Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3

30 oktober 2020

VAN DE DIRECTIE
Het schoolleven gaat ook in Coronatijd "vrolijk" verder. Als team realiseren wij ons dat we in een bepaald opzicht bevoorrecht zijn: We kunnen iedere dag naar ons werk en hoeven dus niet thuis te werken. Onze "bedrijf" staat niet aan de rand van een faillissement maar zal altijd blijven bestaan. En last but not least: We werken met kinderen die eigenlijk heel weinig last lijken te hebben van coronastress. Kinderen staan over het algemeen onbevangen en positief in het leven en het is stimulerend om dagelijks in zo'n omgeving je beroep te kunnen uitoefenen.

Het aantal uitvallers onder onze teamleden (ziek of wachtend op een test) is nog steeds beheersbaar. Het lukt ons tot op heden (op een enkele keer na) om oplossingen te creëren voor vervanging (zowel intern als extern). Van sommige andere scholen horen wij allerlei rampenverhalen over veel uitval met alle gevolgen van dien voor de continuïteit, de kwaliteit en de sfeer.
 
STUDIEDAGEN 26 EN 27 OKTOBER
Afgelopen maandag en dinsdag heeft het team twee studiedagen gehad. Normaal gesproken gaan we dan met het hele team "de hei op" maar vanwege corona was dit niet mogelijk en hebben we beide dagen coronaproof online gehouden. Dit ging boven verwachting goed. De volgende thema's zijn aan de orde geweest:
De nieuwe managementstructuur (na het vertrek van Linda), de professionele cultuur in de school, een presentatie van de "State of the union" ofwel "Hoe staan wij er als school voor vanuit diverse perspectieven en met diverse indicatoren, de diverse werkgroepen hebben vergaderd, de bouwen hebben vergaderd, er is een presentatie gegeven van hoe wij ons taalonderwijs willen integreren in andere vakgebieden (vooral faqta) en de het concept van de nieuwe website is gepresenteerd. Al met al zeer zinvolle dagen die in goede sfeer zijn verlopen.
 
CORONA-RICHTLIJNEN
Nu de landelijke cijfers omtrent Corona nog steeds een zorgelijk beeld vertonen moeten we met z'n allen alert blijven op het naleven van de richtlijnen. Helaas moeten wij constateren (wij krijgen daar ook regelmatig signalen over van ouders) dat niet iedereen zich houdt aan de afspraken. Wat wij heel duidelijk willen stellen is dat wij als teamleden ons niet opstellen als een soort BOA's. Wij gaan er van uit dat iedereen zich verantwoordelijk opstelt t.a.v. zijn/haar eigen gezondheid en die van anderen. Wij hebben nu opvallende borden geplaatst bij de beide hekken van de OKS die aangegeven dat er sprake is van één-richtingsverkeer (ingang is het hek aan de Oude Kerkstraat en uitgang is het hek bij de Palmstraat). Er is een beperkt aantal ouders dat zich niet wenst te houden aan deze afspraak. Dit leidt tot irritaties bij anderen en is geen goed voorbeeld voor de kinderen.
 
LUIZENPLUIZEN EN LEESOUDERS
Tot op heden (vandaag 30 oktober) waren leesouders en luizenpluisouders welkom op school. Vandaag is er een nieuwe richtlijn vanuit het bestuur gekomen. Helaas is de inzet van deze ouders binnen de schoolgebouwen op dit moment niet meer toegestaan. Wij betreuren dit zeer maar wij willen ons wel conformeren aan deze richtlijn. Het risico dat een ouder toch besmettelijk is zonder het zelf nog te weten acht men te groot. Dus tot nadere berichtgeving helaas geen lees- en luizenouders meer op school. Dit betekent dat alle ouders nu thuis alerter moeten zijn t.a.v. het controleren op luizen.
 
INZET BEVOEGDE EN ONBEVOEGDE OUDERS
Enige tijd geleden hebben wij een oproep gedaan voor ouders (bevoegd en onbevoegd) die bereid zijn om in noodsituaties als een soort invaller te fungeren. Dit heeft geleid tot bijna 30 reacties van ouders die dat wel willen. Vervolgens heeft de directie een beleidsstuk gemaakt waarin alle ins en outs over dit mogelijke initiatief staan beschreven. De MR heeft ingestemd met het ontwikkelen van beleid en zal nu, op basis van dit beleid, bepalen of zij kunnen instemmen met inzetten van onbevoegden. Wij hopen daar komende week uitsluitsel over te krijgen. Zodra dit duidelijk is zullen we iedereen hier uitgebreid over informeren. Wordt dus vervolgd.