Nieuwsflits

15 oktober 2021

Nieuws vanuit de MR

De samenstelling van de MR is gewijzigd en daar informeren we jullie in deze nieuwsflits over. Na jarenlang trouwe dienst heeft Geert Habets zijn rol als voorzitter overgedragen aan Daan Bakx. Diete de Vos heeft de rol van secretaris overgenomen van Daan. Ook Eric Westerhuis (ouderlid), Dagmara Driest (leerkracht) en Jeroen de Groot (leerkracht bewegingsonderwijs) hebben afscheid genomen van de MR. Dank allen voor jullie denkkracht en inzet.

 

Susanne Cremers sluit als ouderlid aan bij de MR en zal zich in een volgend bericht aan jullie voorstellen. 

 
Lees meer ›

13 oktober 2021

ouders op school na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie zijn alle ouders op alle dagen weer welkom in de school. De afgelopen periode deden we dit met een soort om-en-om rooster. Wat opvallend is, is het feit dat veel ouders enige terughoudendheid of schroom (lijken te) hebben om weer (zoals vroeger) de school in te gaan. Als Jenaplanschool hechten wij veel waarde aan regelmatige contacten met ouders dus iedereen die dat wil is welkom. Wij denken dat het een groot goed is dat zelfs ouders van de bovenbouw zo af en toe even de school in komen.

 

We hadden via eerdere berichtgeving aangegeven dat de koffieochtenden tot de herfst nog niet gehouden kunnen worden. Na de herfst gaan we ook dit weer opstarten (de eerst volgende ronde start op 30 november). Dit geldt ook voor kringen en inloopmomenten in de kleuterbouw (zie agenda van de kb). Wees welkom.

 

De afspraken rondom de in en uitgangen van de OKS houden we zoals die nu is. Op de Poortstraat hebben we voor de volgende oplossing gekozen: Om verwarring te voorkomen willen we graag een vaste in- en uitgang voor de bouwen. Ook willen we voorkomen dat er filevorming bij de deuren plaatsvindt.  's Ochtends's en 's middags gaan KB en OB via het plein aan de achterkant naar binnen en naar buiten. Ouders mogen 's middags uiteraard ook het plein op om hun kind te halen. De MB en BB gaan altijd via de voorkant naar binnen en naar buiten.

13 oktober 2021

pushberichten en nieuwsflits

Als alles naar wens verloopt kunnen we nu iedere vrijdag een pushbericht sturen naar alle ouders met een app (dit is wel een voorwaarde om pushberichten te kunnen ontvangen dus een mooie aanleiding om deze app alsnog te downloaden via de appstore). Zorg er wel voor dat op je telefoon de optie om pushberichten te ontvangen geactiveerd staat. Dit doe je op een Iphone (Apple)onder "instellingen" , dan "berichtgeving" en dan scroll je naar de app "School-Site" (de app met het blauwe handje) en tot slot "sta berichtgeving toe". 

Voor android werkt het als volgt: klik op "instellingen", klik op meldingen"", Kijk bij "opgenomen apps"en klik daar op "alle apps". Scroll naar "School-Site" en zorg dat de meldingen aan staan.

 

Iedere vrijdag publiceren wij de nieuwe nieuwsflitsen dus dan sturen we ook het pushbericht waarme je de nieuwsflitsen kan "binnenhalen" door op OK te drukken. Dit is een vast patroon. Mocht je de app niet willen of kunnen downloaden dan ontvang je dus geen pushberichten maar dan weet je dat je op vrijdag nieuwsflitsen kan verwachten.

13 oktober 2021

schaaktoernooi MB en BB

Afgelopen schooljaar konden we geen schaaktoernooi organiseren vanwege corona. Dit jaar gaan we dat zeker wel doen. De oorspronkelijke datum van 25 februari is echter verschoven naar 11 febr. In januari kunnen alle kinderen van groep 5 t/m 8 die dat willen zich aanmelden voor dit toernooi.
13 oktober 2021

gesprekroutes bij problemen

Als school willen wij graag dat leerkrachten en ouders elkaar bij problemen in eerste instantie altijd rechtstreeks aanspreken (dus niet direct naar de directie). Indien dit gesprek niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan een ouder een gesprek aanvragen met een lid van de directie (Carly voor de OKS en Relinde voor de PS). Het verschil met vorig jaar is dat we nu geen bouwcoordinatoren meer hebben (althans niet zoals voorheen) en daarom de route naar de adjunctdirecteuren/locatieleiders. Mocht dit ook niet tot oplosssingen leiden dan kan je je als ouder richten tot de directeur (Jaap). Mocht ook een gesprek met de directie niet leiden tot oplossingen kan een ouder zich richten tot het bestuur. Wij vragen iedereen om deze route bij problemen te volgen en geen stappen over te slaan. 

 

Zoals iedere school hebben wij ook vertrouwenspersonen op beide locaties. Dit zijn Marina (OKS) en Liesbeth (PS). Zij hebben niet rol van mediator maar kunnen bij  vertrouwelijke zaken wel adviseren bij het zoeken naar de juiste procedures en personen.

