Nieuwsflits - pagina 4

Toon archief
10 november 2022

Klachtenpersoon, praatpersonen en pestcoördinator

Op onze school hebben bepaalde teamleden specifieke taken op het gebied van sociaal-emotionele zaken. Wij willen graag de namen van deze mensen vermelden:

 

1. Klachtenpersoon:  Marina (leerkracht 3/4 OKS) is onze klachtenpersoon. Als ouders of leerkrachten met een probleem zitten waarvan ze niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan dan kunnen zij zich richten tot Marina. Marina is niet de persoon die vervolgens het probleem oplost maar zij kan iedereen wel verder helpen door te verwijzen naar de juiste personen of procedures. Marina is ook via de mail bereikbaar (marina.pijpker@spoutrecht.nl)

 

2. Praatjuffrouwen:  Als kinderen met problemen rondlopen dan kunnen zij zich uiteraard altijd richten tot hun eigen leerkracht. Indien een kind dat niet prettig vindt kan zij/hij zich ook richten tot onze praatjuffrouwen. Dit zijn Relinde (op de Poortstraat) en Carly (op de OKS).

 

3. Pestcoördinator: Iedere school in Nederland is verplicht om een pestprotocol te hebben en een pestcoördinator te benoemen. Op onze school is dat Jaap. In pestsituaties die niet door de leerkracht kunnen worden opgelost zal Jaap daar bij worden ingeschakeld. Als ouders en/of kinderen zich onvoldoende gehoord voelen door de eigen leerkracht dan kan men zich ook tot Jaap richten (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

10 november 2022

Weekopening groep Jarno/Yvonne

Aanstaande maandag verzorgt de groep van Jarno/Yvonne de weekopening. Alle ouders van deze groep zijn van harte welkom. We verzoeken alle ouders om op de bovenste twee rijen plaats te nemen. De ouders kunnen vanaf 8.30 uur plaats nemen. Nadat alle andere groepen binnen zijn gekomen start de weekopening en meestal is deze rond 9.15 uur afgelopen.
10 november 2022

Kerstkoor OKS/PS

Al vele jaren kennen beide locaties een traditie als het gaat om een kerstkoor dat rond de kerstdagen bij de start van de school iedereen verwelkomt met stemmige kerstliederen. Op de PS gaat dat altijd om een koor van ouders dat altijd zelf initiatief neemt om te oefenen. Wij hopen uiteraard dat er ook dit jaar weer ouders zijn die deze draad oppakken.

 

Op de OKS is er altijd een kinderkoor dat onder leiding van ouders een aantal nummers instudeert en deze opvoert rond kerst. Vanuit deze groep komt de volgende oproep:

 

Kerstkoor OKS: zangers gezocht en een pianist!

Zing je graag, meld je dan aan om mee te zingen met het OKS-ouder-kerstkoor op maandag 19 en donderdag 22 december, vóór schooltijd. Talent is niet vereist. De repetitie is op woensdagavond 14 december.

Speel je liever piano? Dan ben je ook welkom, want we zoeken nog een pianist voor de begeleiding van zowel het ouder- als het kinderkoor. Hoeft zeker niet professioneel, beetje aanleg en lef is al mooi meegenomen. 

Aanmeldingen graag met telefoonnummer voor zowel koor als begeleiding naar joyce.griet@planet.nl.

 

 

 

04 november 2022

Weekopening groep 5/6 C van Max

Komende maandag verzorgt de groep van Max (5/6 C) de weekopening. Alle ouders van 5/6 C zijn van harte welkom op deze viering bij te wonen (theaterzaal Poortstraat). Ouders graag plaatsnemen op de bovenste twee rijen van de tribune.
04 november 2022

Tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8

In bijgevoegde foto staat informatie over het tafeltennistoernooi dat georganiseerd wordt door UTTC (een tafeltennisclub). Als je zoon en/of dochter mee wll doen dat moet je de gevraagde gegevens mailen naar:

jeugdzaken@uttc.nl voor 9 december 2022. Aanmelden gaat dus niet via school. Janine zal overigens wel aanwezig zijn als er kinderen van onze school zijn die meedoen.

04 november 2022

Reminder: inleveren toestemmingsformulier normeringsonderzoek ROUTE 8

Afgelopen dinsdag hebben de ouders van groep 8 een e-mail ontvangen over het normeringsonderzoek ROUTE 8. Het formulier is uitgedeeld door de stamgroepleiders. Hierbij een reminder om het toestemmingsformulier in te leveren bij de eigen stamgroepleider.
Meer informatie? Zie e-mail die gestuurd is door de bouwkartrekker van de bovenbouw. 
04 november 2022

MediaMasters

De groepen 7/8 doen mee aan de game MediaMasters! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 tot en met 11 november) besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid. Door het spelen van MediaMasters bouwen leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid. Dit gebeurt spelenderwijs terwijl taalvaardigheid en ook relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

 

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden de kinderen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. Kijk voor meer informatie op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl

 

Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas dus aan de slag met mediawijsheid, maar ook thuis kunnen de kinderen verder met het thema en extra punten verdienen voor de klas. Op mediamasters-extra.nl tref je allerlei mediawijze spellen en opdrachten die individueel of samen gespeeld kunnen worden. Zo kun je samen met je kind het gesprek aangaan over gamen, sociale media en internet met MediaMatties. Zijn jullie het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen?  

