Nieuwsflits - pagina 4

Toon archief
22 juni 2022

Fietsen op het plein OKS vrijdag

Beste ouders en kinderen van de OKS,


Het pushbericht schijnt niet bij iedereen even leesbaar te zijn. Daarom nogmaals een dringende oproep:

Op vrijdag svp geen fietsen plaatsen op het plein van de OKS vanwege het Pleinfeest. Alle ruimte is nodig.

indien mogelijk vrijdag lopend naar school of anders je fiets buiten de hekken van het plein neer zetten. Zet deze dan wel goed op slot, de school is niet aansprakelijk voor gestolen fietsen.

 

Laten we allen duimen voor goed of op z'n minst redelijk weer. We gaan vrijdagochtend bespreken of er aanpassingen (vanwege het weer) noodzakelijk zijn en zo ja welke. Mocht het echt onverantwoord zijn om het feest te houden dan zullen we dat tijdig laten weten.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de OC,

 

Jaap Nelissen

17 juni 2022

Informatie eindfeesten van de bouwen

De komende periode (over ruim een week start de eindmusical van groep 8 en in de laatste schoolweek op 6 juli vinden de eindfeesten van de bouwen plaats) nemen we op allerlei manieren afscheid van elkaar. Hierbij de dagen en de tijden waarop ouders welkom zijn:

 

KB  Uitglijden van KB naar OB          6 juli van 8.45 tot 9.15 uur

OB  Doorsluizen van OB naar MB      6 juli van 9.30 tot 10.00 uur

MB  Opklimmen van MB naar BB       6 juli van 10.15 tot 10.45 uur

BB  De bouw zorgt zelf voor alle communicatie over de musical en het eindfeest van groep 8 (er zijn hierover al brieven gemaild)

 

 

17 juni 2022

Oproep OC voor Pleinfeest

OPROEP: VRIJWILLIGERS PLEINFEEST GEZOCHTVolgende week vrijdag 24 juni zal het jaarlijkse Pleinfeest weer plaatsvinden voor ouders en leerlingen van Jenaplan Wittevrouwen. Zonder de vrijwillige hulp van de ouders is dit feest niet mogelijk. De Oudercommissie zoekt daarom nog vrijwilligers voor de ijskraam, de muntverkoop en begeleiding van de Oudhollandsche spelletjes. Ook voor op- en/of afbouw kunnen we altijd handjes gebruiken. Dus draag je steentje bij aan een mooi Pleinfeest voor alle leerlingen en ouders en meld je nu aan als vrijwilliger- via email: ocvrijwilligers@spoutrecht.nl- via WhatsApp: 06-16614963 (Matthijs Post)
17 juni 2022

Pleinfeest

Vrijdag 24 juni (dus komende week) vindt voor het eerst sinds twee jaar weer het pleinfeest plaats. Voor ouders van groep 1 en 2 (en ouders van zij-instromende kinderen) zal dit de eerste keer zijn en we realiseren ons dat niet iedereen bekend zal zijn met dit feest. Het is een event voor kinderen, ouders en leerkrachten. Er is een open podium waarop diverse kinderen, de kinderband en de ouder-leerkrachtenband zullen optreden, er is een vrijmarkt, er zijn kinderspelen, kinderen kunnen zich laten schmincken, er zijn diverse eetstalletjes (pizza, frites, ijs etc.) en er is een bar waar consumpties gekocht kunnen worden (via munten die je ter plekke kan kopen). Ook zal het bedrag voor het goede doel van dit jaar bekend worden gemaakt en worden overhandigd. Het feest start na schooltijd (om ca. 15.15 uur) en is uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. Iedereen van beide locaties is uiteraard van harte welkom.

Hieronder nog wat sfeerfoto's van het laatste pleinfeest om alvast een indruk te krijgen.

