Jenaplanonderwijs

Het jenaplanconcept is in Nederland ontwikkeld in de jaren ’60. Het was een tegenreactie op het traditionele klassikale onderwijs. Jenaplan is een onderwijssysteem waarin het kind centraal staat en niet het systeem of de leerstof.


Belangrijke kenmerken van een jenaplanschool zijn:

  • het pedagogisch klimaat (de sfeer);
  • omgaan met verschillen;
  • samenwerken;
  • een breed onderwijsaanbod dat ontwikkeling stimuleert op cognitief, sociaal emotioneel, kunstzinnig en motorisch/sportief gebied;
  • het werken met vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

In ons schoolplan lees je meer over de manier waarop wij deze kenmerken op onze school vorm geven. Alle erkende jenaplanscholen zijn verenigd in de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NPJV).
Onze jenaplanschool valt onder een schoolbestuur voor openbare scholen Stichting Primair onderwijs (SPO). 

 

Hieronder kunt u een animatiefilmpje starten waarin een heldere uitleg wordt gegeven van ons jenaplanconcept.