Nieuwsflits - pagina 3

Toon archief
24 oktober 2022

Typecursus

Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om begeleide oefenmomenten tijdens de overblijf te regelen. Uiteraard kunnen kinderen zelfstandig oefenen maar er is dan geen begeleding bij. Wat we wel kunnen doen is een licentie regelen waarmee kinderen thuis (en dus evt. zelfstandig op school) kunnen oefenen om daarmee hun typediploma te behalen. Als particulier is dit vele malen duurder dan een schoollicentie. Nadeel is wel dat je er dus geen begeleding bij krijgt. Totaal hebben zich 10 ouders gemeld. Laat mij even weten of je gebruik wil maken van een licentie. Er zijn twee opties:

1. Je koopt de licentie rechtstreeks bij Typetuin voor 1 jaar en je kind ontvangt begeleiding op afstand van Typetuin (kost 120 euro)

2. Je koopt een licentie voor 1 jaar via de school maar daar is geen begeleiding bij (kost ca. 35 euro)

 

Mailen naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

16 oktober 2022

Herfstvakantie

Op zaterdag 22 oktober start de herfstvakantie. Alle kinderen zijn vanaf dan tot en met zondag 30 okt. vrij. Op 31 oktober starten wij met de tweede periode die doorloopt tot aan de kerstvakantie. Donderdag 22 dec. is de laatste schooldag voor de kerstvakantie.
16 oktober 2022

Pyamafeest OB

A.s. donderdag 20 okt. vindt het pyamasfeest plaats op beide locaties (bedoeld voor alle onderbouwgroepen).

Via de bouwkartrekker of via de leerkracht ontvangen ouders de informatie over tijden (dit is waarschijnlijk al gebeurd). Zoals in de jaarkalender staat vermeld zijn alle onderbouwkinderen op vrijdag 21 okt. vanaf 12.00 vrij. Er is dan dus geen overblijf.

16 oktober 2022

Typecursus

In de vorige Nieuwsflitsen stond een oproep aan ouders die die hun kind willen aanmelden voor de typecursus. Er stond alleen geen mailadres bij dus bij deze alsnog:  jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

Tot op heden hebben zich 3 ouders gemeld. Om de organisatie zowel logistiek als financieel rond te krijgen hebben we ca. 30 kinderen nodig (ca. 15 per locatie). De deadline voor aanmelden is a.s. vrijdag (21 okt.). Indien er dan geen sprake is van voldoende belangstelling zullen we helaas af moeten zien van het organiseren van deze cursus.

16 oktober 2022

Weekopening groep 7/8 D (Jessy/Relinde)

Maandag a.s. heeft groep 7/8 D weekopening. De ouders van deze groep zijn welkom. Graag plaats nemen op de bovenste twee rijen van de tribune.
16 oktober 2022

Studietweedaagse team vorige week

We kijken, zowel inhoudelijk als qua sfeer, met een buitengewoon tevreden gevoel terug op deze tweedaagse. Er was een goede afwisseling in werkvormen, in thema's, in balans tussen ontspanning en inspanning en daarnaast was de catering, net als vorig jaar, in zeer goede handen (Ron Wollaars, oud-ouder van school en een meer dan voortreffelijke chefkok met zijn twee uitstekende assistenten).  Er zijn goede afspraken gemaakt, knopen doorgehakt, initiatieven opgezet, informatie gegeven etc. Kortom in alle opzichten twee zinvolle dagen.
16 oktober 2022

Laatste informatie over: Schaaktoernooi MB en BB 21 okt. 2022

Er hebben zich 120 kinderen aangemeld voor het schaaktoernooi van a.s. vrijdag. Dat is een record. Erg leuk dat zo veel kinderen van de MB en BB zich verdiept hebben en gaan verdiepen in het schaken. Hierbij de logistieke afspraken:

 

1. Alle kinderen die meedoen (dus van beide locaties) komen op de normale tijd (vanaf 8.20 uur) naar school maar dan wel allen rechtstreeks naar de locatie Poortstraat . Het toernooi wordt gespeeld in de theaterzaal. Bij aankomst bij de zaal moet ieder kind zich even melden bij de aanmeldingstafel zodat wij weten of iedereen aanwezig is.

 

2. De kleine pauze wordt gehouden op de locatie Poortstraat (iedereeen blijft dus op de locatie PS)

 

3. De overblijf wordt gehouden op de eigen locatie dus de kinderen van de OKS worden dan naar de locatie OKS gebracht. Kinderen die niet overblijven kunnen om ca. 11.55 rechtstreeks naar huis.

