Notulen van de MR

De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en op te vragen via mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl