafgaand aan iedere vakantie is dat sowieso de bedoeling).

19 augustus 2022

Start schooljaar 2022-2023

A.s. maandag gaan we weer van start. De afgelopen week is er door het team hard gewerkt om de school weer volledig op orde te krijgen. Wij verheugen ons erop om alle kinderen en hun ouders te kunnen begroeten. Wij hopen dat iedereen een prettige en ontspannende vakantie heeft gehad. Vanaf 8.15 uur staan maandag de deuren op beide locaties weer open. Tot maandag.
08 juli 2022

Tot slot.....

Na een bewogen (corona)jaar wensen wij iedereen een geweldige (welverdiende) vakantie toe. Tot 22 augustus.
08 juli 2022

Afscheid Jeroen

Helaas heeft Jeroen besloten om zijn loopbaan elders voor te zetten. Hij heeft o.a. een eigen sportbedrijfje en dat wil hij verder vormgeven. Als school betreuren wij dit maar respecteren zijn keuze. Wij willen hem bedanken voor al die jaren waarin hij altijd zeer enthousiast en met veel energie de gymlessen heeft verzorgd. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. 

 

Ter vervanging van Jeroen hebben wij een nieuwe vakleerkracht aangenomen en dat is Vivienne. Zij heeft al bij ons stage gelopen en kent de school dus. Zij zal op maandag en donderdag de gymlessen verzorgen. Janine blijft werken op de dinsdag, woensdag en vrijdag.

08 juli 2022

Bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR)

De MR komt zes keer per jaar samen om met de school mee te denken over beleidsontwikkelingen en zo ook afgelopen dinsdag. Gelukkig mogen we elkaar weer fysiek ontmoeten en we wisselen de Poortstraat en de Oude Kerkstraat af als vergaderlocatie. De laatste vergadering van dit schooljaar hebben we onder andere met elkaar gesproken over het formatieplan voor komend schooljaar, waar de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht op heeft. Ook hebben we teruggeblikt op het jaarplan van afgelopen schooljaar en vooruit gekeken naar het jaarplan van komend schooljaar.

We zoeken voor komend schooljaar nog een ouder die in de MR wil plaatsnemen. Bij voorkeur een ouder van de Poortstraat om beide locaties goed te vertegenwoordigen. Heb jij interesse of wil je graag meer horen? Mail ons dan via mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl en dan nemen we gauw contact met je!

02 juli 2022

Afsluitend.......

Het was opnieuw een apart schooljaar waarin Corona wederom een negatieve rol opeiste. Als school zijn we hier redelijk tot goed door heen gekomen (zowel kinderen, ouders als team). Soms was er sprake van overmacht en vielen er dagen uit maar dit hebben we weten te beperken. Natuurlijk heeft corona impact gehad (en nog soms nog steeds) maar de schade is redelijk beperkt gebleven. Gezien de verontrustende berichten houden we ons hart vast voor de periode na de zomer. Opnieuw willen we uitgaan van een nuchtere en genuanceerde aanpak waarbij we vooral kijken naar wat er wel mogelijk is. Deze benadering hebben we de afgelopen twee jaar omarmd en dit heeft er toe geleid dat bijna alle extra activiteiten dit jaar zijn doorgegaan zonder dat er sprake was van problemen (o.a. kampen, teamtweedaagse, kerstmaaltijd, sportdagen, schaaktoernooi, musicals, ouderdansfeest, pleinfeest, sponsorloop). Nog belangrijker is dat het onderwijs, ondanks de uitval van weken rond de landelijke schoolsluiting en de losse dagen door besmette leerkrachten of kinderen, binnen onze mogelijkheden is door gegaan en wij zien gemiddeld geen extreem opvallende en/of zorgwekkende achteruitgang bij de kinderen. Natuurlijk zijn bepaalde zaken anders gegaan dan normaal en zullen we ook komend jaar bepaalde kinderen extra aandacht geven. Gelukkig kunnen we nog een jaar profiteren van de extra handen in de groepen (met name in KB en OB) zodat kinderen meer hulp en begeleiding kunnen krijgen. Deze extra handen worden gefinancieerd vanuit de NPO-gelden.

 

Wij wensen iedereen nu al vast een ontspannende, rustgevende en bovenal welverdiende vakantie.

