Vakanties en andere vrije dagen

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende vakantie en -studiedagen:

 

Vakanties   
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 23 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

 

Studiedagen  

Een aantal keer per jaar hebben de kinderen vrij zodat de leerkrachten zich met het team kunnen scholen, studiedagen en conferenties kunnen bezoeken, werkbezoeken kunnen afleggen en teambesprekingen kunnen houden.

Studie tweedaagse 13 en 14 oktober 2022
Studiedag

12 december 2022

Opruimdag

23 december 2022

Studiedag 17 april 2023
Studiedag  30 juni 2023

 

Bijzondere vrije (mid)dagen
Dag na pyjamafeest groep 3/4

21 oktober 2022 (vanaf 12.00 groep 3/4 vrij)

Sinterklaas

5 december 2022 (vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij)

Jaarafsluiting groep 8

25 juni 2023 (groep 8 hele dag vrij)

5 juli 2023 (groep 8 hele dag vrij)

6 juli 2023 (groep 8 hele dag vrij)

Begin zomervakantie

7 juli 2022 (vanaf 12.00 alle kinderen vrij)

 

Vrije vrijdagen Kleuterbouw

Vrije vrijdagen (groepen 1/2) 2022:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije vrijdagen (groepen 1/2) 2023:

 

 

26 augustus

9 september

23 september

7 oktober

21 oktober

4 november

18 november

2 december

16 december

13 januari

27 januari

10 februari

24 februari

17 maart

31 maart

14 april

12 mei

26 mei

9 juni