Nieuwsflits

03 december 2021

Ontwikkeling flexklas

Al een aantal jaren organiseren wij de flexklassen (voorheen de plusklassen) voor kinderen die af en toe een ander aanbod nodig hebben. Het gaat hier m.n. om hoogbegaafde kinderen. In de flexklas werken deze kinderen samen met kinderen uit andere groepen waarbij ze, gebruik maken van andere werkvormen  met een ander type onderwerpen bezig zijn dan in hun eigen groep. Deze kinderen hebben vaak het kenmerk dat ze moeten leren leren. Zij hebben nooit echt moeite hoeven doen voor de basisvakken (lezen, schrijven en rekeken). Op het moment dat ze voor hen echt uitdagende stof krijgen aangeboden hebben ze de neiging om af te haken. Ook zijn er kinderen bij die een zeer creatief(out-of-the-box) denkvermogen hebben die niet altijd door hun omgeving wordt begrepen. In de flexklas zijn er de laatste jaren nogal wat wijzigingen geweest, zowel qua personeel als qua visie (en dan met name in groep 5 t/m 8) We hebben daarom vorig jaar al besloten om in zee te gaan met het onderwijskundig bureau ABC in Amsterdam. Zij hebben een heel nieuw concept bedacht om met deze kinderen te werken. Op de studiedagen in oktober zijn we als team hiermee beziggeweest en afgelopen week zijn er een tweetal leerkrachten van ons verder geschoold.
Lees meer ›
03 december 2021

Onvermijdelijk: Corona update 3-12-2021

De ontwikkelingen rondom corona (en vooral rond de richtlijnen) blijven heen en weer schieten. In onze ambitie om jullie allen zo goed en tijdig mogelijk te informeren bemerken wij, naast heel veel waardering (dank daarvoor) ook aan sommige reacties dat mensen het wat (te) veel communicatie vinden. Ons streven is normaal gesproken om 1 x per week (vrijdag) nieuwsflitsen te publiceren. Dit was afgelopen weekend echter niet mogelijk omdat we achtereenvolgens te maken kregen met een persconferentie, overleg met directie en MR, nieuwe  richtlijnen van de overheid, verschillende interpretaties door de instanties, veel vragen van ouders, verschillende groepen die in quarantaine moesten en tot slot ook nog het nieuws dat jullie er bij "milde" klachten zelftesten gedaan mogen worden i.p.v. een test bij de GGD of bij andere bureaus. Het gebruik van het woord "milde" levert overigens al weer direct heel veel onduidelijkheid op:  Wat wordt er verstaan onder milde klachten ? In de media werd het woord "milde" gebruikt terwijl nu in de schriftelijke publicaties van het ministerie OC&W wordt gesproken over alle klachten. Ons bestuur volgt in deze het ministerie. Kortom, het coronabeleid is nogal onderhevig aan regelmatige aanpassingen.
Lees meer ›
18 november 2021

toelichting bij ouderbijdrage

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Binnenkort ontvangen jullie het verzoek om de (vrijwillige) ouderbijdrage over te maken. In dit verzoek staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. In deze Nieuwsflits wil ik graag uitleg geven over het "waarom" van deze ouderbijdrage. 

 

Iedere school ontvangt van de overheid middelen om het onderwijs op een school te realiseren. Al vele jaren is er sprake van een tekort aan middelen om sowieso de meest fundamentele zaken te bekostigen (schoonmaak, onderhoud, energie, onderwijsmiddelen). De PO-raad en andere onderwijsorganisaties schatten dit tekort op 20 %. De normen die de overheid hierbij hanteert zijn zwaar verouderd en voldoen dus niet meer aan de huidige eisen die aan het onderwijs worden gesteld.
Lees meer ›

17 november 2021

AVG toestemming beeldmateriaal van kinderen

Een derder reminder aan iedereen om op de site (www.jenaplanwittevrouwen) in het submenu "mijn school" je gegevens t.a.v. het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal van je kind(eren) in te vullen. Alle reeds gegeven antwoorden zijn vorige week (11 november) op "nee" gezet omdat er een derde optie qua antwoorden bij is gekomen. Heb je dit inmiddels (na 11 november) al gedaan, negeer deze nieuwsflits.