02 juli 2022

Studiedag 1 juli

Gisteren hebben we een studiedag gehad waarin in de ochtend diverse inhoudelijke en organisatorische zaken op de agenda stonden (overdracht van kinderen van de ene naar de ander bouw, gesprekkencyclus, werkdruk, evaluatie kunstproject). 's Middags zijn we gaan varen in de Biesbosch en 's Avonds vond de traditionele BBQ plaats waarin het afscheid van een aantal collega's centraal stond. Een zinvolle, leuke en bijzondere dag.
02 juli 2022

Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs is in Nederland gratis voor ouders en kinderen. Niettemin mogen scholen een vrijwillige bijdrage vragen om bepaalde kosten, die niet of onvoldoende door de overheid gedekt worden, te kunnen betalen. Op onze school wordt de vrijwillige bijdrage geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Dit is een stichting bestaande uit ouders die er op toezien dat de ouderbijdrage op een zinvolle wijze wordt besteed (dit in overleg met de directie van de school). Feitelijk zijn er twee hoofdgroepen waaruit de uitgaven bestaan:

1. de uitgaven voor allerlei activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, een deel van de kampen, Sinterklaas, Kerst, de klassenpot etc.

2. de investeringen die nodig zijn om ICT op een verantwoorde en stabiele wijze in te richten zodat het onderwijs daar zo optimaal mogelijk van profiteert.

 

Naast deze hoofdgroepen worden er ook incidentele investeringen mee gedaan (bijv. de kluisjes op beide locaties). 

 

De administratie heeft onlangs alle ouders die nog niet betaald hebben een reminder gestuurd. Nogmaals, het is geen verplichting maar het draagt wel bij aan de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. 

02 juli 2022

Bibliotheken en inleveren boeken

Dankzij de NPO-gelden (de extra gelden vanwege Corona) hebben we, zoals bekend, o.a. beide locaties kunnen voorzien van een prachtige, gloednieuwe bibliotheek. Dit heeft een enorme boost gegeven aan het lezen op school. We willen hierbij ook een groot woord van dank uitspreken aan de ouders die ons hierbij helpen en 's ochtends en 's midddags de bibliotheken draaien. Dankzij hen worden de bibliotheken ook goed onderhouden en staan ze er na een half jaar nog steeds als nieuw bij. 

 

Maandag (groep 8) en donderdag (alle andere groepen) moeten alle bibliotheekboeken van de school worden in geleverd zodat we na de vakantie weer "met een schone lei" kunnen beginnen.

02 juli 2022

Gekke harendag

Een van onze vele tradities is dat we op de laatste schooldag voor de vakantie (dus a.s. vrijdag 8 juli) "gekke harendag " houden. Alle kinderen die dat willen kunnen die ochtend hun haren op een creatieve, gekke, bijzondere, aparte etc. manier vorm geven. We zijn weer zeer benieuwd naar welke kapsels we dit jaar weer zullen aantreffen. Het is uiteraard geen verplichting.
02 juli 2022

Eindfeesten van de diverse bouwen

Het schooljaar 2021-2022 is bijna ten einde. Komende week staat vooral in het teken van afscheid nemen. KB, OB en MB vieren op woensdagochtend hun eindfeesten. Alle ouders hebben hier al informatie over ontvangen.

Na twee prachtige musicaldagen met de groepen 8 van beide locaties (afgelopen dinsdag en woensdag) neemt groep 8 a.s. dinsdagavond definitief afscheid met eerst de traditionele speeches in de eigen groep en daarna de disco met alle groepen 8, ouders en leerkrachten. Deze disco vindt plaats op de locatie OKS.

24 juni 2022

Pleinfeest gaat door

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We (de leden van de OC en het MT) hebben net de knoop doorgehakt:  Het pleinfeest gaat door !!!!!!! 

Iedere site geeft op dit moment andere informatie over de ontwikkelingen van het weer gedurende deze dag. We hebben een inschatting gemaakt van mogelijke risico's en gekeken naar oplossingen die we (preventief en pro-actief) gaan bieden. We hebben daarbij ook jullie hulp/medewerking nodig. 

Het beeld is nu dat er mogelijk in de loop van de middag een bui kan vallen. De buienradar geeft aan dat het vanaf nu de hele dag droog blijft terwijl bijv. weer-online de hele dag (dus ook nu) regen aangeeft. Wij gaan uit van een soort gemiddelde van alle voorspellingen en rekenen er op dat er ergens op de dag wel een bui zal vallen. Hiertoe nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen: 

  1. Er komen zo veel mogelijk grote en kleine partytenten te staan waaronder men kan schuilen
  2. In geval van echt heftig weer (onweer, windvlagen, stortbuien) hebben we de escape van de school. Iedereen kan dan binnen schuilen en daarmee sluiten we risico's uit
  3. We willen alle ouders van kinderen die op de kleedjesmarkt staan vragen om zelf zorg te dragen voor beschutting (een parasol, grote plastic zeilen of zakken, een kleine partytent etc.) zodat je in geval van regen de boel snel kan veilig stellen
  4. We willen iedereen met klem vragen om geen parapluies voor het podium op te zetten. Hierdoor wordt het zicht op de optredens op het podium namelijk weggenomen en dat zou jammer zijn. Rond het podium komen tenten te staan waaronder je droog staat.
  5. We zullen alles waarbij stroom ingeschakeld is (met name rond en op het podium) zo goed mogelijk beveiligen.
  6. Mocht je zelf nog goede ideeën hebben dan zijn die uiteraard ook van harte welkom.

