Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 4

27 november 2020

VAN DE DIRECTIE
Terwijl het land in rep en roer is over coronacijfers, over komende vaccins, over soaps in de politiek, over Trump etc. draait de school rustig verder. Het hele coronagebeuren lijkt geen echte invloed te hebben op de dagelijkse gang van zaken in de school. Zeker, het is vaak improviseren en creatief denken om alle groepen te voorzien van een leerkracht (met enige regelmaat moeten collega's zich laten testen). Dit lukt echter in bijna alle gevallen nog steeds. Belangrijker is onze ervaring dat de kinderen, voor zo ver wij merken, niet gebukt gaan onder mogelijke coronastress. Op sommige andere scholen zijn er soms wel ingrijpende effecten zichtbaar (zo is er een school waar meer dan de helft van een groep 8 besmet is en er zijn scholen die in zijn geheel meerdere dagen dichtgaan). Het idee dat kinderen niet besmettelijk zijn is daarmee wel naar het rijk der fabels verwezen. Tot op heden hebben wij nog niet te maken met dit soort situaties.
 
Personeel
Deze week hadden we meerdere collega's die getest zijn. Gelukkig is iedereen negatief getest dus dit leidt, afgezien van de testdagen, niet tot uitval. Nefana is voorlopig (in ieder geval tot de kerst) nog afwezig vanwege haar herstel. Wij hebben voor deze periode inval (zowel intern als extern) kunnen regelen. Nefana zal wel af en toe op school komen om op te bouwen. Floris en Reineke bevinden zich in de eindfase van hun re-integratie en zijn, zoals eerder al gemeld, na de kerstvakantie weer volledig inzetbaar. Yvonne is ook met de opbouw bezig en zij werkt alle donderdagen in de groep van Myrke en is op maandag en dinsdag in de ochtenden aanwezig.
 
Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ|)
Corona heeft ook invloed op de werkwijze van de JGZ. Deze wordt bepaald door door de landelijke indeling van coronamaatregelen in risico-niveaus. Concreet betekent dit het volgende:

ACHTERSTANDEN SCHOOLJAAR 2019-2020

1. Het gezondheidsonderzoek voor groep 7 leerlingen wordt niet ingehaald.Alle
betrokken ouders ontvangen hierover een brief. Ouders kunnen individueel
verzoeken om een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige.

2. De screening van groep 2 is tijdelijk gestopt. Zodra de maatregelen
versoepelen worden de screeningen weer uitgevoerd.
 
EXTRA TAALHULP
De overheid stelt middelen ter beschikking om mogelijke achterstanden bij kinderen die door corona zijn ontstaan weg te werken. De resultaten van de eindtoetsen in juni 2020 gaven geen daling van de resultaten aan bij het overgrote deel van de kinderen. De groep die wel last heeft gehad van de lock down zijn de kinderen waar thuis een andere taal wordt gesproken. Voor deze groep (ca. 30 kinderen) hebben wij subsidie aangevraagd en deze aanvraag is ook toegekend. Wij hebben de betreffende ouders eerst om toestemming gevraagd en inmiddels zijn de extra ondersteuningslessen ook al gestart. We hebben hiervoor een gespecialiseerde leerkracht ingehuurd. Zij werkt op beide locaties met groepjes kinderen.
 
OPNEMEN EN STREAMEN VIERINGEN
Met de deskundige hulp van Martin van Leussen hebben we inmiddels apparatuur aangeschaft om vieringen te kunnen opnemen en ook te kunnen streamen. In de groepen waar toestemming is gegeven zullen we deze mogelijkheid om vieringen als ouders toch te kunnen zien realiseren. Ondanks corona kan je dan toch de podiumkunsten van je kind bewonderen.