Nieuwsflits - pagina 3

Verlaat archief
20 november 2021

Betrouwbaarheid van onze digitale middelen

De afgelopen tijden hebben ondubbelzinnig bewezen dat het beschikken over stabiele, betrouwbare en werkbare digitale communicatiemiddelen essentieel is. Wij zijn ruim een jaar geleden overgestapt naar een ander bedrijf. Dit bedrijf verzorgt de site en de app voor bijna 200 scholen in Nederland. Na onze (positieve) ervaringen met de oude schoolplanner, hadden wij nogal wat wensen t.a.v. onze nieuwe site, app en communicatiemiddelen. Het nieuwe bedrijf heeft bij de afstemminggesprekken aangegeven dat deze wensen allen mogelijk waren. 

 


Lees meer ›
19 november 2021

Ontwikkelingen rondom corona

Corona heeft onze school nu ook in de greep. Wij hebben inmiddels de eerste groep in quarantaine gehad en nummer twee volgt a.s. maandag (alle ouders van deze groep zijn net geinformeerd, op dit moment zijn er al 9 besmettingen in deze groep). Ook vallen er steeds meer leerkrachten uit. Wij hebben afgelopen week met veel kunst en vliegwerk bijna alle uitvallers kunnen vervangen waarbij de drie directieleden ook voor diverse groepen hebben gestaan. Wij zullen er alles aan blijven doen om onze corebusiness (het dagelijks geven van onderwijs aan alle groepen) zo lang mogelijk in stand te houden maar we verzoeken iedereen er wel rekening mee te houden dat het bemensen van alle groepen soms fysiek niet mogelijk zal zijn omdat we simpelweg de mensen niet meer hebben (bij ziekte of besmettingen). Er zijn geen invallers beschikbaar dus we moeten het echt doen met de mensen die we hebben.

Het verdelen van groepen vinden wij in deze situatie geen oplossing omdat je dan nog meer kinderen bij elkaar in een lokaal zet met alle verhoogde besmettingsrisico's van dien. 

 


Lees meer ›
18 november 2021

Gezocht: een drummende ouder voor de kinderband

Wij (de kinderbandcoaches bestaande uit leerkrachten en ouders) zoeken een drummende ouder die ons wil helpen met de kinderband. Wij repeteren ongeveer 1 x per week vanaf (normaal gesproken) februari. We werken samen met de kinderen toe naar het optreden op het pleinfeest op 24 juni. Als het lukt treden we ook nog vaak op Koningsdag op het Lepelenburg.

Wij (ouders en leerkrachten met gitaar, bas, toetsen, dirigent en zangregie) zijn al begonnen met het maken van een setlist. Vervolgens maken we passende arrangementen en starten we met de kinderen in februari met oefenen. Naast muzikale kwaliteiten heb je een portie geduld en ben je flexibel in het aansturen van kinderen. Het is bovendien erg leuk en gezellig om te doen. Meld je aan bij: margreet.balemans@spoutrecht.nl

18 november 2021

toelichting bij ouderbijdrage

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Binnenkort ontvangen jullie het verzoek om de (vrijwillige) ouderbijdrage over te maken. In dit verzoek staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. In deze Nieuwsflits wil ik graag uitleg geven over het "waarom" van deze ouderbijdrage. 

 

Iedere school ontvangt van de overheid middelen om het onderwijs op een school te realiseren. Al vele jaren is er sprake van een tekort aan middelen om sowieso de meest fundamentele zaken te bekostigen (schoonmaak, onderhoud, energie, onderwijsmiddelen). De PO-raad en andere onderwijsorganisaties schatten dit tekort op 20 %. De normen die de overheid hierbij hanteert zijn zwaar verouderd en voldoen dus niet meer aan de huidige eisen die aan het onderwijs worden gesteld.
Lees meer ›

