Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3

30 oktober 2020

VAN DE DIRECTIE
Het schoolleven gaat ook in Coronatijd "vrolijk" verder. Als team realiseren wij ons dat we in een bepaald opzicht bevoorrecht zijn: We kunnen iedere dag naar ons werk en hoeven dus niet thuis te werken. Onze "bedrijf" staat niet aan de rand van een faillissement maar zal altijd blijven bestaan. En last but not least: We werken met kinderen die eigenlijk heel weinig last lijken te hebben van coronastress. Kinderen staan over het algemeen onbevangen en positief in het leven en het is stimulerend om dagelijks in zo'n omgeving je beroep te kunnen uitoefenen.

Het aantal uitvallers onder onze teamleden (ziek of wachtend op een test) is nog steeds beheersbaar. Het lukt ons tot op heden (op een enkele keer na) om oplossingen te creëren voor vervanging (zowel intern als extern). Van sommige andere scholen horen wij allerlei rampenverhalen over veel uitval met alle gevolgen van dien voor de continuïteit, de kwaliteit en de sfeer.
 
STUDIEDAGEN 26 EN 27 OKTOBER
Afgelopen maandag en dinsdag heeft het team twee studiedagen gehad. Normaal gesproken gaan we dan met het hele team "de hei op" maar vanwege corona was dit niet mogelijk en hebben we beide dagen coronaproof online gehouden. Dit ging boven verwachting goed. De volgende thema's zijn aan de orde geweest:
De nieuwe managementstructuur (na het vertrek van Linda), de professionele cultuur in de school, een presentatie van de "State of the union" ofwel "Hoe staan wij er als school voor vanuit diverse perspectieven en met diverse indicatoren, de diverse werkgroepen hebben vergaderd, de bouwen hebben vergaderd, er is een presentatie gegeven van hoe wij ons taalonderwijs willen integreren in andere vakgebieden (vooral faqta) en de het concept van de nieuwe website is gepresenteerd. Al met al zeer zinvolle dagen die in goede sfeer zijn verlopen.
 
CORONA-RICHTLIJNEN
Nu de landelijke cijfers omtrent Corona nog steeds een zorgelijk beeld vertonen moeten we met z'n allen alert blijven op het naleven van de richtlijnen. Helaas moeten wij constateren (wij krijgen daar ook regelmatig signalen over van ouders) dat niet iedereen zich houdt aan de afspraken. Wat wij heel duidelijk willen stellen is dat wij als teamleden ons niet opstellen als een soort BOA's. Wij gaan er van uit dat iedereen zich verantwoordelijk opstelt t.a.v. zijn/haar eigen gezondheid en die van anderen. Wij hebben nu opvallende borden geplaatst bij de beide hekken van de OKS die aangegeven dat er sprake is van één-richtingsverkeer (ingang is het hek aan de Oude Kerkstraat en uitgang is het hek bij de Palmstraat). Er is een beperkt aantal ouders dat zich niet wenst te houden aan deze afspraak. Dit leidt tot irritaties bij anderen en is geen goed voorbeeld voor de kinderen.
 
LUIZENPLUIZEN EN LEESOUDERS
Tot op heden (vandaag 30 oktober) waren leesouders en luizenpluisouders welkom op school. Vandaag is er een nieuwe richtlijn vanuit het bestuur gekomen. Helaas is de inzet van deze ouders binnen de schoolgebouwen op dit moment niet meer toegestaan. Wij betreuren dit zeer maar wij willen ons wel conformeren aan deze richtlijn. Het risico dat een ouder toch besmettelijk is zonder het zelf nog te weten acht men te groot. Dus tot nadere berichtgeving helaas geen lees- en luizenouders meer op school. Dit betekent dat alle ouders nu thuis alerter moeten zijn t.a.v. het controleren op luizen.
 
INZET BEVOEGDE EN ONBEVOEGDE OUDERS
Enige tijd geleden hebben wij een oproep gedaan voor ouders (bevoegd en onbevoegd) die bereid zijn om in noodsituaties als een soort invaller te fungeren. Dit heeft geleid tot bijna 30 reacties van ouders die dat wel willen. Vervolgens heeft de directie een beleidsstuk gemaakt waarin alle ins en outs over dit mogelijke initiatief staan beschreven. De MR heeft ingestemd met het ontwikkelen van beleid en zal nu, op basis van dit beleid, bepalen of zij kunnen instemmen met inzetten van onbevoegden. Wij hopen daar komende week uitsluitsel over te krijgen. Zodra dit duidelijk is zullen we iedereen hier uitgebreid over informeren. Wordt dus vervolgd.
 