04 november 2022

SCHOOLVOETBAL

Nu alle teams bekend zijn breekt de tijd van oefenen aan. Wij gaan proberen om oefenwedstrijden tegen andere scholen te organiseren. Op dit moment is dat nog lastig omdat de meeste scholen nog moeten starten met het maken van de teams. Om toch alvast in de stemming te komen gaan we de komende drie woensdagen onderlinge oefenwedstrijden organiseren. De selectieteams zijn (als we ons werk goed gedaan hebben) wellicht te sterk voor de andere teams (die wel allemaal gelijkwaardig zijn). Niettemin laten we alle teams onderling spelen want we zien het als een soort van training. 

 

De planning is als volgt:

 

9 november:  Onderling oefentoernooi voor alle bovenbouwteams van de jongens. De jongens worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

Laat even weten als je zoon echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

Communiceer deze mail s.v.p. ook met je zoon zodat hij weet dat hij woensdag verwacht wordt.

 

16 november:  Onderling oefentoernooi voor alle middenbouwteams van de jongens. De jongens worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

Laat even weten als je zoon echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

Communiceer deze mail svp ook met je zoon zodat hij weet dat hij woensdag verwacht wordt.

 

23 november:  Onderling oefentoernooi voor alle teams van de meisjes (MB en BB). De meisjes worden uiterlijk om 13.15 uur bij Sporting verwacht. Om 14.30 uur eindigen we deze oefensessie. Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn om te voetballen dan kan het gebeuren dat we het cancelen en verschuiven. Er wordt dus gespeeld in de teams zoals ze na de selectiewedstrijden zijn samengesteld.

Laat even weten als je dochter echt niet mee kan doen (ziekte of andere omstandigheden)

Communiceer deze mail svp ook met je dochter zodat zij weet dat zij woensdag verwacht wordt.

 

Wij gaan de komende tijd druk op zoek naar andere scholen die tegen ons willen oefenen,

 

De sportcommissie  (mails naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

 

04 november 2022

OUDERDANSFEEST 18 NOVEMBER

18 NOVEMBER OUDER DANS FEEST BEESTENBOEL!

 

Op vrijdag 18 november staat het traditionele ouderdansfeest weer op de rol. Dit jaar is het thema BEESTENBOEL! Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar kaarten verkocht worden om de kosten voor het feest deels te dekken. Kaarten zullen 5 euro kosten en daarvoor krijg je een welkomstdrankje, een duurzaam hardplastic festival glas en een consumptiemuntje.

 

De kaartverkoop zal plaatsvinden op woensdag- en vrijdagochtend 9 en 11 november van 8u15 tot 8u45 op beide locaties voor de ingang (OKS ingang Palmstraat, PS ingang Poortstraat). *Op de avond zelf worden GEEN kaarten meer verkocht!*

 

Het feest begint om 20u30 en zal tot 2u00 duren.

 

Dus trek je beste dierenpak aan en Let’s Dance the Night Away (with Wolves ;-)!

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET OUDERDANSFEEST!!

 

Zoals bekend komt het Ouderdansfeest er weer aan en wel op 18 november. Dit feest is echter niet mogelijk zonder vrijwillige hulp van ouders. Daarom zoeken wij, de Ouder Commissie, enthousiaste ouders om bardiensten te draaien en/of te helpen bij de muntverkoop of de opbouw. Wil jij je bijdrage leveren om het Ouder Dans Feest een Beestenboel te maken om nooit te vergeten, meld je dan per email aan op ocvrijwilligers@spoutrecht.nl.

24 oktober 2022

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Zoals bekend kent de school een systeem met een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdragen worden geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Deze stichting wordt bestuurd door een ouderbestuur dat in overleg met de directie en met suggesties vanuit de ouders bepaalt wat er met het geld gebeurt. De helft van het geld is bestemd voor de jaarlijks terugkerende zaken als schoolreisjes, activiteiten bij kampen, sporttoernooien, klassenpot, pyamafeest, vogelnest voor de KB, Kerst en Sinterklaas etc. De andere helft wordt voor een groot deel ingezet voor ICT en voor incidentele projecten (zoals bijv. de kluisjes). 

 

Naar nu blijkt werkt de site van Stichting Vrienden niet dus het is niet mogelijk om suggesties door te geven. Dit kan je nu voorlopig doen bij directie.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl

 

Vele jaren geleden heeft het toenmalige bestuur van de Stichting Vrienden het normbedrag op 150 euro per kind per jaar gesteld. Het mag echter ook meer of minder zijn. 

 

De inning van de ouderbijdrage gaat via onze financiele administratie en deze is vorige week vrijdag in gang gezet. Ouders die vorig naar ook betaald hebben betalen nu via een automatische incasso.

