Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 7

19 februari 2021 Onze nieuwe website/app heeft ook een module om de Nieuwsbrief mee vorm te geven. Dit is de eerste keer dat we dat op deze wijze doen. Het heeft nog een enigszins experimenteel karakter maar in de loop van de tijd zullen we daar meer routine in opbouwen waardoor we de mogelijkheden beter kunnen benutten. 

VAN DE DIRECTIE
We hebben inmiddels al weer twee weken achter de rug waarin de school volledig open was. Sneeuw en ijs zorgden nog voor wat hobbels maar, ondanks de weercodes, hebben we nadrukkelijk gewerkt om een zo normaal en zo volledig mogelijk schoolritme te bieden. Het is verbazingwekkend hoe snel de meeste kinderen de draad weer oppakten. In de eerste dagen moesten vooral de jongere kinderen wel wat wennen aan het schoolleven maar al snel werd het weer als vanouds. Het team is heel blij om de kinderen  live mee te maken en voor zo ver wij kunnen beoordelen geldt dit andersom voor de kinderen net zo. Ook veel ouders zullen een zucht van verlichtingen hebben geslaakt nu hun complexe combitaak als ouder, werker en leerkracht ten einde is.
 
PERSONEEL
Vorige en deze week hebben wij afscheid genomen van Femke, leerkracht van de onderbouw op de locatie OKS. Na 15 jaar op onze school gewerkt te hebben gaat zij met haar gezin verhuizen naar Elst en heeft daar ook inmiddels een baan gevonden. Wij willen haar zeer bedanken voor haar inzet en wensen haar (en haar gezin) een geweldige tijd in het oosten van het land.

 

Vanwege de coronamaatregelen mogen vervangers vanuit het bestuur nog maar op 1 of 2 scholen worden ingezet. We hebben daarom op een stille wijze afscheid moeten nemen van Bara die de vervanging van Carly lange tijd gedaan heeft. Gelukkig blijft Bara voor ons bestuur werken dus wellicht dat we haar in de toekomst weer zullen gaan zien.

 

Floris en Reineke hebben nu in hun reintegratieperiode afgesloten en zijn na de voorjaarsvakantie weer volledig inzetbaar. Wij zijn daar heel blij mee. Floris wordt ingezet in de onderbouw op beide locaties en in de bovenbouw (locatie PS). Reineke pakt haar vaste dagen voor haar groep (naast Christien in de middenbouw van de OKS) weer op.

Yvonne werkt nog verder aan haar herstel en is deels inzetbaar (in de bovenbouw van de OKS).

 
WEL OF GEEN DOORGANG DIVERSE ACTIVITEITEN
Corona heeft een behoorlijke  streep gezet door vele activiteiten die wij als waardevol voor onze school ervaren. Daar is helaas niets aan te doen. Zoals bekend zijn wij wel altijd op zoek naar mogelijke alternatieven en daar waar het maar enigszins mogelijk is proberen we de kaalslag zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij een chronologisch overzicht van diverse activiteiten en hun status:
 
INZET OUDERS IN NOODSITUATIES
Enige maanden geleden hebben wij een oproep gedaan om te kijken of er animo onder ouders is om in geval van nood bij te springen in groepen die anders thuis zouden moeten blijven. Dit heeft geleid tot ca. 25 reacties. Vervolgens hebben we in de MR besproken of dit plan voldoende instemming ondervindt. Ook dat is positief verlopen. Binnen het team wordt er verschillend tegenaan gekeken. De praktijk van dit jaar (even los van de weken van de schoolsluiting) leert ons dat er, op één keer na, geen groepen thuis hebben moeten blijven. Wij hebben intern een aantal mogelijke opties en er is ook sprake van een grote mate van flexibiliteit onder het team. Om nu te voorkomen dat we heel veel energie gaan steken in het neerzetten van een goed systeem voor invalouders en vervolgens moeten constateren dat het eigenlijk niet nodig is, zetten we dit plan nu in de ijskast. Mocht de praktijk op een gegeven moment toch anders worden blijft het nog steeds (in geval van grote nood) een mogelijk alternatief. Wij willen in ieder geval de mensen die gereageerd hebben van harte bedanken voor hun enthousiasme.
 
WEBSITE EN APP
Zoals bekend hebben wij per 1 januari de beschikking over een nieuwe website met een daaraan verbonden app. Deze app is massaal gedownload en daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Er wordt nog hard gewerkt aan de app en de website om alle benodigde functionaliteiten te realiseren. Na de komende vakantie hopen/verwachten we dat de volgende zaken operationeel zullen zijn:

  • De overblijfmodule (aanmelden, mutaties doorgeven etc.)
  • De betaalmodule (voor overblijf, ouderbijdrage en kampen)
  • De mogelijkheid om de agenda’s in te laden in de agenda van je eigen smartphone
  • De mogelijkheid om pushberichten te versturen zodat je niet afhankelijk wordt van het tijdig lezen van de mail
 
DIVERSE ZAKEN
  • Voor de scholensluiting heeft de kinderraad besloten om voortaan in alle midden- en bovenbouwgroepen tostidagen te organiseren tijdens de overblijf. Dit houdt dat iedere groep (althans de kinderen die overblijven) op een vaste dag boterhammen met kaas of ham/kaas mee kunnen nemen naar school. Tijdens de overblijf staan er dan tostiapparaten in de klas waarmee de kinderen hun tosti’s kunnen maken. In de groepen hangt het rooster met de dag waarop een groep aan de beurt is.
  • Wij verzoeken iedereen nogmaals om, in het kader van de veiligheid, de verkeerstromen naar en van school te respecteren (dus op de OKS het éénrichtingsverkeer vanaf het hek bij de Oude Kerkstraat naar het hek van de Palmstraat en op de PS de kleuter- en onderbouw via de voordeur en de midden- en bovenbouw via de achterdeur)
  • De geplande studiedag van 22 maart gaat, zoals eerder gemeld, wel door. Wij hebben de studiedag van 12 februari samengevoegd met deze dag.
  • Directie en de bouwen hebben de afgelopen periode van de twee schoolsluitingen geëvalueerd. Wij hebben nu een draaiboek samengesteld dat bij een mogelijke volgende sluiting direct uit de kast gehaald kan worden. Iedereen weet dan direct wat de procedures en het plan van aanpak zijn. Wij willen uiteraard ook de ervaringen van de ouders en kinderen in dit draaiboek verwerken. De MR zal daarom na de voorjaarsvakantie een enquête houden onder alle ouders waarmee de collectieve ervaringen in kaart worden gebracht waar wij als school ons voordeel mee kunnen doen.