VIERINGEN
Als school houden wij nog steeds vieringen met kinderen (weekopeningen en maandsluitingen). De periode van Sinterklaas en Kerst komt er ook weer aan en daar zijn ook vieringen aan verbonden. Wij hebben in nauw overleg met het bestuur gekeken in hoeverre dit verantwoord is. De richtlijnen geven het volgende aan: Ouders zijn helaas nog niet welkom bij vieringen (vandaar de optie om vieringen te streamen). Kinderen mogen wel in grotere groepen bij elkaar komen en er mag ook gezongen worden. Wat wij nu doen is dat we vieringen organiseren met de helft van het aantal kinderen dat we normaal als publiek aanwezig laten zijn. De zaal wordt goed geventileerd (er is vorig jaar een nieuw ventilatiesysteem aangelegd) en de ramen staan altijd open. Op deze wijze kunnen wij blijven vorm geven aan een van onze jenaplanbasisactiviteiten.
 
OUDERACTIVITEITEN
Helaas kan de plenaire ouderavond zoals die op 12 november gepland staat, in de gewone vorm geen doorgang vinden. Wij bezinnen ons op een andere vorm.

De informatie-ochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders die op zoek zijn naar een school voor hun toekomstige kleuter (stond gepland op 5 november) hebben we ook moet cancelen. Hiervoor in de plaats organiseren wij een informatie-avond op 19 november voor een maximum van 30 ouders (dus slechts 1 ouder per gezin).
 
NIEUWE WEBSITE EN APP
Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn we bezig om onze website te vernieuwen waarbij er ook een schoolapp wordt ontwikkeld die gekoppeld is aan de website. Nadat de eerste versies van de website en de app gepresenteerd zijn aan een beperkte groep (de werkgroep ICT) heeft afgelopen maandag het hele team kennis gemaakt met het nieuwe concept. De komende tijd wordt er door de makers hard gewerkt om alle op- een aanmerkingen te verwerken. Het doel is om in het nieuwe kalenderjaar (dus per 1 januari 2021) de nieuwe website te lanceren met de daaraan gekoppelde app. Uiteraard zullen we alle ouders en teamleden uitvoering informeren over het gebruik van de website en de app. Dit betekent dat we tot 31 december nog werken met de huidige schoolplanner.
 
AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
Zoals bekend worden broertjes en zusjes automatisch geplaatst. Hierbij is wel van belang dat deze kinderen aangemeld worden zodat wij tijdig weten hoeveel plaatsten we dan nog beschikbaar hebben voor andere kinderen. Vriendelijk verzoek dus om eventuele jongere broertjes en zusjes die nog geen vier jaar zijn bij ons aan te melden.
 
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
De inschrijvingsperiode voor voetbal, Spaanse les en typles is inmiddels verstreken. Helaas hebben we te weinig aanmeldingen ontvangen voor Spaans en voor de typcursus. Dit jaar zullen deze dus niet worden georganiseerd. Het voetbal gaat wel door en is al in volle gang. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen t/m 17 jaar nog steeds buiten sporten (alleen niet in competitieverband en zonder toeschouwers). Of dat zo blijft is nu nog niet bekend maar zolang het is toegestaan gaan we daar mee door.
 
SCHOOLVOETBAL MB JONGENS
De selectiewedstrijden van de BB jongens en meisjes zijn inmiddels geweest en de indeling van de teams is bekend. De MB meisjes hoeven geen selectiewedstrijden te spelen omdat er maar 1 team kan worden samengesteld.
Komende woensdag (4 november) spelen de jongens van de MB hun selectiewedstrijden en vanuit deze groep worden er drie teams samengesteld. Wij verwachten alle jongens die zich hebben aangemeld om 13.00 bij Sporting. Helaas zijn toeschouwers niet toegestaan maar uiteraard kan je je zoon wel brengen en halen. Bij slecht weer kan het voetbal afgelast worden, die wordt op woensdagochtend bepaald.
 
VAN DE SPORTCOMMISSIE
De sportcommissie wil graag melden dat de volgende sporttoernooien worden georganiseerd (uiteraard alles onder voorbehoud):

25 november: Basketbaltoernooi voor groep 7 en 8 14.00 tot 16.30 uur
27 januari: Uni hockeytoernooi voor groep 6 (evt. 5) 14.15 tot 16.00 uur
3 februari: Uni hockeytoernooi voor groep 8 (evt. 7) 14.15 tot 16.00 uur
17 maart: Schoolvoetbal voor meisjes MB en BB bij Sporting 13.00 uur
24 maart: Schoolvoetbal voor jongens MB bij Sporting 13.00 tot 17.30 uur
31 maart: Schoolvoetbal voor jongens BB bij Hercules 13.00 tot 17.30 uur
9 april: Korfbaltoernooi voor de groepen 5/6 (Synergo) 15.30 tot 20.30
16 april: Korfbaltoernooi voor de groepen 3/4 (Synergo)
10 juni: Hockeytoernooi bij Voordaan voor MB en BB 13.15 tot 16.30 uur