 

 

24 oktober 2022

schaaktoernooi MB en BB

Vrijdag 21 oktober vond het jaarlijkse schaaktoernooi plaats. Maar liefst 120 kinderen hadden zich hier voor opgegeven. Het toernooi is uitstekend verlopen. De sfeer was goed, het is opmerkelijk te noemen dat zoveel kinderen zich de hele dag geconcentreerd hebben bezig gehouden met schaken. Het was een sportief en gezellig event. Uiteraard waren er ook winnaars. De gedoodverfde kampioen Pepijn (de kampioen van vorig jaar) stond onder grote druk, iedereen dacht dat hij wel even zou winnen. Hij heeft getoond met die druk om te kunnen gaan want voor het eerst in het 19-jarig bestaan van dit toernooi is het hem gelukt om alle partijen te winnen.

De nummers twee (Dijk) en drie (Morris) hebben beide 2 keer verloren. Volgend jaar zal er weer een nieuwe kampioen komen omdat de nummers 1 t/m 3 allen in groep 8 zitten.

 

Groot woord van dank aan de ouders die ons hebben meegeholpen met de organisatie.

24 oktober 2022

Computerlessen

Na de herfstvakantie starten we weer met de lessen computervaardigheid en evt. programmeerlessen. Monique Roozen gaat deze lessen weer verzorgen voor alle MB en BB groepen. De lessen worden op dinsdagen gegeven.
24 oktober 2022

Typecursus

Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om begeleide oefenmomenten tijdens de overblijf te regelen. Uiteraard kunnen kinderen zelfstandig oefenen maar er is dan geen begeleding bij. Wat we wel kunnen doen is een licentie regelen waarmee kinderen thuis (en dus evt. zelfstandig op school) kunnen oefenen om daarmee hun typediploma te behalen. Als particulier is dit vele malen duurder dan een schoollicentie. Nadeel is wel dat je er dus geen begeleding bij krijgt. Totaal hebben zich 10 ouders gemeld. Laat mij even weten of je gebruik wil maken van een licentie. Er zijn twee opties:

1. Je koopt de licentie rechtstreeks bij Typetuin voor 1 jaar en je kind ontvangt begeleiding op afstand van Typetuin (kost 120 euro)

2. Je koopt een licentie voor 1 jaar via de school maar daar is geen begeleiding bij (kost ca. 35 euro)

 

Mailen naar: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

16 oktober 2022

Herfstvakantie

Op zaterdag 22 oktober start de herfstvakantie. Alle kinderen zijn vanaf dan tot en met zondag 30 okt. vrij. Op 31 oktober starten wij met de tweede periode die doorloopt tot aan de kerstvakantie. Donderdag 22 dec. is de laatste schooldag voor de kerstvakantie.
16 oktober 2022

Pyamafeest OB

A.s. donderdag 20 okt. vindt het pyamasfeest plaats op beide locaties (bedoeld voor alle onderbouwgroepen).

Via de bouwkartrekker of via de leerkracht ontvangen ouders de informatie over tijden (dit is waarschijnlijk al gebeurd). Zoals in de jaarkalender staat vermeld zijn alle onderbouwkinderen op vrijdag 21 okt. vanaf 12.00 vrij. Er is dan dus geen overblijf.

16 oktober 2022

Typecursus

In de vorige Nieuwsflitsen stond een oproep aan ouders die die hun kind willen aanmelden voor de typecursus. Er stond alleen geen mailadres bij dus bij deze alsnog:  jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

Tot op heden hebben zich 3 ouders gemeld. Om de organisatie zowel logistiek als financieel rond te krijgen hebben we ca. 30 kinderen nodig (ca. 15 per locatie). De deadline voor aanmelden is a.s. vrijdag (21 okt.). Indien er dan geen sprake is van voldoende belangstelling zullen we helaas af moeten zien van het organiseren van deze cursus.

16 oktober 2022

Weekopening groep 7/8 D (Jessy/Relinde)

Maandag a.s. heeft groep 7/8 D weekopening. De ouders van deze groep zijn welkom. Graag plaats nemen op de bovenste twee rijen van de tribune.
16 oktober 2022

Studietweedaagse team vorige week

We kijken, zowel inhoudelijk als qua sfeer, met een buitengewoon tevreden gevoel terug op deze tweedaagse. Er was een goede afwisseling in werkvormen, in thema's, in balans tussen ontspanning en inspanning en daarnaast was de catering, net als vorig jaar, in zeer goede handen (Ron Wollaars, oud-ouder van school en een meer dan voortreffelijke chefkok met zijn twee uitstekende assistenten).  Er zijn goede afspraken gemaakt, knopen doorgehakt, initiatieven opgezet, informatie gegeven etc. Kortom in alle opzichten twee zinvolle dagen.
16 oktober 2022

Laatste informatie over: Schaaktoernooi MB en BB 21 okt. 2022

Er hebben zich 120 kinderen aangemeld voor het schaaktoernooi van a.s. vrijdag. Dat is een record. Erg leuk dat zo veel kinderen van de MB en BB zich verdiept hebben en gaan verdiepen in het schaken. Hierbij de logistieke afspraken:

 

1. Alle kinderen die meedoen (dus van beide locaties) komen op de normale tijd (vanaf 8.20 uur) naar school maar dan wel allen rechtstreeks naar de locatie Poortstraat . Het toernooi wordt gespeeld in de theaterzaal. Bij aankomst bij de zaal moet ieder kind zich even melden bij de aanmeldingstafel zodat wij weten of iedereen aanwezig is.

