Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 8

23 april 2021

VAN DE DIRECTIE
Langzamerhand krijgen we weer zicht op een terugkeer naar het normale leven. Op school lijkt dit al enige tijd het geval. We prijzen ons zeer gelukkig met het feit dat we tot op heden slechts zeer beperkt te maken hebben gekregen met directe gevolgen van corona. Daar waar er in Utrecht dagen waren dat er ruim 200 klassen in quarantaine waren is het bij ons beperkt gebleven tot één dag met één groep. Er zijn wel de nodige individuele besmettingen geweest maar die hebben dus nauwelijks tot niet geleid tot quarantaines van hele groepen. Dit is uiteraard voor een groot deel puur geluk. Na de vakantie hebben wij de beschikking over zelftests waarmee de leerkrachten zichzelf thuis kunnen testen. Dit leidt enerzijds tot hele snelle antwoorden (kan iemand wel of niet gaan werken) en anderzijds gaat er ook preventieve werking vanuit. In principe komen er geen besmette leerkrachten op school.
 
PERSONEEL
Het doet ons genoegen dat we kunnen melden dat we per ingang van 1 augustus twee adjunctdirecteuren hebben benoemd te weten:  Carly en Relinde. Na een zorgvuldige procedure waar het team en de MR intensief betrokken waren, hebben we de directie van de school kunnen versterken met twee (bekende) collega's. De beide adjunctdirecteuren zullen ook de taak van locatieleiding op zich nemen. Op dit moment zijn Carly, Relinde en Jaap bezig om te komen tot een zinvolle en haalbare taakverdeling.

 

Zowel Carly als Relinde zullen stoppen met hun groepstaken. Eline (heeft al langdurig in 3/4 C ingevallen voor Karlijn) zal in de toekomst samen met Karlijn de groep gaan draaien. Eline zal eerst fulltime in de groep zijn omdat Karlijn dan met zwangerschapsverlof gaat en daarna komt Karlijn voor twee dagen terug en zal Eline drie dagen in deze groep werken. Voor Relinde hebben wij een externe procedure gehouden en hebben, na een procedure met gesprekken en proeflessen,  een uitstekende opvolger gevonden in de persoon van Mathilda Wanrooij. Mathilde werkt nu nog in de bovenbouw van Daltonschool Pieterskerkhof en zal per 1 augustus ons team (en dus de bovenbouw) komen versterken. Zij zal de nieuwe duopartner worden van Jessy. 

 
NOP EN ANDERE BUDGETTEN
Vanwege de gevolgen van corona heeft de overheid een aanzienlijke hoeveelheid geld beschikbaar gesteld aan het onderwijs om mogelijke achterstanden of andere problemen op te lossen. Hoewel velen in het onderwijs zich afvragen of dit incidentele geld niet veel beter een langduriger en structureel karakter zou moeten hebben, zijn alle scholen inmiddels druk bezig om plannen te maken hoe ze dit geld op een zo zinvolle wijze gaan inzetten. Het gaat grofweg om een tweetal regelingen:  1. Extra personele inzet tot 1 augustus en 2. Het NPO (Nationaal Programma voor het Onderwijs), met dit geld kan zowel personeel worden ingehuurd als materialen worden gekocht. Met allerlei instrumenten hebben we de afgelopen periode getracht een beeld te krijgen van wat de school de komende tijd nodig heeft om de nadelige gevolgen van corona te bestrijden en om de kwaliteit van ons onderwijs een extra impuls te geven. 
 
