/

Aanmelden

Wil je je kind aanmelden? Dan kan je via het onderstaande interesseformulier je belangstelling voor plaatsing van je kind op onze school kenbaar maken. Als je al een kind op onze school hebt dan kun je dit ook aangeven op het formulier. Na insturen van het interesseformulier ontvang je binnen twee weken een bevestiging van ontvangst en informatie over de plaatsingsprocedure. Voor kinderen geboren vanaf 1-10-2018 gaat er een nieuwe procedure gelden waarbij de aanmelding centraal verloopt via de gemeente (zie hieronder). 


Wij organiseren drie informatiemomenten per jaar. Hiervoor kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar directie.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl 

 

Datum Tijd Lokatie
4 november 2021 08.45uur-10.15uur Oude Kerkstraat
10 februari 2022 08.45uur-10.15uur Poortstraat
19 mei 2022 08.45uur-10.15uur Oude Kerkstraat

 

Centrale aanmelding

 

Vanaf oktober 2021 werken de Utrechtse basisscholen met een door de gemeente aangestuurd centraal aanmeldingssysteem. Op de site https://naardebasisschool.utrecht.nl/

treft u hier alle informatie over aan. 

 

Als uw kind 3 jaar is mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Vanaf 4 jaar gaan kinderen voor het eerst naar school. U dient hiervoor de volgende stappen te zetten:

 

1. U kiest een school (U kunt uw kind op iedere basisschool aanmelden). Via het bezoeken van informatiemomenten (open dagen), websites, schoolgidsen en andere informatiekanalen

kunt u bepalen welke scholen passen bij u en uw kind.

 

2. U meldt uw kind aan. U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, de volgende op nummer 2  etc. Het is verstandig om minimaal 3 scholen op te geven (mag ook meer). De aanmelding vindt plaats in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt (zie site van de gemeente). Ook als u een ouder kind heeft dat al naar dezelfde school gaat moet u een volgend kind toch aanmelden (broertjes en zusjes hebben wel altijd voorrang). Indien uw kind al lang drie jaar of ouder is dan kunt u direct contact opnemen met de basisschool (bijv. bij verhuizingen of veranderingen van school)

 

3. Verdeling van de plaatsen. Nadat alle kinderen van een kwartaal zijn aangemeld worden de plaatsen eerlijk en m.b.v. een aantal voorrangsregels verdeeld. Broertjes en zusjes hebben voorrang. Kinderen uit de buurt (loopafstand tussen huis en school) hebben daarna voorrang. 

 

4. Inschrijven en naar school. Via de gemeente krijgt u bericht of en waar uw kind is geplaatst. Het enige dat u dan nog moet doen is uw kind inschrijven op de school. In de e-mail van de gemeente staat hoe en wanneer u dat doet.

Interesseformulier

Invoer:

Voorna(a)m(en)
Roepnaam *
Achternaam *
Geboortedatum *
 
Jongen/Meisje *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Ouder / Verzorger 1e contactpersoon

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *

Heeft u reeds een of meerdere kinderen op onze school ingeschreven? Zo ja:

Naam / Namen

Zijn er bijzonderheden of opmerkingen die voor ons nu al van belang zijn:

Bijzonderheden
* Verplichte velden