 

2. De kleine pauze wordt gehouden op de locatie Poortstraat (iedereeen blijft dus op de locatie PS)

 

3. De overblijf wordt gehouden op de eigen locatie dus de kinderen van de OKS worden dan naar de locatie OKS gebracht. Kinderen die niet overblijven kunnen om ca. 11.55 rechtstreeks naar huis.

 

4. Het toernooi start 's middags weer om 13.00 uur. De kinderen van de OKS worden opgehaald. De kinderen die thuis eten gaan rechtstreeks naar de locatie PS.

 

5. Om ca. 15.00 gaan alle kinderen vanaf de locatie PS naar huis. (de OKS kinderen worden dus niet naar de locatie OKS teruggebracht). Je kan je kind dus op de PS komen ophalen.

 

6. Toeschouwers zijn van harte welkom. Het is altijd een fantastisch gezicht om zo veel kinderen serieus te zien schaken.

07 oktober 2022

Stamgroepavond bovenbouw

Op dinsdag 11 oktober is de stamgroepavond van de bovenbouw. Deze avond start om 20.00 uur in de eigen stamgroep. De tweede helft van de avond worden de ouders van groep 7 en 8 gesplitst per locatie. Er volgt informatie over het VO-traject. Leuk om jullie allemaal weer te ontmoeten.

Tot snel!

 

Met vriendelijke groet,

 

Stamgroepleiders van de bovenbouw.

07 oktober 2022

Schaakttoernooi

Dank aan de ouders die zich hebben aangemeld om ons te helpen bij het schaaktoernooi op 21 okt.

Mocht je kind zich nog niet hebben aangemeld maar toch wel willen meedoen, dan kan je je nog aanmelden tot uiterlijk woensdag a.s.

07 oktober 2022

Studietweedaagse team 13 en 14 oktober

Komende week zijn alle kinderen op donderdag en vrijdag (conform jaarplanning) vrij vanwege onze jaarlijkse studietweedaagse.
07 oktober 2022

Typcursus

Al vele jaren bieden wij kinderen de mogelijkheid om hun typdiploma te behalen. Wij regelen een goedkope licenties (schoollicenties zijn voordeliger dan privélicenties). Daarnaast  kunnen kinderen, onder toezicht van een leerkracht, tijdens de overblijf dagelijks oefenen als dat willen. Ook kunnen kinderen uiteraard ook thuis oefenen. Het doel van de cursus is om kinderen binnen ca. 14 weken hun diploma te laten behalen.

 

Om nu te bepalen of er voldoende animo is vragen we geinteresseerde ouders om via de mail hun kind(eren) aan te melden. Dit is nog een definitieve aanmelding maar een interessepeiling. Indien er voldoende animo is gaan we dit als school weer organiseren. De ervaring leert dat het voor kinderen van de MB niet altijd even makkelijk is (hun handen/vingers zijn soms nog te klein voor het toetsenbord)

07 oktober 2022

Schoolvoetbal

Alle schoolvoetbalteams bij zowel de MB als de BB zijn inmiddels bekend. Via de mail zullen we de indelingen naar alle ouders sturen. We zijn nog op zoek naar coaches voor de volgende teams:

 

Bovenbouw Jongens team A en team B

Middenbouw Jongens team PS, team PS/OKS en team OKS

Middenbouw meisjes team 1 

 

Coachen houdt minimaal in dat je op dag van het toernooi (dat is een woensdagmiddag ergens in maart/april) het team coacht. Verder kan je als je dat wil oefenwedstrijden of trainingen organiseren. De school zal ook proberen om voor alle teams oefenwedstrijden te regelen met andere scholen.

 

Meld je aan bij: jaap.nelissen@spoutrecht.nl

07 oktober 2022

De schoolapp

Hoewel het lijkt alsof de schoolapp nu stabiel is komt het nog steeds bij enkele mensen voor dat de app niet functioneert (je ziet dan een wit/grijs scherm). De oplossing is dat je de app verwijdert en opnieuw installeert. Je zoekt dan in de appstore naar de juiste app (school-site), je kiest de juiste school en je kan de app opnieuw installeren. Uit eigen ervaring weet ik dat dit werkt. Er zijn ook nog ouders die de app helemaal niet gebruiken. Gevolg is dan dat je dan alerter moet zijn op nieuwsflitsen e.d. Ze zijn altijd te lezen op de website (actueel).
07 oktober 2022

