Ondersteuning voor alle kinderen

Op onze school dragen we zorg voor een goede basisondersteuning voor alle kinderen.

 

Dit doen we aan de hand van twee pijlers:

 

1. Ondersteuning voor alle kinderen
Wij werken op onze school met een onderwijsondersteuningsteam. Dit team bestaat uit twee intern begeleiders en de directeur.
Het onderwijsondersteuningsteam heeft verschillende taken. De intern begeleiders kijken met de leerkrachten mee bij het bieden van ondersteuning in hun groep. Zij monitoren daarnaast de resultaten die wij als school behalen met de kinderen en zij maken beleid, samen met de directeur, op het bieden van ondersteuning in de school. Tevens begeleiden zij het proces van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij werken daarbij handelingsgericht. Dit betekent dat wij uitgaan van de mogelijkheden van een kind, niet van de beperkingen. Wij werken daarin cyclisch. Wij werken met onze zorgroute om alle kinderen goed in beeld te houden. Wij hanteren daarbij protocollen als het lees- en dyslexieprotocol, het pestprotocol, het protocol meer- en hoogbegaafden en het protocol medische handelingen.

 

2. Ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die buiten de basisondersteuning vallen, kunnen wij als school bij het samenwerkingsverband Utrecht een arrangement aanvragen. Dit houdt in dat we de begeleidingsvraag met elkaar (ouders/ intern begeleider/ leerkracht en samenwerkingsverband) bespreken en er eventueel een leerkracht wordt ingezet voor deze specifieke hulpvraag voor een afgebakende periode. Daarnaast werken wij nauw samen met het buurtteam (Spoor030) als de ondersteuningsvraag breder is dan alleen onderwijskundige vragen.