17 november 2021

AVG toestemming beeldmateriaal van kinderen

Een derder reminder aan iedereen om op de site (www.jenaplanwittevrouwen) in het submenu "mijn school" je gegevens t.a.v. het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal van je kind(eren) in te vullen. Alle reeds gegeven antwoorden zijn vorige week (11 november) op "nee" gezet omdat er een derde optie qua antwoorden bij is gekomen. Heb je dit inmiddels (na 11 november) al gedaan, negeer deze nieuwsflits.
17 november 2021

nieuwste ontwikkelingen corona

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Corona slaat momenteel hard om zich heen. Met name besmettingen bij kinderen  in de basisschoolleeftijd) nemen enorm toe. Relatief valt het nog mee op onze school (momenteel 1 groep in quarantaine) maar wij zien nu ook een grote toename van mogelijk besmette kinderen. Voor ons als school wordt het steeds moeilijker om sommige beslissingen te nemen omdat de GGD bijna onbereikbaar is geworden voor overleg. Daarnaast veranderen de richtlijnen waardoor het soms onduidelijk is wat er moet gebeuren. Niettemin heb ik getracht om een en ander op een rijtje te zetten. Los van (veranderende) richtlijnen willen wij vooral een beroep doen op gezond verstand bij iedereen. Wij vragen je om het onderstaande goed te lezen zodat er nu geen misverstanden kunnen ontstaan over de lijn van de school (deze is overigens wel conform de meest recente richtlijnen van de GGD want het is mij vandaag gelukt om ze aan de lijn te krijgen):
Lees meer ›

Tuintjes Poortstraat
16 november 2021

Tuintjes Poortstraat

Bollen planten en plein vegen voor de school

Op 27 oktober j.l. hebben de kinderen van stamgroep 1/2F (Margreet) samen het plein voor de school geveegd en nieuwe bollen geplant in de tuintjes voor de school. De tuintjes worden onderhouden door 2 bewoners uit de Poortstraat. De kinderen waren verbaasd wat ze allemaal vonden bij het opvegen: sigarettenpeuken, snoeppapiertjes en zelf een lege drankfles. In het begin hadden sommigen schroom om hun handen vuil te maken, maar toen het tijd werd om de bolletjes te planten wilden alle kinderen hun bijdrage leveren. De komende tijd gaan ze extra goed kijken of 'hun' bolletjes al opkomen. 

12 november 2021

gebruik telefoons door kinderen

Beste ouders (middenbouw en vooral bovenbouw),

 

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat kinderen een mobiele telefoon hebben. Meestal start dit vanaf groep 7 en in een enkel geval ook nog wel eerder. Als school willen wij een duidelijk beleid voeren t.a.v. het gebruik van/omgang met telefoons tijdens schooltijd:

 

1. Kinderen mogen wel een telefoon bij zich hebben (omdat ze bijv. na schooltijd naar een activiteit gaan en bereikbaar moeten zijn voor hun ouders) maar de telefoon staat tijdens schooltijd  (tussen 8.30 en 15.00 uur) uit en worden dus niet gebruikt.

 

2. Indien een kind zijn/haar telefoon toch aan heeft staan en deze gebruikt, wordt deze tijdelijk in beslag genomen door de leerkracht en het kind krijgt deze om 15.00 uur weer terug. In noodsituaties kan een leerkracht toestemming geven voor het gebruik. Dit dient dan wel expliciet te gebeuren.

 


Lees meer ›
12 november 2021

Unihockey/floorbal toernooi gecanceld

Beste ouders/verzorgers,
Helaas zijn de unihockey/floorbal toernooien van komende week: middenbouw maandag 14 november 2021 en op donderdag 18 november voor de bovenbouw geannuleerd. Dit in verband met te veel besmettingen op de OBS Tuindorp en de Kohnstammschool. We waren misschien ook wat voorbarig maar gezien de vele aanmeldingen die we hebben binnengekregen waren de leerlingen er wel weer aan toe!
We hopen dit op een zo spoedig mogelijk moment weer in te halen. Excuses voor het eventuele ongemak. Ook alvast bedankt voor de vele ouders die wilden helpen! We hopen dat jullie op een volgend moment ook weer kunnen!
Met sportieve groet,
Jeroen de Groot 
12 november 2021

OKS midden- en bovenbouw Gezocht DTP-ouder

Beste ouders,
Op de locatie OKS is een groep kinderredacteuren hard aan het werk met het maken van een schoolkrant voor deze locatie.Inmiddels begint het al aardig vorm te krijgen. Over die vorm gesproken: het blad moet nog wel worden opgemaakt zodat het daarna gedrukt kan worden.De redactie is dus op zoek naar een ouder met de juiste programmatuur en ervaring om het materiaal dat geproduceerd wordt op een mooie en speelse manier, druk-klaar, vorm te geven.
De krant verschijnt 3x per jaar; tijdsinvestering (afhankelijk van je vaardigheid) maximaal 1 dag per te verschijnen editie.
Aanmelden kan via bert.nijveld@spoutrecht.nl
11 november 2021

mogelijke nieuwe coronamaatregelen

Vanavond (vrijdag 12 november) volgt weer een persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen. Er gaan (sterke) geruchten dat er een nieuwe (korte) lockdownperiode wordt ingevoerd. Dit zou niet voor het onderwijs van toepassing zijn (en dat hopen wij vurig). 