Corona

De media geven aan dat besmettingscijfers weer aan het stijgen zijn. Op onze school hebben we de eerste besmettingen (zowel onder leerkrachten als onder de kinderen) ook al ervaren. Vooralsnog komen er geen aanvullende maatregelen vanuit de overheid. Het beleid is nu als volgt: Indien je klachten heb doe je een zelftest. Is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis en als je 24 uur klachtenvrij bent mag je weer naar school. Huisgenoten hoeven niet in quarantaine indien zij geen klachten hebben. Er is ook geen maximum wat betreft het aantal besmettingen in een klas. Bij het uitvallen van leerkrachten hebben we als school wel een probleem indien er geen inval mogelijk is. We proberen altijd te zoeken naar interne oplossingen maar het kan dus voorkomen dat we die niet hebben en er een groep thuis moet blijven. We hopen dit tot een minimum te kunnen beperken. De overheid stelt weer testen beschikbaar maar veel minder dan vorig schooljaar. Alleen bij klachten kunnen kinderen de testen krijgen. Uiteraard kunnen ze deze dan niet zelf ophalen dus zal een ouder of een broertje of zusje dit moeten doen.
30 september 2022

Bemensing bibliotheken op beide locaties

Zoals jullie weten werken wij met twee gloednieuwe bibliotheken op beide locaties. Twee keer per dag kunnen kinderen boeken ruilen. Voor de ochtenden hebben wij genoeg ouders die ons helpen maar voor de middagen zijn we, voor beide locaties, nog op zoek naar ouders die de uitleen willen verzorgen. We gaan de middagtijd (op verzoek van ouders) verschuiven naar 14.30 tot 15.00 uur. Heb je zin en tijd meld je dan aan bij:

 

Poortstraat:  marjon.deboer@spoutrecht.nl

OKS: willemijn.ming@spoutrecht.nl

 

30 september 2022

schaaktoernooi MB en BB 21 oktober 2022

Er hebben zich inmiddels bijna 100 kinderen gemeld voor het schaaktoernooi dat op 21 oktober gehouden wordt. We zijn nog steeds op zoek naar 1 of 2 ouders die ons die dag kunnen helpen met de organisatie. Meld je aan bij jaap.nelissen@spoutrecht.nl

 

 

30 september 2022

algemene ouderavond 29 sept.

Gisteren is de algemene ouderavond gehouden. Er waren ca. 75 mensen. Gezien het feit dat deze avond al twee keer (vanwege corona) niet gehouden is hadden we zelf op een wat grotere opkomst gerekend. Gelukkig is er nog een kans:  De tweede algemene avond vindt plaats op 18 april 2023. Deze avond staat meestal in het teken van 1 of 2 thema's. Wij houden ons zeer aanbevolen voor goede suggesties (bepaalde thema's die leven onder de ouders, bepaalde aansprekende sprekers die we wellicht kunnen inhuren).
30 september 2022

Ouderdansfeest 18 november

Het ouderdansfeest wordt dit jaar gehouden op 18 november. Dit is ook het weekend van het smartlappenfestival maar gezien het feit dat dit festival op meerdere dagen gehouden wordt en de OC de mensen niet willen confronteren met weer een andere datum wordt het ouderdansfeest toch op 18 november gehouden. Het thema is nog geheim en wordt binnenkort bekend gemaakt.
30 september 2022

Bijeenkomst stamgroepouders (ook wel contactouders genoemd)

Op 6 oktober organiseert de OC een avond voor alle stamgroep/contactouders van beide locaties. Deze avond wordt gehouden op de OKS en start om 20.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Op deze avond wordt o.a. gekeken naar hoe iedereen zijn/haar taak gaat invullen.
30 september 2022

Schoolvoetbal

Woensdag zijn de selectiewedstrijden van de jongens MB gehouden. Er doen uiteindelijk 45 jongens mee. We hebben vier teams samengesteld:  Een selectieteam, een team met alleen jongens van de PS, een gemengd team met jongens van de PS en OKS en een team met jongens van alleen de OKS. De indelingen hangen bij de groepen.

 

Aanstaande woensdag zijn de meisjes aan de beurt. Er hebben zich inmiddels 9 meisjes voor het MB-team gemeld. Hiervoor hoeven we dus geen selectiewedstrijd te spelen, alle meisjes zitten in het selectieteam. Wel willen we ze uitnodigen om woensdag toch te komen voetballen, samen met de BB-meisjes. We denken dat dit een leuke start is van het schoolvoetbal.

 

Er hebben zich 15 meisjes voor de BB gemeld. We zoeken nog steeds meisjes die mee willen doen omdat we er minimaal 16 nodig hebben om twee teams te kunnen maken. Meld je dus aan.

De meisjes BB spelen wel selectiewedstrijden. 

 

Wij verwachten alle meisjes (zowel MB als BB) om uiterlijk 13.15 uur bij Sporting op het B-veld. Om ca. 14.30 uur is het voetbal afgelopen.

