De flexklas

De jenaplanschool Wittevrouwen stelt binnen haar onderwijs het kind centraal- niet de leerstof. Het sociaal-, emotioneel en cognitief welbevinden van de kinderen is steeds de leidraad binnen het vorm en inhoud geven aan het ontwikkelproces van de kinderen.

 

Meer- en hoogbegaafde kinderen staan vaak fundamenteel anders in de wereld dan hun groepsgenoten. Het is allesbepalend voor hoe een kind denkt, voelt, praat en doet. Om zo goed mogelijk recht te doen aan het ontwikkelpotentieel van deze kinderen bieden wij deze kinderen een plaats in de flexklas.

 

In de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen is het aanbieden van uitdagend cognitief ‘voedsel’ natuurlijk heel belangrijk. In de stamgroep kan hier goed in voorzien worden. Maar net zo belangrijk is onze hulp en aandacht voor de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en de persoonlijkheid van deze kinderen. Wij kunnen hen bijvoorbeeld helpen bij het leren volharden (dus leren omgaan met weerstand), zichzelf toestemming te geven onderzoekend te durven zijn en bij het omgaan met ‘fouten'.

 

Bij veel van deze kinderen gaat het leren 'als vanzelf' waardoor zij niet gewend zijn om ergens hun tanden in te zetten. Het 'leren leren' is dan ook een belangrijk onderdeel van de flexklas.

Al deze kwaliteiten liggen in de brede ontwikkeling van een kind. In de flexklas creëren wij leersituaties waarin het kind cognitief gevoed wordt maar ook recht wordt gedaan aan de brede ontwikkeling van een kind.

 

Er is een flexklas voor de groepen 1 t/m 4. Begeleiding en coaching is in handen van Silvia Kraan En er is een flexklas voor de groepen 5 t/m 8. Begeleiding en coaching is in handen van Loes Peters.