Voor zo ver wij nu kunnen zien (in de "uitgelekte" informatie) is de enige directe consequentie voor het onderwijs dat we geen grote bijeenkomsten met ouders kunnen houden . Dit hadden we feitelijk al besloten. 

11 november 2021

toestemmingen AVG

Zoals jullie weten werken wij als school met de AVG-regels. Dit houdt o.a. dat wij niet zonder toestemming van de ouders foto's of filmmateriaal waar kinderen op staan mogen publiceren. Op de site in het submenu "Mijn school" kan je bij "Mijn gegevens"  aangeven waar jullie (als ouders) wel of geen toestemming voor geven. Als de ene ouder dit wel invult en de ander niet of de ene ouder geeft wel toestemming en de ander niet dan wordt het voor ons nogal verwarrend dus graag beiden dezelfde antwoorden geven.

 

Onlangs hebben we een categorie er bij gevoegd ("Ja, ik geef toestemming voor het vertonen van foto's/films van mijn kind uitsluitend aan kinderen en/of ouders van de eigen stamgroep en/of bouw"). Heel veel mensen hebben deze laatste optie nog niet ingevuld. Daarom hebben we nu alle antwoorden bij alle drie de opties verwijderd (staan nu automatisch allen op "nee") en vragen wij jullie om opnieuw je keuzes aan te klikken. 

 
Lees meer ›

09 november 2021

toename ziektemeldingen

Conform de landelijke cijfers zien wij ook op onze school een grote toename van het aantal ziekmeldingen van kinderen. Vandaag zijn er bijv. 12 kinderen ziek gemeld. Hoewel er niet bij iedereen sprake is van corona-achtige klachten geldt dit wel voor de meerderheid. Ook zijn er de nodige kinderen die in quarantaine gaan vanwege besmettingen bij hun ouders. Kortom, daar waar we tot voor twee maanden geleden nog gespaard leken te worden slaat corona nu ook op onze school toe. Gelukkig zijn er dit jaar nog geen leerkrachten besmet geraakt maar dat lijkt ook een kwestie van tijd. Het is voor ons lastig om telkens alle betrokken ouders bij ieder ziektegeval te informeren. Daarom een algemene oproep: Mocht je kind besmet zijn en heeft hij of zij bij een ander kind thuis gespeeld of gelogeerd, meld dit aan de betreffende ouders zodat zij extra alert zijn.  
Lees meer ›
29 oktober 2021

Nauwe contacten bij besmettingen

Deze week waren er twee coronabesmettingen van zowel een ouder als van zijn kinderen. Dit leidde tot wat verwarring over het begrip "nauwe contacten". Voordat het nieuws bekend werd over deze besmetting had een van de kinderen bij een ander kind thuis geluncht (samen met nog meer vriendjes). Ook waren de besmette kinderen de hele ochtend op school geweest en hadden in een tafelgroepje gezeten met andere kinderen. In beide gevallen is er sprake van een langdurig contact (langer dan 15 minuten) en van minder dan 1,5 meter afstand. De GGD stelt echter dat nauwe contacten alleen van toepassing zijn in thuissituaties en niet op school. Dit betekent dat de kinderen die thuis geluncht hadden dus wel in quarantaine moesten gaan en de kinderen die in het tafelgroepje zaten (gedurende 3,5 uur) niet. Dit is medisch niet uit te leggen maar is een politieke beslissing. De overheid wil scholen niet belasten met lastige afwegingen bij het bepalen van wat nauwe contacten zijn. 
Lees meer ›
29 oktober 2021

In en uitgangen school

Beste ouders,

 

Op de locatie Poortstraat is bij sommige ouders en kinderen nog wat verwarring over de te gebruiken in- en uitgangen. Zoals we al eerder gecommuniceerd hebben is de situatie op de PS veranderd. Kleuterbouw en onderbouw gebruiken de ingangen via het schoolplein aan de achterkant van de school. De reden dat we dit veranderd hebben is dat het schoolplein een veiligere, grotere en meer overzichtelijke plek is dan het pleintje aan de voorkant. We willen ook graag eenduidigheid dus daarom zowel bij aankomen als vertrekken één duidelijke afspraak. De midden- en bovenbouw gaan via de voorkant naar binnen en naar buiten. We verzoeken iedereen om zich hier aan te houden (de BSO's halen de kinderen ook op vanaf het schoolplein aan de achterkant).