We hebben met z'n allen ook 2,5 jaar corona doorstaan dus een buitje mag toch geen probleem zijn. We maken er met z'n allen een geweldig pleinfeest van. Ruim 10 jaar geleden hebben we ook een pleinfeest in de regen gehad en met en onder alle tenten ontstond er een bijzonder gezellige sfeer kunnen wij ons herinneren. 

Met vriendelijke groet, mede namens de OC, 

Jaap Nelissen 

 

22 juni 2022

Fietsen op het plein OKS vrijdag

Beste ouders en kinderen van de OKS,


Het pushbericht schijnt niet bij iedereen even leesbaar te zijn. Daarom nogmaals een dringende oproep:

Op vrijdag svp geen fietsen plaatsen op het plein van de OKS vanwege het Pleinfeest. Alle ruimte is nodig.

indien mogelijk vrijdag lopend naar school of anders je fiets buiten de hekken van het plein neer zetten. Zet deze dan wel goed op slot, de school is niet aansprakelijk voor gestolen fietsen.

 

Laten we allen duimen voor goed of op z'n minst redelijk weer. We gaan vrijdagochtend bespreken of er aanpassingen (vanwege het weer) noodzakelijk zijn en zo ja welke. Mocht het echt onverantwoord zijn om het feest te houden dan zullen we dat tijdig laten weten.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de OC,

 

Jaap Nelissen

17 juni 2022

Informatie eindfeesten van de bouwen

De komende periode (over ruim een week start de eindmusical van groep 8 en in de laatste schoolweek op 6 juli vinden de eindfeesten van de bouwen plaats) nemen we op allerlei manieren afscheid van elkaar. Hierbij de dagen en de tijden waarop ouders welkom zijn:

 

KB  Uitglijden van KB naar OB          6 juli van 8.45 tot 9.15 uur

OB  Doorsluizen van OB naar MB      6 juli van 9.30 tot 10.00 uur

MB  Opklimmen van MB naar BB       6 juli van 10.15 tot 10.45 uur

BB  De bouw zorgt zelf voor alle communicatie over de musical en het eindfeest van groep 8 (er zijn hierover al brieven gemaild)

 

 

17 juni 2022

Oproep OC voor Pleinfeest

OPROEP: VRIJWILLIGERS PLEINFEEST GEZOCHTVolgende week vrijdag 24 juni zal het jaarlijkse Pleinfeest weer plaatsvinden voor ouders en leerlingen van Jenaplan Wittevrouwen. Zonder de vrijwillige hulp van de ouders is dit feest niet mogelijk. De Oudercommissie zoekt daarom nog vrijwilligers voor de ijskraam, de muntverkoop en begeleiding van de Oudhollandsche spelletjes. Ook voor op- en/of afbouw kunnen we altijd handjes gebruiken. Dus draag je steentje bij aan een mooi Pleinfeest voor alle leerlingen en ouders en meld je nu aan als vrijwilliger- via email: ocvrijwilligers@spoutrecht.nl- via WhatsApp: 06-16614963 (Matthijs Post)
17 juni 2022

Pleinfeest

Vrijdag 24 juni (dus komende week) vindt voor het eerst sinds twee jaar weer het pleinfeest plaats. Voor ouders van groep 1 en 2 (en ouders van zij-instromende kinderen) zal dit de eerste keer zijn en we realiseren ons dat niet iedereen bekend zal zijn met dit feest. Het is een event voor kinderen, ouders en leerkrachten. Er is een open podium waarop diverse kinderen, de kinderband en de ouder-leerkrachtenband zullen optreden, er is een vrijmarkt, er zijn kinderspelen, kinderen kunnen zich laten schmincken, er zijn diverse eetstalletjes (pizza, frites, ijs etc.) en er is een bar waar consumpties gekocht kunnen worden (via munten die je ter plekke kan kopen). Ook zal het bedrag voor het goede doel van dit jaar bekend worden gemaakt en worden overhandigd. Het feest start na schooltijd (om ca. 15.15 uur) en is uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. Iedereen van beide locaties is uiteraard van harte welkom.

