Goede doelen

De aanmeldingen van Goede Doelen voor de sponsorloop van dit
schooljaar kunnen per e-mail worden gedaan:
oc.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl

 

Om tot een goede en gelijkwaardige selectie van het Goede Doel te komen vragen we om met een beknopt projectvoorstel te komen. Naast het inzichtelijk maken van het goede doel zijn er ook nog een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan het project moet voldoen:

 

  • het project spreekt tot de verbeelding bij de jenaplankinderen;
  • het project is geformuleerd, opgeschreven en ondertekend door de partnerorganisatie in het projectland;
  • het project betreft voor tenminste 75% eenmalige, materiële investeringen (drinkwater en sanitatie-systemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, e.d.) en voor ten hoogste 25% investeringen in capaciteitsopbouw (voor zover deze ten goede komen aan het doen renderen van de materiële investeringen);
  • er wordt niet meebetaald aan de lopende (terugkerende) kosten die het gebruik van de investeringen met zich mee brengen;
  • de financiering van dergelijke lopende kosten is echter door anderen dan ons gegarandeerd;
  • er is een sluitende begroting bijgevoegd;
  • de projectverantwoordelijken zijn in staat en bereid om ons te voorzien van goede visuele (foto’s en videomateriaal) en beschrijvende informatie die wij kunnen gebruiken voor educatieve doeleinden.
  • de vertegenwoordigers van het project komen op school voor een presentatie aan de kinderraad.

Hieronder vindt u de goede doelen van de afgelopen jaren.
Jaarlijks zijn wij op zoek naar goede doelen die beantwoorden aan bovenstaande criteria. Je kan deze altijd aanmelden bij de oudercommissie.

 Goede doelen jaar
vanwege corona geen sponsorloop 2019-2020
Wacalea foundation Nepal 2018-2019
Stichting Fondwa 2017-2018
Metakids 2016-2017
The solar foundation Gambia 2015-2016
Tika foundation Nepal 2014-2015
Juf Lieke naar Walawi 2013-2014
Stichting samen scholen Nigaraqua 2012-2013
Join for kids 2011-2012
Oerang oetang woudschool Borneo 2010-2011
Por eso Peru 2009-2010
Stichting het verloren kind Bulgarije 2008-2009
Colombinehuis Roemenië 2007-2008