Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 4

27 november 2020

VAN DE DIRECTIE
Terwijl het land in rep en roer is over coronacijfers, over komende vaccins, over soaps in de politiek, over Trump etc. draait de school rustig verder. Het hele coronagebeuren lijkt geen echte invloed te hebben op de dagelijkse gang van zaken in de school. Zeker, het is vaak improviseren en creatief denken om alle groepen te voorzien van een leerkracht (met enige regelmaat moeten collega's zich laten testen). Dit lukt echter in bijna alle gevallen nog steeds. Belangrijker is onze ervaring dat de kinderen, voor zo ver wij merken, niet gebukt gaan onder mogelijke coronastress. Op sommige andere scholen zijn er soms wel ingrijpende effecten zichtbaar (zo is er een school waar meer dan de helft van een groep 8 besmet is en er zijn scholen die in zijn geheel meerdere dagen dichtgaan). Het idee dat kinderen niet besmettelijk zijn is daarmee wel naar het rijk der fabels verwezen. Tot op heden hebben wij nog niet te maken met dit soort situaties.
 
Personeel
Deze week hadden we meerdere collega's die getest zijn. Gelukkig is iedereen negatief getest dus dit leidt, afgezien van de testdagen, niet tot uitval. Nefana is voorlopig (in ieder geval tot de kerst) nog afwezig vanwege haar herstel. Wij hebben voor deze periode inval (zowel intern als extern) kunnen regelen. Nefana zal wel af en toe op school komen om op te bouwen. Floris en Reineke bevinden zich in de eindfase van hun re-integratie en zijn, zoals eerder al gemeld, na de kerstvakantie weer volledig inzetbaar. Yvonne is ook met de opbouw bezig en zij werkt alle donderdagen in de groep van Myrke en is op maandag en dinsdag in de ochtenden aanwezig.
 
Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ|)
Corona heeft ook invloed op de werkwijze van de JGZ. Deze wordt bepaald door door de landelijke indeling van coronamaatregelen in risico-niveaus. Concreet betekent dit het volgende:

ACHTERSTANDEN SCHOOLJAAR 2019-2020

1. Het gezondheidsonderzoek voor groep 7 leerlingen wordt niet ingehaald.Alle
betrokken ouders ontvangen hierover een brief. Ouders kunnen individueel
verzoeken om een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige.

2. De screening van groep 2 is tijdelijk gestopt. Zodra de maatregelen
versoepelen worden de screeningen weer uitgevoerd.
 
EXTRA TAALHULP
De overheid stelt middelen ter beschikking om mogelijke achterstanden bij kinderen die door corona zijn ontstaan weg te werken. De resultaten van de eindtoetsen in juni 2020 gaven geen daling van de resultaten aan bij het overgrote deel van de kinderen. De groep die wel last heeft gehad van de lock down zijn de kinderen waar thuis een andere taal wordt gesproken. Voor deze groep (ca. 30 kinderen) hebben wij subsidie aangevraagd en deze aanvraag is ook toegekend. Wij hebben de betreffende ouders eerst om toestemming gevraagd en inmiddels zijn de extra ondersteuningslessen ook al gestart. We hebben hiervoor een gespecialiseerde leerkracht ingehuurd. Zij werkt op beide locaties met groepjes kinderen.
 
OPNEMEN EN STREAMEN VIERINGEN
Met de deskundige hulp van Martin van Leussen hebben we inmiddels apparatuur aangeschaft om vieringen te kunnen opnemen en ook te kunnen streamen. In de groepen waar toestemming is gegeven zullen we deze mogelijkheid om vieringen als ouders toch te kunnen zien realiseren. Ondanks corona kan je dan toch de podiumkunsten van je kind bewonderen.
 
TYPECURSUS
Ca. 20 ouders hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een schoollicentie aan te schaffen voor het leren typen door hun kind. Zoals bekend biedt de school daar dit jaar geen ruimte tijdens de overblijf maar kan je wel goedkoop (tegen schooltarief) een licentie aanschaffen om je kind thuis haar/zijn typediploma te laten halen. Voor sommige kinderen is dit ook een extra aanbod dat ze in de klas kunnen doen (kinderen die meer of andere uitdagingen nodig hebben). De meeste kinderen oefenen thuis. De aanschaf van een licentie kost 40 euro (inclusief alles). Hiermee kan je kind een jaar lang oefenen. We hadden nog geen deadline t.a.v. het bestellen bepaald maar deze is nu vastgesteld op donderdag 3 december. Wil je dus alsnog hier gebruik van maken kan je dat via een mail aan Jaap kenbaar maken (jaap.nelissen@spoutrecht.nl).
 
AFSPRAKEN ROND POKEMON EN STEPPEN
Op dit moment is Pokeman weer een aardige rage aan het worden. Op zich is het uiteraard leuk om kaarten te sparen en te ruilen met andere kinderen. Zo lang dat in goede harmonie gebeurt is er niets mis mee. Helaas blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Sommige "transacties" tussen kinderen leiden tot verdriet en boosheid. In de groepen waar incidenten plaatsvinden wordt uiteraard met de betreffende kinderen gesproken. Het zou goed zijn als jullie thuis ook met je kind bespreekt wat wel of niet niet handig is. Wij willen het niet verbieden omdat het ook heel veel plezier oplevert maar we willen ook niet met regelmaat incidenten op hoeven te lossen. Het blijkt ook niet handig om kaarten in je locker (OKS) te bewaren omdat dit soms leidt tot het verdwijnen van kaarten. 

 

Een andere rage is de hausse rond steppen. Het is prima dat kinderen met de step naar school komen maar steppen moeten buiten blijven staan. De school is niet aansprakelijk voor het eventueel verdwijnen van steppen.

 
SINTERKLAAS OP 4 DECEMBER
Het was de grote vraag of de Sint onze school wel kon bezoeken in deze barre tijden. Gelukkig heeft de Sint ons via beeldbellen laten weten dat hij van plan is om onze scholen te vereren met een kort bezoek. Helaas kunnen vaders en moeders daarbij niet aanwezig zijn. Wat er precies allemaal gaat gebeuren is voor ons ook nog een geheim. Wij zijn heel benieuwd. Sint heeft ook laten weten dat in de groepen 5 t/m 8 het feest gewoon doorgaat zoals altijd.
 
NIEUWE WEBSITE EN APP
De realisatie van de nieuwe website en de daaraan gekoppelde app verloopt voorspoedig. De bouwers zijn nu met de laatste loodjes bezig. Per 1 januari is de nieuwe website/app operationeel. Iedereen krijgt voor die tijd nog een mail met instructies over de werking zodat we er ook mee kunnen werken.
 
VAN DE SPORTCOMMISSIE
Wij hebben alle teams van het schoolvoetbal aangemeld. Het is op dit moment nog niet zeker of het toernooi doorgang kan vinden. Wij gaan in ieder geval door met de voorbereidingen. Er zijn inmiddels de nodige oefenwedstrijden gepland (tegen de Koekoekschool, de Spits en de Kohnstammschool). Via de mail worden de betreffende ouders geïnformeerd en het verzoek is om dit aan jullie kinderen door te geven. Komende woensdag 2 december spelen de meisjes BB een onderling oefentoernooi met alle teams en de meisjes MB hebben een training.

Wat betreft alle andere sportactiviteiten kunnen we melden dat ook hiervoor geldt dat de doorgang nog onzeker is. De ontwikkelingen rond corona zijn uiteraard hierbij bepalend.