Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5

18 december 2020

VAN DE DIRECTIE
Een memorabel moment: Dit is de laatste Nieuwsbrief die via de Schoolplanner gemaakt en verspreid wordt. Vanaf na de Kerstvakantie gaan wij werken met een nieuwe website met een daaraan gekoppelde app. We zitten op dit moment in de testfase en komende twee weken gaan een paar ouders en collega's de nieuwe website en app testen. Als alles naar wens verloopt dan zijn de website en de app na de kerstvakantie operationeel. Alle ouders ontvangen dan instructies over hoe een en ander werkt. Het gaat overigens om een intuïtieve app dus de werking wordt vanzelf duidelijk.

Ik wil Rob Beffers (oud-ouder en maker van de Schoolplanner) enorm bedanken voor de jarenlange prettige samenwerking. Wij waren zijn eerste klant op wie hij zijn Schoolplanner kon uitproberen. Wij hebben veel plezier en gemak ervaren van dit instrument. Ik wens Rob alle voorspoed en geluk, zowel privé als zakelijk.

Ondanks de lockdown wil ik, mede namens het team, iedereen een zeer prettige vakantie toewensen. Laten we hopen dat we met de komst van het vaccin dit rampenjaar snel weer kunnen vergeten en het leven kunnen vieren zoals we gewend zijn.

Jaap Nelissen
 
DE LOCKDOWN
Afgelopen maandag werden wij volkomen overvallen door de berichten in de media over de mogelijke sluiting van de basisscholen. 's Avonds bleek uit de speech van Rutte dat het geen geruchten waren maar bittere realiteit. Na een korte periode van boosheid en frustratie gingen op school de knoppen om en schoten we met z'n allen in de actiestand. In alle bouwen is het onderwijs op afstand voorbereid zodat we op 4 januari van start kunnen gaan. Het was, in combinatie met alle zaken die ook nog moesten gebeuren, tekort dag om ook nog voor de donderdag de noodopvang te realiseren. Inmiddels hebben vele ouders hun kinderen aangemeld voor de noodopvang die wij dagelijks vanaf 4 januari zullen bieden. Het gaat om beduidend meer kinderen dan in de vorige lockdownperiode en ik neem aan dat er nog wel aanmeldingen bij zullen komen. Verderop in deze Nieuwsbrief hier nog meer informatie over. De kerstviering van donderdag konden we gelukkig nog verzetten naar de dinsdag.

 
DE NOODOPVANG
Vele ouders (met vitale beroepen) hebben zich inmiddels gemeld voor één of meerdere dagen noodopvang voor hun kind(eren). Deze keer gaan wij de noodopvang (voor beide locaties) bieden op de locatie Oude Kerkstraat. Logistiek is deze locatie wat makkelijker (apart plein voor de kleuters, een gymzaal, wat meer overzicht, wat meer ruimte bij het brengen en halen). Wij hanteren dagelijks de gewone schooltijden (dus van 8.30 uur tot 15.00 uur inclusief overblijf). Op woensdag zijn de tijden van 8.30 uur tot 12.15 uur. Wij sluiten dus qua tijden aan op de BSO-tijden. Kinderen hoeven geen chromebook mee te nemen, ze kunnen de chromebooks van school gebruiken. Als kinderen werken in werkboeken moeten ze die (indien dit werk gepland staat) wel meenemen (dit geldt vooral voor de onderbouw).
 
CITO-TOETSEN EN RAPPORT
Door de lockdown komen de geplande citotoetsen wat in de knel. Deze toetsen zijn min of meer periodegebonden (met een kleine marge). Als de lockdown beperkt blijft tot twee weken zullen we eerst een "gewone" start week houden (dus de derde week na de vakantie) en schuiven we de toetsen dus twee weken op. Dit kan mogelijk ook invloed hebben op het maken en bespreken van de verslagen (rapporten). We houden jullie op de hoogte.
 
VAN DE STICHTING VRIENDEN
Dank voor de vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar wederom door de meeste ouders betaald. Een geweldig resultaat in een jaar waar verschillende ouders het moeilijk hebben door het gevolgen van de corona-epidemie. Als bestuur van Stichting Vrienden Wittevrouwen willen jullie dan ook hartelijk bedanken.

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we ook dit jaar de reguliere uitjes, feesten en onderwijsondersteuning realiseren. Door dit resultaat zijn we daarbovenop met Jaap in gesprek over het vernieuwen van de twee schoolbibliotheken op zowel de Poortstraat als de Oude Kerkstraat. Hiermee ondersteunen we het leesplezier van de kinderen.