 

4. Het toernooi start 's middags weer om 13.00 uur. De kinderen van de OKS worden opgehaald. De kinderen die thuis eten gaan rechtstreeks naar de locatie PS.

 

5. Om ca. 15.00 gaan alle kinderen vanaf de locatie PS naar huis. (de OKS kinderen worden dus niet naar de locatie OKS teruggebracht). Je kan je kind dus op de PS komen ophalen.

 

6. Toeschouwers zijn van harte welkom. Het is altijd een fantastisch gezicht om zo veel kinderen serieus te zien schaken.

07 oktober 2022

Stamgroepavond bovenbouw

Op dinsdag 11 oktober is de stamgroepavond van de bovenbouw. Deze avond start om 20.00 uur in de eigen stamgroep. De tweede helft van de avond worden de ouders van groep 7 en 8 gesplitst per locatie. Er volgt informatie over het VO-traject. Leuk om jullie allemaal weer te ontmoeten.

Tot snel!

 

Met vriendelijke groet,

 

Stamgroepleiders van de bovenbouw.

07 oktober 2022

Schaakttoernooi

Dank aan de ouders die zich hebben aangemeld om ons te helpen bij het schaaktoernooi op 21 okt.

Mocht je kind zich nog niet hebben aangemeld maar toch wel willen meedoen, dan kan je je nog aanmelden tot uiterlijk woensdag a.s.

07 oktober 2022

Studietweedaagse team 13 en 14 oktober

Komende week zijn alle kinderen op donderdag en vrijdag (conform jaarplanning) vrij vanwege onze jaarlijkse studietweedaagse.
07 oktober 2022

Typcursus

Al vele jaren bieden wij kinderen de mogelijkheid om hun typdiploma te behalen. Wij regelen een goedkope licenties (schoollicenties zijn voordeliger dan privélicenties). Daarnaast  kunnen kinderen, onder toezicht van een leerkracht, tijdens de overblijf dagelijks oefenen als dat willen. Ook kunnen kinderen uiteraard ook thuis oefenen. Het doel van de cursus is om kinderen binnen ca. 14 weken hun diploma te laten behalen.

 

Om nu te bepalen of er voldoende animo is vragen we geinteresseerde ouders om via de mail hun kind(eren) aan te melden. Dit is nog een definitieve aanmelding maar een interessepeiling. Indien er voldoende animo is gaan we dit als school weer organiseren. De ervaring leert dat het voor kinderen van de MB niet altijd even makkelijk is (hun handen/vingers zijn soms nog te klein voor het toetsenbord)

07 oktober 2022

Schoolvoetbal

Alle schoolvoetbalteams bij zowel de MB als de BB zijn inmiddels bekend. Via de mail zullen we de indelingen naar alle ouders sturen. We zijn nog op zoek naar coaches voor de volgende teams:

 

Bovenbouw Jongens team A en team B

Middenbouw Jongens team PS, team PS/OKS en team OKS

Middenbouw meisjes team 1 

 

Coachen houdt minimaal in dat je op dag van het toernooi (dat is een woensdagmiddag ergens in maart/april) het team coacht. Verder kan je als je dat wil oefenwedstrijden of trainingen organiseren. De school zal ook proberen om voor alle teams oefenwedstrijden te regelen met andere scholen.

 

Meld je aan bij: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

07 oktober 2022

De schoolapp

Hoewel het lijkt alsof de schoolapp nu stabiel is komt het nog steeds bij enkele mensen voor dat de app niet functioneert (je ziet dan een wit/grijs scherm). De oplossing is dat je de app verwijdert en opnieuw installeert. Je zoekt dan in de appstore naar de juiste app (school-site), je kiest de juiste school en je kan de app opnieuw installeren. Uit eigen ervaring weet ik dat dit werkt. Er zijn ook nog ouders die de app helemaal niet gebruiken. Gevolg is dan dat je dan alerter moet zijn op nieuwsflitsen e.d. Ze zijn altijd te lezen op de website (actueel).
07 oktober 2022

