12 november 2021

gebruik telefoons door kinderen

Beste ouders (middenbouw en vooral bovenbouw),

 

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat kinderen een mobiele telefoon hebben. Meestal start dit vanaf groep 7 en in een enkel geval ook nog wel eerder. Als school willen wij een duidelijk beleid voeren t.a.v. het gebruik van/omgang met telefoons tijdens schooltijd:

 

1. Kinderen mogen wel een telefoon bij zich hebben (omdat ze bijv. na schooltijd naar een activiteit gaan en bereikbaar moeten zijn voor hun ouders) maar de telefoon staat tijdens schooltijd  (tussen 8.30 en 15.00 uur) uit en worden dus niet gebruikt.

 

2. Indien een kind zijn/haar telefoon toch aan heeft staan en deze gebruikt, wordt deze tijdelijk in beslag genomen door de leerkracht en het kind krijgt deze om 15.00 uur weer terug. In noodsituaties kan een leerkracht toestemming geven voor het gebruik. Dit dient dan wel expliciet te gebeuren.

 


3. Indien de situatie bij punt 2 zich herhaaldelijk voordoet zal de leerkracht in overleg gaan met ouders en kind.

 

4. De school is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijk verlies van of schade aan de telefoons

 

5. De leerkrachten kunnen met de kinderen afspreken dat er een veilige opbergplek is voor alle telefoons (een bak die door de leerkracht beheerd wordt).

 

Wij verzoeken iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) deze afspraken na te komen. Dank voor de medewerking.