30 september 2022

Jubileumfeest Christien

Afgelopen woensdag hebben we uitgebreid gevierd dat Christien (leerkracht MB op de OKS) 25 jaar op onze school werkzaam is. Het begon met een erehaag op de Poortstraat waarbij Christien met haar gezin in een oude chevrolet impala rondgereden werd. Daarna de bekende bordesscene waarbij alle kinderen van beide locaties Christien hebben toegezongen. Vervolgens was er een hele mooi viering waain alle OKS-groepen een optreden hebben verzorgd. 's Avonds hebben we met collega's en oud-collega's een diner-chantant gehouden waarbij diverse collega's hun muzikale talenten hebben laten horen. Het was een sfeervolle dag en Christien is echt in het zonnetje gezet. Wij konden hierover uiteraard niet eerder berichten omdat alles geheim was. De kinderen hebben al die tijd hun mond niet voorbij gepraat dus het was een echte verrassing voor Christien.
23 september 2022

Kampen MB en BB

Vandaag is het laatste kamp (MB) afgerond. Wij kijken terug op een goede periode met redelijk tot goed weer. Behoudens het incident met de bijen (groep van Pitt) is alles goed verlopen. Nogmaals dank aan alle ouders die als begeleiders zijn meegegaan. Zonder ouders zouden kampen op deze wijze niet mogelijk zijn.

 

Opvallend was dit jaar wel dat het lijkt alsof het aantal heimwee gevallen toe genomen is. Er is zowel in de OC als in de MR over gesproken. Ook intern hebben we het over dit verschijnsel gehad. We denken dat dit deels met corona te maken heeft omdat logeren een lange periode niet mogelijk was. In algemene zijn vragen we ons af of jonge kinderen (groep 1 t/m 4) nog wel gaan logeren. Als het kamp van groep 5/6 de eerste keer is dat je zonder je ouders weg bent kan dat voor sommige kinderen best heftig zijn. We weten uiteraard niet exact waarom heimwee lijkt toe te nemen maar het is goed om te kijken hoe kinderen proactief al kunnen wennen aan het niet thuis slapen.

23 september 2022

algemene ouderavond

Zoals bekend vindt op 29 sept. de eerste algemene ouderavond plaats. Inmiddels hebben zich bijna 70 ouders gemeld maar er is zeker nog plaats voor meer. We hebben de inschrijvingstijd verlengd naar a.s. zondag om 23.00 uur. Via de mail of via een vorige nieuwsflits kan je je m.b.v. forms nog aanmelden.
23 september 2022

Schoolvoetbal jongens MB en meisjes MB en BB

Komende woensdag (28 sept.) vinden de selectiewedstrijden voor de jongens MB plaats. Dit gebeurt bij Sporting (veld B).

Alle MB-jongens die zich hebben aangemeld worden verwacht om uiterlijk 13.15 uur bij Sporting. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom. Op dit moment zijn de weersvoorspellingen slecht (hele dag regen). Mocht dit zo blijven dan moeten we wellicht uitwijken naar een andere datum. We laten dit uiteraard tijdig weten.

 

Er hebben zich 38 jongens aangemeld dus we kunnen vier teams gaan vormen.

 

De meisjes zijn op 5 oktober aan de beurt. We zijn nog op zoek naar meisjes die willen meedoen. Op dit moment hebben zich voor de BB 15 meisjes gemeld en dat is net niet genoeg voor twee teams maar veel te veel voor één team. Dus nieuwe aanmeldingen zijn welkom.

 

Voor de MB meisjes hebben zich 8 meisjes aangemeld en daar kunnen we ook nog wel 1 of 2 meisjes goed gebruiken. Meld je dochter(s) dus alsnog aan.

21 september 2022

Douchen na gym voor MB en BB

Voordat de corona uitbrak was het een goede en gezonde gewoonte dat kinderen van de MB en BB na de gymles douchten. Door corona is deze gewoonte gestopt. Er zijn nu vragen of dit gebruik weer hervat kan worden. Er is nog een belemmering en dat is de doucheruimte zelf. Deze ruimte moet eerst worden gerenoveerd. Hoewel deze dagelijks wordt schoongemaakt zit er in de voegen de nodige vuiligheid (o.a. urine) die, zodra er warm water op komt, nogal gaat stinken hetgeen geen zorgt voor een onprettige doucheruimte. We hebben nu een verzoek ingediend bij de gemeente om de vloer te vernieuwen. Het wachten is daar nu op. Zodra dit geregeld is starten wij weer met douchen na de gymles (behalve de groepen die op het einde van de dag zitten)
21 september 2022

schaaktoernooi MB en BB 21 oktober 2022

Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 ouders die ons kunnen helpen bij het schaaktoernooi dat op 21 september gehouden wordt voor de MB en BB. Meld je aan bij Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

 