 
Lees meer ›

17 juni 2022

Francien neemt afscheid

Beste ouders,

 

Sommigen van u weten het al: ik ga per 1 augustus aanstaande met keuze - pensioen. Na 42 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs, waarvan 25 jaar als Intern Begeleider is het genoeg geweest en tijd voor een andere invulling. Natuurlijk zal ik de school gaan missen: de kinderen, het mooie gebouw op de Poortstraat, mijn collega's, de vele en leuke contacten met ouders. Maar, er breekt nu een nieuwe fase aan. Ik wil jullie, ouders, waar ik soms of heel vaak gesprekken mee heb gevoerd, hartelijk danken voor het vertrouwen. Het ga jullie en jullie kinderen goed!. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Francien van Kogelenberg

10 juni 2022

Annelie neemt afscheid

Annelie (ouder op de Poortstraat) heeft vandaag haar laatste redactievergadering met de kinderredactie van de schoolkrant gehouden. Maar liefst 8 jaar lang heeft zij leiding gegeven aan deze redactie en dit heeft geleid tot een bijna professionele schoolkrant en zeer enthousiaste en betrokken kinderen. Wij hebben haar vanochtend al uitgebreid in het zonnetje gezet en wellicht volgt er nog meer...... In ieder geval, zeer hartelijk bedankt Annelie voor al die vele uren (zowel op school als thuis) die je in de schoolkrant hebt gestoken.

Gelukking gaat Ilse nog door en is er een nieuwe ouder die er bij komt (Anton).

10 juni 2022

Pleinfeest

Over twee weken vindt het pleinfeest plaats. De OC is druk bezig met de organisatie. Zoals bekend kunnen kinderen zich aanmelden voor het open podium en kunnen kinderen ook op de vrijmarkt hun waren of kunsten aanbieden. Mocht je nog tijd hebben om te helpen (voor, tijdens of na het pleinfeest), heel graag. Meld je bij de oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl

 

10 juni 2022

Einde verlof Carly

Vanaf a.s. maandag gaat Carly weer beginnen. Haar verlofperiode zit er op. Het gaat heel goed met Moos (zoon van Carly en Hans). Nu is het zaak om de logistieke organisatie rondom werk, gezin en kinderopvang goed draaiende te krijgen (ook een spannende periode). We zijn blij dat ons MT weer compleet is.
10 juni 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Vanmiddag vindt het korfbal voor groep 3 en 4 plaats. Als het goed is hebben alle betrokkenen hier informatie over ontvangen.
10 juni 2022

Groepsindeling en formatie

Maandagmiddag ontvangen alle ouders de groepsindeling met daarbij de namen van de leerkrachten. Op 22 juni vindt de uitwisselochtend plaats waarbij alle stamgroepen gaan draaien zoals ze volgend schooljaar zijn samengesteld. De huidige groep 8 zal worden opgevangen door Geralda, Janine, Relinde en Jaap.
10 juni 2022

Overzicht vakanties en vrije dagen 2022-2023

Vandaag is er een mail naar alle ouders gestuurd met daarin een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar. De komende twee weken wordt de volledige jaarplanning ingevoerd in de agenda's van diverse groepen op de site en in de app.
15 mei 2022

Veiligheidsonderzoek groep 7 en 8

Iedere school is verplicht om jaarlijkse een (sociaal) veiligheidsonderzoek te houden onder alle kinderen in groep 7 en 8. Afgelopen week hebben alle bovenbouwgroepen de vragenlijsten ingevuld. Na de zomervakantie ontvangen wij dan een schoolrapport van het ministerie van onderwijs waarin de resultaten van de school worden beschreven en ook worden vergeleken met de landelijke scores. Dit geeft dan een goed beeld hoe het staat met het welzijn van onze bovenbouwkinderen. Dit rapport wordt uiteraard zorgvuldig besproken in de bovenbouw en ook gedeeld met de MR. Ook is het rapport openbaar voor alle ouders. In 2023 komt er een nieuw schoolplan en in dat kader wordt er in het najaar ook weer een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle ouders van de school.
15 mei 2022

Ouderdansfeest

Afgelopen vrijdag 13 mei wat het dan eindelijk zo ver:Het lang verwachte ouderdansfeest. Na ruim twee jaar coronapauze konden we los en los gingen we. Allereerst nogmaals een enorm groot woord van dank aan de leden van de oudercommissie die met volle overgave dit feest hebben voorbereid en uitgevoerd. De zaal zag er fantastisch uit en, zoals gebruikelijk, waren de outfits van de OC ook weer geweldig (casa di papel). De opkomst was ook enorm, de zaal was om 21.15 al helemaal vol en dat bleef zo tot ca. 1.30 uur. De ouder-leerkrachtenband bracht de zaal als eerste in beweging met als uitsmijter "Killing in the name of" van Rage against de machine waarop de zaal zo'n beetje ontplofte. Daarna maakte de DJ er vooral een feest van. Het was weer een memorabel ouderdansfeest. Nogmaals dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze unieke traditie. Volgend schooljaar weer in november.........................? (ijs en corona dienende).

