14 januari 2022

Sponsorloop goede doel

Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig in deze coronatijd maar wij hopen uiteraard dat er steeds meer ruimte zal komen voor ook dit soort activiteiten. De OC heeft besloten om de organisatie hiervan in ieder geval op te starten. Mocht het zo zijn dat het door Corona niet mogelijk is dan is dat heel jammer maar indien dat wel kan, kan er dan ook gelijk doorgepakt worden.

 

Daarom deze oproep:  Wij zijn op zoek naar goede doelen voor onze sponsorloop. Deze dienen uiterlijk 25 februari bij de OC worden aangemeld (oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl)

Hieronder staan de criteria waar het doel aan moet voldoen. De kinderraad zal de uiteindelijke keuze voor het goede doel maken. De sponsorloop staat gepland op 15 april.


Criteria goede doelen:

 

  • het project spreekt tot de verbeelding bij de jenaplankinderen;
  • het project is geformuleerd, opgeschreven en ondertekend door de partnerorganisatie in het projectland;
  • het project betreft voor tenminste 75% eenmalige, materiële investeringen (drinkwater en sanitatie-systemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, e.d.) en voor ten hoogste 25% investeringen in capaciteitsopbouw (voor zover deze ten goede komen aan het doen renderen van de materiële investeringen);
  • er wordt niet meebetaald aan de lopende (terugkerende) kosten die het gebruik van de investeringen met zich mee brengen;
  • de financiering van dergelijke lopende kosten is echter door anderen dan ons gegarandeerd;
  • er is een sluitende begroting bijgevoegd;
  • de projectverantwoordelijken zijn in staat en bereid om ons te voorzien van goede visuele (foto’s en videomateriaal) en beschrijvende informatie die wij kunnen gebruiken voor educatieve doeleinden.
  • de vertegenwoordigers van het project komen op school voor een presentatie aan de kinderraad (deze vindt dit jaar plaats op 11 maart
  • Het goede doel maakt een promotiefilm of presentatie die in alle groepen vertoond kan worden