Corona

De media geven aan dat besmettingscijfers weer aan het stijgen zijn. Op onze school hebben we de eerste besmettingen (zowel onder leerkrachten als onder de kinderen) ook al ervaren. Vooralsnog komen er geen aanvullende maatregelen vanuit de overheid. Het beleid is nu als volgt: Indien je klachten heb doe je een zelftest. Is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis en als je 24 uur klachtenvrij bent mag je weer naar school. Huisgenoten hoeven niet in quarantaine indien zij geen klachten hebben. Er is ook geen maximum wat betreft het aantal besmettingen in een klas. Bij het uitvallen van leerkrachten hebben we als school wel een probleem indien er geen inval mogelijk is. We proberen altijd te zoeken naar interne oplossingen maar het kan dus voorkomen dat we die niet hebben en er een groep thuis moet blijven. We hopen dit tot een minimum te kunnen beperken. De overheid stelt weer testen beschikbaar maar veel minder dan vorig schooljaar. Alleen bij klachten kunnen kinderen de testen krijgen. Uiteraard kunnen ze deze dan niet zelf ophalen dus zal een ouder of een broertje of zusje dit moeten doen.
30 september 2022

Bemensing bibliotheken op beide locaties

Zoals jullie weten werken wij met twee gloednieuwe bibliotheken op beide locaties. Twee keer per dag kunnen kinderen boeken ruilen. Voor de ochtenden hebben wij genoeg ouders die ons helpen maar voor de middagen zijn we, voor beide locaties, nog op zoek naar ouders die de uitleen willen verzorgen. We gaan de middagtijd (op verzoek van ouders) verschuiven naar 14.30 tot 15.00 uur. Heb je zin en tijd meld je dan aan bij:

 

Poortstraat:  marjon.deboer@spoutrecht.nl

OKS: willemijn.ming@spoutrecht.nl

 

30 september 2022

schaaktoernooi MB en BB 21 oktober 2022

Er hebben zich inmiddels bijna 100 kinderen gemeld voor het schaaktoernooi dat op 21 oktober gehouden wordt. We zijn nog steeds op zoek naar 1 of 2 ouders die ons die dag kunnen helpen met de organisatie. Meld je aan bij jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

 

30 september 2022

algemene ouderavond 29 sept.

Gisteren is de algemene ouderavond gehouden. Er waren ca. 75 mensen. Gezien het feit dat deze avond al twee keer (vanwege corona) niet gehouden is hadden we zelf op een wat grotere opkomst gerekend. Gelukkig is er nog een kans:  De tweede algemene avond vindt plaats op 18 april 2023. Deze avond staat meestal in het teken van 1 of 2 thema's. Wij houden ons zeer aanbevolen voor goede suggesties (bepaalde thema's die leven onder de ouders, bepaalde aansprekende sprekers die we wellicht kunnen inhuren).
30 september 2022

Ouderdansfeest 18 november

Het ouderdansfeest wordt dit jaar gehouden op 18 november. Dit is ook het weekend van het smartlappenfestival maar gezien het feit dat dit festival op meerdere dagen gehouden wordt en de OC de mensen niet willen confronteren met weer een andere datum wordt het ouderdansfeest toch op 18 november gehouden. Het thema is nog geheim en wordt binnenkort bekend gemaakt.
30 september 2022

Bijeenkomst stamgroepouders (ook wel contactouders genoemd)

Op 6 oktober organiseert de OC een avond voor alle stamgroep/contactouders van beide locaties. Deze avond wordt gehouden op de OKS en start om 20.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Op deze avond wordt o.a. gekeken naar hoe iedereen zijn/haar taak gaat invullen.
30 september 2022

Schoolvoetbal

Woensdag zijn de selectiewedstrijden van de jongens MB gehouden. Er doen uiteindelijk 45 jongens mee. We hebben vier teams samengesteld:  Een selectieteam, een team met alleen jongens van de PS, een gemengd team met jongens van de PS en OKS en een team met jongens van alleen de OKS. De indelingen hangen bij de groepen.

 

Aanstaande woensdag zijn de meisjes aan de beurt. Er hebben zich inmiddels 9 meisjes voor het MB-team gemeld. Hiervoor hoeven we dus geen selectiewedstrijd te spelen, alle meisjes zitten in het selectieteam. Wel willen we ze uitnodigen om woensdag toch te komen voetballen, samen met de BB-meisjes. We denken dat dit een leuke start is van het schoolvoetbal.

 

Er hebben zich 15 meisjes voor de BB gemeld. We zoeken nog steeds meisjes die mee willen doen omdat we er minimaal 16 nodig hebben om twee teams te kunnen maken. Meld je dus aan.