WEBSITE EN APP: OVERBLIJF
Aanmelden overblijf
Heel veel ouders hebben hun kinderen intussen weer aangemeld voor de overblijf, waarvoor dank. Hierbij nogmaals het vriendelijke verzoek aan diegenen die het nog niet gedaan hebben, om dit in orde te maken. Na de meivakantie gaat een nieuw kwartaal in en het zou fijn zijn als iedereen dan weer goed in het systeem staat. Mogelijk hebben een aantal van jullie problemen gehad met de link op de website, dit is intussen opgelost. Hier kan je een overblijfcontract wijzigen of afsluiten 
 
KUNSTPROJECT
Zoals jullie ongetwijfeld via je kind(eren) hebben gehoord zijn wij de afgelopen twee weken met alle groepen,  bezig geweest met ons jaarlijkse kunstproject met als thema "School onder water". Op allerlei manieren is er op zeer creatieve wijze uiting gegeven aan dit thema. De start was vorige week met groep 5/6 A die een geweldige viering heeft opgevoerd. Hierna is er met verschillende materialen en opdrachten in alle groepen heel hard en met veel plezier gewerkt aan het thema. Er zijn schitterende creaties gemaakt. 
 
AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8
De musical die we normaal met alle groepen 8 per locatie maken, moet vanwege Corona op een andere wijze georganiseerd worden. Gezien het feit dat we direct na de meivakantie gaan starten kunnen we niet wachten op mogelijke versoepelingen van de richtlijnen. We kunnen de groepen 8 (en ook de groepen 7) op dit moment niet samenvoegen omdat bij een mogelijke besmetting van een kind er dan gelijk drie stamgroepen in quarantaine dienen te gaan. Dat risico vinden we te groot dus de stamgroepleiders van de bovenbouw hebben een andere opzet bedacht. Uiteraard komt er een eindmusical (daar is geen twijfel over mogelijk) maar in andere vorm dan normaal. Alle kinderen van de bovenbouw hebben vandaag gehoord hoe dit gaat plaatsvinden. 
 
SCHOOLVOETBAL
Het officiële schoolvoetbaltoernooi is volledig gecanceld. Dit betekent dat m.n. groep 6 en groep 8 voor het tweede jaar op rij geen schoolvoetbal heeft. Gezien het feit dat kinderen wel mogen sporten en dat het allemaal in de buitenlucht plaatsvindt hebben wij gemeend om toch een minitoernooi te gaan organiseren waarbij al onze teams betrokken worden. Wij hebben twee andere scholen uitgenodigd om op een veilige wijze een klein toernooi te organiseren. Dit gaat plaatsvinden op 26 mei (voor jongens en meisjes groep 5/6) en op 2 juni (voor jongens en meisjes groep 7/8). Wij hopen dat we onze kinderen toch nog een sportieve middag kunnen bezorgen.
 
HET GOEDE DOEL, EEN KAARTENACTIE.
Vanwege Corona is onze sponsorloop helaas niet doorgegaan. We (de oudercommissie en de school) willen toch graag onze jaarlijkse bijdrage leveren aan een goed doel. Daarom heeft de OC het initiatief genomen om een kaartenactie te gaan houden. De kinderen van school gaan kaarten maken (kaarten voor bedankjes, felicitaties, etc.) waarbij de kinderraad een keuze gaat maken welke kaarten uiteindelijk in de kaartensetjes worden opgenomen. Deze kaarten kunnen dan door ouders gekocht worden om ze, wanneer daar reden voor is, te versturen. De opbrengst van deze kaartverkoop wordt tenslotte aan een goed doel geschonken (de kinderraad zal ook het goede doel uitkiezen). Na de meivakantie komt hier nadere informatie over.
 
TWEE GLOEDNIEUWE BIBLIOTHEKEN
De komende weken gaat een commissie hard aan de slag met het creeëren van twee gloednieuwe bibliotheken (op beide locaties uiteraard). We gaan alle huidige boeken screenen, we gaan nieuwe boeken aanschaffen, er komen kasten en er komt een digitaal uitleensysteem. Wij doen dit vooral in het kader van de leespromotie. Het is enorm belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk lezen (goed voor spelling, voor begrijpend lezen etc.). Een aantrekkelijke en moderne bibliotheek zal hierbij heel stimulerend zijn. We hopen de nieuwe bibliotheken in september officieel te kunnen openen.