16 september 2022

Verloop kampen MB en BB

De afgelopen twee weken zijn vier MB-groepen en alle BB-groepen op kamp geweest, respectievelijk naar Zeist en naar Lage Vuursche. Zoals bekend behoort het organiseren van kampen tot onze startweken (de zgn. gouden weken) die gericht zijn op kennismaking en groepsvorming. Tot op heden zijn alle kampen goed tot zeer goed verlopen. Het weer werkte prima mee en op alle kampen was een goede sfeer. De groep van Pitt (5/6 D) begon heel ongelukkig aan het kamp. Al in het eerste uur stapte een kind in een bijennest in het bos en werd diverse malen gestoken. Uiteraard zorgde dit voor paniek bij de kinderen en pijn bij het slachtoffer. Gelukkig trok alles snel weer bij en heeft ook deze groep een gezellig kamp gehad. De komende week volgen nog de groepen van Jarno en Hannah/Alex. Laten we hopen dat zij ook nog goed weer gaan krijgen. Alvast een groot woord van dank aan alle ouders die zijn meegegaan als begeleiders.
16 september 2022

Op tijd komen

We gaan inmiddels al weer naar de vijfde schoolweek van dit schooljaar. De eerste weken was bijna iedereen tijdig op school maar we zien nu dat er steeds meer kinderen (en ouders) te laat komen. We willen iedereen met nadruk vragen om zijn/haar kind op tijd naar school te brengen of te sturen. Het is voor de leerkrachten en de kinderen echt lastig als er steeds weer kinderen te laat naar binnen komen en daarmee bijvoorbeeld de kring storen.

 

Dank voor jullie medewerking.

13 september 2022

Aanmelden schoolvoetbal gr. 5 t/m 8

Vanaf heden kunnen jullie je dochter of zoon aanmelden voor het schoolvoetbal. Woensdag a.s. starten we met de jongens BB (zie Nieuwsflits van vorige week). Wij verwachten alle jongens BB die mee willen doen aan de selectiewedstrijden om 13.15 uur bij Sporting.  Iedereen heeft de mail ontvangen met informatie over het aanmelden + aanmeldingsformulier. Deadline is maandagmiddag 19 sept. Overleg dus even met je zoon of dochter of ze mee willen doen en geef de datum en tijd voor de jongens BB even door aan je zoon.

 

We hebben wat vragen binnen gekregen over hoe vaak het schoolvoetbal is. Daarom nogmaals alles op een rijtje:

 

De komende drie woensdag hebben eerst de BB-jongens (dus op 21 sept. vanaf 13.15 tot ca. 14.30 uur), dan de MB-jongens (op 28 sept. vanaf 13.15 tot ca. 14.30 uur) en dan de meisjes MB en BB (op 5 okt. van 13.15 tot 14.30 uur) selectiewedstrijden. Dit zijn eenmalige wedstrijden. Hierna hangt het van de coaches af of er getraind of geoefend wordt. Het echte schoolvoetbaltoernooi is in maart/april en beslaat in ieder geval één woensdagmiddag. Indien een team kampioen wordt kunnen dit meerdere woensdagen worden (regionaal, proviniciaal en nationaal).

13 september 2022

algemene ouderavond 29 sept.

Alle ouders hebben vorige week een mail ontvangen over de algemene ouderavond van 29 september. In deze mail staat een link naar Forms waarmee je je kan aanmelden. Het aantal aanmeldingen blijft tot op heden wat achter bij onze verwachtingen dus hierbij een reminder naar deze avond. Onderstaan staat de link waarmee je naar Forms gaat en waarmee je je kan aanmelden. Dit kan uiteraard ook nog via de mail die vorige week hebt ontvangen.
Lees meer ›
13 september 2022

AVG

Helaas hebben nog vele ouders de vragen bij het AVG-beeldgebruik niet of niet volledig ingevuld. Het probleem daarbij is dat we bijv. foto's van het kamp nu niet kunnen delen met ouders van de betreffende groepen. Daarom nogmaals een dringende oproep op op de site bij ""mijn school" te gaan naar "mijn gegevens". Je krijgt dan onderstaande vragen te zien.

 

In deze vragen zitten een opbouw op drie niveau':

 

1. Je staat toe dat foto's door iedereen (zowel binnen als buiten de school) gezien kunnen worden.

Als je deze vraag met "Ja" beantwoordt dan moet je de vragen 2 en 3 sowieso met "Ja" beantwoorden.

2. Je hebt nee gezegd bij vraag 1 maar als je vraag 2 beantwoordt met "Ja" kunnen alle ouders van school die inloggen op de website foto's zien. Als je deze vraag met "Ja" beantwoordt betekent dat dat je vraag 3 ook met "Ja" moet beantwoorden.

3. Je hebt "Nee" gezegd  bij vraag 1 en of 2. Indien je vraag 3 met "Ja" beantwoordt betekent dat dat alleen ouders uit de groep en bouw foto's kunnen zien. (hiervoor moeten ze wel inloggen).

 

Deze vragen moeten door beide ouders worden beantwoord. Indien de ene ouder een ander antwoord geeft dan de andere ouder dan geef je dus geen toestemming.

 

De laatste vraag gaat over het delen van contactgegevens. Ook deze graag beantwoorden.

 

Dringend verzoek om deze vragen met spoed in te vullen zodat we weten of we foto's wel of niet kunnen delen en zo ja met wie.

