19 november 2021

Ontwikkelingen rondom corona

Corona heeft onze school nu ook in de greep. Wij hebben inmiddels de eerste groep in quarantaine gehad en nummer twee volgt a.s. maandag (alle ouders van deze groep zijn net geinformeerd, op dit moment zijn er al 9 besmettingen in deze groep). Ook vallen er steeds meer leerkrachten uit. Wij hebben afgelopen week met veel kunst en vliegwerk bijna alle uitvallers kunnen vervangen waarbij de drie directieleden ook voor diverse groepen hebben gestaan. Wij zullen er alles aan blijven doen om onze corebusiness (het dagelijks geven van onderwijs aan alle groepen) zo lang mogelijk in stand te houden maar we verzoeken iedereen er wel rekening mee te houden dat het bemensen van alle groepen soms fysiek niet mogelijk zal zijn omdat we simpelweg de mensen niet meer hebben (bij ziekte of besmettingen). Er zijn geen invallers beschikbaar dus we moeten het echt doen met de mensen die we hebben.

Het verdelen van groepen vinden wij in deze situatie geen oplossing omdat je dan nog meer kinderen bij elkaar in een lokaal zet met alle verhoogde besmettingsrisico's van dien. 

 


Helaas konden wij alleen een groep op vrijdagmiddag niet meer opvangen en hebben we 's ochtends een pushbericht gestuurd naar de ouders van de groep. Tot onze spijt is daar een fout in gemaakt en is dit bericht naar de verkeerde groep gegaan met alle gevolgen van dien. Hier hebben wij inmiddels uiteraard een brief over gemaild naar alle betreffende ouders. Dit heeft ons er ook toe gebracht om dit soort berichten voortaan op drie manieren te versturen:

 

1. Via een pushbericht dat je doorlinkt naar nieuwsberichten op de groepspagina van de schoolapp (school-site)

2. Via een "ouderwetse" mail

3. Via een app naar de stamgroepouders met het verzoek om alle ouders te informeren via de ouderapp.

 

We kunnen ons nu niet voorstellen dat er dan nog mensen zijn die niet (tijdig) geinformeerd zijn.

 

Jullie zullen ongetwijfeld ook de berichten in de media hebben gelezen over de mogelijkheid dat er wellicht weer een scholensluiting gaat komen (men heeft het over een langere kerstvakantie). Zolang er geen officiele berichten zijn gaan we er vooralsnog vanuit dat de scholen open blijven (en dat is wel onze vurige wens) maar waar rook is is vuur en we vrezen dan ook dat het uiteindelijk wellicht onvermijdelijk is. De digitale infrastructuur om eventueel weer onderwijs online te geven wordt op dit moment geactualiseerd en in gereedheid gebracht zodat we, indien nodig, snel kunnen overschakelen. Nogmaals, laten we hopen dat het niet nodig is.

 

Vanwege de toenemende besmettingen gaan we de vieringen nu verder "afschalen" qua hoeveelheid publiek. Bij een weekopening of bij een voorstelling (deze week zijn er voorstellingen voor KB en MB) kiezen we er voor om met maximaal drie groepen (bij de kleuters vier) in de zaal plaats te nemen. Dit kinderen hebben dan veel ruimte en er is geen sprake van "kruisbestuivingen" met andere groepen. 

 

Tot slot nog het volgende:  De (veranderende) richtlijnen en de interpretaties leiden soms tot misverstanden. Intern hebben wij nu met alle collega's de volgende afspraak:  De leerkrachten verwijzen bij vragen van ouders over corona naar de GGD en/of de directie. Zij zullen zelf geen uitspraken doen over of een kind wel of niet naar school kan en mag komen.

Bij officiële besmettingen is er altijd contact tussen ouders en de GGD en geeft de GGD de richtlijnen. Bij twijfel kan je altijd bellen met de directie. 

 

Een van de zaken waar veel onzekerheid over is betreft het wel of niet thuishouden van kinderen bij klachten. Indien een kind coronagerelateerd klachten heeft (benauwd, koorts, hoesten, loopneus, verlies van geur of smaak) mag hij/zij niet naar school en moet getest worden. Dit is zeker het geval als kinderen ook nog in contact zijn geweest met besmette personen.

 

Gaat het om "normale klachten" dus klachten waar een kind chronisch last van heeft (astma, hooikoorts, een normale verkoudheid, een licht hoestje) dan mag het kind naar school. Bij twijfel altijd kiezen voor de veilige weg dus thuis houden en laten testen. De huidige ontwikkelingen staan het nemen van "risico's en gokjes" niet toe.