De meisjes BB spelen wel selectiewedstrijden. 

 

Wij verwachten alle meisjes (zowel MB als BB) om uiterlijk 13.15 uur bij Sporting op het B-veld. Om ca. 14.30 uur is het voetbal afgelopen.

30 september 2022

Jubileumfeest Christien

Afgelopen woensdag hebben we uitgebreid gevierd dat Christien (leerkracht MB op de OKS) 25 jaar op onze school werkzaam is. Het begon met een erehaag op de Poortstraat waarbij Christien met haar gezin in een oude chevrolet impala rondgereden werd. Daarna de bekende bordesscene waarbij alle kinderen van beide locaties Christien hebben toegezongen. Vervolgens was er een hele mooi viering waain alle OKS-groepen een optreden hebben verzorgd. 's Avonds hebben we met collega's en oud-collega's een diner-chantant gehouden waarbij diverse collega's hun muzikale talenten hebben laten horen. Het was een sfeervolle dag en Christien is echt in het zonnetje gezet. Wij konden hierover uiteraard niet eerder berichten omdat alles geheim was. De kinderen hebben al die tijd hun mond niet voorbij gepraat dus het was een echte verrassing voor Christien.
23 september 2022

Kampen MB en BB

Vandaag is het laatste kamp (MB) afgerond. Wij kijken terug op een goede periode met redelijk tot goed weer. Behoudens het incident met de bijen (groep van Pitt) is alles goed verlopen. Nogmaals dank aan alle ouders die als begeleiders zijn meegegaan. Zonder ouders zouden kampen op deze wijze niet mogelijk zijn.

 

Opvallend was dit jaar wel dat het lijkt alsof het aantal heimwee gevallen toe genomen is. Er is zowel in de OC als in de MR over gesproken. Ook intern hebben we het over dit verschijnsel gehad. We denken dat dit deels met corona te maken heeft omdat logeren een lange periode niet mogelijk was. In algemene zijn vragen we ons af of jonge kinderen (groep 1 t/m 4) nog wel gaan logeren. Als het kamp van groep 5/6 de eerste keer is dat je zonder je ouders weg bent kan dat voor sommige kinderen best heftig zijn. We weten uiteraard niet exact waarom heimwee lijkt toe te nemen maar het is goed om te kijken hoe kinderen proactief al kunnen wennen aan het niet thuis slapen.

23 september 2022

algemene ouderavond

Zoals bekend vindt op 29 sept. de eerste algemene ouderavond plaats. Inmiddels hebben zich bijna 70 ouders gemeld maar er is zeker nog plaats voor meer. We hebben de inschrijvingstijd verlengd naar a.s. zondag om 23.00 uur. Via de mail of via een vorige nieuwsflits kan je je m.b.v. forms nog aanmelden.
23 september 2022

Schoolvoetbal jongens MB en meisjes MB en BB

Komende woensdag (28 sept.) vinden de selectiewedstrijden voor de jongens MB plaats. Dit gebeurt bij Sporting (veld B).

Alle MB-jongens die zich hebben aangemeld worden verwacht om uiterlijk 13.15 uur bij Sporting. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom. Op dit moment zijn de weersvoorspellingen slecht (hele dag regen). Mocht dit zo blijven dan moeten we wellicht uitwijken naar een andere datum. We laten dit uiteraard tijdig weten.

 

Er hebben zich 38 jongens aangemeld dus we kunnen vier teams gaan vormen.

 

De meisjes zijn op 5 oktober aan de beurt. We zijn nog op zoek naar meisjes die willen meedoen. Op dit moment hebben zich voor de BB 15 meisjes gemeld en dat is net niet genoeg voor twee teams maar veel te veel voor één team. Dus nieuwe aanmeldingen zijn welkom.

 

Voor de MB meisjes hebben zich 8 meisjes aangemeld en daar kunnen we ook nog wel 1 of 2 meisjes goed gebruiken. Meld je dochter(s) dus alsnog aan.

