Schoolgids en schoolplan

Het schoolplan en de schoolgids zijn twee van de belangrijkste informatieve documenten van een school. Wettelijk gezien moet iedere school deze jaarlijks (schoolgids) of vierjaarlijks (schoolplan) samenstellen en aanbieden aan de onderwijsinspectie en aan alle partners (ouders, bestuur).

 

De schoolgids geeft alle informatie over inhoudelijke en praktische zaken die voor ouders op een school van belang zijn. Sommige informatie kan jaarlijks veranderen (andere leerkrachten, ander vakantierooster etc.) dus vandaar dat deze ieder schooljaar vernieuwd wordt.

 

Het schoolplan richt zich vooral op de inhoud van de school waarbij, naast aandacht voor de missie, visie en doelstellingen van de school, vooral wordt ingezoomd op de lange termijnplannen (welke nieuwe ontwikkelingen gaat een school ondernemen).

 

Het schoolplan en de schoolgids kunt u hiernaast downloaden als .pdf bestand. Het schoolplan kunt u ook bekijken in Sway (Sway is een wat meer dynamische en speelse wijze van weergeven van een document).