 

 

Mijn kind
Voorbeeld naam kind beheerder/leerkracht

AVG Beeldgebruik:

Ja, ik geef toestemming voor beeldgebruik van mijn kind(eren) voor de publiek toegankelijke website en APP van de school. Dit betekent dat iedereen het beeldmateriaal kan zien.
Ja, ik geef toestemming voor beeldgebruik van mijn kind(eren) voor de niet publiek toegankelijke website en APP van de school. Dit betekent dat alleen ouders en kinderen van school het beeldmateriaal kunnen zien.
Ja, ik geef toestemming voor het vertonen van foto's/films van mijn kind uitsluitend aan kinderen en/of ouders van de eigen stamgroep en bouw.


Gegevens delen:

Contactgegevens zichtbaar voor andere ouders / verzorgers uit bovenstaande groepen.
09 september 2022

reminder: betaling midden- en bovenbouwkamp

Hierbij nog een derde reminder aan ouders die het schoolkamp nog niet betaald hebben. Als het goed is hebben al deze mensen hier ook nog apart een mail over ontvangen. S.v.p. zo spoedig mogelijk betalen vanwege de kosten die wij moeten maken voor het organiseren van de kampen.
09 september 2022

Eerste weekopening van het schooljaar

De groep van Marina en Dagmara is dit jaar de eerste groep die een weekopening verzorgt. Alle ouders van deze groep zijn komende maandag van harte welkom.
09 september 2022

Kampen MB en BB

We zitten midden in de periode van de kampen. Deze week is de bovenbouw van de PS vier dagen op kamp geweest en zijn er twee middenbouwgroepen van de OKS naar Zeist geweest. Komende week gaat de bovenbouw van de OKS, groep 5/6 C en groep 5/6 D.

 

 

09 september 2022

schaaktoernooi MB en BB

Dit jaar wordt het schaaktoernooi voor de MB en BB gehouden op vrijdag 21 oktober. Alle kinderen van deze twee bouwen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van hun stamgroep. Het is ook mogelijk om schaaklessen te volgen in de overblijf. Wij zijn weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om bij dit toernooi aanwezig te zijn en te helpen met de organisatie. Meld je aan bij jaap.nelisssen@spoutrecht.nl
08 september 2022

Ouderbijdrage

Zoals bekend vragen wij (De Stichting Vrienden van de Jenaplanschool) een vrijwillige bijdrage. Met dit geld worden diverse kosten betaald zoals schoolreisjes, Kerst, Sinterklaas, diverse sportactiviteiten, klassenpot etc.

Het gaat hierbij om ca. 50% van de inkomsten. De andere helft wordt geinvesteerd in duurzame activiteiten waarvoor de school niet of onvoldoende geld ontvangt zoals met name ICT maar ook andere zaken (zoals de kluisjes).  Op onze school is het innen, beheren in handen van de ouders (bestuur van de Stichting Vrienden). Het geld wordt absoluut zinvol uitgegeven en de Stichting Vrienden legt ook verantwoording af via de jaarrekening. Ooit is het normbedag gesteld op 150 euro per kind per jaar. Dat is nog steeds zo maar je kan altijd meer of minder geven. 

Gespreid betalen (dus in termijnen) is ook mogelijk. De eerst inning vindt plaats in oktober. Eventuele tweede of derde termijn staan gepland in januari en maart.

08 september 2022

Administratieve procedure overblijf

Via de website in het menu "Mijn school" kan je je kind(eren) aanmelden voor de overblijf. We onderscheiden de kinderen met een abonnement en incidentele kinderen. Indien je dat nog niet gedaan hebt, vul het formulier (indien nodig) in.

 

Vorig jaar waren er wat fouten waardoor sommige facturen niet correct waren. Hier waren een aantal oorzaken voor:

1. De lijsten in de groep zijn niet door iedereen correct ingevuld

2. Er stonden vrije dagen in de kalender waarop dus geen overblijf was maar deze werden wel berekend

 

Het gaat hier dus niet om fouten in de software maar menselijke fouten. Wij hebben dit intern besproken en we hopen dat dit soort storende fouten niet meer gemaakt worden.

08 september 2022

Schoolvoetbal

We krijgen de nodige vragen over het schoolvoetbal van dit schooljaar (zowel van ouders als van kinderen). Hierbij een korte uitleg over de organisatie en planning: Iedereen kan zich aanmelden voor het schoolvoetbal en we schrijven alle teams in voor het officiele toernooi. Dit houdt in dat iedereen die wil voetballen dat ook kan gaan doen. We houden wel selectiewedstrijden omdat we sinds vele jaren, naast de "reguliere teams" altijd ook spelen met een selectieteam (voor zowel jongens als meisjes MB en BB). Deze systematiek bespreken we ieder jaar in het kinderparlement. Kinderen vinden dit de meest eerlijke manier.

 

De selectiewedstrijden zijn als volgt gepland:

jongens BB 21 september

jongens MB 28 september

meisjes MB en BB 5 oktober

 

De selectiewedstrijden worden gespeeld vanaf 13.15 uur bij Sporting.

 

1 2 3 4 5 6