21 september 2022

Douchen na gym voor MB en BB

Voordat de corona uitbrak was het een goede en gezonde gewoonte dat kinderen van de MB en BB na de gymles douchten. Door corona is deze gewoonte gestopt. Er zijn nu vragen of dit gebruik weer hervat kan worden. Er is nog een belemmering en dat is de doucheruimte zelf. Deze ruimte moet eerst worden gerenoveerd. Hoewel deze dagelijks wordt schoongemaakt zit er in de voegen de nodige vuiligheid (o.a. urine) die, zodra er warm water op komt, nogal gaat stinken hetgeen geen zorgt voor een onprettige doucheruimte. We hebben nu een verzoek ingediend bij de gemeente om de vloer te vernieuwen. Het wachten is daar nu op. Zodra dit geregeld is starten wij weer met douchen na de gymles (behalve de groepen die op het einde van de dag zitten)
21 september 2022

schaaktoernooi MB en BB 21 oktober 2022

Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 ouders die ons kunnen helpen bij het schaaktoernooi dat op 21 september gehouden wordt voor de MB en BB. Meld je aan bij Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

 

16 september 2022

Verloop kampen MB en BB

De afgelopen twee weken zijn vier MB-groepen en alle BB-groepen op kamp geweest, respectievelijk naar Zeist en naar Lage Vuursche. Zoals bekend behoort het organiseren van kampen tot onze startweken (de zgn. gouden weken) die gericht zijn op kennismaking en groepsvorming. Tot op heden zijn alle kampen goed tot zeer goed verlopen. Het weer werkte prima mee en op alle kampen was een goede sfeer. De groep van Pitt (5/6 D) begon heel ongelukkig aan het kamp. Al in het eerste uur stapte een kind in een bijennest in het bos en werd diverse malen gestoken. Uiteraard zorgde dit voor paniek bij de kinderen en pijn bij het slachtoffer. Gelukkig trok alles snel weer bij en heeft ook deze groep een gezellig kamp gehad. De komende week volgen nog de groepen van Jarno en Hannah/Alex. Laten we hopen dat zij ook nog goed weer gaan krijgen. Alvast een groot woord van dank aan alle ouders die zijn meegegaan als begeleiders.
16 september 2022

Op tijd komen

We gaan inmiddels al weer naar de vijfde schoolweek van dit schooljaar. De eerste weken was bijna iedereen tijdig op school maar we zien nu dat er steeds meer kinderen (en ouders) te laat komen. We willen iedereen met nadruk vragen om zijn/haar kind op tijd naar school te brengen of te sturen. Het is voor de leerkrachten en de kinderen echt lastig als er steeds weer kinderen te laat naar binnen komen en daarmee bijvoorbeeld de kring storen.

 

Dank voor jullie medewerking.

13 september 2022

Aanmelden schoolvoetbal gr. 5 t/m 8

Vanaf heden kunnen jullie je dochter of zoon aanmelden voor het schoolvoetbal. Woensdag a.s. starten we met de jongens BB (zie Nieuwsflits van vorige week). Wij verwachten alle jongens BB die mee willen doen aan de selectiewedstrijden om 13.15 uur bij Sporting.  Iedereen heeft de mail ontvangen met informatie over het aanmelden + aanmeldingsformulier. Deadline is maandagmiddag 19 sept. Overleg dus even met je zoon of dochter of ze mee willen doen en geef de datum en tijd voor de jongens BB even door aan je zoon.

 

We hebben wat vragen binnen gekregen over hoe vaak het schoolvoetbal is. Daarom nogmaals alles op een rijtje:

 

De komende drie woensdag hebben eerst de BB-jongens (dus op 21 sept. vanaf 13.15 tot ca. 14.30 uur), dan de MB-jongens (op 28 sept. vanaf 13.15 tot ca. 14.30 uur) en dan de meisjes MB en BB (op 5 okt. van 13.15 tot 14.30 uur) selectiewedstrijden. Dit zijn eenmalige wedstrijden. Hierna hangt het van de coaches af of er getraind of geoefend wordt. Het echte schoolvoetbaltoernooi is in maart/april en beslaat in ieder geval één woensdagmiddag. Indien een team kampioen wordt kunnen dit meerdere woensdagen worden (regionaal, proviniciaal en nationaal).

13 september 2022

algemene ouderavond 29 sept.

Alle ouders hebben vorige week een mail ontvangen over de algemene ouderavond van 29 september. In deze mail staat een link naar Forms waarmee je je kan aanmelden. Het aantal aanmeldingen blijft tot op heden wat achter bij onze verwachtingen dus hierbij een reminder naar deze avond. Onderstaan staat de link waarmee je naar Forms gaat en waarmee je je kan aanmelden. Dit kan uiteraard ook nog via de mail die vorige week hebt ontvangen.
Lees meer ›
13 september 2022

AVG

Helaas hebben nog vele ouders de vragen bij het AVG-beeldgebruik niet of niet volledig ingevuld. Het probleem daarbij is dat we bijv. foto's van het kamp nu niet kunnen delen met ouders van de betreffende groepen. Daarom nogmaals een dringende oproep op op de site bij ""mijn school" te gaan naar "mijn gegevens". Je krijgt dan onderstaande vragen te zien.