Hieronder nog wat sfeerfoto's van het laatste pleinfeest om alvast een indruk te krijgen.

 
Lees meer ›

17 juni 2022

Francien neemt afscheid

Beste ouders,

 

Sommigen van u weten het al: ik ga per 1 augustus aanstaande met keuze - pensioen. Na 42 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs, waarvan 25 jaar als Intern Begeleider is het genoeg geweest en tijd voor een andere invulling. Natuurlijk zal ik de school gaan missen: de kinderen, het mooie gebouw op de Poortstraat, mijn collega's, de vele en leuke contacten met ouders. Maar, er breekt nu een nieuwe fase aan. Ik wil jullie, ouders, waar ik soms of heel vaak gesprekken mee heb gevoerd, hartelijk danken voor het vertrouwen. Het ga jullie en jullie kinderen goed!. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Francien van Kogelenberg

10 juni 2022

Annelie neemt afscheid

Annelie (ouder op de Poortstraat) heeft vandaag haar laatste redactievergadering met de kinderredactie van de schoolkrant gehouden. Maar liefst 8 jaar lang heeft zij leiding gegeven aan deze redactie en dit heeft geleid tot een bijna professionele schoolkrant en zeer enthousiaste en betrokken kinderen. Wij hebben haar vanochtend al uitgebreid in het zonnetje gezet en wellicht volgt er nog meer...... In ieder geval, zeer hartelijk bedankt Annelie voor al die vele uren (zowel op school als thuis) die je in de schoolkrant hebt gestoken.

Gelukking gaat Ilse nog door en is er een nieuwe ouder die er bij komt (Anton).

10 juni 2022

Pleinfeest

Over twee weken vindt het pleinfeest plaats. De OC is druk bezig met de organisatie. Zoals bekend kunnen kinderen zich aanmelden voor het open podium en kunnen kinderen ook op de vrijmarkt hun waren of kunsten aanbieden. Mocht je nog tijd hebben om te helpen (voor, tijdens of na het pleinfeest), heel graag. Meld je bij de oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl

 

10 juni 2022

Einde verlof Carly

Vanaf a.s. maandag gaat Carly weer beginnen. Haar verlofperiode zit er op. Het gaat heel goed met Moos (zoon van Carly en Hans). Nu is het zaak om de logistieke organisatie rondom werk, gezin en kinderopvang goed draaiende te krijgen (ook een spannende periode). We zijn blij dat ons MT weer compleet is.
10 juni 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Vanmiddag vindt het korfbal voor groep 3 en 4 plaats. Als het goed is hebben alle betrokkenen hier informatie over ontvangen.
10 juni 2022

Groepsindeling en formatie

Maandagmiddag ontvangen alle ouders de groepsindeling met daarbij de namen van de leerkrachten. Op 22 juni vindt de uitwisselochtend plaats waarbij alle stamgroepen gaan draaien zoals ze volgend schooljaar zijn samengesteld. De huidige groep 8 zal worden opgevangen door Geralda, Janine, Relinde en Jaap.
10 juni 2022

Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023

Vandaag is er een mail naar alle ouders gestuurd met daarin een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar. De komende twee weken wordt de volledige jaarplanning ingevoerd in de agenda's van diverse groepen op de site en in de app.
15 mei 2022

Veiligheidsonderzoek groep 7 en 8

Iedere school is verplicht om jaarlijkse een (sociaal) veiligheidsonderzoek te houden onder alle kinderen in groep 7 en 8. Afgelopen week hebben alle bovenbouwgroepen de vragenlijsten ingevuld. Na de zomervakantie ontvangen wij dan een schoolrapport van het ministerie van onderwijs waarin de resultaten van de school worden beschreven en ook worden vergeleken met de landelijke scores. Dit geeft dan een goed beeld hoe het staat met het welzijn van onze bovenbouwkinderen. Dit rapport wordt uiteraard zorgvuldig besproken in de bovenbouw en ook gedeeld met de MR. Ook is het rapport openbaar voor alle ouders. In 2023 komt er een nieuw schoolplan en in dat kader wordt er in het najaar ook weer een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle ouders van de school.
15 mei 2022

Ouderdansfeest

Afgelopen vrijdag 13 mei wat het dan eindelijk zo ver:Het lang verwachte ouderdansfeest. Na ruim twee jaar coronapauze konden we los en los gingen we. Allereerst nogmaals een enorm groot woord van dank aan de leden van de oudercommissie die met volle overgave dit feest hebben voorbereid en uitgevoerd. De zaal zag er fantastisch uit en, zoals gebruikelijk, waren de outfits van de OC ook weer geweldig (casa di papel). De opkomst was ook enorm, de zaal was om 21.15 al helemaal vol en dat bleef zo tot ca. 1.30 uur. De ouder-leerkrachtenband bracht de zaal als eerste in beweging met als uitsmijter "Killing in the name of" van Rage against de machine waarop de zaal zo'n beetje ontplofte. Daarna maakte de DJ er vooral een feest van. Het was weer een memorabel ouderdansfeest. Nogmaals dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze unieke traditie. Volgend schooljaar weer in november.........................? (ijs en corona dienende).