13 oktober 2021

pushberichten en nieuwsflits

Als alles naar wens verloopt kunnen we nu iedere vrijdag een pushbericht sturen naar alle ouders met een app (dit is wel een voorwaarde om pushberichten te kunnen ontvangen dus een mooie aanleiding om deze app alsnog te downloaden via de appstore). Zorg er wel voor dat op je telefoon de optie om pushberichten te ontvangen geactiveerd staat. Dit doe je op een Iphone (Apple)onder "instellingen" , dan "berichtgeving" en dan scroll je naar de app "School-Site" (de app met het blauwe handje) en tot slot "sta berichtgeving toe". 

Voor android werkt het als volgt: klik op "instellingen", klik op meldingen"", Kijk bij "opgenomen apps"en klik daar op "alle apps". Scroll naar "School-Site" en zorg dat de meldingen aan staan.

 

Iedere vrijdag publiceren wij de nieuwe nieuwsflitsen dus dan sturen we ook het pushbericht waarme je de nieuwsflitsen kan "binnenhalen" door op OK te drukken. Dit is een vast patroon. Mocht je de app niet willen of kunnen downloaden dan ontvang je dus geen pushberichten maar dan weet je dat je op vrijdag nieuwsflitsen kan verwachten.

13 oktober 2021

schaaktoernooi MB en BB

Afgelopen schooljaar konden we geen schaaktoernooi organiseren vanwege corona. Dit jaar gaan we dat zeker wel doen. De oorspronkelijke datum van 25 februari is echter verschoven naar 11 febr. In januari kunnen alle kinderen van groep 5 t/m 8 die dat willen zich aanmelden voor dit toernooi.
13 oktober 2021

gesprekroutes bij problemen

Als school willen wij graag dat leerkrachten en ouders elkaar bij problemen in eerste instantie altijd rechtstreeks aanspreken (dus niet direct naar de directie). Indien dit gesprek niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan een ouder een gesprek aanvragen met een lid van de directie (Carly voor de OKS en Relinde voor de PS). Het verschil met vorig jaar is dat we nu geen bouwcoordinatoren meer hebben (althans niet zoals voorheen) en daarom de route naar de adjunctdirecteuren/locatieleiders. Mocht dit ook niet tot oplosssingen leiden dan kan je je als ouder richten tot de directeur (Jaap). Mocht ook een gesprek met de directie niet leiden tot oplossingen kan een ouder zich richten tot het bestuur. Wij vragen iedereen om deze route bij problemen te volgen en geen stappen over te slaan. 

 

Zoals iedere school hebben wij ook vertrouwenspersonen op beide locaties. Dit zijn Marina (OKS) en Liesbeth (PS). Zij hebben niet rol van mediator maar kunnen bij  vertrouwelijke zaken wel adviseren bij het zoeken naar de juiste procedures en personen.

12 oktober 2021

Gezocht: redactielid schoolkrant

Na dit jaar gaat Annelie de redactie van de schoolkrant verlaten. Annelie heeft dit werk vele jaren op een geweldige manier gedaan en mede dankzij haar heeft deze schoolkrant van de PS zich ontwikkeld tot een prachtig blad. Wellicht nog belangrijker is het feit dat vele kinderen, onder haar bezielende leiding,  hebben kunnen oefenen en ervaren wat het is om een artikelen te maken voor een medium zoals deze schoolkrant. Wij zijn nu op zoek naar een ouder die straks de rol van Annelie kan overnemen. Ilse is de andere ouder die als volwassene in de redactie zit en zij blijft gelukkig nog. De nieuwe ouder kan nu dit jaar worden ingewerkt zodat hij/zij in het nieuwe schooljaar de rol van Annelie kan overnemen. Meld je aan bij Annelie Meulensteen (annelie@meulensteen.com)
1 2 3