 

In deze vragen zitten een opbouw op drie niveau':

 

1. Je staat toe dat foto's door iedereen (zowel binnen als buiten de school) gezien kunnen worden.

Als je deze vraag met "Ja" beantwoordt dan moet je de vragen 2 en 3 sowieso met "Ja" beantwoorden.

2. Je hebt nee gezegd bij vraag 1 maar als je vraag 2 beantwoordt met "Ja" kunnen alle ouders van school die inloggen op de website foto's zien. Als je deze vraag met "Ja" beantwoordt betekent dat dat je vraag 3 ook met "Ja" moet beantwoorden.

3. Je hebt "Nee" gezegd  bij vraag 1 en of 2. Indien je vraag 3 met "Ja" beantwoordt betekent dat dat alleen ouders uit de groep en bouw foto's kunnen zien. (hiervoor moeten ze wel inloggen).

 

Deze vragen moeten door beide ouders worden beantwoord. Indien de ene ouder een ander antwoord geeft dan de andere ouder dan geef je dus geen toestemming.

 

De laatste vraag gaat over het delen van contactgegevens. Ook deze graag beantwoorden.

 

Dringend verzoek om deze vragen met spoed in te vullen zodat we weten of we foto's wel of niet kunnen delen en zo ja met wie.

 

 

Mijn kind
Voorbeeld naam kind beheerder/leerkracht

AVG Beeldgebruik:

Ja, ik geef toestemming voor beeldgebruik van mijn kind(eren) voor de publiek toegankelijke website en APP van de school. Dit betekent dat iedereen het beeldmateriaal kan zien.
Ja, ik geef toestemming voor beeldgebruik van mijn kind(eren) voor de niet publiek toegankelijke website en APP van de school. Dit betekent dat alleen ouders en kinderen van school het beeldmateriaal kunnen zien.
Ja, ik geef toestemming voor het vertonen van foto's/films van mijn kind uitsluitend aan kinderen en/of ouders van de eigen stamgroep en bouw.


Gegevens delen:

Contactgegevens zichtbaar voor andere ouders / verzorgers uit bovenstaande groepen.
09 september 2022

reminder: betaling midden- en bovenbouwkamp

Hierbij nog een derde reminder aan ouders die het schoolkamp nog niet betaald hebben. Als het goed is hebben al deze mensen hier ook nog apart een mail over ontvangen. S.v.p. zo spoedig mogelijk betalen vanwege de kosten die wij moeten maken voor het organiseren van de kampen.
09 september 2022

Eerste weekopening van het schooljaar

De groep van Marina en Dagmara is dit jaar de eerste groep die een weekopening verzorgt. Alle ouders van deze groep zijn komende maandag van harte welkom.
09 september 2022

Kampen MB en BB

We zitten midden in de periode van de kampen. Deze week is de bovenbouw van de PS vier dagen op kamp geweest en zijn er twee middenbouwgroepen van de OKS naar Zeist geweest. Komende week gaat de bovenbouw van de OKS, groep 5/6 C en groep 5/6 D.

 

 

09 september 2022

schaaktoernooi MB en BB

Dit jaar wordt het schaaktoernooi voor de MB en BB gehouden op vrijdag 21 oktober. Alle kinderen van deze twee bouwen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van hun stamgroep. Het is ook mogelijk om schaaklessen te volgen in de overblijf. Wij zijn weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om bij dit toernooi aanwezig te zijn en te helpen met de organisatie. Meld je aan bij jaap.nelisssen@spoutrecht.nl
08 september 2022

Ouderbijdrage

Zoals bekend vragen wij (De Stichting Vrienden van de Jenaplanschool) een vrijwillige bijdrage. Met dit geld worden diverse kosten betaald zoals schoolreisjes, Kerst, Sinterklaas, diverse sportactiviteiten, klassenpot etc.

