17 november 2021

nieuwste ontwikkelingen corona

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Corona slaat momenteel hard om zich heen. Met name besmettingen bij kinderen  in de basisschoolleeftijd) nemen enorm toe. Relatief valt het nog mee op onze school (momenteel 1 groep in quarantaine) maar wij zien nu ook een grote toename van mogelijk besmette kinderen. Voor ons als school wordt het steeds moeilijker om sommige beslissingen te nemen omdat de GGD bijna onbereikbaar is geworden voor overleg. Daarnaast veranderen de richtlijnen waardoor het soms onduidelijk is wat er moet gebeuren. Niettemin heb ik getracht om een en ander op een rijtje te zetten. Los van (veranderende) richtlijnen willen wij vooral een beroep doen op gezond verstand bij iedereen. Wij vragen je om het onderstaande goed te lezen zodat er nu geen misverstanden kunnen ontstaan over de lijn van de school (deze is overigens wel conform de meest recente richtlijnen van de GGD want het is mij vandaag gelukt om ze aan de lijn te krijgen):


1. Ouders op school

 

Wij vragen iedereen met klem om gedoseerd om te gaan met het binnen gaan van de school. We willen geen verbod maar we hopen dat iedereen zich beperkt tot 1 a 2 keer per week echt de school ingaan. Mocht het toch te druk zijn, verlaat dan de school en kom een andere dag. Uiteraard kan je dagelijks je kind naar school brengen tot aan de buitendeuren.

 

Ouders die een onderwijskundige taak hebben (luizenouders, gastlessen, leesouders, schoolkrantouders etc.) zijn nog steeds welkom. Ook de gesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten vinden (indien allen zich daar veilig bij voelen) kunnen nog steeds live worden gehouden waarbij iedereen wel wordt gevraagd om de 1,5 meter afstand in acht te houden.

 

2. Ouders die hun kinderen thuis houden uit angst voor besmetting

 

Wij begrijpen dat het voor ouders die vallen in de groep kwetsbare mensen (dus mensen met een bepaalde aandoening) riskant is om je kind naar school te laten gaan waar hij/zij besmet kan worden. Deze ouders vragen we om contact op te nemen met de leerkracht. Ouders die niet in deze categorie vallen maar toch hun kind uit voorzorg thuis houden bevinden zich een een soort grijs gebied (wanneer houdt leerplicht op en wanneer start gezondheid). Onze leerkrachten kunnen onmogelijk en live lesgeven en ook nog onderwijs online verzorgen. Wat wel kan is een laptop met camera die meedraait in de live lessen maar daarvan kan de kwaliteit (visueel of auditief) niet gegarandeerd worden.

 

3. Meer dan twee besmettingen in een klas

 

Zodra er in een klas meer dan 2 besmettingen zijn en er met grote waarschijnlijkheid sprake is van een oorzakelijk verband tussen de besmettingen, noemt de GGD dat een uitbraak en moet de hele groep in quarantaine. Dit geldt niet voor de kinderen die immuun zijn (dus de 12+ kinderen die gevaccineerd zijn of de kinderen die genezen zijn van Corona).

 

4. Hoeveel dagen in quarantaine

Bij een quarantaine blijft een kind 5 dagen vanaf het laatste contactmoment thuis. Op de vijfde dag kan hij/zij getest worden en bij een negatieve test en geen klachten weer naar school.

 

5. Wijziging in richtlijnen

Er is een wijziging op komst van de richtlijnen alleen is op dit moment (woensdagmiddag 17 november om 13.45 uur) onbekend wanneer deze wijziging van kracht wordt:  Als er een huisgenoot besmet is moeten alle andere huisgenoten in quarantaine, ook degenen die gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. Voorheen hoefde dit niet maar dit wordt de nieuwe richtlijn. Dit is dus echt een andere richtlijn. Er is ook nog een uitzondering nl. personen die in de laatste periode van zes weken corona hebben gehad. Deze hoeven weer niet in quarantaine, ze kunnen namelijk niet getest worden omdat ze door de corona die ze hebben gehad altijd positief zullen zijn.

M.a.w.: Als er iemand in huis besmet is moeten de andere huisgenoten in bijna alle situaties ook in quarantaine.  De GGD dient hierover helderheid te geven op het moment dat er sprake is van een besmetting.

Om misverstanden en verwarring te voorkomen denken wij dat het sterk aan te bevelen is om indien er een huisgenoot besmet is (aangetoond met een officiele test) dat alle andere huisgenoten ook thuis blijven. Dit is geen keiharde verplichting maar een sterk advies. De GGD kan geen indicatie geven wanneer deze wijziging van kracht wordt (kan bijv. morgen maar kan ook volgende week zijn).

 

6. Altijd laten testen bij corona-achtige klachten

 

Laat je zelf en je kinderen bij klachten direct testen bij de GGD. Een zelftest is niet altijd betrouwbaar.

 

Ondanks alle verwarring in het land over de richtlijnen hoop ik dat met deze mail alles voor jullie in ieder geval zo duidelijk mogelijk is.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Nelissen