 

21 april 2022

Prijsvraag in de schoolkrant van de PS

In de nieuwste schoolkrant die vandaag en morgen meegaat met de kinderen staat een prijsvraag voor alle leeftijden (pagina 6). De redactie heeft ons gevraagd om daar speciaal op te wijzen. Er is een prachtige prijs te winnen (een Rijksmuseum potlodendoos met 50 verschillende kleuren). Doe dus mee.
21 april 2022

Ouderdansfeest 13 mei

Friday the 13th may is het zo ver:  Na twee ouderdansfeestloze jaren mogen we weer los. De ouder-leerkrachtenband is al weken aan het repeteren om met een spetterende set te komen. We hebben, denken wij, een waanzinnige en onverwachte muzikale uitsmijter.

 

De OC is op allerlei vlakken bezig om de organisatie rond te krijgen. De posters hangen inmiddels overal. Zoals bekend zijn de kaarten van het vorige (geannuleerde) feest in november uiteraard nog geldig. Mensen die geen kaart hebben kunnen deze op twee momenten alsnog kopen:

 

Op 11 mei op beide locaties vanaf 8.15 uur

Op 13 mei 's avonds bij de entree van de feestlocatie (op de OKS dus)

 

We hopen op een geweldig, sfeervol en verbindend feest. Dit hebben we met z'n allen (ouders en leerkrachten) wel verdiend na alle corona-ellende).

21 april 2022

Sportdagen MB en BB

Op donderdag 12 mei (BB) en vrijdag 13 mei (MB) vinden de sportdagen plaats op de gebruikelijke locatie (atletiekbaan Maarschalkerweerd). Nadere informatie volgt komende week.
21 april 2022

hulp voor vrijwilliger Chris

Enige tijd geleden hebben wij gevraagd of iemand een ruimte heeft waar spullen van onze vrijwilliger kunnen worden opgeslagen. Dit heeft geleid tot de nodige reacties. Heel veel dank daarvoor. We hebben een oplossing gevonden en Chris is daar zeer mee geholpen.
21 april 2022

column directie

Er staat weer een nieuwe column klaar. Deze keer gaat het over kansongelijkheid in het onderwijs (ga naar de website www.jenaplanwittevrouwen.nl/actueel/column directie

 

 

21 april 2022

Toneelvoorstellingen van woensdag (MB en BB) en donderdag (KB en OB)

Theater Stuiter heeft totaal vier toneelvoorstellingen voor onze school verzorgd. De reacties van de kinderen waren zeer enthousiast en lovend. Wij zien dit soort activiteiten als een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen. Culturele en kunstzinnige vorming is essentieel voor ieder land dat eer aan wil doen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. De minister mag dan wel roepen dat scholen zich moeten beperken tot de kernvaardigheden (rekenen en taal) maar wat een verarming zou dat betekenen voor onze en voor iedere  beschaving.
21 april 2022

Opvolging redacteur schoolkrant Poortstraat

Beste ouders,Met heel veel plezier maken we met 12 kinderen uit alle midden en bovenbouw groepen elk jaar 3 schoolkranten. We komen hiervoor elke vrijdag met onze redactie samen van 8.30-9.30 waarbij we de kinderen begeleiden bij het gehele proces van het maken van de schoolkrant.Nu Lola aan het einde van het jaar onze school gaat verlaten stopt ook de jarenlange inzet voor de schoolkrant van Annelie. Om ervoor te zorgen dat de schoolkrant volgend jaar nog steeds gemaakt kan worden zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vindt om samen met Ilse de redactie komend schooljaar te begeleiden en daarnaast het contact wil onderhouden met het grafische lyceum en de drukker die ons ondersteunen bij het maken van de schoolkrant.Zonder extra hulp is het niet langer mogelijk om een schoolkrant te maken voor de Poortstraat. Een dringende oproep dus voor hulp komend jaar!Voor vragen of aanmeldingen neem contact op met Annelie of Ilse.Hartelijke groet,Annelie en Ilse
1 2 3