Het gaat hierbij om ca. 50% van de inkomsten. De andere helft wordt geinvesteerd in duurzame activiteiten waarvoor de school niet of onvoldoende geld ontvangt zoals met name ICT maar ook andere zaken (zoals de kluisjes).  Op onze school is het innen, beheren in handen van de ouders (bestuur van de Stichting Vrienden). Het geld wordt absoluut zinvol uitgegeven en de Stichting Vrienden legt ook verantwoording af via de jaarrekening. Ooit is het normbedag gesteld op 150 euro per kind per jaar. Dat is nog steeds zo maar je kan altijd meer of minder geven. 

Gespreid betalen (dus in termijnen) is ook mogelijk. De eerst inning vindt plaats in oktober. Eventuele tweede of derde termijn staan gepland in januari en maart.

08 september 2022

Administratieve procedure overblijf

Via de website in het menu "Mijn school" kan je je kind(eren) aanmelden voor de overblijf. We onderscheiden de kinderen met een abonnement en incidentele kinderen. Indien je dat nog niet gedaan hebt, vul het formulier (indien nodig) in.

 

Vorig jaar waren er wat fouten waardoor sommige facturen niet correct waren. Hier waren een aantal oorzaken voor:

1. De lijsten in de groep zijn niet door iedereen correct ingevuld

2. Er stonden vrije dagen in de kalender waarop dus geen overblijf was maar deze werden wel berekend

 

Het gaat hier dus niet om fouten in de software maar menselijke fouten. Wij hebben dit intern besproken en we hopen dat dit soort storende fouten niet meer gemaakt worden.

08 september 2022

Schoolvoetbal

We krijgen de nodige vragen over het schoolvoetbal van dit schooljaar (zowel van ouders als van kinderen). Hierbij een korte uitleg over de organisatie en planning: Iedereen kan zich aanmelden voor het schoolvoetbal en we schrijven alle teams in voor het officiele toernooi. Dit houdt in dat iedereen die wil voetballen dat ook kan gaan doen. We houden wel selectiewedstrijden omdat we sinds vele jaren, naast de "reguliere teams" altijd ook spelen met een selectieteam (voor zowel jongens als meisjes MB en BB). Deze systematiek bespreken we ieder jaar in het kinderparlement. Kinderen vinden dit de meest eerlijke manier.

 

De selectiewedstrijden zijn als volgt gepland:

jongens BB 21 september

jongens MB 28 september

meisjes MB en BB 5 oktober

 

De selectiewedstrijden worden gespeeld vanaf 13.15 uur bij Sporting.

 

08 september 2022

algemene ouderavond 29 sept.

Alle ouders hebben deze week een mail met een "Form" gehad waarin gevraagd wordt om een paar vragen te beantwoorden over de algemene ouderavond van 29 sept. (of je komt, welke workshops je wil volgen etc.)

We verzoeken iedereen om deze mail te beantwoorden zodat wij verder kunnen met de organisatie. Alvast dank.

02 september 2022

Plenaire ouderavond op 29 september

Na twee jaren waarin we door corona dit niet konden organiseren, hebben we dit jaar weer plenaire ouderavonden. De eerste vindt plaats op 29 september. De locatie waar het gehouden wordt is de Poortstraat en vanaf 19.45 uur gaan de deuren open en de avond duurt van 20.00 tot 22.00. Traditiegetrouw presenteren de verschillende oudergeledingen zich aan alle aanwezige ouders (de MR, de OC en de Stichting Vrienden). Daarnaast komen er een aantal onderwijskundige en pedagogische thema's aan de orde. Om 22.00 sluiten we af met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom. Het exacte programma volgt nog. Save the date.
02 september 2022

Herhaling afspraken voor bij de gymlessen

Graag willen de vakleerkrachten iedereen nog herinneren aan de afspraken rondom veiligheid bij de gymlessen:

 

-graag gymschoenen (die niet buiten gebruikt zijn)

-lange haren graag met een elastiekje samengebonden

-Liefst geen sierraden om en als ze niet af kunnen dan graag een zweetbandje er om heen (bij armbanden)

 

Deze afspraken komen de veligheid van de kinderen ten goede.