12 oktober 2021

Gezocht: redactielid schoolkrant

Na dit jaar gaat Annelie de redactie van de schoolkrant verlaten. Annelie heeft dit werk vele jaren op een geweldige manier gedaan en mede dankzij haar heeft deze schoolkrant van de PS zich ontwikkeld tot een prachtig blad. Wellicht nog belangrijker is het feit dat vele kinderen, onder haar bezielende leiding,  hebben kunnen oefenen en ervaren wat het is om een artikelen te maken voor een medium zoals deze schoolkrant. Wij zijn nu op zoek naar een ouder die straks de rol van Annelie kan overnemen. Ilse is de andere ouder die als volwassene in de redactie zit en zij blijft gelukkig nog. De nieuwe ouder kan nu dit jaar worden ingewerkt zodat hij/zij in het nieuwe schooljaar de rol van Annelie kan overnemen. Meld je aan bij Annelie Meulensteen (annelie@meulensteen.com)
12 oktober 2021

Ouderdansfeest 5 november

SAVE THE DATE: Ouder Dans Feest is terug op 5 november 2021!

 

Na een jaar afwezigheid is het Ouder Dans Feest weer terug!!! De Ouder Commissie nodigt alle ouders van de JWV uit voor The Ultimate Comeback Party - Reconnect as Friends! op vrijdag 5 november.

Dit jaar zijn er wel wat dingen anders dan andere jaren vanwege beperkingen op capaciteit, toegang en eindtijd. Om het aantal feestgangers onder controle te kunnen houden zullen er kaarten verkocht worden. De kaartverkoop zal plaatsvinden op woensdagochtend 27 en vrijdagochtend 29 oktober van 8.15 tot 8.45 uur. Je kunt ons dan vinden op de volgende plaatsen:
  • Poortstaat: onder de boom voor de ingang
  • Oude Kerkstraat voor de hoofdingang (ingang Palmstraat)
Kaarten kosten 5 euro inclusief 1 muntje en een welkomstdrankje. In totaal zijn er 300 kaarten beschikbaar, op=op, dus wees er snel bij (PIN ONLY)!

Daarnaast zal ook een coronatoegangsbewijs gevraagd worden (vaccinatiebewijs of negatieve coronatest niet ouder dan 24 uur) bij de ingang. Het feest begint om 20.00 uur en om vlak voor middernacht het laatste nummer gedraaid worden.

 

 


Lees meer ›
08 oktober 2021

Schoolvoetbal

Afgelopen woensdag hebben we met de jongens van de BB de eerste selectieronde gespeeld. Komende woensdag 13 oktober vindt de tweede ronde plaats voor de jongens van de BB (bij Sporting vanaf 13.15 uur).

 

Na de herfstvakantie gaan we verder met de meisjes MB en BB op 27 oktober en op

3 november zijn de jongens van van de MB aan de beurt. Alles vindt plaats bij Sporting en start om 13.15 uur. Toeschouwers zijn weer welkom. Mocht je kind(eren) verhinderd zijn (ziek), laat dat svp even weten. Voor vragen of opmerkingen mailen naar jaap.nelissen@spoutrecht.nl

Vergeet niet om deze data ook aan je zoon en/of dochter door te geven.

 

De sportcommissie

01 oktober 2021

Toestemming foto's e.d.

Naar nu blijkt hebben naar verhouding veel ouders geen toestemming gegeven voor het publiceren van o.a. foto's op de app of site. Het gaat hierbij niet om de publiekelijk toegankelijke website of app (dus die zichtbaar is voor de hele wereld) maar voor het deel van de site en app die alleen maar zichtbaar is indien je de inlogcodes hebt voor "Mijn School" of voor de app. Het probleem is nu dat de kampfoto's in veel groepen niet in de app gezet kunnen worden (die dus alleen toegankelijk is voor ouders van school). Op "Mijn School" staat dit als optie 2. Nu kan het zijn dat ouders zich hier in vergist hebben . Vraag is dus om even te kijken op de site (Mijn School) of je de juiste opties hebt aangekruist. 
01 oktober 2021

Nieuw centraal aanmeldingsbeleid gemeente utrecht

Per 1 oktober 2021 is het nieuwe plaatsingsbeleid van de gemeente ingegaan. We krijgen hier van meerdere ouders nog wat vragen over. Ter verduidelijking: het geldt voor alle kinderen die vanaf 1-10-2018 zijn geboren. Dus ongeacht of je kind al bij ons is aangemeld, er al een broertje/zusje bij ons op school zit, of wij al een toezegging tot plaatsing hebben gedaan: Elk kind dat vanaf 1-10-2018 is geboren moet nu via de gemeente worden aangemeld (in het kwartaal dat je kind 3 wordt). In de praktijk is het zo dat broertjes en zusjes sowieso geplaatst gaan worden op de Jenaplanschool Wittevrouwen. 

Lees meer ›
17 september 2021

Luizen

Het eeuwige probleem van de luizen speelt uiteraard ook dit jaar weer een rol. Nu ouders straks weer de school in mogen zijn we op zoek naar zgn. luizenouders die na elke vakantie een luizencheck bij alle kinderen van een groep willen doen. Meld je svp aan bij de leerkracht van de groep van je kind.