Praktische informatie

Wij willen onze ouders (en kinderen) zo goed en volledig mogelijk informeren over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Zo komt niemand voor onverwachte verrassingen te staan. In onze schoolgids en ons schoolplan staat veel informatie over de inhoud en organisatie van de school. In het document “Veel gebruikte termen op de jenaplanschool” (ook wel bekend als het ABC van de jenaplanschool) vind je op alfabetische volgorde allerlei specifieke termen en begrippen van de school terug.

 

Een van de begrippen waar je als nieuwe ouder in de kleuterbouw bijvoorbeeld mee te maken krijgt is de inloop. Dit is circa een half uurtje aan het begin van de dag waarbij je als ouder mee kunt lopen met je kind. Ook zijn er ochtenden die beginnen met een kring samen met ouders. Dan neem je samen met je kind plaats in de kring en voert de leerkracht een gesprek. In de onderbouw, middenbouw en bovenbouw is er geen inloop en vindt de kring nooit samen met ouders plaats. Maar er is wel met enige regelmaat een koffieochtend. Op de koffieochtend mag je kind je onder het genot van een kopje koffie laten zien waar het mee bezig is.