02 september 2022

Afstemmingsgesprekken

Komende week vinden er ook nog afstemmingsgesprekken plaats in de diverse groepen (bedoeld voor groepen 3, 5 en 7). Iedereen heeft zich daarvoor kunnen aanmelden via de "Mijn School" op de website.
02 september 2022

Openingsfeest SPO Utrecht woensdag 7 september

Komende woensdag wordt het schooljaar 2022-2023 geopend met een speciaal festival voor alle leerkrachten van de SPO (het bestuur van het openbaar onderwijs Utrecht). Dit feest wordt woensdagmiddag en avond gehouden op het plein van de OKS. Vanaf 13.00 wordt het feest opgebouwd. Wij verwachten ruim 500 leerkrachten van alle openbare scholen. Het feest is helaas niet bedoeld voor kinderen en/of ouders.
02 september 2022

Kampen MB en BB

De komende week starten de bovenbouwgroepen van de locatie PS met hun kamp in Lage Vuursche. Ook zullen eerst MB-groep A en vervolgens MB-groep B op kamp gaan naar Zeist. Wij zien de kampen als een belangrijk onderdeel van de Gouden Weken, de periode waarin groepsvorming plaatsvind en waarin kinderen en leerkrachten elkaar goed leren kennen. Hier wordt de basis gelegd voor de groepsfeer voor de rest van het schooljaar. Wij wensen iedereen een geweldig leuk en gezellig kamp.
Nieuw speelhuis en verbetering zandbak kleuterplein OKS
02 september 2022

Nieuw speelhuis en verbetering zandbak kleuterplein OKS

Omdat het oude speelhuis was afgekeurd hebben we een nieuw speelhuis aangeschaft voor het kleuterplein op de OKS. Ook is de zandbak vernieuwd (zie foto). Op dit moment legt de pleincommissie de laatste hand aan het maken van de plannen voor de verbetering van het PS schoolplein. Wij hopen dit plein z.s.m. opnieuw in te richten zodat het, ondanks de beperkte ruimte, veel mogelijkheden biedt tot spel.
Kunstwerken in hal PS
02 september 2022

Kunstwerken in hal PS

Deze week is de gang bij de entree van de PS verder verbeterd met een twee uitstaltafels voor de kunstwerken die door kinderen bij Geralda zijn gemaakt. Geralda is er zeer blij mee want ze kan nu het werk van de kinderen op een mooie manier tentoonstellen. Deze periode (de Gouden Weken waarin we vooral werken aan groepsvorming) staat qua beeldende vorming ook het teken van vriendschap. Dit is terug te zien in de prachtige poppen die de kinderen hebben gemaakt (zie ook foto).
02 september 2022

Tweede reminder: betaling midden- en bovenbouwkamp

Vanaf maandag gaan de eerste stamgroepen op kamp. Helaas hebben nog niet alle ouders het kampgeld betaald. Gisteren is naar iedereen een herinneringsmail gestuurd en bij deze nogmaals een reminder. Wij moeten de accomodatie, de voeding en alle andere kosten nu ook gaan betalen dus het kampgeld is hiervoor hard nodig. Alvast dank.
26 augustus 2022

reminder: betaling midden- en bovenbouwkamp

Binnenkort gaan de MB en BB-kampen van start. Op 19 augustus is er een bericht gestuurd over de betaling. Helaas hebben wij nog niet van alle ouders de kampkosten ontvangen. Graag alsnog z.s.m. het kampgeld overmaken naar de middenbouw- of bovenbouwrekening.

 

Voorstellen nieuwe teamleden- Fenna van den Heuvel
26 augustus 2022

Voorstellen nieuwe teamleden- Fenna van den Heuvel

Hoi! Mijn naam is Fenna van den Heuvel, ik ben 22 jaar oud en ik ben student aan de ALPO in Utrecht. De ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) is een combinatie van de PABO aan de hogeschool en Onderwijswetenschappen aan de universiteit. Vorig schooljaar heb ik stage gelopen in groep 5/6D. Aankomend schooljaar ben ik voor mijn LIO (Leraar In Opleiding-stage) op maandag en dinsdag in groep 7/8B te vinden. Daarnaast werk ik één dag in de week als onderwijskundige bij een bedrijf. Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen leuke en vooral leerzame lessen bij te brengen!
Voorstellen nieuwe teamleden- Vivienne Kastrop
26 augustus 2022

Voorstellen nieuwe teamleden- Vivienne Kastrop

Hoi allemaal!

Mijn naam is Vivienne Kastrop en ik ben 23 jaar. Na 2 jaar actief te zijn geweest als stagiaire op Jenaplan Wittevrouwen, start ik dit jaar officieel als gymleerkracht op de maandag en donderdag. Superleuk en natuurlijk fantastisch dat ik op deze leuke school mag blijven werken! Ik heb dan ook veel zin in komend jaar en kijk uit naar een mooie tijd.

1 2 3 4