 

21 april 2022

Prijsvraag in de schoolkrant van de PS

In de nieuwste schoolkrant die vandaag en morgen meegaat met de kinderen staat een prijsvraag voor alle leeftijden (pagina 6). De redactie heeft ons gevraagd om daar speciaal op te wijzen. Er is een prachtige prijs te winnen (een Rijksmuseum potlodendoos met 50 verschillende kleuren). Doe dus mee.
21 april 2022

Ouderdansfeest 13 mei

Friday the 13th may is het zo ver:  Na twee ouderdansfeestloze jaren mogen we weer los. De ouder-leerkrachtenband is al weken aan het repeteren om met een spetterende set te komen. We hebben, denken wij, een waanzinnige en onverwachte muzikale uitsmijter.

 

De OC is op allerlei vlakken bezig om de organisatie rond te krijgen. De posters hangen inmiddels overal. Zoals bekend zijn de kaarten van het vorige (geannuleerde) feest in november uiteraard nog geldig. Mensen die geen kaart hebben kunnen deze op twee momenten alsnog kopen:

 

Op 11 mei op beide locaties vanaf 8.15 uur

Op 13 mei 's avonds bij de entree van de feestlocatie (op de OKS dus)

 

We hopen op een geweldig, sfeervol en verbindend feest. Dit hebben we met z'n allen (ouders en leerkrachten) wel verdiend na alle corona-ellende).

21 april 2022

Sportdagen MB en BB

Op donderdag 12 mei (BB) en vrijdag 13 mei (MB) vinden de sportdagen plaats op de gebruikelijke locatie (atletiekbaan Maarschalkerweerd). Nadere informatie volgt komende week.
21 april 2022

hulp voor vrijwilliger Chris

Enige tijd geleden hebben wij gevraagd of iemand een ruimte heeft waar spullen van onze vrijwilliger kunnen worden opgeslagen. Dit heeft geleid tot de nodige reacties. Heel veel dank daarvoor. We hebben een oplossing gevonden en Chris is daar zeer mee geholpen.
21 april 2022

column directie

Er staat weer een nieuwe column klaar. Deze keer gaat het over kansongelijkheid in het onderwijs (ga naar de website www.jenaplanwittevrouwen.nl/actueel/column directie

 

 

21 april 2022

Toneelvoorstellingen van woensdag (MB en BB) en donderdag (KB en OB)

Theater Stuiter heeft totaal vier toneelvoorstellingen voor onze school verzorgd. De reacties van de kinderen waren zeer enthousiast en lovend. Wij zien dit soort activiteiten als een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen. Culturele en kunstzinnige vorming is essentieel voor ieder land dat eer aan wil doen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. De minister mag dan wel roepen dat scholen zich moeten beperken tot de kernvaardigheden (rekenen en taal) maar wat een verarming zou dat betekenen voor onze en voor iedere  beschaving.
21 april 2022

Opvolging redacteur schoolkrant Poortstraat

Beste ouders,Met heel veel plezier maken we met 12 kinderen uit alle midden en bovenbouw groepen elk jaar 3 schoolkranten. We komen hiervoor elke vrijdag met onze redactie samen van 8.30-9.30 waarbij we de kinderen begeleiden bij het gehele proces van het maken van de schoolkrant.Nu Lola aan het einde van het jaar onze school gaat verlaten stopt ook de jarenlange inzet voor de schoolkrant van Annelie. Om ervoor te zorgen dat de schoolkrant volgend jaar nog steeds gemaakt kan worden zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vindt om samen met Ilse de redactie komend schooljaar te begeleiden en daarnaast het contact wil onderhouden met het grafische lyceum en de drukker die ons ondersteunen bij het maken van de schoolkrant.Zonder extra hulp is het niet langer mogelijk om een schoolkrant te maken voor de Poortstraat. Een dringende oproep dus voor hulp komend jaar!Voor vragen of aanmeldingen neem contact op met Annelie of Ilse.Hartelijke groet,Annelie en Ilse
1 2 3 4