11 mei 2023

Verlof aanvragen

Beste ouders,

 

Met enige regelmaat ontvangen wij verlofaanvragen die niet passen in de wetgeving t.a.v. leerplicht Wettelijk gezien mogen wij dan geen toestemming geven. 

 

Wij hebben veel intern overleg gehad (binnen het MT en met de MR) om te kijken hoe we hier als school het beste in kunnen handelen.Wij zijn in het verleden altijd coulant geweest maar dit brengt soms weer problemen met zich mee. Dit heeft geleid tot het strakker hanteren van het beleid en dat is het beleid zoals leerplicht dat voorschrijft:

 

Op onze site staat het beleid duidelijk aangegeven:


Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Hij of zij mag alle dagen naar school, maar je kunt ook kiezen voor een meer gefaseerde opbouw. Wij stellen het wel op prijs als de leerkrachten weten wanneer een vierjarige niet naar school komt. Je kind is vanaf 5 jaar alle schooldagen leerplichtig. Er is een aantal wettelijk toegestane situaties (men noemt dit "gewichtige omstandigheden") waarin je verlof kunt aanvragen voor je kind(eren) vanaf 5 jaar. Het gaat om de volgende opties:

 

 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Huwelijksjubilea van ouders of grootouders
 • Ambtsjubilea van ouders of grootouders
 • Het vervullen van plichten vanuit godsdienst of levensbeschouwing (geldt niet voor carnaval)
 • Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • Verlof voor therapie die niet op school kan plaatsvinden (voorzien van verklaring)
 • Verlof vanwege belangrijke redenen (naar oordeel van de directeur tot een maximum van 10 dagen)
 • Verlof voor bijzondere talenten (geen wettelijke vrijstelling maar in overleg met directeur tot max. 10 dagen per jaar)

Vakantie onder schooltijd

 • Toegestaan indien gezin gedurende één heel schooljaar niet twee weken aansluitend op vakantie kan (door omstandigheden of door bijv. seizoensgebonden werkzaamheden van een ouder/van ouders)
 • Voorwaarde hierbij is dat het niet in de eerste twee weken van de school valt

Geen verlof 

 • Goedkopere vakanties buiten de schoolvakanties
 • Geen boekingen meer mogelijk in schoolvakanties
 • Eerder vertrek of latere terugkeer vanwege drukte of lagere prijs
 • Verlof omdat andere kinderen al vrij zijn 
 • Het niet samenvallen van vakanties door verschillende regio's
 • Vakanties vanwege een gewonnen prijs
 • Deelname aan sport- of cultuurkampen (m.u.v. bijzondere talenten)

 

Vanaf heden hanteren wij dit beleid strikt. Indien er ouders zijn die toch (zonder toestemming van school) verlof opnemen terwijl dit niet binnen de wettelijke regelingen valt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim en zullen wij dat in ons verzuimsysteem noteren.

Wij hebben niet de expliciete plicht om dit ook direct door te geven naar leerplicht, maar we kunnen wel gecontroleerd worden door leerplicht. Zij kunnen dan actie ondernemen indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

 

Indien er sprake is van frequent ongeoorloofd verzuim zullen wij hier, in het belang van het kind, wel melding van (moeten) maken.

  

Mocht je verlof willen aanvragen, check dan a.d.h.v. het wettelijke beleid of je aanvraag binnen de wet valt.

Zoek het overleg met de directeur indien je twijfel hebt over complexe situaties (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

Namens het MT,  Jaap Nelissen